Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Nákup


Ceník služeb + Objednávka

Produkty pro školy a pedagogy

Balíček Škola (Virtuální ředitelna + Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Ochrana osobních údajů ve školách a školských zařízeních – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Administrativa a dokumentace v mateřských školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Administrativa a dokumentace v základních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Administrativa a dokumentace ve středních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Rozšířené služby Mozaiky dne + Placená legislativa + Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Placená sekce Virtuálního kabinetu + Placená sekce Dotazovače + Práva a povinnosti pedagogických pracovníků – UŽ ŽÁDNÉ DOHADY NA PRACOVIŠTI + Jak se stát ředitelem či jiným vedoucím pracovníkem školy, případně jak si doplnit svou kvalifikaci – NÁVOD PRO KARIŔNÍ RŮST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ) 1000 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček Poradenství (Virtuální ředitelna + Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Placená sekce Dotazovače + Administrativa a dokumentace v mateřských školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Administrativa a dokumentace v základních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Administrativa a dokumentace ve středních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Rozšířené služby Mozaiky dne + Placená legislativa + Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA) 700 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček Pedagog (Placená sekce Virtuálního kabinetu + Rozšířené služby Mozaiky dne + Práva a povinnosti pedagogických pracovníků – UŽ ŽÁDNÉ DOHADY NA PRACOVIŠTI + Jak se stát ředitelem či jiným vedoucím pracovníkem školy, případně jak si doplnit svou kvalifikaci – NÁVOD PRO KARIŔNÍ RŮST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ + Ochrana osobních údajů ve školách a školských zařízeních – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA) 500 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček Základní služby (Rozšířené služby Mozaiky dne + Placená legislativa) 300 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček Legislativa (Placená legislativa + Placená sekce Dotazovače + Vstup do placené sekce Inteligentního přehledu + Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Co je nového ve školské, pracovněprávní a jiné legislativě ovlivňující chod škol ve školním roce 2019/2020 ve srovnání s rokem předchozím + Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. - PODROBNÝ PRŮVODCE NOVELOU, UCELENÝ PŘEHLED ZMĚN, JEJICH ROZBOR A APLIKACE V PRAXI + Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. - PODROBNÝ PRŮVODCE NOVELOU, UCELENÝ PŘEHLED ZMĚN, JEJICH ROZBOR A APLIKACE V PRAXI + Novela školského zákona č. 101/2017 Sb. - PODROBNÝ PRŮVODCE NOVELOU, UCELENÝ PŘEHLED ZMĚN, JEJICH ROZBOR A APLIKACE V PRAXI) 400 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Baliček MŠ (Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Administrativa a dokumentace v mateřských školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Rozšířené služby Mozaiky dne + Placená legislativa + Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA) 500 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček ZŠ (Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Administrativa a dokumentace v základních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Rozšířené služby Mozaiky dne + Placená legislativa + Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA) 500 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček SŠ (Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY + Administrativa a dokumentace ve středních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA + Rozšířené služby Mozaiky dne + Placená legislativa + Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA) 500 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Virtuální ředitelna 300 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Nadstandardní služby mozaiky dne 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Vstup do placené sekce Legislativa (platné pro všechny oddíly) 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Vstup do placené sekce Virtuálního kabinetu 300 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Vstup do placené sekce Dotazovače 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Administrativa a dokumentace v mateřských školách-METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Administrativa a dokumentace v základních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Administrativa a dokumentace ve středních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Co je nového ve školské, pracovněprávní a jiné legislativě ovlivňující chod škol ve školním roce 2019/2020 ve srovnání s rokem předchozím (součástí publikace je také služba PLACENÁ LEGISLATIVA) 300 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Vstup do placené sekce Inteligentního přehledu 100 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků – UŽ ŽÁDNÉ DOHADY NA PRACOVIŠTI 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Jak se stát ředitelem či jiným vedoucím pracovníkem školy, případně jak si doplnit svou kvalifikaci – NÁVOD PRO KARIŔNÍ RŮST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Ochrana osobních údajů ve školách a školských zařízeních – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 200 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Novela školského zákona č. 101/2017 Sb. - PODROBNÝ PRŮVODCE NOVELOU, UCELENÝ PŘEHLED ZMĚN, JEJICH ROZBOR A APLIKACE V PRAXI 100 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. - PODROBNÝ PRŮVODCE NOVELOU, UCELENÝ PŘEHLED ZMĚN, JEJICH ROZBOR A APLIKACE V PRAXI 100 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. - PODROBNÝ PRŮVODCE NOVELOU, UCELENÝ PŘEHLED ZMĚN, JEJICH ROZBOR A APLIKACE V PRAXI 100 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Produkty pro veřejnost

