Vzdělávací služby

Ing. Miroslav ...projekty, návrhy, znalecké posudky v oboru sanace a hydroizolace staveb...
O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.MŠMT odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se projevů rasismu a xenofobie u mládeže a pedagogů

autor: Mgr. Dalibor Fusek

Oslovili jsme MŠMT ve věci výsledků průzkumu ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režimů) a sociologického ústavu AV ČR, ze kterého vyplývá, že značná část české mládeže přiznává výrazné antipatie k národnostním menšinám a současně má sklony k rasismu a xenofobii. Tytéž sklony se pak ve významn&...

Pedagogická komora odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se jejich priorit a cílů

autor: Mgr. Dalibor Fusek

 

Položili jsme Pedagogické komoře, z.s. několik zásadních otázek, na nichž jsme se snažili zdokumentovat její účel, činnost a také cíle a záměry. Na naše otázky odpovídali pánové Radek Sárközi a Janek Wagner.

 

1.)   Jak byste co nejsrozumitelněji popsali poslání Vaší organizace?

Chceme přesvědčit kolegy, že m&aacu...

Svaz průmyslu a dopravy odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se programového prohlášení vlády

autor: Mgr. Dalibor Fusek

Oslovili jsme Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) ve věci programového prohlášení vlády. Ptali jsme se na konkrétní body, které věcně spadají do jejich sekce. Součástí tohoto vyjádření je také kompletní komentář SP ČR k celému programového prohlášení vlády v oblast vzdělávání, vědy a výzkumu. Nyní již ...

MŠMT odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se návrhu programového prohlášení vlády

autor: Mgr. Dalibor Fusek

Oslovili jsme MŠMT ve věci návrhu programového prohlášení vlády, kdy nás zaujaly dvě z pasáží, které nám připadaly poněkud vágní a možná i nesystémové.

1.) Jeden z bodů zmiňovaného návrhu zní: „Omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele ...

Braňme normální svět aneb o mateřských školkách

autor: Mgr. Dalibor Fusek

Pan Václav Klaus mladší nejen pro náš web umístil svůj nový blog s názvem Braňme normální svět aneb o mateřských školkách, naleznete je zde
...

Muslimské šátky v českých školách – Václav Klaus ml.

autor: Mgr. Dalibor Fusek

Pan Václav Klaus mladší nejen pro náš web umístil svůj nový blog s názvem Muslimské šátky v českých školách, naleznete je zde
...

Učitelské mzdy a školní rok

autor: Mgr. Dalibor Fusek

Pan Václav Klaus mladší nejen pro náš web umístil svůj nový blog s názvem Učitelské mzdy a školní rok, naleznete je zde
...

Klára Laurenčíková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se inkluze

autor: Mgr. Dalibor Fusek

1. V letošním roce poprvé proběhla výuka na českých školách podle tzv. inkluzivní novely. Zajímalo by nás, pokud již máte poznatky z terénu, zda se naplňují cíle této novely?

Díky postupné rediagnostice získávají žáci podpůrná opatření, která jsou spojena  s finančními prostředky pro š...

Prázdniny, léto a nový ministr školství

autor: Mgr. Dalibor Fusek

Pan Václav Klaus mladší nejen pro náš web umístil svůj nový blog. Naleznete jej zde.
...

Povinná maturitní zkouška z matematiky

autor: Tomáš Řežáb

Malé zamyšlení.

Jsem ředitel odborné školy a myslím si, že matematika je opravdu jeden z předmětů, který by měli žáci technických škol ovládat na dobré úrovni. Na druhou stranu musí to být opravdu formou povinné zkoušky z matematiky? Dle mého názoru, NE.

Proč?

Dva zásadní důvody:

1. Pro uplatnění absolventa je důležit&aacut...

Proč inkluze tolik dělí společnost?

autor: Petr Uzel

Inkluze neboli společné vzdělávání patří v poslední době mezi nejvíce frekventovaná slova v českých médiích. Slyšíte je z rozhlasu i televize, čtete je v novinách, vidíte je ráno i večer. Jedná se o skutečný problém dneška, který jak už tomu v těchto případech bývá, značně rozděluje společno...

