Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.MŠMT odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se novinek v oblasti státní maturity a jednotné přijímací zkoušky

autor: Mgr. Dalibor Fusek - Všechny články autora

Oslovili jsme MŠMT ve věci novinek v oblasti státní maturity a jednotné přijímací zkoušky. MŠMT na naše dotazy reagovalo následovně. 1) V odborných i laických kruzích je velmi často kritizován stávající model jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ. Kritizována je jak jejich samotná existence, tak i úroveň testových otázek. Zajímalo by nás, co si o této kritice myslíte?Jednotná přijímací zkouška na střední školy byla zavedena s cílem ověřit znalosti, které by žák základní školy zajímající se o obor vzdělání s maturitou měl bezpodmínečně znát. Srovnání úrovně znalostí má pomáhat ředitelům středních škol při výběru uchazečů na tyto školy a zveřejněním výsledků posledního přijatého uchazeče také rodičům při jejich rozhodování, na jakou školu podají případně přihlášky v příštím roce.2) Značná část testovaných, ale i odborníků se vyjadřuje především v tom smyslu, že úroveň těchto otázek je značně náročná. Jak byste se k tomuto vyjádřili? Na základě čeho CERMAT stanovuje tuto náročnost?Testy, které CERMAT připravuje, vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Požadavky jsou podrobněji specifikovány pro jednotlivé předměty a jednotlivé testy (čtyřleté obory vzdělání a nástavby, šestileté obory vzdělání a osmileté obory vzdělání) v tzv. specifikacích, které jsou zveřejněny na http://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035397.html

Pokud jde o náročnost otázek u jednotné přijímací zkoušky, pak tato vychází z předpokladu, že jde o test rozřaďovací, nikoliv, jako u maturitní zkoušky, o test ověřovací. Zejména u víceletých oborů gymnázií bylo přistoupeno k větší náročnosti na ověřování znalostí uchazeče (i na základě požadavků ředitelů škol), protože mají-li testy rozřadit žáky podle jejich vědomostí, pak není možné, aby většina z nich test zvládla na plný počet bodů. Má-li ředitel víceletého gymnázia 300 přihlášek na 30 volných míst, nemůže většina uchazečů splnit testy na 100 %.3) Stávající model již nějakou dobu funguje, ozývají se však hlasy týkající se možných legislativních změn. Chystá některé takovéto změny MŠMT, případně uvítalo by některé změny vyvolané jinými aktéry legislativního procesu, případně pak jaké?K tomuto tématu můžeme uvést, že případná diskuse k modelu přijímacích zkoušek je možná, jak školské asociace (CZESHA, AŘG), tak i zřizovatelé středních škol některé podněty na MŠMT zasílají – např. stanovení cut-off-score pro přijetí, resp. nepřijetí žáka ke vzdělávání, pouze jeden řádný a jeden náhradní termín jednotné zkoušky (na rozdíl od stávajících dvou) atd. O všech z nich bude MŠMT se zainteresovanými stranami od podzimu 2018 diskutovat.4) Stávající model je často kritizován ve smyslu diskriminace některých ze škol a také oborů. Každý z těchto oborů má zcela odlišné požadavky na různé kompetence svých uchazečů. Jak na tuto kritiku nahlížíte?Ve školském zákoně ukotvená jednotná přijímací zkouška zjišťuje úroveň znalostí žáků z českého jazyka a literatury a matematiky žáků základních škol, které všechny musí žáky vzdělávat podle stejného rámcového vzdělávacího programu pro ZV. Podrobněji jsou požadavky specifikovány na http://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035397.html

Požadavky na různé kompetence uchazečů do různých oborů vzdělání s maturitní zkouškou školy samozřejmě mají a běžně je využívají ve školní části přijímacího řízení, kde mohou vhodnost uchazeče zjišťovat školní přijímací zkouškou, případně si stanovit v rámci kritérií přijímacího řízení vlastní priority. Poměr povinného zařazení výsledků jednotné zkoušky do kritérií přijímacího řízení je 60 % ku 40 %, které si škola stanoví dle vlastního uvážení. U gymnázií se sportovní přípravou je tento poměr dokonce opačný.5) Následující sada otázek se týká maturitní zkoušky. Obdobně jako u přijímacích zkoušek se jedná o často kritizovanou problematiku. Nejčastěji kritizována je samotná existence společné části maturitní zkoušky. Jak byste čtenářům vysvětlili potřebu této společné části?. Také je často řešena problematika více úrovní maturitní zkoušky. Ocenilo by MŠMT takovouto legislativní změnu?Obsah a úroveň maturitní zkoušky stanovují tzv. Katalogy požadavků k maturitní zkoušce, které jsou vydávány v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 školského zákona a jsou zveřejněny na webu www.novamaturita.cz.Katalogy obsahují průnik požadavků znalostí středoškolského učiva z jednotlivých předmětů tak, aby podle něj mohli maturitu skládat žáci všech oborů vzdělání, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Katalogy požadavků podrobněji konkretizují obsah maturitní zkoušky, který vychází z rámcových vzdělávacích programů všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou, které jsou napsány obecně, tj. stanovují minimální rámec povinného učiva.

Stávající jednoúrovňový model MZ ve společné části funguje od roku 2013. Vzešel na základě pracovní skupiny zřízené tehdejším ministrem Fialou a byl podpořen jak zástupci Unie školských asociací (CZESHA), Asociace ředitelů gymnázií, tak i zástupci zřizovatelů SŠ (kraje).6) Velmi sledovanou problematikou je pak maturitní zkouška z matematiky. Jak se díváte na stávající legislativní stav v dané věci? Připravuje již MŠMT sady otázek daného předmětu?Společná část maturitní zkoušky se v současné podobě skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a volitelné zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky. Matematika je tak jedním z povinně volitelných předmětů, ze kterých si žáci na základě svých znalostí a dovedností dobrovolně vybírají. CERMAT tak připravuje testy z jednotné části maturitní zkoušky z matematiky standardně. 7) Stejně jako v případě přijímacích zkoušek by nás zajímalo zda MŠMT chystá v dané oblasti nějaké legislativní změny, případně uvítal by některé změny vyvolané jinými aktéry legislativního procesu, případně pak jaké?MŠMT plánuje vést diskuse nad tématem úpravy modelu maturitní zkoušky. V současné době MŠMT sbírá podněty, které budou pro případnou úpravu modelu důležité.8) Závěrem bychom Vás chtěli vyzvat, zda byste za svou organizaci nechtěli našim čtenářům cokoliv vzkázat, případně povysvětlit z oblastí, které spravujete.Přejeme všem žákům hodně síly do studia a hodně štěstí při skládání všech zkoušek, které studium a proces vzdělávání doprovázejí. S pozdravem Oddělení vnějších vztahů a komunikaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyKarmelitská 529/5118 12 Praha 1e-mail: press@msmt.czwww.msmt.cz


25.09.2018 | Karma článku: 4.64 | přečteno: 521x
Pátek 24.05.2019, svátek má Jana


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jak mají vypadat přijímačky na SŠ?

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.