Oblast školské administrativy 150 Kč/hodina Objednat
Oblast školského práva a legislativy 200 Kč/hodina Objednat
Oblast pedagogických pracovníků 100 Kč/stránka Objednat
Doučování, průběžné vzdělávání, příprava ke zkouškám dohodou Objednat
Výuka prostřednictvím intuitivního vzdělávacího prostředí (Výuka matematiky, Řešení matematických příkladů) 50 Kč/modul anebo příklad Objednat
Výběr vhodné školy (ze ZŠ na SŠ) 300 Kč Objednat
Výběr vhodné školy (ze SŠ na VŠO anebo VŠ) 300 Kč Objednat
Výběr vhodné školy ( ze ZŠ na SŠ a následovně na VŠO anebo VŠ) 400 Kč Objednat
Informace o konkrétní škole 200 Kč Objednat
Informace o konkrétní škole (velmi podrobné) 300 Kč Objednat
Porovnání více škol (5 škol)+1 škola 400 Kč+50 Kč Objednat
Sestavení portfolia pracovní kariéry 300 Kč Objednat
Portfolio veškerých potřebných informací týkajících se konkrétního zaměstnání 200 Kč Objednat
Data o uplatnění absolventů na trhu práce 300 Kč Objednat
Zprostředkování kontaktů na vhodné odborníky ve všech oblastech 100 Kč Objednat
Analýza na zadané téma 80 Kč/stránka Objednat
Hloubkový rozbor konkrétní problematiky (potvrzení či vyvrácení hypotézy) 100 Kč/stránka Objednat
Zpracování statistických dat 80 Kč/stránka Objednat
Zajištění podkladů a dílčích celků při zpracovávání publikací z oblasti vzdělávání 100 Kč/stránka Objednat
Řešení problematiky spolupráce s institucemi státní správy či samosprávy 200 Kč/hodina Objednat
Další a celoživotní vzdělávání 100 Kč/stránka Objednat
Zájmové vzdělávání 100 Kč/stránka Objednat
Veškeré další činnosti a okruhy potřeb dohodou Objednat

Poznámka

 • hodinou je myšleno 60 minut
 • stránkou je myšlena stránka o těchto parametrech: zvolené řádkování jednoduché a velikost fontu 12

Bonusové balíčky

Balíček Škola

 • Virtuální ředitelna
 • Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Ochrana osobních údajů ve školách a školských zařízeních – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Administrativa a dokumentace v mateřských školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Administrativa a dokumentace v základních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Administrativa a dokumentace ve středních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Práva a povinnosti pedagogických pracovníků – UŽ ŽÁDNÉ DOHADY NA PRACOVIŠTI
 • Rozšířené služby Mozaiky dne
 • Placená legislativa
 • Placená sekce Virtuálního kabinetu
 • Placená sekce Dotazovače
 • Jak se stát ředitelem či jiným vedoucím pracovníkem školy, případně jak si doplnit svou kvalifikaci – NÁVOD PRO KARIŔNÍ RŮST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Cena 1000 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček Poradenství

 • Virtuální ředitelna
 • Placená sekce Dotazovače
 • Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Administrativa a dokumentace v mateřských školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Administrativa a dokumentace v základních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Administrativa a dokumentace ve středních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Rozšířené služby Mozaiky dne
 • Placená legislativa
 • Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Cena 700 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček Pedagog

 • Placená sekce Virtuálního kabinetu
 • Rozšířené služby Mozaiky dne
 • Práva a povinnosti pedagogických pracovníků – UŽ ŽÁDNÉ DOHADY NA PRACOVIŠTI
 • Jak se stát ředitelem či jiným vedoucím pracovníkem školy, případně jak si doplnit svou kvalifikaci – NÁVOD PRO KARIŔNÍ RŮST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 • Ochrana osobních údajů ve školách a školských zařízeních – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Cena 500 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček Základní služby

 • Rozšířené služby Mozaiky dne
 • Placená legislativa

Cena 300 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček Legislativa

 • Placená legislativa
 • Placená sekce Dotazovače
 • Vstup do placené sekce Inteligentního přehledu
 • Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Co je nového ve školské, pracovněprávní a jiné legislativě ovlivňující chod škol ve školním roce 2019/2020 ve srovnání s rokem předchozím
 • Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. - PODROBNÝ PRŮVODCE NOVELOU, UCELENÝ PŘEHLED ZMĚN, JEJICH ROZBOR A APLIKACE V PRAXI
 • Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. - PODROBNÝ PRŮVODCE NOVELOU, UCELENÝ PŘEHLED ZMĚN, JEJICH ROZBOR A APLIKACE V PRAXI
 • Novela školského zákona č. 101/2017 Sb. - PODROBNÝ PRŮVODCE NOVELOU, UCELENÝ PŘEHLED ZMĚN, JEJICH ROZBOR A APLIKACE V PRAXI

Cena 400 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Baliček MŠ

 • Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Administrativa a dokumentace v mateřských školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Rozšířené služby Mozaiky dne
 • Placená legislativa
 • Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Cena 500 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček ZŠ

 • Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Administrativa a dokumentace v základních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Rozšířené služby Mozaiky dne
 • Placená legislativa
 • Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Cena 500 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Balíček SŠ

 • Školská legislativa vztahující se k řízení mateřské školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení základní školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Školská legislativa vztahující se k řízení střední školy – KOMPLETNÍ PŘEHLED NEJEN PRO ODBORNÍKY
 • Administrativa a dokumentace ve středních školách - METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
 • Rozšířené služby Mozaiky dne
 • Placená legislativa
 • Pracovněprávní problematika ve školství – METODICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Cena 500 Kč/rok

Pokud si chcete službu objednat, tak se musíte přihlásit.

Možnosti platby

Platba za vybranou službu se realizuje následovně

 1. Po objednávce služby vyčkejte
 2. Na Vámi v registraci uvedený email Vám bude elektronicky zaslána faktura
 3. Fakturu proplaťte klasickým bankovním převodem na číslo účtu: 3341636369/0800
 4. Do 24 hodin po proplacení budete elektronicky na email upozorněni na spuštění služby
 5. Službu lze využívat po dobu 365 dní
 6. 14 dní před vypršením licence budete formou emailu dotázání, zda budete chtít licenci služby prodloužit o dalších 365 dní

Všeobecné obchodní podmínky !!!!

Neděle 23.02.2020, svátek má Svatopluk


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Kdybyste si mohli opětovně zvolit, jakou profesní dráhu si zvolíte....

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.