Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Strukturální fondy EU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název
Videotutoriál: Realizace a administrace projektů – Šablony II
Upozornění pro žadatele výzvy č. 18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Aktualizace přílohy č. 3 pro výzvy 02_18_071, 02_19_068 a 02_19_075
Výměna přílohy Kalkulačka indikátorů ZKNV výzvy 02_18_071 – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Aktualizace výzev obsahujících přílohu „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“
Dotaz měsíce k šablonám (březen)
FAQ k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Víte o těchto povinnostech příjemce dotace při realizaci šablon?
Výměna přílohy Kalkulačka personálních pozic výzvy 02_19_075 - Inkluzivní vzdělávání pro SVL II
Výsledky analýzy častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů
FAQ k výzvě č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)
Ve výzvě Inovace v pedagogice čeká na žadatele čtvrt miliardy
Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice
Metodický výklad k provádění změn v Přehledu klíčových výstupů
Prezentace ze semináře k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
SYPO hledá pro spolupráci školy se začínajícími učiteli
Prezentace ze semináře k výzvě č. 02_19_075 SVL II
Výměna přílohy Kalkulačka indikátorů výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II
Mapa projektů OP VVV
Avízo výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice
INFOGRAFIKA: Priority financování pro období 2021-2027
Na zkvalitnění přípravy učitelů půjde z fondů EU 400 milionů
Výzva č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II
Dotaz měsíce k šablonám (únor)
Organizace pracující s dětmi a mládeží mohou získat až 200 milionů z evropských fondů
Norské fondy: Využijte grant z Programu Vzdělávání
Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Metodický výklad Výpočet čistého příjmu souvisejícího s realizací projektu OP VVV
Projekt OP VVV: Společně v pohybu – podpora žáků se speciálními potřebami v oblasti pohybové gramotnosti
Avízo výzvy č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II
Změna termínu vyhlášení výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Zápis z jednání výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II)
Aktualizace FAQ k výzvě Implementace strategie digitálního vzdělávání II
Kulatý stůl k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání
Česká a Slovenská republika sdílely zkušenosti z ESI fondů ve školství
Upozornění pro žadatele výzev Šablony pro SŠ a VOŠ II
Příklady dobré praxe realizace šablon
Semináře pro žadatele výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II startují!
Avízo výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Změna termínu vyhlášení výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – Specifická část k výzvě č. 02_18_067 ISDV II
Aktivity realizované na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska financované z OP VVV
Dotaz měsíce k šablonám (prosinec a leden)
OP VVV podporuje vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách
Vzor licenční smlouvy
Avízo výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)
Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 1. 1. 2019
Kalkulačka indikátorů ZoR a Kalkulačka indikátorů pro změny aktivit pro výzvy Šablony II
Aktualizovaná verze přílohy č. 3 Postupy MAP II výzvy č. 02_17_047
Publikace k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání
Nové seznamy dětí a žáků pro výzvy č. 02_18_63 a 02_18_64 Šablony II
SŠ a VOŠ mohou opět žádat o peníze ze šablon, nově je podpora i pro domovy mládeže a internáty
Výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II
Důležitá upozornění pro hodnotitele OP VVV
Dotaz měsíce k šablonám (listopad)
FAQ a prezentace k výzvě Implementace strategie digitálního vzdělávání II
Publikace úspěšných projektů
Avízo výzev Šablony pro SŠ a VOŠ II
Tipy a triky pro ředitele a pedagogy při využívání Šablon II
Soutěž "Zachyť svoji SVOBODU" zná své vítěze
Změna termínu vyhlášení výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Prohlédněte si českou pozici k evropským fondům v období 2021 - 2027 v přehledné infografice
Dotaz měsíce k šablonám (říjen)
Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II
MŠMT: Na podporu digitálního vzdělávání je z OP VVV připraveno 500 mil. korun
Aktualizace výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Informace ke změnám aktivit před koncem roku (úpravy v šablonách)
Avízo výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II
MMR zahájilo konzultaci k návrhu struktury operačních programů pro období 2021-2027
OP VVV: Videotutorial k výzvě Šablony II
Dotaz měsíce k šablonám (září 2018)
Avízo výzvy č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách
Dotaz měsíce k šablonám (srpen 2018)
Finanční stav výzev - 4.9.2018
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Inkluzivní vzdělávání SVL