Měl by smysl návrat k osnovám?

autor: Dalibor Petráš

V posledních měsících se stále častěji setkávám s názory nejen odborné veřejnosti, ale i veřejnosti tzv. laické, které vyznívají ku prospěchu v návratu vzdělávacích osnov do českého vzdělávacího systému. Zajímalo mne, co tyto lidi k danému smýšlení vede? Nebudu se zde sáhodlouze rozepisovat, r&a...

Má vůbec ještě význam vzdělávat děti?

autor: Dalibor Petráš

Již úvodem svého článku musím upozornit, že jsem více méně pravicově smýšlející člověk a v žádném případě se za to nestydím. Dost mne však překvapila současná diskuze politiků, a to o budoucnost české vzdělávací soustavy.

Vždy jsem měl představu, že pravice, a to bez ohledu zda konzervativní či liberální bude h&aacut...

Zdraví je ochota, vzdělání je hodnota, stáří je jistota

autor: Marek Kovaný

Nazývejme věci správnými jmény. Skoro dvacet let již uplynulo od pádu totality a já se stále nestačím divit, jakým způsobem je naše společnost stále hodnotově pokřivena. Oněch čtyřicet let strávených ve skleníku nevědomosti, zapomnění a „jistot“ neustále přetrvává a bohužel mám někdy pocit, že i narůstá v myslích něk...

Markétin blog

autor: Marketa D.

Co se týče vzdělání mám zkušenosti z univerzity i VOŠ a vadí mi přezíravý pohled některých lidí z VŠ-že VOŠ jsou zašívárny pro lidi, kterým se nechce pracovat (to přece můžu říct i o VŠ), že je tam všechno podplacený (zajímavé, že zrovna tento problém otřásl státní právnickou fakultou v Plzni) a celkově, že je to vlastně "učňák", protože je tam víc praxe. Přitom právě praxe je pak důležitá i do životopisu.
Každý člověk má různé schop...

Stenozáznam z jednání Senátu ČR ve věci novelizace školského zákona (19.3.2015) - 3. část

autor: Mgr. Dalibor Fusek

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane senátore. Jenom taková poznámka. Aby to bylo i trošku národně vyrovnané... Myslím, že kromě Coly existuje i Kofola... Dále se do rozpravy hlásí pan senátor Stanislav Juránek. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Stanislav Juránek:  Nebudu oslovovat kolegu Kuberu. Ani prostřednictv&...

Stenozáznam z jednání Senátu ČR ve věci novelizace školského zákona (19.3.2015) - 2. část

autor: Mgr. Dalibor Fusek

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, paní senátorko a jako další se do rozpravy hlásí paní senátorka Eva Syková. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

Senátorka Eva Syková:  Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení kolegové. Já nebudu mluvit tak dlouho, protože my ve vědeck&ea...

Stenozáznam z jednání Senátu ČR ve věci novelizace školského zákona (19.3.2015) - 1. část

autor: Mgr. Dalibor Fusek

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č....

Čtyřikrát ne odpůrcům regulace vzdělávací soustavy

autor: Dalibor Petráš

V posledních několika týdnech se prakticky ze všech médií týkajících se vzdělávání dozvídáme, že jakákoliv regulace ze strany ministerstva ve věci optimalizace oborů středního a vyššího odborného vzdělávání zavání komunismem. Protože s vyjádřením rádoby „odborníků“ nesouh...

DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NA ŠKOLÁCH

autor: Libuše Urbanová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 20. 2. 2015 vydalo nový metodický pokyn k bezpečnosti na školách v ČR a vyhlásilo neinvestiční dotační program s datem podání projektů a žádostí o podporu do 3. 4. 2015.

Finanční podporu mohou získat ti, kteří svou odpovědnost za „…zajištění bezpečnosti v budov&aacu...

Stenoprotokol z jednání Poslaneceké sněmovny ve věci třetího čtení novely školského zákona - druhý den

autor: Karolína Bolehovská

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 288/ - třetí čtení -...

Stenoprotokol z jednání Poslaneceké sněmovny ve věci třetího čtení novely školského zákona

autor: Karolína Bolehovská

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

&nb...

