Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.EDITACE A PROPAGACE ŠKOLY JE A VŽDY BUDE ZCELA ZDARMA. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZE.

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

: 45769621 Zřizovatel: Církevní
Webové stránky: http://www.jabok.cz/
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 2
Obec: ---
Email: jabok@jabok.cz
Telefon: +420 211 222 440
Fax: 211 222 441

Možnost vzdělání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro osoby na vozíku je zde bezbariérový vstup do školy a celé přízemí, tzn. studovna, šatna, velká aula a malá aula včetně bezbariérového WC. Jabok nabízí také bezbariérové ubytování na koleji. Pro osoby se zrakovým postižením je ve studovně studentů počítač s hlasovým výstupem. Osoby se sluchovým postižením ve škole úspěšně studují, speciálními pomůckami pro tuto skupinu škola ale vybavena není.


Dny otevřených dveří

DOD: 13. 2. 2019 a 10. 4. 2019. Výrazné zaměření na praxi (v ČR i v zahraničí), škola v centru Prahy, kolej v budově školy.

Obory vzdělání

Na základě platné akreditace škola vzdělává v oboru Sociální práce a sociální pedagogika. Studijní program se realizuje v zaměření Sociální práce a Speciální pedagogika. Zaměření si studenti volí ve druhé polovině 1. ročníku.

Studium je realizováno ve dvou formách, v denní a kombinované.

Možnost ubytování

Pro studenty je v areálu školy k dispozici Domov mládeže. Ten se nachází v klidné zahradě s pergolou nedaleko Karlova náměstí. Díky tomu je zajištěna skvělá dostupnost v jakoukoli denní či noční hodinu. Studentská ubytovna je čtyřpodlažní budova, která nabízí přístřeší "pouze" cca 40 studentům, a proto se zde formuje velice příjemné společenství lidí.

Termíny přijímacího řízení

Přihlášky – I. kolo 1. 2.–23. 5. 2019, II. kolo 12. 6.–15. 8. 2019. Přijímací pohovor – I. kolo červen 2019, II. kolo srpen 2019.

Přijímací zkouška

Předpokladem pro přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška. Předpokladem pro zahájení přijímacího řízení je vyplněná internetová přihláška (na http://is.jabok.cz/). Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, který sleduje motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky. Příslušnost k nějaké církvi není podmínkou přijetí. Přihlášky – I. kolo 1. 2.–23. 5. 2019, II. kolo 12. 6.–15. 8. 2019. Přijímací pohovor – I. kolo červen 2019, II. kolo srpen 2019.

Pravidla pro ukončování vzdělávání (absolutorium)

Absolutorium se koná před komisí a je zkouškou veřejnou. Komise je složená z předsedy (Magistrát hlavního města Prahy do této funkce jmenuje učitele jiné vyšší odborné nebo vysoké školy na návrh vedení školy), místopředsedy a zkoušejících. Členy komise jsou také vedoucí a oponenti absolventských prací. Absolutorium se skládá ze tří zkoušek – zkoušky z cizího jazyka, odborných předmětů a obhajoby absolventské práce. Při zkoušce z odborných předmětů student vylosuje jedno téma, které bude zodpovídat z pohledu různých oborů. Seznam témat bude vyvěšen nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky na nástěnce studijního oddělení a na internetových stránkách školy. Student si losuje téma 20 minut před zahájením zkoušky. Čas využije k písemné přípravě. Samotná zkouška trvá maximálně 20 minut. V prvních 10 minutách student samostatně zodpovídá zvolenou otázku podle vlastní přípravy. V ní si může zvolit stěžejní obor, úhel pohledu a témata, na která se chce především zaměřit. V druhé polovině zkušebního času kladou otázky členové zkušební komise. Student musí prokázat základní znalosti ze všech oborů. Průběh absolutorií se řídí Zákonem č. 561/2004 (Školský zákon) par. 101 a 102, Vyhláškou MŠMT č.10/2005 o vyšších odborných školách par. 8,9 a Vyhláškou MŠMT č. 470/2006, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání bod 5 (par. 7).

Popis

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická je školou církevní, zřizuje jí Salesiánská provincie Praha. Salesiání Dona Boska (SDB) jsou řeholní společností katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu.

Adresa

Salmovská 8, 120 00, Praha 2

Středa 22.05.2019, svátek má Emil


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jak mají vypadat přijímačky na SŠ?

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.