Projekt OP VVV: Kreativní partnerství pro inkluzivní školu
Vzory výkazů práce OP VVV pro vybrané pracovní pozice
Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II)
Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony II
Metodický výklad - způsobilost výdajů členů RT a osob CS účastnících se akcí souvisejících s projektem
Finanční stav aktuálních výzev OP VVV k 16. 7. 2018
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj
Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
Evaluace Akční plánování a strategické řízení v územích a na školách
Dotaz měsíce k šablonám (červen 2018)
Finanční stav aktuálních výzev OP VVV k 19. 6. 2018
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro výzvu Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II - aktuální verze 2
Podpora nadání a rozvoj sítě nadání ze Šablon II (OP VVV)
Metodický výklad „Povinnost prokázání dvouleté historie zapsání v evidenci/registru k datu podání žádosti o podporu“
Příloha metodického výkazu: výčet požadovaných příloh
Metodický výklad Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
Vzor OP VVV Jednací řád Výběrová komise
Vzor OP VVV Jednací řád Hodnoticí komise
Finanční stav aktuálních výzev OP VVV k 16. 5. 2018
Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, verze 3
Metodický výklad - Úspory projektu
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
Finanční stav aktuálních výzev OP VVV k 2. 5. 2018
Změna v postupech Řídicího orgánu OP VVV – aplikace správního řádu
Metodický výklad - Nemožnost předložení ZoR ZP v řádném termínu
Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020
Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, verze 3
Finanční stav aktuálních výzev OP VVV k 17. 4. 2018
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, verze 2
Prezentace výzvy a šablon pro žadatele
Metodický výklad k dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále
Metodický výklad k dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále
MŠMT dá na propojení školního a volnočasového vzdělávání čtvrt miliardy
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Budování kapacit II, verze 2
Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV, verze 3
Katalog NIDV pro ŠABLONY I
Finanční stav aktuálních výzev OP VVV k 16. 3. 2018
Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV, verze 3
Výsledky analýzy častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů
„Objev není náhoda“, znělo motto Výroční konference OP VVV
Seznam obvyklých cen vybavení, verze 3
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Implementace KAP I - verze 2
MŠMT rozdělí ve druhé vlně šablon až 6 mld., nově podpoří i ZUŠ a zájmové vzdělávání
Finanční stav aktuálních výzev OP VVV k 1. 3. 2018
Dotační příležitosti pro obce a školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů verze 3
Avízo výzev č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony) a 02_18_064 (výzva pro více rozvinutý region – hl. m. Praha) Šablony II
Metodický výklad ke všem Pravidlům pro žadatela a příjemce
Finanční stav aktuálních výzev OP VVV k 15. 2. 2018
Příloha č. 1 Kodex školy pro prioritní osu 3 OP VVV
Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV
Informace k dotazníkovému šetření v připravované výzvě Šablony II
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5
Přehled čerpání v aktuálních výzvách OP VVV - aktualizováno dne 2. 2. 2018
Veřejná konzultace EK k programovému období 2020+
Brožura a letáky k OP VVV
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Vyšší odborné školy, verze 2
Nejčastější chyby v žádostech o podporu předložených k datu 1. uzávěrky příjmu žádostí-Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Čestné prohlášení partnera - aktualizace
Vzor partnerské smlouvy - aktualizace
Vzor přílohy k žádosti o podporu a ZoR projektu - Technický list změny
Podporu z OP VVV získá 5 koncepčních projektů VOŠ
Cíle OP VVV na rok 2018
První projekty implementující krajské akční plány prošly úspěšně hodnocením
FAQ k projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích a MAP II
Šablony pro SŠ a VOŠ I-Kalkulačka indikátorů ZoR pro SŠ a VOŠ
Šablony pro MŠ a ZŠ I-Kalkulačka indikátorů ZoR pro MŠ a ZŠ
Přehled čerpání v aktuálních výzvách OP VVV - aktualizováno dne 3. 1. 2018
Možnosti financování asistentů pedagoga po 31. 8. 2018
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Pregraduální vzdělávání - verze 3
Metodický výklad k dokladování indikátorů Odborné publikace
Probíhá analýza častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů
EKONOMIKA ŠKOLSTVÍ-STRUKTURÁLNÍ FONDY: Videozáznam ze semináře pro žadatele k výzvě 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, který se konal dne 21. 11. 2017 v Praze
Finanční stav aktuálních výzev OP VVV k 15. 12. 2017
Brožura a letáky k Operačnímu programu
Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, verze 2
Výzva č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I, verze 3
