Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Banka souborů

V této sekci naleznete veškeré elektronické soubory a dokumenty, které byly vydány zodpovědnými orgány státní správy v oblasti vzdělávání. Tyto soubory zde budou umístěny bez ohledu na logickou strukturu tohoto portálu. Soubory pak budou následně rozčleněny do zodpovídajících sekcí. Vzniklá duplicita některých souborů pak je samozřejmě možná. Tato sekce tedy slouží jako kompletní přehled dokumentace, ze které jsou jednotlivé tematické sekce následně zpracovávány a vytvářeny.

18.04.2019P 1c-01_Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2019
18.04.2019P 1-04_Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (výkaz nápočtový)
18.04.2019Prezentace k výkazům PAM pro rok 2019
18.04.2019Sběr dat výkazů PAM – informace, dokumenty a kontakty pro respondenty
18.04.2019Uvádění vstupních předpokladů v žádosti o akreditaci tzv. čisté rekvalifikace – platné od 16. 4. 2019
18.04.2019Tisková zpráva: Do semifinále ceny pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic 2019 postoupilo 31 pedagogů z 10 krajů
17.04.2019Fakta a mýty v očkování - spalničky
17.04.2019Přibývá žáků přicházejících do středních škol
17.04.2019Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2019/2020 (období od 1.9. – 31.12.2019)
17.04.2019Anna Brzybohatá: Fyzikáři jsou ohrožený druh, jejich řady se doplní za víc než sto let
17.04.2019MŠMT: Postup realizace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
17.04.2019Mapa výdělků: Platy rostou stále rychleji. Učitelé dostali přidáno až o čtyři tisíce, hůř jsou na tom lidé v administrativě
17.04.2019Vlivní poslanci chtějí odložit povinnou maturitu z matematiky. Bojí se velkého počtu propadlých
17.04.2019Výzkum postojů rodičů ke školství. Co rodiče očekávají od školy a čím se řídí při jejím výběru?
17.04.2019Cermat zveřejnil zadání přijímaček. Ještě před rokem to odmítal, před dvěma roky hrozil i „právními kroky“
17.04.2019Nedostatečné platy učitelů vedou k horším výsledkům žáků, vyplývá z analýzy Spořitelny. Stát podle analytiků dluží českým učitelům na platech 500 miliard Kč
11.04.2019Zveřejnění zadání písemných prací z cizích jazyků
11.04.2019Eduzměna: Studie Analýza výzev vzdělávání v České republice
11.04.2019Ministr školství a předsedkyně Asociace krajů ČR došli ke shodě ohledně memoranda o budoucnosti vzdělávání - Kraje budou rozhodovat o kapacitě středních škol, bude se testovat v 5. a 9. třídě
11.04.2019Eduzměna: Žáci se propadli v gramotnostech a v učení nevidí smysl
10.04.2019Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v připomínkovém řízení)
10.04.2019Zveřejnění zadání písemné práce z českého jazyka a literatury
10.04.2019Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství (v připomínkovém řízení)
10.04.2019Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků a nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (v připomínkovém řízení)
09.04.2019Novela zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
09.04.2019Jan Švec: Výzkumná publikace – Hraní digitálních her českými adolescenty
08.04.2019Ministr Plaga: Platy pedagogů rostou podle plánu
08.04.2019České ručičky a hlavičky: Budoucnost českého průmyslu závisí na kvalitě vzdělávání. Jak dopadáme v evropském srovnání?
08.04.2019Helena Hofmannová: Vývoj interpretace (nejlepšího) zájmu dítěte v judikatuře Ústavního soudu
06.04.2019Projekt Evropa v datech
05.04.2019Zahraniční aktuality - březen 2019
05.04.2019Novela vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (do Sbírky zákonů)
05.04.2019MŠMT: Reforma financování regionálního školství
04.04.2019EDUzměna: Vznikla studie o aktuálním stavu českého školství
04.04.2019Tisková zpráva: Rozdíly ve vzdělávání mezi kraji jsou alarmující a vyžadují řešení
04.04.2019MŠMT: Prezentace k reformě financování regionálního školství
03.04.2019Startuje druhé kolo seminářů pro školy k reformě financování