Na SŠ se špatnými známkami? Zapomeňte

autor: Marie Ekartová

Měl by stát jakkoliv regulovat vzdělávací dráhu svých občanů? Sedím a vnitřně diskutuji nad článkem, ve kterém je popsáno, jak Slováci začali brát v potaz výsledky vzdělávání svých žáků na základních školách.

V podstatě se jedná o to, že žáci, kteří na to lidově „kašlou“ již budou m&iacu...

Absolutní socanská demagogie

autor: Karel Muchna

Nejsem žádný jaderný fyzik, ani matematik. Jsem obyčejný, racionálně uvažující člověk, který umí selsky přemýšlet. I z tohoto důvodu jsem si dal tu „práci“, abych si ověřil, zda výstražná slova, která pronáší někteří naši politici, jsou skutečně pravdivá.
Jde mi především o otázku ú...

Útoky v Paříži, muslimské šátky a co na to české školy?

autor: Dalibor Petráš

V nedávných dnech a v podstatě kontinuálně až dodnes jsem sledoval a sleduji děsivé obrázky z Paříže, kdy sice na oko pár "bláznů" demonstruje sílu Alláha, z mého pohledu se však jedná o zásadní mezník ve vývoji současné vyspělé civilizace a možná i celé lidské rasy.

Co se tedy podle mého mínění stal...

Je bezplatné školství skutečně bezplatným?

autor: Michaela Dobrovolná

Bezplatné školství se nejen v poslední době, ale více či méně i v posledních cca 60 letech stalo zaklínadlem, které rozhoduje o směrování našeho školství. Rozumím argumentům, že např. školné může být překážkou pro studium některých nadaných osob, ale na druhou stranu, přesto musím konstatovat, že při průzkumu mnoha ekonomick&yac...

Největší problém českého školství? Učitel ....

autor: Petr Uzel

Již mnohokrát jsem se zamýšlel nad problémy českého školství a pokaždé jsem se dobral ke stejnému názoru. Problémy českého školství souvisí především s českými pedagogy. Hned na úvod chci upozornit, že jsem sám pedagog a tudíž tyto problémy beru i na svá bedra. Je také zřejmé, že můj názor není v ž...

„Zlaté české ručičky“ minulostí?

autor: Roman Tkadlec

Známé pořekadlo "Zlaté české ručičky“ o zručnosti Čechů možná bude patřit minulosti. Důvodem je, že počet lidí, kteří se věnují těmto řemeslným profesím stále klesá a zájem mladé generace o tyto řemesla je mizivý. Všichni by chtěli být manažeři, úspěšní podnikatelé nebo finančníci. A co naše star&eac...

Carská péče v Rožnovských pivních lázních na 2 dny pro DVA s bahenním zábalem!

autor: Tomáš Kupčík

Co vás čeká?


Na přivítanou Vám nabídneme předkrm - lososový krém s kaviárem
společně vás prohřejeme v jemné bylinné aromatické páře s kríglem kvasnicového piva a peelingovou rukavicí; zaposloucháte se do audio programu tajné jogínské techniky dechu
následuje koupel v horkém černém pivu v dřevěn&eac...

Indická péče na dva dny v Rožnovských pivních lázních pro DVA!

autor: Tomáš Kupčík

Co vás čeká?


Na přivítanou Vám nabídneme luxusní brazilskou kávu 100% arabica 
společně vás prohřejeme v jemné bylinné aromatické páře s kryglem kvasnicového piva a peelingovou rukavicí; zaposloucháte se do audio programu tajné jogínské techniky dechu (30 min.)
následuje koupel v horkém černém pivu v dřevěné kádi ...

Mořské lázně za 2999 Kč na 2 dny! PRO DVA!

autor: Tomáš Kupčík

Co Vás čeká?


Terapii mořským vzduchem
Sluneční terapii
Perličkovou koupel v mořské vodě
Bahenní masku na obličej
Delfíní světelnou relaxační terapii
Terapii chuťových smyslů
50% slevu na další procedury (celotělové zábaly ze sibiřského bahna, akupresurní a reflexní masáže hlavy, nohou a dalších partií speciáln&ia...

Císařská péče v Rožnovských pivních lázních 2 dny za 3190 Kč! PRO DVA!

autor: Tomáš Kupčík

Co vše na Vás oba čeká?


