Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Banka souborů

V této sekci naleznete veškeré elektronické soubory a dokumenty, které byly vydány zodpovědnými orgány státní správy v oblasti vzdělávání. Tyto soubory zde budou umístěny bez ohledu na logickou strukturu tohoto portálu. Soubory pak budou následně rozčleněny do zodpovídajících sekcí. Vzniklá duplicita některých souborů pak je samozřejmě možná. Tato sekce tedy slouží jako kompletní přehled dokumentace, ze které jsou jednotlivé tematické sekce následně zpracovávány a vytvářeny.

09.07.2020ČSSZ: Přehled o pojistném pouze elektronicky, opatření na podporu zaměstnavatelů a další související změny
09.07.2020MPSV: Poslanci projednali návrh zákona o náhradním výživném. Samoživitelky a samoživitelé nezůstanou bez peněz
09.07.2020Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v době hlavních prázdnin
09.07.2020Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (do vlády)
09.07.2020Vlajková loď mistrovských kvalifikací
09.07.2020E-Zpravodaj ČMOS PŠ 9/2020
07.07.2020Odbory: Platy ve školství rostou, ne však dostatečně
04.07.2020ASČ: Prohlášení k maturitní zkoušce a k přijímacímu řízení na střední školy
04.07.2020Škola z jiného vesmíru na konci světa. Tady se učí šest let dálkově
04.07.2020Centrum publikovalo statistickou analýzu výsledků jednotné přijímací zkoušky v roce 2020
03.07.2020Formativní hodnocení během distanční výuky
03.07.2020Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení - celá ČR
03.07.2020Novela vyhlášky č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky (po připomínkách)
03.07.2020Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (do připomínek)
03.07.2020NPI ČR: Primární prevence rizikového chování a problematika šikany
03.07.2020MŠMT: Průměrný plat učitelů vzrostl na 38 951 korun. Podle odborů je to stále málo
02.07.2020Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů 2011-2019
02.07.2020MŠMT: Nová strategie pro vysoké školství
02.07.2020Kulatý stůl v PSP: Situace v českých mateřských školách je vážnější, než si veřejnost myslí
30.06.2020NPI ČR: Interaktivní nástroje Cedefopu: od profesních dovedností po vzdělávací systémy
30.06.2020NPI ČR: Měření finanční gramotnosti 2020
30.06.2020Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020
30.06.2020Pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020
30.06.2020Pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020
30.06.2020Martina Lisová: Otevřený dopis vládě ČR od jedné bezvýznamné starostky jedné bezvýznamné obce
30.06.2020Statistika a my: Proč jsou některé domácnosti bez internetu?
30.06.2020Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku (do připomínek)
30.06.2020Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (po připomínkách)
29.06.2020Návrh věcného záměru zákona o účetnictví (po připomínkách)
29.06.2020Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (po připomínkách)
29.06.2020Tomáš Barták, Karel Gargulák: Problematika hodnocení žáků během distančního vzdělávání: Příležitost pro vzdělávací politiku a vzdělávací systém?
29.06.2020Tisková zpráva: Jak pomáhat dětem k efektivnímu učení? Seznamte se s 10 vybranými principy formativního hodnocení
28.06.2020MF ČR: Záznam z tiskové konference k měření výsledků finanční gramotnosti 2020
28.06.2020ČSSZ: Ředitelské volno či plánovaná rekonstrukce školy vs nárok na ošetřovné
28.06.2020Návrh na vydání zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí) (do připomínek)
28.06.2020Novela vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních (do připomínek)
28.06.2020Ředitelům škol byly předány výsledky náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky
28.06.2020Korunovace letošního Zlatého Ámose Tomáše Míky
28.06.2020PK: Vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky MŠ (2020)
28.06.2020Inkluze ve vzdělávání: Všichni znamená všichni
26.06.2020Měření MF: Úroveň finanční gramotnosti Čechů se mírně zvýšila
26.06.2020Ministerstvo financí spouští Národní registr projektů finančního vzdělávání
26.06.2020Listy s praktickými informacemi k nejčastějším situacím týkajícím se vzdělávání migrantů v ČR
26.06.2020Speciál NPI pro podporu výuky na dálku č. 15
26.06.2020NPI ČR: Ředitelé adresnou podporu škol vítají
26.06.2020Vyjádřete svůj názor na digitální vzdělávání v Evropě!
26.06.2020Podněty k návrhu textu Strategie 2030+ a implementačních karet
26.06.2020MPSV: Ošetřovné aktuálně a podmínky nároku od 1. července 2020 aneb POZOR! Pokud pošlete dítě pro vysvědčení, ztrácíte nárok na ošetřovné!
25.06.2020Když pošlete dítě pro vysvědčení, ztratíte nárok na ošetřovné
