Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Jaký náte názor ohledně financování nepedagogických pracovníků v roce 2024? (26.2.2024-4.3.2024)

Neznámý uživatel2024-04-13 10:29:15
Pane kolego Kudrnovský, hned první krok vlády, totiž lhaní, vedl ke ztrátě důvěry, kterou současné vládní strany získaly při volbách od jejich voličů.
Představte si, že budete lhát svým kolegům, žákům, jejich rodičům. Nebo doma manželce či svým dětem. Jak dopadnete a jak budete moci fungovat dál, aniž by se Vám všechno nehroutilo?
Druhým odstavcem jste potvrdil, že systém financování škol je bez jakékoli promyšlené koncepce.
Emil Kudrnovský2024-04-03 23:54:00
Kroky této vlády jsou dle mě v pořádku, je třeba zkrotit "bezbřehost" výdajů v regionálním školství a o ušetřené prostředky navýšit mzdy učitelům - počínaje krácením PHmax, eliminací množství asistentů či konče zrušením 9. tř. ZŠ. To vše ale nejde za jeden rok, tj. nejdříve musím opatření zavést a až se to projeví, mohu přidávat na mzdách.

Peníze ve školství jsou, je třeba je konsolidovat - a to včetně prostředků na provoz, které drží zřizovatelé - proč je stát nedá přímo školám? Kolik procent z 18,4 tis. Kč na dítě/žáka se skutečně dostalo do dané školy na provoz? U nás cca 85 % - ale jsou školy v okolí, které dostanou sotva 50 %. Z tohoto pohledu někteří zřizovatelé brzdí rozvoj škol.
Neznámý uživatel2024-04-03 09:31:52
Ano, takto to i vláda od samého začátku zamýšlí. Škola určitě nějak fungovat bude i dál. Učitelům ve škole prostě jen jejich plat za těchto okolností vzroste průměrně méně než o 2500 Kč měsíčně. Veřejnost se v tom nevyzná, a pokud to nevadí Vašim učitelům nebo si toho nevšimnou, tak OK, ve Vaší škole je pak určitě spokojenost na místě ...
Emil Kudrnovský2024-04-02 14:32:19
Důležité je, co ve skutečnosti přijde do školy - to je na MŠMT a kraji. Kromě krácení PHmax nevidím důvod k obavám. Jak se to rozdělí ve škole je na řediteli.
Když pokryjeme ONIVy z jiných zdrojů (dotace, dary, příspěvek zřizovatele, vedl. hospodářská činnost), máme navíc 400 tis. Kč na mzdy/ odměny (vč. odvodů). To je půlměsíční mzda navíc do odměn (tj. odměny 1,5-3,5 měsíční mzdy/rok).
Neznámý uživatel2024-03-25 11:11:56
A z čeho čerpáte víru, že příslib zachování rozpisu bude dodržen ...?
Emil Kudrnovský2024-03-20 15:13:23
K čertovu kopýtku: podrobný rozpočet by zůstal stejný, tj. na všechny školy a školská zařízení bychom měli rozpis, ale ukazatele by zůstaly doporučené - pouze konečná částka by byla závazná.
Emil Kudrnovský2024-03-20 15:08:09
Děkuji za upozornění, to mi nedošlo, že by to takto někdo mohl brát. Omlouvám se všem, koho můj názor pohoršil.
Neznámý uživatel2024-03-20 09:23:34
Vážený spoludiskutére Emile Kudrnovský, obávám se, že Vaše tvrzení „... jsme defacto v poloválečném stavu...“, by mohlo být považováno za šíření poplašné zprávy. Nemáte-li imunitu vyvoleného politika, možná jste si zadělal na malér.
Myšlenka zrušit nejen limit úvazků zaměstnanců, ale i limit na ONIV a OON skutečně působí lákavě. Jenže v tom je zase ukryto čertovo kopýtko: Může to sklouznout k tomu, že v rozpočtu škola dostane jen celkovou nedostačující cifru bez struktury, nač které peníze jsou a – „řediteli poraď si“. Nebude při tom schopen ukázat, kde byl ošizen, na kterou činnost či profesi nedostal dost peněz ...
Emil Kudrnovský2024-03-17 22:13:58
Byl bych rád, aby se zrušil nejen limit úvazků zaměstnanců, ale i limit na ONIV a OON. Tj. aby závazným ukazatelem byla pouze celková částka a ostatní by byly doporučené. Usnadnilo by nám to administrativu.