Metodický dopis č. 1, verze 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifické části, verze 3, pro výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
Výzva č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II-aktualizovaná verze
Výzva č. 02_16_020 Individuální projekty systémové II-Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – spe
Výzva č. 02_17_052 Individuální projekty systémové III-Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy IPs III, verze 2
Přehled finančního stavu vyhlášených výzev OP VVV - aktualizováno dne 1. 12. 2017
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje
Newsletter OP VVV 4/2017
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace - aktualizovaná verze
Výroční jednání s Evropskou komisí
Informace pro příjemce průtokových dotací týkající se termínů proplacení prostředků ke konci roku 2017 a na začátku roku 2018
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II 13. 11. 2017
Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
3 miliardy z OP VVV pro regionální školství
Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5
Avízo výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Hodnocení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Přehled čerpání v aktuálních výzvách OP VVV k 1. 11. 2017
Hodnocení Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (manažerské shrnutí)
Aktualizace výzvy IROP č. 15 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality"
Aktualizace výzvy IROP č. 14 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání"
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání verze 2
Harmonogram výzev OP VVV 2018, 1. verze
Harmonogram výzev OP VVV 2017, 5. verze
Informace k výzvě MAP II
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3, výzvy 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
Informace ke Generátoru nástrojů povinné publicity ESIF
Konzultační linka OP VVV v září vyřídila téměř 2000 dotazů
Pravidla pro publicitu
MŠMT vyhlašuje další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ
Aktualizovaná Příloha č. 1 k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory - Snížené odvody za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek
Střední a vyšší odborné školy měly o šablony OP VVV velký zájem
Žadatelé podali do OP VVV projekty na rozvoj škol za 1,3 mld.
Finanční stav výzev
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV), verze 3
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Implementace Strategie digitálního vzdělávání I, verzë 3
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Implementace krajských akčních plánů I
Přehled finančního stavu aktuálních výzev OP VVV k datu 15. 9. 2017
Vyšší odborné školy žádají z OP VVV 300 milionů
Výzva č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání - Metodika dotazníkového šetření pro příjemce
Výzva č. 02_17_052 Individuální projekty systémové III
Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám"
Navrhni projekt: nový ročník soutěže pro studenty SŠ přináší vítané změny
Podpora inkluze, matematické a čtenářské gramotnosti
Výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
Výzva č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I ( I SDV I)
Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II
Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám"
OP VVV podpoří přípravu budoucích učitelů
Výzva č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)
Nový systém evidence Veřejných zakázek
Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy
OP VVV podpoří společné vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách
Avízo výzvy č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)
OP VVV je v polovině, zatím rozdal přes 16 miliard
Další navýšení alokace výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“
O šablony pro mateřské a základní školy byl velký zájem
RIS3 strategie ČR
Operační program VVV podpořil již přes 3800 projektů za více než 20 miliard
Výzva č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II - prezentace ze semináře
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Vyšší odborné školy
Operační program VVV podpořil již přes 3 800 projektů za více než 20 miliard
Více než 360 milionů na podporu žáků se zdravotním postižením z evropských fondů
Výzva č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. - Výzva byla ukončena
Na rozvoj škol je v OP VVV připraveno dalších 700 milionů
Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Výzva č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II
Newsletter OP VVV 2/2017
Výzva č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část k výzvě Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL – verze 2
Téměř 400 milionů pro pedagogické fakulty veřejných vysokých škol
Avízo výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II
Avízo výzvy č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro výzvu Implementace krajských akčních plánů I.
