Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Formuláře
Formulář: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení
Vysvětlivky k přihláškám (platné od školního roku 2019/2020)
Sběr dat výkazů PAM – informace, dokumenty a kontakty pro respondenty
P 1-04_Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (výkaz nápočtový)
P 1d-01_Výkaz o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků ve škole a školní družině podle předpokládaného stavu k 30. 9. 2020
R 43-01 Příloha výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2020
Z 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče podle stavu k 30. 9. 2019
Z 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru podle stavu k 30. 9. 2019
Z 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování podle stavu k 30. 9. 2019
S 24-01 Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 2019
Z 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně podle stavu k 30. 9. 2019
Z 19-01 Výkaz o školském ubytovacím zařízení podle stavu k 31. 10. 2019
S 18-01 Výkaz o jazykové škole podle stavu k 30. 9. 2019
Z 17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2019
Z 15-01 Výkaz o činnosti střediska volného času podle stavu k 31. 10. 2019
Z 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy podle stavu k 31. 10. 2019
R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2019
S 4c-01 Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální podle stavu k 30. 9. 2019
S 4-01 Výkaz o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení podle stavu k 30. 9. 2019
Z 2-01 Výkaz o školní družině - školním klubu podle stavu k 31. 10. 2019
S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2019
S 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2019
S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 31. 5. 2019
S 51-01 Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2019
M 10 - Výkaz o vyšší odborné škole podle stavu k 31. 10. 2019 (je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 9 - Výkaz o konzervatoři podle stavu k 30. 9. 2019 (je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 8 - Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. 2019 (je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 3 - Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. 2019 (je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
S 51-01 Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2020
S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 31. 5. 2020
S 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2020
ostatní
nástavbové studium
vzdělávání oborch vzdělání s talentovou zkouškou
vzdělávání v denní formě
Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek
Formulář veřejné vysoké školy pro poskytnutí dotace a příspěvku
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2015 - příloha
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2015
Aktualizace formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky - příloha
Aktualizace formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky
VZOR ŽÁDOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY O POSKYTNUTÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, PŘEDKLÁDANÉ MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY V DOBĚ OD 1.DUBNA DO 30.DUBNA KALENDÁŘNÍHO ROKU
Formulář k žádosti o poskytnutí dotace soukromé vysoké škole
Žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění
Žádost o zápis do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou
Seznam příloh k žádosti navrhovatele o zápis/změnu zápisu/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení
Formulář žádosti o zápis/změnu zápisu/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení
Příloha k žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky MŠMT
Žádost o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky MŠMT
Přihláška ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace
Žádost o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci
Žádost o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k profesní kvalifikaci
Čtvrtek 08.12.2022, svátek má Květoslava


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Co si myslíte o možném zavedení školného na VŠ?

  1. Je to vynikající nápad (1)
  2. Souhlasím, pokud bude podpořeno sociálními úlevami (3)
  3. Se zavedením nesouhlasím (3)
  4. Nemám na danou otázku názor (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.