Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se revize rámcových vzdělávací ch programů (RVP)

autor: Mgr. Dalibor Fusek - Všechny články autora

Oslovili jsme NÚV ve věci revize rámcových vzdělávací ch programů (RVP), jelikož se jedná o jedno ze současných ústředních témat v oblasti vzdělávání. Setkali jsme se s velkou ochotou a výsledkem jsou následující odpovědi na naše otázky.1. V poslední době se objevilo poměrně hodně návrhů na rozšíření stávajícího obsahu vzdělávání. Ať už se jedná o brannou výchovu, ale i tzv. praktické vyučování a dílny, případně další. Zajímalo by nás, zda se v rámci revidovaných RVP počítá s některými rozšiřujícími oblastmi, ať už v rámci vzdělávacích oblastí anebo průřezových témat. Pokud ano, mohli byste nám sdělit, o jak oblasti se případně jedná?Provádějí se analýzy, na jejich základě bude rozhodnuto o zařazení těch kterých výsledků učení. Případné rozšíření záleží na rozhodnutí MŠMT.2. V poslední době došlo k několika kauzám, ze kterých vyplývá, že nejen české děti, ale čeští učitelé mají značné problémy s šířením tzv. fake news. Počítá se v rámci revizí s oblastí, která by se problematice věnovala?Problematika fakenews, dezinformací a propagandy ad. je součástí průřezového tématu mediální výchova. Průřezová témata zůstanou v revidovaných RVP zachována, budou přiřazena ke vzdělávacím oblastem, jejichž prostřednictvím budou rozvíjena. Závazné výsledky učení vhodné pro rozvíjení průřezových témat budou symbolicky označeny (např. ikonami).Týká se též problematiky digitální gramotnosti – viz návrh rámce vyvěšený na webu.3. Při samotném zavádění RVP si školy ponejvíce stěžovaly na slabou metodickou podporu ze strany MŠMT, potažmo NÚV. Chystá se v rámci revizí nějaká obecnější metodická pomoc ve formě metodických a jiných pokynů, případně konzultačních míst a telefonické podpory?Metodické pokyny uveřejňuje NÚV průběžně, naposledy např. k Opatření ministra, který mi se měnilo matematické vzdělávání v RVP. Podporu nabízíme v Konzultačním centru - e-mailem, telefonicky, případně osobně. Vyřizujeme dotazy týkající se rámcových vzdělávacích programů, tvorby ŠVP, informací ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP, IVP.Harmonogram  revizí  RVP  v současné  době končí přípravou revidovaných RVP. O následné podpoře (vzdělávání učitelů,  vybavení škol apod.) se jedná s MŠMT – není pouze v kompetenci NÚV, vyžaduje spolupráci mnoha zainteresovaných institucí -  NIDV, které zajišťuje pro vyučující další vzdělávání, dále CZVV, ČŠI, krajů apod.4. Předběžný plán prací revizí RVP je koncipován do roku 2020. Znamená to, že s revidovanými RVP se setkáme až po tomto datu? Můžete nám již nyní sdělit předběžný termín, kdy by se podle revidovaných RVP mohlo začít vyučovat?RVP vznikly před více než deseti lety. Dosud byly pouze doplňovány o nová témata či upravovány hodinové dotace. Nynější změna nebude realizována k jednomu datu, ale postupně. Revizemi vždy projde společně určitá vzdělávací oblast ve všech stupních vzdělávání (např. matematika v předškolním, základním i středním vzdělávání). Obory středního odborného vzdělávání budou tam, kde to bude možné, propojeny se standardy Národní soustavy kvalifikací.Návrhy revidovaných RVP budou průběžně konzultovány s odbornou veřejností – viz nyní např. Informatika a ICT.5. Bude se revize RVP týkat všech stávajících RVP anebo budou některé RVP z této revize vyjmuty?Revize RVP se budou týkat všech stupňů vzdělávání – od předškolního až po maturitu. Kromě nového vymezení rozsahu a obsahu vzdělávání společného pro všechny je jejich cílem provázání, návaznost tzv. výsledků učení (dřívější termín  očekávané výstupy / výsledky vzdělávání) a učiva, jejich postupné opakování a rozšiřování.Revize se v současné době netýká RVP vzdělávacích zařízení, která neposkytují stupeň vzdělání (např. ZUŠ).6. Mnoho pedagogů se obecně obává jakýchkoliv změn, které do oblasti školství vstupují, a to především z důvodů jejich vysoké administrativní náročnosti. Můžete nám sdělit, zda se tento nárůst administrativy bude týkat i této oblasti?Administrativa je ovlivněna legislativou. Školy budou mít – tak jako již dnes mají – povinnost své školní vzdělávací programy (ŠVP) přizpůsobit rámcovým vzdělávacím programům. Nově však NÚV připraví modelové rozpracování učiva, bude to nabídka pro školy, které nechtějí tvořit celý ŠVP.7. Pokud bychom se postavili do role řadového pedagoga anebo ředitele školy, jak bychom se v tuto chvíli měli nejlépe připravit na spuštění této revize tak, abychom následně nebyli negativně překvapeni?Všechny důležité kroky, které MŠMT, potažmo NÚV chystá, se ředitelé i pedagogové dozvídají ze standardních komunikačních kanálů. Řada zástupců vedení škol i učitelů je již dnes do přípravy revize zapojena, prostřednictvím pracovních skupin, odborných a oborových skupin, které o změnách jednají a připravují konkrétní návrhy.Závěrem bychom chtěli NÚVu velice poděkovat za jejich vstřícnost a ochotu.


11.03.2018 | Karma článku: 5.57
Pátek 02.12.2022, svátek má Blanka


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Co si myslíte o možném zavedení školného na VŠ?

  1. Je to vynikající nápad (1)
  2. Souhlasím, pokud bude podpořeno sociálními úlevami (3)
  3. Se zavedením nesouhlasím (3)
  4. Nemám na danou otázku názor (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.