Přehled finančního stavu aktuálních výzev OP VVV k datu 1 .6. 2017
Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV , verze 2
Kalkulačka indikátorů ZoR pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I
Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 verze 4
Vyhlášení dotačního programu „Systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže pro rok 2017“
Informace o šablonách pro mateřské a základní školy
Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám - MŠ a ZŠ"
Téměř 650 milionů korun z OP VVV přispěje k lepšímu vzdělávání
Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 2
Finanční stav výzev
Ministerstvo školství uzavřelo delegační dohody se zprostředkujícími subjekty
Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv
Vysoké školy dostanou z OP VVV až 15 miliard korun
Celkem 246 projektů z OP VVV přispěje k lepšímu vzdělávání
Řídicí orgán OP VVV nebude poskytovat žadatelům konzultace při přípravě připomínek k procesu schvalování projektů
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4
Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I - posunutí data konce realizace
Aktualizovaná verze dokumentu Informace pro žadatele o poskytnutí dotace z dotačního programu 133 710
Analýza ne/využitelnosti finančních nástrojů pro oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání
Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám - MŠ a ZŠ"
Nebojte se šablon a podejte si projekt
Příloha právního aktu Snížené odvody nedodržení povinností při zadávání zakázek
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace aktualizace_ 04_2017
Metodický výklad k provádění změn projektů, které mají právní akt o poskytnutí / převodu podpory vydaný v EDS/SMVS
Výzva č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. - Doplnění/upřesnění přílohy č.1 – Indikátory
Vzdělání je nejlepší cesta k tomu, abychom digitální technologie používali k svému prospěchu
Šablony pro školy a společné vzdělávání
Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Avízo výzvy č. 02_16_041 Vyšší odborné školy
Harmonogram výzev 2017 verze 03
Pro VOŠ je z evropských fondů připraveno 250 milionů korun
Avízo výzvy č. 02_16_041 Vyšší odborné školy
Karla Šlechtová: Naším společným cílem musí být smysluplné využití prostředků fondů EU
Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv
Strategické projekty k digitálnímu vzdělávání žádají v OP VVV o téměř čtvrt miliardy korun
Metodický výklad variant DVPP pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I
Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV
Řídicí orgán OP VVV vyhlásil za minulý rok výzvy za více než 40 miliard korun
Výzva č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I-změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4
VÝSLEDKY DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ROCE 2017
Regionální školství letos může v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání počítat s výzvami za dvě miliardy
Nebojte se šablon a podejte si projekt
O výzvu na podporu žáků se zdravotním postižením byl zájem
Výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) - výzva byla ukončena
Čtyři kraje už mají svůj akční plán rozvoje vzdělávání
Leták Cíle OP VVV v roce 2017
Harmonogram výzev 2017 verze 02
Harmonogram výzev 2016 verze 05
Informace k procesu schvalování a výběru žádostí o podporu předložených v rámci výzev č. 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018 (1. a 2. krok věcného hodnocení)
Konzultační linka pro výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I
Zřízení konzultační linky pro výzvy na šablony
Seznam obvyklých cen vybavení
Výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) - změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v systému ISKP14+
KARTA ÚČASTNÍKA OP VVV PRO EVIDENCI ÚDAJŮ V IS ESF 2014+ - nový formulář
Aktualizovaný vzor přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství
Řídící orgán OP VVV vyhlásil vloni výzvy za více než 40 miliard korun
Změny výzvy - souhrn Šablony pro SŠ a VOŠ I
Tisková zpráva MŠMT k vyhlášeným výzvám za uplynulý rok 2016
Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy
Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
NIDV k šablonám pro základní školy - Přehled aktuálně připravovaných vzdělávacích programů v souladu s požadavky šablon
NIDV k šablonám pro mateřské školy - Přehled aktuálně připravovaných vzdělávacích programů v souladu s požadavky šablon
Výzva Pregraduální vzdělávání 02_16_038 - Metodika dotazníkového šetření pro příjemce (pracovní verze)
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů aneb Co zkontrolovat v žádosti o podporu pro její správnost a úplnost před jejím podáním?
