NASTAVENÍ PLACENÉ VERZE SLUŽBY

NASTAVENÍ PLACENÉ VERZE SLUŽBY

1 Správce služby zaregistruje svou osobu do portálu, pokud tak již neučinil (lze tak učinit ZDE)
 • Správcem nemusí být ředitel školy, lze pověřit jakoukoliv osobu, která bude školu spravovat
2 V položce Nákup zakupte službu Virtuální ředitelna, ať už samostatně anebo jakožto součást některého z Balíčků služeb
3 V sekci Školy propojte osobu správce se svou školou, pokud jste tak již neučinili dříve
 • Lze ověřit v položce Moje školy (osoba musí být přihlášena)
 • Pokud propojení neexistuje, dohledejte v položce Školy-Katalog škol svou školu a pošlete žádost o možnost stát se editorem školy
 • Po schválení žádosti můžete mimo jiné editovat profil své školy (položka Moje školy)
 • Postupujte dále v nastavení Virtuální ředitelny
4 Informace platí pro následující body: Seznam zaměstnanců, tříd a žáků nemusí být úplný. Jsou nutné pouze položky, se kterými bude správce následně pracovat. Všechny položky pak lze měnit a také je doplňovat
5 Nastavte zaměstnance školy

Zaměstnanec žádá o přístup do školy

 • Zaměstnanec vstoupí do Virtuální ředitelny (je nutné být přihlášen)
 • Zaměstnanec si vybere školu ze seznamu, zvolí svou pozici ve škole a požádá o přiřazení ke škole
 • Správce školy schválí přiřazení zaměstnance (Položka Nastavení školy-Žádost o přiřazení ke škole)
 • Počet žádostí o přiřazení ke škole lze vidět jakožto číslo u položky Nastavení školy

Správce školy vkládá nové zaměstnance

 • Správce vstoupí do Nastavení školy - Zaměstnanci
 • Správce vyplní formulář pro vložení nového zaměstnance
 • Propojit zaměstnance se zaregistrovaným uživatelem v portálu lze při žádosti uživatele o přístup do školy
6 Nastavte třídy ve škole (Položka Nastavení školy-Třídy)
7 Vložte žáky do tříd (Položka Nastavení školy-Třídy-Vložit žáka)
8 Přiřaďte třídám třídní učitele (Položka Nastavení školy-Třídy-Vložit Třídního učitele)
9 Nastavte si typy kalendářů, které chcete mít k dispozici
10 Využívejte Služby ředitelny


Jeden uživatel může být přiřazen pouze k jedné škole.

Placená služba je vázána na školu, objednat by ji tudíž měla osoba, která bude službu spravovat. Pokud jste osoba, která má zájem službu využívat v rámci již zaplacené licence školy (např. učitel), nepotřebujete placenou verzi služby.