Co bude příští rok? Letošní zrušení limitu má jedno velké politické ALE - a to je průměrná mzda pedagoga. Letos můžete přijmout nejen další nepedagogy, ale i pedagogy a tímto "rozmělněním" defacto snížíte průměrnou mzdu učitelů. A to se zrovna politicky nehodí. Proto si myslím, že pokud nedojde ke změně výpočtu průměrné mzdy (P01-04), limit bude znovu zaveden.
Neznámý uživatel2024-03-15 09:59:01
Naše školka je sice malá, ale provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí našeho týmu. V tuto chvíli je sice zrušen limit zaměstnanců jako závazný, ale bude to takto i v dalších letech?
Neznámý uživatel2024-03-15 09:59:01
Naše školka je sice malá, ale provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí našeho týmu. V tuto chvíli je sice zrušen limit zaměstnanců jako závazný, ale bude to takto i v dalších letech?
Neznámý uživatel2024-03-15 09:59:01
Naše školka je sice malá, ale provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí našeho týmu. V tuto chvíli je sice zrušen limit zaměstnanců jako závazný, ale bude to takto i v dalších letech?
Neznámý uživatel2024-03-15 09:59:00
Naše školka je sice malá, ale provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí našeho týmu. V tuto chvíli je sice zrušen limit zaměstnanců jako závazný, ale bude to takto i v dalších letech?
Neznámý uživatel2024-03-15 09:58:42
Naše školka je sice malá, ale provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí našeho týmu. V tuto chvíli je sice zrušen limit zaměstnanců jako závazný, ale bude to takto i v dalších letech?
Neznámý uživatel2024-03-15 09:58:31
Naše školka je sice malá, ale provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí našeho týmu. V tuto chvíli je sice zrušen limit zaměstnanců jako závazný, ale bude to takto i v dalších letech?
Neznámý uživatel2024-03-12 07:49:29
No tak ano, po včerejších informacích z KÚ - cituji - pokud má škola peníze na tarify, tak nemá nárok jít do dohadovacího řízení. Nám vzali dva úvazky nepedagogů, dělá to 554 tisíc. Takže někoho propustím a jinak učitelé radostně budou platit ze svých tzv. zvýšených mezd na 130% úklid a kuchyň. K tomu musíme počítat podle loňska dalších 300tisích na nemocenské a budeme převádět 115 tisíc (zatím) do OON na zástupy. O směšných ONIV nemluvě. Dle pana Beka jsem neefektivně využívala na 100% PH školy -podporovali jsme tandemovou výuku, dělení v některých předmětech, umožnění laboratorních prací, volitelné semináře. Snížení PH bude jenom u nás dělat téměř 1,5 úvazku. Uvidíme po zápisech, jestli a kolik lidí to postihne prouštěním nebo snižováním úvazků. Zkrátka, dobře už bylo.
Neznámý uživatel2024-03-11 13:19:52
Naše vláda má na podporu války, ale nemá na školství. Tady jsou vidět její priority. Letos klesne u nás učitelům nominální mzda, o té reálné ani nemluvím. Propustit nep. zaměstnance nemohu, nemohu ani všem mimo učitelů snížit platy o 2%. Učitelé mívali bohaté odměny, letos to tak nebude.
Neznámý uživatel2024-03-07 16:30:06
"Nemíním ustupovat tlaku a vydírání", prohlásil někde Fiala. My, pracovníci ve školství, zase nehodláme akceptovat lži, když jsou v kolizi s proklamovanou prioritou vzdělávání.
Neznámý uživatel2024-03-05 09:03:40