Na přivítanou Vám nabídnou překvapení
Společně vás prohřejou v jemné bylinné aromatické páře s kryglem kvasnicového piva a peelingovou rukavicí; zaposloucháte se do audio programu tajné jogínské techniky dechu (30 min.)
Následuje koupel v horkém černém pivu v dřevěné kádi pr...

Získejte doktorát z pivních věd "PvDr." na Fakultě pivních věd Rožnovského pivovaru!

autor: Tomáš Kupčík

Co Vás čeká?

Chcete získat doktorát z pivních věd? Toužíte se honosit titulem PvDr.  (Doctoris Cervisiam)? A co si po závěrečné zkoušce dopřát koupel v horkém černém pivu?

Valašská královská univerzita společně s Rožnovským pivovarem jako jediní v ČR právě otevírají Fakultu pivních věd. A pozor, počet stu...

Focení a čtení aury v Rožnovských pivních lázních!

autor: Tomáš Kupčík

Co Vás čeká?

Zajímá Vás, jak vypadá Vaše aura? Jaké v sobě nosíte dispozice a talenty? Jak Vám fungují Vaše energetická centra, popřípadě kde máte bloky, které ovlivňují Vaše fyzické tělo a Vaše prožívání? Ukážeme Vám auru kolem Vaši hlavy, z níž dokážeme vyčíst Vaše ment&aac...

Antistresová bioenergetická terapie!

autor: Tomáš Kupčík

Co Vás čeká?


Bionergetická terapie dokáže bez jediného doteku pomoci od bolesti, startuje regenerační procesy v organismu, účinně odstraňuje bloky způsobené stresem a dokáže dostat tělo a psychiku do stavu harmonie.

Sigmund Freud přišel na skutečnost, že se stres ukládá ve fyzickém těle v podobě tzv. krust, jeho žák Wilhelm Reich jeho teorii rozpracoval a vyvinul bioenergetick...

"Krása věkem" - omlazování pleti!

autor: Tomáš Kupčík

Co vás čeká?


Jemná bylinná aromatická pára s audio programem tajné jogínské techniky dechu s nápojem (30 minut.)
Ošetření pleti - Výběr ze 3 možností - Mezoterapie pleti (30 minut.)
BIOSTIMULAČNÍ LASER S  ULTRAZVUKEM (30 minut.)
SVĚTELNÁ REGENERACE PLETI aneb AKTIVNÍ TVORBA KOLAGENU (30 minut.)
Relaxační masáž obličeje s využitím...

VIP Havajská péče s masáží horkými mušlemi pro DVA v mořských lázních!

autor: Tomáš Kupčík

Co Vás čeká?


Terapii mořským vzduchem
Exkluzivní suchá zábalová vana (vodní lůžko) s hydromasáží
Exkluzivní vícefunkční hydromasážní vana s mořskou vodou
Bahenní masku na obličej
Masáž horkými mušlemi 30min
Delfíní světelnou relaxační terapii
Terapii chuťových smyslů - ochutnávka středomořsk&eacut...

Luxusní péče 6 dnů PRO 2 v Rožnovských pivních a mořských lázních! Až 30 procedur!

autor: Tomáš Kupčík


Unikátní spojení tří světů pivního, mořského a světa energií  v jednomrelaxačním balíčku PRO DVA s 45% slevou za  9900 Kč!
Jedinečná 6 denní relaxační péče v Rožnovských pivních lázních a nově otevřených Mořských lázních s 50% zaváděcí slevou!
Ce...

Unikátní a jedinečné mořské lázně pro DVA!

autor: Tomáš Kupčík

Co Vás čeká?


Terapii mořským vzduchem
Sluneční terapii
Perličkovou koupel v mořské vodě
Bahenní masku na obličej
Delfíní světelnou relaxační terapii
Terapii chuťových smyslů
osušky, prostěradla vč. přezůvek v ceně
50% slevu na další procedury (např. celotělové zábaly ze sibiřského bahna, akupresurní a reflexní masáže hla...

Léčebná kúra pivní partnerská - speciál

autor: Tomáš Kupčík

Co Vás čeká?