Informace k procesu schvalování a financování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ
Šablony pro MŠ aneb sestav si vlastní projekt z OP VVV
Šablony a společné vzdělávání
Výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL
Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. - Seznamy MŠ a ZŠ k 30.9.2016
Výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV
Avízo výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Informace k procesu schvalování a výběru žádostí o podporu předložených v rámci výzev č. 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018
Na konferenci OP VVV zazněly hlavní cíle pro oblast regionálního školství
Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby
Výzva č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání
Operační programy MŠMT realizovaly přes 15000 projektů
Karta účastníka OP VVV pro evidenci údajů v IS ESF 2014+
Uživatelská příručka IS ESF 2014 v1.0
Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů
Vzor výkazu práce hodnotitelů OP VVV
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zjednodušené projekty aktualizace 11/2016
Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV
Výzva č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I
Více mateřských škol. Nové výzvy z IROP navýší kapacity pro předškolní vzdělávání
Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Harmonogram výzev 2017 verze 01
Harmonogram výzev 2016 verze 04
Karta účastníka OP VVV pro evidenci údajů v IS ESF 2014+
Avízo výzvy č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání
Avízo výzvy č. 02_16_036 I SDV I (Implementace strategie digitálního vzdělávání I)
Ukončené výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve 3. čtvrtletí roku 2016
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4
Karta účastníka OP VVV pro evidenci údajů v IS ESF 2014+
Hodnotící formulář na prokázání indikátoru 5 10 15 výzvy PO3 Inkluzivní vzdělávání
Indikátorová soustava dle národního číselníku indikátorů (NČI)
Metodický pokyn k úpravám Rámců pro investice do infrastruktury KAP
Šablony OD A DO Z
Výzva č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II
Výzva č. 02_16_020 Individuální projekty systémové II-Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – možnosti financování oblasti neformálního a zájmového vzdělávání
Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV
Seznam operací (příjemců) 2014-2020 - srpen 2016
Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV
Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Avízo výzvy č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II
Metodický výklad ke všem Pravidlům pro žadatela a příjemce
Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů
SRPácký Newsletter - OP VVV
Aktualizace ve výzvách č. 32 a 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)"
Jak postupovat v případě nesouhlasu s postupem Řídicího orgánu OP VVV v procesu schvalování projektu
Elektronické projednávání formou per rollam MV OP VVV
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část 2016
Výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k problematice pracovněprávních vztahů
Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část
Příklady dobré praxe - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace
Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020 v kostce
Abeceda fondů EU 2014-2020
Evropské fondy pro obce
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část 2016
Letáky a brožury
Metodické listy k tvorbě KAP
Přehled vzorů - právní akty
Výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
Aktualizace přílohy č. 3 výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Harmonogram výzev 2016 - stav k 27.7.2016
Vymezení rolí MŠMT a NIDV v oblasti místního akčního plánování
AVÍZO VÝZVY Č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
Navýšení disponibilní finanční alokace výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání
Aktualizace přílohy č.3 ve výzvě č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Hodnotící formuláře Hodnocení v oblasti inkluze MŠ/ZŠ/SŠ
Výzva na Šablony pro mateřské a základní školy vyhlášena
Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
SPLNÍ ,,MAPY" OČEKÁVÁNÍ?