Naše školka je rozlohou veliká. Zrušili nám limit zaměstnanců jako závazný, tak zaměstnance udržím, protože bez nich to nejde. Minulý týden chyběly 3 zaměstnanci- obě uklízečky, učitelka a asistentka v jedné osobě, kdo měl možnost uklízel, myl záchodky. Ved. ŠJ, kuchařky, učitelky. A ODMĚNY BUDU DÁVAT Z TOHO, CO MĚLO BÝT VE SLOŽCE PED.PRACOVNÍCI. Jak jinak?
Neznámý uživatel2024-02-28 09:46:57
Jen další etapa lži o zvyšování platů učitelů - celé řadě ředitelů nezbyde jiná možnost, než vzít z nenárokových prostředků pro učitele a uhradit jimi platy nepedagogům. A za špatné nebude vláda, ale tihle ředitelé...
Naši lháři to zjevně plánovali předem, proto tak urputně odmítají zvyšování tarifů – peníze na ně by se tak snadno mezi učiteli a ostatními profesemi převádět nedaly ...
Emil Kudrnovský2024-02-26 11:05:53
Myslím, že se jedná o zbytečnou hysterii - v naši venkovské ZŠ a MŠ letos nedojde k propouštění, nepedagogům jsem od ledna přidal 5 - 7 %, na odměnách jim vyplácíme 1-3x měsíční mzdy v průběhu roku.
Tato opatření jsou teprve začátkem konsolidace finančních prostředků pro školství, je třeba se připravit na další škrty a opatření.
Síť škol je třeba zefektivnit, tak jak pro proběhlo již v jiných státech Evropy a i v našem zdravotnictví. Za stávajícího stavu nejsme schopni takto nabujelý systém finančně utáhnout - to bylo jasné v roce 2016, kdy zaváděla inkluze, i v roce 2019 se zavedením naddimenzovaného PHmax.
Je pravda, že každá škola má jiné podmínky a na střední školy dopadnou stávající opatření více. Nicméně se to vědělo dost dlouho na to, aby se školy mohly zařídit. Kdo čekal s nataženou rukou, má nyní smůlu.
1) najít jiný zdroj financování, 2) požádat zřizovatele o dofinancování (obce loni hospodařily s přebytkem 55 mld. Kč), 3) zvážit organizační změny.
Pokud ani jedno nelze, tak je to na sloučení s jinou školou tak, aby organizace byla ekonomicky stabilní.
"Když prší shůry, vezmi deštník a nestěžuj si.", řekl kdysi Karel Schwarzenberg
Neznámý uživatel2024-02-26 09:52:27
Holt je prioritou to vzdělávání, ne úklid...
Neznámý uživatel2024-02-26 07:32:53
U nás jednoduché. V červnu končí jedné uklízečce smlouva na dobu určitou, tak skončí. Ostatní budou radostně uklízet ten úsek navíc. V případě nemocenských, kterých je mezi uklízečkami dost, prostě uklízet nebudeme. Tyto situace už jsme měli, kdy z 6 uklízeček byly tři na nemocenské, tak se vynesly koše, uklidily se WC a nic víc, maximálně se na sucho zametl největší svinčík. Hygiena bude jásat a čistota školy bude plakat.
Mgr. Dalibor Fusek2024-02-25 18:51:52
MŠMT v letošním roce zaslalo školám méně finančních prostředků na jejich chod, než bylo očekáváno. Co si o tomto kroku ze strany vlády myslíte?
Sobota 13.04.2024, svátek má Aleš


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jaký je Váš názor na změny v PHmaxech?

  1. Změny napomůží k optimálnějšímu financování školství (3)
  2. Změny nejsou perfektní, ale je to krok správným směrem (1)
  3. Změny uškodí kvalitě vzdělávání (4)
  4. Změny zásadně likvidují české školství (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (2)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.