2x Krygl studeného kvasnicového jedenáctistupňového piva Radhošť
jemná bylinná aromatická pára
peelingovou rukavici pro vlastní celotělový peeling
koupel ve dřevěné kádi s horským černým pivem s vysokým obsahem pivovarských kvasnic
Na obličej, vlasy popř. i dekolt Vám budeme aplikovat masku z čerstvých pivovarsk&ya...

Indická péče s unikátními procedurami v Rožnovských pivních lázních pro DVA!

autor: Tomáš Kupčík

Co vás čeká?


Na přivítanou Vám nabídneme luxusní brazilskou kávu 100% arabicu dle Vaší volby
společně vás prohřejeme v jemné bylinné aromatické páře s kryglem kvasnicového piva a peelingovou rukavicí; zaposloucháte se do audio programu tajné jogínské techniky dechu (30 min-)
následuje koupel v horkém černém pivu v dřev...

Carská péče v Rožnovských pivních lázních pro DVA s bahenním zábalem!

autor: Tomáš Kupčík

Co vás čeká?


Na přivítanou Vám nabídneme předkrm - lososový krém s kaviárem
společně vás prohřejeme v jemné bylinné aromatické páře s kríglem kvasnicového piva a peelingovou rukavicí; zaposloucháte se do audio programu tajné jogínské techniky dechu
následuje koupel v horkém černém pivu v dřevěn&eac...

Císařská péče v Rožnovských pivních lázních pro DVA!

autor: Tomáš Kupčík

Co na Vás oba čeká?


Na přivítanou Vám nabídnou letní překvapení
Společně vás prohřejou v jemné bylinné aromatické páře s kryglem kvasnicového piva a peelingovou rukavicí; zaposloucháte se do audio programu tajné jogínské techniky dechu (30 min.)
Následuje koupel v horkém černém pivu v dřevěné kádi pro 2 s vysoký...

Konopná péče se 7 unikátními procedurami a masážemi pro každého v Rožnovských pivních lázních pro dva s neomezeným pitím piva

autor: Tomáš Kupčík

Co vás čeká? 


Na přivítanou Vám nabídneme konopnou kávu s konopným koláčkem
společně vás prohřejeme v jemné bylinné aromatické páře s kryglem kvasnicového piva a peelingovou rukavicí pro vlastní peeling celého těla; zaposloucháte se do audio programu tajné jogínské techniky dechu (30 min.)
následuje ko...

Je opravdu nutné, aby byl pedagog vzdělán?

autor: Kristýna Oravcová

Již úvodem svého pojednání chci upozornit na fakt, že já sama jsem byla řešeným problémem postižena, tidíž se považuji za osobu, která je kompetentní o dané problematice hovořit. Chápu, že se tomu tak v mnoha případech neděje, tudíž jsem považovala za nutné na tuto skutečnost upozornit. Nyní již ale k řešenému tématu.

K pochopení m&e...

Potřebujeme Národní program vzdělávání?

autor: Mgr. Dalibor Fusek

Dlouhodobě se zabývám problematiku kurikulární reformy a nemohl jsem si nevšimnout (stejně jako všechny osoby v dané problematice znalé), že stávající úprava školského zákona v sobě nese poměrně významnou chybu. Jedná se konkrétně o to, že § 3 příslušného zákona předpokládá existenci Národního programu...

Testovat či netestovat české žáky?

autor: Marián Novotný 

Na jednoduchou otázku se vždy očekává jednoduchá odpověď, tak tedy jak odpovědět? Je testování pro české žáky cestou ke zkvalitnění jejich výuky? Anebo se jedná jen o mrhání státními prostředky na pochybnou akci, která navíc nezaručí vůbec nic a naopak ještě více prohloubí propad českého vzdělávacího s...

Vítejte u naší nové služby BLOG

autor: Mgr. Dalibor FusekRád bych Vás tímto, a to ústy všech svých kolegů, přivítal u naší nové služby BLOG. Věříme, že Vás tato nová služba osloví a oblíbíte si ji. Jestliže máte zájem zjistit vše ohledně pravidel používání služby, omezení jednotlivých verzí anebo informací jak službu používat, navštivne n&aac...
Středa 21.02.2018, svátek má Lenka


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Soukromé školy by měly ....

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.