Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Vyjádření vybraných organizací a odborníků k návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících

autor: Mgr. Dalibor Fusek - Všechny články autora

Oslovili jsme některé organizace a odborníky na problematiku zákona o pedagogických pracovnících v otázkách týkající se chystané významné novely tohoto právního předpisu. Zde Vám přinášíme odpovědi na naše otázky. 1) Začněme obecně. Považujete vůbec tuto anebo jakoukoliv jinou novelu příslušného zákona za nutnou?Doc. Daniel Münich-Ano, změnu považuji vzhledem k zoufalé situaci na trhu práce s učiteli za nutnou.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-Novela žádné zásadní změny, které by byly životně nutné, nepřináší. Je spíše kosmetická.Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-Aktuální novelu zákona nepovažuji za zásadně nutnou, ale chápu, že ministerstvo mělo v neúspěšné "kariérní" novele i další témata, která nyní samostatně uplatnilo.Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-Určité úpravy zákona považuji za vhodné a ku prospěchu škol a pedagogických pracovníků.2) Jste spokojeni s výběrem témat, která jsou touto novelou řešena?Doc. Daniel Münich-Toto není o mé spokojenosti či nespokojenosti. Dívám se na věc pragmaticky, při znalosti vážnosti situace.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-Novela se zaměřuje na změny, které nejsou akutní. Její potřebnost je sporná…Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-Většina navržených témat je podle mého soudu nepodstatná, až na jedno - možnost zaměstnávání vysokoškoláků bez pedagogického vzdělání, s podmínkou doplnění pedagogické kvalifikace do 3 let od přijetí. V situaci, kdy už nyní chybí velké množství učitelů odborných SŠ, ale i učitelů MAT, FYZ, CHE na 2. stupni ZŠ, to vidím jako vhodné opatření a podporuji jej.Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-Jde o představu konkrétní skupiny navrhovatelů, která zatím prochází diskusí mimo Sněmovnu a dozná ještě, jak jsem informován, proměny, je to poměrně nesourodý balík, některé úpravy považuji za účelné, jiné za sporné.3) Co v navržené novele naopak postrádáte?Doc. Daniel Münich-Jde o dílčí novelu vynucenou okolnostmi, takže nemá moc smysl uvažovat, co vše dalšího by se mělo změnit. Není bohužel čas další věci promýšlet a projednávat.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-Celý zákon o pedagogických pracovnících by se měl výrazně zjednodušit. Už teď se v něm málokdo orientuje. Jelikož jsme se účastnili jedné z pracovních skupin MŠMT, která se novelou zabývala, mohli jsme podávat návrhy změn. Na Slovensku je přesně definována funkce třídního učitele, a to včetně příplatku alespoň 5 % tarifního platu. Navrhli jsme ji zanést do české legislativy, ale bohužel to nebylo ze strany MŠMT akceptováno.Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-Svaz průmyslu a dopravy požádal o zapracování dvou témat, která považujeme za důležitá, ale nebyla ministerstvem přijata - aby součástí DVPP byly i "stáže učitelů v prostředí reálné praxe" a aby se součástí funkčních pozic stal také kariérový poradce. I když jsme neuspěli, budeme volit jiné cesty, jak to do zákona dostat.Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-Jen pro příklad, v takto pojaté novele to sotva bude možné, ale vidím dlouhodobě problém kvality vzdělávání ve školách různých zřizovatelů, rozdílnou situaci a konkrétní podmínky pedagogických pracovníků ve veřejném školství a ve školách soukromých a církevních.4) Nyní již k samotným řešeným oblastem. Jak hodnotíte snahu posílení postavení ředitele školy? Je tato snaha podle Vás uchopena správně?Doc. Daniel Münich-Role ředitele by v tomto rozhodně měla být posílena. Dnešní situace je nezdravá, kdy je ředitel na jedné plně zodpovědný a na druhé straně je jeho řidící rozhodování neúměrně sešněrováno zákony a předpisy tak, že vlastně nelze, aby je neporušoval a ostatní nahoře od toho dávají ruce pryč. Kdo jiný než ředitel je schopen posoudit všechny místní okolnosti? Plošný  předpis to rozhodně nebude.