03.04.2019Polovina českých učitelů vykazuje příznaky vyhoření. Nadační fond Eduzměna přináší přehled stavu českého školství.
03.04.2019AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)
03.04.2019Závěry konference Asociace ředitelů gymnázií ČR: odmítnutí reformy financování a nesouhlas s navrženými změnami maturitní zkoušky
03.04.2019Výzkum postojů rodičů ke školství. Vzdělání rodičů výrazně ovlivňuje jejich očekávání od školy
03.04.2019Studie: Dopad iPadů na dobu přestávky na základních školách
02.04.2019Ministr Robert Plaga předal školní ceny Fair Play 2018
02.04.2019Projekt SYPO: Spuštění nového online formuláře pro podporu digitálního vzdělávání ve školách
02.04.2019Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (v připomínkovém řízení)
02.04.2019Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo STATISTICKOU ANALÝZU PŘIHLÁŠEK K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 2019
02.04.2019Newsletter oddělení pro záležitosti Evropské unie MŠMT o evropských záležitostech - čísla za rok 2019
02.04.2019Předmětová skladba soutěží základních uměleckých škol
02.04.201926. Zlatou Ámoskou se stala Pavlína Kopáčiková z Vacova
01.04.2019Školy zůstávají v černé. Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)
01.04.2019AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Novela inkluzivní vyhlášky
01.04.2019SRPácký newsletter přináší četné příklady z praxe
28.03.2019ČŠI: Uvědomujme si význam učitelů pro společnost
28.03.2019Ministr vyznamenal medailí 48 vynikajících pedagogů
28.03.2019Zdravice ministra školství ke Dni učitelů
27.03.2019Platy učitelů se rychleji zvyšovat nebudou: Nebývalá hádka poslanců o zvýšení peněz pro učitele skončila výhrou vlády
27.03.2019Průměrný plat učitelů loni vzrostl o 11 procent
27.03.2019Obsah cukrů v jogurtech na trhu v ČR je překvapení
27.03.2019CERMAT: Maturitní zkouška 2013 - 2018 výsledky dílčích zkoušek z českého jazyka a cizích jazyků
27.03.2019Zapojte se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám
27.03.2019Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 10. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů
26.03.2019Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ v roce 2019
26.03.2019MŠMT vyhlásilo anketu "Úsměv dětí 2019"
25.03.2019Anketa ředitel roku je vyhlášena!
25.03.2019MŠMT: Desatero komunikace se žákem s PAS ve škole
25.03.2019MŠMT: Desatero pro školy aneb „Do školy poprvé přichází žák s PAS“
24.03.2019Kamil Kopecký: Co děti motivuje k tomu, aby páchaly kyberšikanu?
24.03.2019MŠMT: Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu
22.03.2019Programy mezigeneračního učení ověřil EQAVET ve třech vzdělávacích institucích
22.03.2019E-Zpravodaj ČMOS PŠ 3/2019
21.03.2019Pětina učitelů zahajuje praxi bez uvádějícího učitele
21.03.2019Nejlepší mladý chemik pěti krajů je z Poličky
21.03.2019„Solit nebo nesolit –být či nebýt“, to je oč tu běží
20.03.2019MŠMT podpoří stavby sportovišť za téměř tři miliardy korun
20.03.20198. ročník soutěže DOMINO má své vítěze
20.03.2019SYPO hledá pro spolupráci školy se začínajícími učiteli
20.03.2019Maturitní zpravodaj č. 50 - základní informace ke zkoušce z českého jazyka a literatury
20.03.2019Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 k připomínkování
19.03.2019Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023 (připomínkové řízení)
19.03.2019Evropská komise: Zpráva o české republice
19.03.2019Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018 - shrnutí hlavních zjištění
19.03.2019Tematická zpráva - Rozvoj sociální gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Otevřít historii

(položka je dostupná pouze osobám, které mají zakoupenu službu Placený Virtuální kabinet)

Čtvrtek 18.04.2019, svátek má Valérie


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jak mají vypadat přijímačky na SŠ?

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.