Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Formuláře
Formulář: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení
Vysvětlivky k přihláškám (platné od školního roku 2019/2020)
Sběr dat výkazů PAM – informace, dokumenty a kontakty pro respondenty
P 1-04_Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (výkaz nápočtový)
P 1d-01_Výkaz o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků ve škole a školní družině podle předpokládaného stavu k 30. 9. 2020
R 43-01 Příloha výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2020
Z 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče podle stavu k 30. 9. 2019
Z 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru podle stavu k 30. 9. 2019
Z 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování podle stavu k 30. 9. 2019
S 24-01 Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 2019
Z 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně podle stavu k 30. 9. 2019
Z 19-01 Výkaz o školském ubytovacím zařízení podle stavu k 31. 10. 2019
S 18-01 Výkaz o jazykové škole podle stavu k 30. 9. 2019
Z 17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2019
Z 15-01 Výkaz o činnosti střediska volného času podle stavu k 31. 10. 2019
Z 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy podle stavu k 31. 10. 2019
R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2019
S 4c-01 Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální podle stavu k 30. 9. 2019
S 4-01 Výkaz o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení podle stavu k 30. 9. 2019
Z 2-01 Výkaz o školní družině - školním klubu podle stavu k 31. 10. 2019
S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2019
S 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2019
S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 31. 5. 2019
S 51-01 Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2019
M 10 - Výkaz o vyšší odborné škole podle stavu k 31. 10. 2019 (je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 9 - Výkaz o konzervatoři podle stavu k 30. 9. 2019 (je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 8 - Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. 2019 (je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 3 - Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. 2019 (je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
S 51-01 Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2020
S 53-01 Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 31. 5. 2020
S 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2020
ostatní
nástavbové studium
vzdělávání oborch vzdělání s talentovou zkouškou
vzdělávání v denní formě
Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek
Formulář veřejné vysoké školy pro poskytnutí dotace a příspěvku
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2015 - příloha
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2015
Aktualizace formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky - příloha
Aktualizace formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky
VZOR ŽÁDOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY O POSKYTNUTÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, PŘEDKLÁDANÉ MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY V DOBĚ OD 1.DUBNA DO 30.DUBNA KALENDÁŘNÍHO ROKU
Formulář k žádosti o poskytnutí dotace soukromé vysoké škole
Žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění
Žádost o zápis do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou
Seznam příloh k žádosti navrhovatele o zápis/změnu zápisu/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení
Formulář žádosti o zápis/změnu zápisu/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení
Příloha k žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky MŠMT
Žádost o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky MŠMT
Přihláška ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace
Žádost o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci
Žádost o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k profesní kvalifikaci
Úterý 23.07.2024, svátek má Libor


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.