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-Tuto snahu hodnotíme kladně. V Pedagogické komoře je více než 400 členů z řad ředitelů škol. Ředitel je klíčová osoba vzdělávací soustavy, ale jeho pravomoci jsou značně okleštěné. Naopak nejrůznějších povinností má nad hlavu a je svázán mnoha předpisy a zahlcen administrativou. Novela bohužel pravomoci ředitelů výrazně nerozšiřuje.Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-Jako pozitivní. Správnost zakotvení bych ale nechal na vyjádření asociací, zastupujících ředitele.Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-Jde o možné řešení. Ale problematické jsou dnes podmínky působení, objem prostředků, které školy mají k realizaci svých cílů, a diskuse se vedou dnes i o proceduře získávání a jmenování osobností, které by splňovaly potřebné nároky na funkci, a nedostatečná reflexe vztahových problémů.5) Jak se díváte na potenciální novou možnost vyučování tzv. odborníků z praxe, tedy osob, které nezískaly pedagogickou kvalifikaci? Jedná se podle Vás o krok správným směrem?Doc. Daniel Münich-Odborná kvalifikace, myslím tím tu papírovou, u nás bohužel není dostatečnou zárukou kvality práce učitele. Takže v odbornících z praxe ve školách bez formální papírové kvalifikace problém nevidím. Spíše naopak. Samozřejmě je třeba věřit při výběru a dohledu vedení školy a průběžně dohlížet i na ně samotné vést je případně k zodpovědnosti.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-Umožnit vyučovat lidem bez pedagogického vzdělání je rezignací na kvalitu českého školství. Učit bude moci prakticky kdokoliv... 250hodinové doplňující pedagogické studium si bude moci dodělat až za 3 roky, nebo prostě odejde na jinou školu a tam mu začne běžet nová tříletá lhůta… Nejprve se rezignovalo na aprobovanost výuky, nyní se postupuje o krok blíže k propasti. Možná to lze ještě akceptovat u středních odborných škol v odborných vyučovacích předmětech, ale ve všeobecně vzdělávacích předmětech (obzvláště na 2. stupni ZŠ) rozhodně ne. Jak může učit člověk bez didaktického zázemí žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Pedagogická komora je rozhodně proti, stejně jako by byla proti Česká lékařská komora, kdyby chtěli zákonodárci umožnit inženýrům tři roky léčit lidi, protože je nedostatek doktorů…Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-Jak již jsem uvedl v odpovědi na druhou otázku, vidím to jako vhodné a v situaci některých aprobací i jako nezbytné řešení.Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-Jde podle mne v navrhované podobě a v tomto čase spíše o nouzové řešení personálně problematické situace, obtíží se získáváním osob s kvalifikací. Není to šťastné řešení.6) Napomůže tento krok k řešení stávajícího nedostatku aprobovaných pedagogických pracovníků?Doc. Daniel Münich-Částečně jistě pomůže. Nejlepší řešení to není, ale lepší toto než dosavadní nicnedělání. Lepším a systémovým řešením nedostatku kvalitních učitelů a dnes již učitelů obecně by bylo zásadní a dlouhodobě udržené navýšení relativních platů učitelů ruku v ruce se zásadní změnou způsobu a obsahu přípravy nových učitelů. To je ale pro Česko stále příliš tvrdý oříšek, navíc na dlouhé lokte. Takže lepší tato novela než nic.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-Zaměstnance bez pedagogického vzdělání odmítáme nazývat pedagogickými pracovníky, natož aprobovanými – vždyť neabsolvovali ani jednu hodinu didaktiky svého oboru. Vzhledem k nízkým platům ve školství není velká naděje, že by vysokoškolsky vzdělaní odborníci začali dávat výpovědi ve své práci a ucházeli se o místa ve školách. Možná si to někteří na chvíli vyzkouší, ale pracovní podmínky, školská administrativa a nedostatek praxe v práci se žáky je brzy vyženou zpět do jejich původních zaměstnáníMiloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-I když se takto upraví kvalifikační předpoklady, není samozřejmě jisté, zda se podaří získat dostatek nových pedagogů. To záleží hlavně na dalších faktorech - platovém ohodnocení a vnímání důležitosti učitelské profese ve společnosti.Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-Jde o nouzové řešení, které má usnadnit obsazování pracovních pozic, ale zakládá na další problémy.7) Jak se stavíte k nové pravomoci ředitele školy spočívající v posílení možností zajišťovat účinné uvádění začínajících učitelů?Doc. Daniel Münich-Zajištění odborné péče o začínající učitele by měla patřit k základům fungování školy, ředitelé by na to měli dbát a dobří dbají. Realita je otázkou dostatku peněz, protože tu péči prostě někdo ve škole dělat musí a pokud se to má dělat dobře, pak by za to měl dostat někdo i zaplaceno. Pokud dnes ředitel na tohle nemá dost peněz, jako že nemá, není divu, že se to mnohde nedělá a nebo dělá spíše formálně. Peníze navíc pro zavádějící seniórní učitelé jsou nezbytné. Otázka je, zda to navíc zakotvovat zákonem. Ne proto, že to je špatně, ale proto, že formálně se to vždy nějak narafičí, ale reálně to stále fungovat stále nemusí.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-Novela to ředitelům striktně nařizuje. Budou vše muset nově vykazovat. A netýká se jen čerstvých absolventů, ale všech učitelů. Takže dvouletým adaptačním obdobím bude muset projít například zkušená učitelka s 25 lety praxe, která přejde na jinou školu. Ani v tomto bodě není zákon dobře napsán. Ředitele jen omezuje. Na druhou stranu se prý plánuje, že škola dostane na učitele v adaptačním období nějaké účelově vázané peníze navíc.Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-Tato oblast není v novele příliš vyřešena, např. z ní (podle aktuální verze) vypadla zmínka o možnosti ředitele pověřit zkušeného pedagoga funkcí uvádějícího učitele a možnosti udělení příplatku pro něj.Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-Nejde tu v první řadě o pravomoc, ale o potřebné prostředky a organizační a personální možnosti. Vyčlenění prostředků považuji za účelné.8) Jak se stavíte k některým úpravám týkajícím se získávání kvalifikací u jednotlivých pedagogických profesí?Doc. Daniel Münich-Nevyjádřil se.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-Velmi sporný je bod, kdy bude moci doplňující pedagogické studium zajišťovat nejen vysoká škola, ale nově vlastně kdokoliv, kdo k tomu získá od MŠMT akreditaci v rámci DVPP. Takových organizací jsou v současnosti tisíce – soukromé firmy, „neziskovky“, OSVČ... MŠMT nemůže uhlídat, zda jsou dodržovány standardy studia, když bude vzdělavatelů takové množství a stane se z toho byznys.Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-Nijak zásadně, nicméně Svaz průmyslu a dopravy trvale prosazuje požadavek, aby se u co největšího počtu pedagogických pozic objevila možnost získání kvalifikace také dalším vzděláváním v systému NSK (podle zákona 179/2006 Sb.). Nyní je to navrženo (pokud vím) jen u pozice Pedagog volného času, Instruktor odborného výcviku a Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže.Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-Nebude-li návrh v určité finální podobě, nehotový polotovar hodnotit by bylo zatím problematické.9) Považujete za přínosné ustanovení nové pedagogické profese, konkrétně školského logopeda?Doc. Daniel Münich-Nevyjádřil se.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-To si do zákona prosadila příslušná asociace, která logopedy sdružuje. Myslíme si, že jsou jiné pozice, které by bylo třeba do zákona doplnit, např. sociální pedagog případně školní speciální pedagog. To vše jsme přes pracovní skupinu MŠMT do zákona navrhovali, ale marně. Zkusíme návrh podat znovu prostřednictvím školského výboru Poslanecké sněmovny a Senátu. Už několikrát se nám takto podařilo prosadit změnu zákona, např. v případě kariérního řádu, dvouletých dětí v MŠ nebo nově u přípravných tříd.Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-Ne nutně, spíš je třeba zajistit, aby škola mohla logopedických služeb využívat, tj. aby bylo k dispozici více logopedů, bez ohledu na to, zda budou označeni jako "kliničtí", či "školští".Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-To je věc k diskusi a opět jak otázka prostředků, tak také dostatečného personálního zajištění kvalifikovanými osobami, otázka potřebnosti určitého objemu prací a únosnosti úvazků.10) Myslíte si, že bude tato novela schválena a vylepší stávající prostor pedagogických pracovníků?Doc. Daniel Münich-Nevyjádřil se.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-Novela zřejmě schválena bude. Snad se z ní podaří vyjmout v rámci poslaneckých pozměňovacích návrhů ty největší nesmysly. Nic zásadního, co by pedagogům pomohlo v jejich práci, tam ale nevidíme.Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-I přes výše řečené, a v případě že bude schválena, neočekávám osobně nějaké zásadní změny v pedagogické profesi.Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-Netroufám si předvídat osud zatím takto nehotového návrhu, přestože jednotlivá potřebná opatření, která se nakonec prosadí, v něm obsažena jsou.11) Závěrem bychom Vám chtěli poskytnout určitý prostor pro možnost vyjádřit se k našim čtenářům ve věcech, které nebyly v předchozích otázkách vyřčeny.Doc. Daniel Münich-Vědecké studie ze světa, u nás totiž žádné takové studie nejsou, ukazují, že vztah mezi formální papírovou pedagogickou kvalifikací a skutečnou kvalitou práce učitele je statisticky velmi slabý  až žádný. Je zajímavé, že se takto významnému tématu v Česku dlouhodobě nevěnuje výzkumná pozornost a s jakou samozřejmostí zároveň někteří tvrdí, že papírová odbornost je naopak tak zásadní.Asociace krajů ČR-Asociace krajů ČR nemá k danému tématu jednotné stanovisko, jelikož nejen u odborné veřejnosti, ale také v jednotlivých krajích, může panovat na tento návrh úpravy právních předpisů rozdílnost názorů. Jedná se o individuální záležitost jednotlivých krajů.Radek Sárközi, Pedagogická komora-Velmi nás mrzí přístup MŠMT a vlády jako celku, že nenaslouchá názorům pedagogů z praxe. Proto jsme sepsali otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který aktuálně podepisují celé školy a má již více než 3 400 signatářů. Dokonce jsme byli osloveni ze školského výboru Senátu, kde by si naše návrhy rádi vyslechli. Věříme, že se s námi osobně sejde ministr školství, ministryně financí i premiér, abychom společně mohli jednotlivé návrhy probrat. V opačném případě bychom vyzvali učitele, ať vyhlásí alespoň stávkovou pohotovost, když se školské odbory nemají k vyhlášení stávky. Je třeba hlasitě upozornit na dlouhodobě neřešené problémy českého školství a jeho extrémní podfinancování. Věříme, že nás v tom podpoří ředitelé všech škol, kteří marně shánějí kvalifikované učitele, protože je nemohou zaplatit. Aktuální informace k otevřenému dopisu Pedagogické komory naleznete zde: https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/12/aktualni-tema-otevreny-dopis-politikum.htmlMiloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR-Myslím, že vše podstatné z mého pohledu jsem již uvedl výše.Doc. Ph.Dr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec KSČM-Mnohé souvisí s podmínkami práce a objemem prostředků, které jsou stát a zřizovatelé ochotni a schopni do  systému vzdělávání vložit. A je obecně známo, že český stát, pokud jde o procento hrubého domácího produktu vynakládané na školství, v  porovnání s řadou jiných vyspělých zemí dlouhodobě nepatří k nejštědřejším. Je tu i otázka efektivního řízení, hodnocení a kontroly kvality vzdělávání. Opakovaně jsem v těchto věcech vznášel připomínky a byly vlády, které potřeby školství podceňovaly a finančně je přiškrtily. Jestliže se ten trend mění, a změny by byly do budoucna zapotřebí podstatné, pak budu takové změny k lepšímu podporovat. Děkujeme všem aktérům za jejich vyjádření. 


19.01.2019 | Karma článku: 5.12
Sobota 13.04.2024, svátek má Aleš


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jaký je Váš názor na změny v PHmaxech?

  1. Změny napomůží k optimálnějšímu financování školství (3)
  2. Změny nejsou perfektní, ale je to krok správným směrem (1)
  3. Změny uškodí kvalitě vzdělávání (4)
  4. Změny zásadně likvidují české školství (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (2)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.