25.06.2020Webináře NPI ČR se setkaly s enormním úspěchem
25.06.2020Informace o podmínkách akreditace programů realizovaných formou webináře nebo videokonference
25.06.2020Otevřený dopis: Přejeme si rozšířit možnosti vzdělávání - Šance pro vzdělávání
25.06.2020Chlapci u maturit překonali dívky. Proč je letos jejich náskok rekordní
25.06.2020Inovace ve Zlínském kraji: Za dva roky vznikne nový typ školy. Aby se poznalo, kdo na co má
23.06.2020MPSV: Upravené podmínky nároku na čerpání ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemií koronaviru končí 30. 6. 2020. Jak to s ošetřovným bude dál
23.06.2020V rámci kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI, která cílí na zaměstnavatele a upozorňuje na to, že investovat do BOZP se vyplatí, MPSV ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) zveřejnilo další infografiku popisující možná zdravotní rizika v pracovním procesu
23.06.2020MPSV vydalo tiskovou zprávu Vláda schválila dofinancování krizových zařízení pro děti. MPSV mezi jejich provozovatele rozdělí 26 milionů
23.06.2020Uchazeči o vzdělávání na středních školách dnes konali náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
23.06.2020Zásadní změny ve výuce předmětu informatika jsou přede dveřmi
23.06.2020Ministerstvo školství představilo návrh textu Strategie 2030+
22.06.2020MŠMT: Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke střednímu vzdělávání – z důvodu, že žadatel splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů
22.06.2020Analýza výsledků didaktických testů v jarním zkušebním období 2020
22.06.2020Standard studia v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele (tzv. DPS)
22.06.2020Pavel Roubal: Hybridní učebnice informatiky (nejen) pro školy
22.06.2020Slovenská komora učiteľov: Výzva školám v súvislosti s tragickou udalosťou vo Vrútkach
22.06.2020MŠMT: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (k prezentaci a projednání v rámci online konference)
22.06.2020Online hodina o mrtvici a infarktu – e-learning pro žáky ZŠ
22.06.2020E-Zpravodaj ČMOS PŠ 8/2020
19.06.2020MZ ČR: Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací
19.06.2020Upozornění k pravidlům podání zápisového lístku v dalších kolech přijímacího řízení
19.06.2020MŠMT: Upřesnění k aktivitě Vzdělávací dny
19.06.2020MŠMT podporuje vzdělávání na dálku
19.06.2020Verdikt, který tu ještě nebyl. Spor o maturitu vyhrál u soudu poprvé student
19.06.2020V MŠ by mohly vznikat jeslové třídy, novela o skupinách se upraví
18.06.2020Pokud přijde druhá vlna koronaviru, školy už plošně nezavřeme. Výuka na dálku by se mohla i uzákonit, říká ministr Plaga
18.06.2020Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji
18.06.2020Tisková zpráva: Soud vrátil ministerstvu rozhodnutí o maturitním odvolání. Napodruhé je má pořádně odůvodnit
17.06.2020Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021
17.06.2020Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021
17.06.2020Pilotní projekt zaměřený na dovednosti a vzdělávání v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)
17.06.2020Globální úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání
17.06.2020PETICE PK ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
17.06.2020Stanovisko SKAV: Slabá místa řízení vzdělávání v koronakrizi
16.06.2020Víceletá gymnázia znají výsledky přijímaček. Na webu jsou k dispozici klíče správných řešení
16.06.2020NPI ČR: Využívání digitálních technologií v jazykovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
16.06.2020Tisková zpráva: Centrum předalo školám výsledky jednotné přijímací zkoušky
16.06.2020AKTUALIZOVÁNO: Harmonogram uvolňování v oblasti školství
16.06.2020Mimořádné opatření MZ ČR - Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje na osobní přítomnost za účelem převzetí vysvědčení
16.06.2020Vláda dnes schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na takzvané náhradní výživné
16.06.2020Centrum předalo školám výsledky uchazečů hlásících se do čtyřletých oborů. Na webu naleznete oficiální klíče správných řešení testů
16.06.2020Speciál NPI pro podporu výuky na dálku č. 14
16.06.2020NPI ČR: Základy vyjednávání s rodiči ve školním prostředí
16.06.2020Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci

Otevřít historii

(položka je dostupná pouze osobám, které mají zakoupenu službu Placený Virtuální kabinet)

Pondělí 13.07.2020, svátek má Markéta


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Kdy by se podle Vás měly otevřít všechny školy?

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.