MŠMT vyhlásilo šablony pro MŠ a ZŠ
Vyhlášení výzev č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Evropské fondy pro NNO
Abeceda fondů EU 2014-2020
Materiály ze semináře pro příjemce výzvy č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV
Materiály ze semináře pro příjemce výzvy č. 02_15_005 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV
Zveřejnění odkazu na Generátor nástrojů povinné publicity ESI fondů
Harmonogram výzev OP VVV - verze k datu 26.5.2015
Metodický výklad k záložce Specifické cíle v žádosti o podporu v IS KP14+
Informace k připravovaným Šablonám pro MŠ a ZŠ I
Avíza výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
Zveřejnění návrhu Rámce pro investice do infrastruktury pro výzvu Krajské akční plány rozvoje vzdělávání
Zveřejnění vzorové struktury Strategického rámce Místního akčního plánu a vzorové struktury finálního Místního akčního plánu
Zveřejnění dokumentu Vybrané aspekty zadávání veřejných zakázek s příklady nejčastějších pochybení zadavatelů
Aktualizace přehledu vzorů - právní akty
Zveřejnění dokumentu Prokázání vlastnické struktury žadatele/příjemce a osob jednajících jeho jménem
MŠMT k roli Místních akčních skupin v projektech ze Šablon pro MŠ a ZŠ
Zveřejnění 2. verze Seznamu mezd/platů a možných postupů stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV
Aktualizace vzoru Partnerské smlouvy OP VVV
Aktualizace vzorů Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Rozpočtové opatření
Zveřejnění seznamu kontaktních osob pro kraje u výzvy č. 22
Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+
Zpráva k ukončeným výzvám I. čtvrtletí 2016
Aktualizace vzoru přílohy Prohlášení o změnách v projektu
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
Zveřejnění avíza výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Doklady potřebné k vydání právního aktu
Vyhlášení výzvy č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám)
Zveřejnění zápisu z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV
Aktualizace vzoru přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství
Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy KAP
Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy MAP
Avízo výzvy č. 02_16_020 Individuální projekty systémové II
Aktualizace vzoru přílohy monitorovací zprávy (MZ) Výkaz práce OP VVV
Aktualizace seznamu členů Monitrovacího výboru OP VVV
Zveřejnění zápisu z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV
Seznam operací (příjemců) 2014-2020
Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy IPS
Zveřejnění harmonogramu výzev pro rok 2016 (a za rok 2015) - aktualizovaný
Nejčastěji kladené dotazy k výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Zveřejnění Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů MAP a KAP
Zveřejnění akuální verze Metodiky pro vnitřní evaluaci IPs
MŠMT podporuje přípravu na společné vzdělávání díky OP VVV
Změna přílohy žádosti o podporu „CV odborného pracovníka“ k výzvě č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Zveřejnění prezentací ze semináře k výzvě č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií
Zveřejnění prezentací ze semináře k výzvě č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Zveřejnění prezentací ze semináře k výzvě č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury
Zveřejnění anglické verze OP VVV
Vyhlášení výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum
Aktualizace uživatelské příručky Zpracování žádosti v IS KP14+ (platná od 8. února 2016)
Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými v rámci projektů operačních programů
Oprava textu výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
Vyhlášení výzvy č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
Vyhlášení výzvy č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace
Vyhlášení výzvy č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy
Vyhlášení výzvy č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy
Aktualizace specifických pravidel u výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I (verze je účinná od 5. února.2016)
Aktualizace přílohy č. 15 výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů
Vzor výkazu práce hodnotitelů OP VVV
Zveřejnění Cost Benefit Analýzy (CBA)
Zveřejnění zápisu z jednání Výběrové komise Řídícího orgánu OP VVV
Zveřejnění povinné přílohy žádosti o podporu Realizační tým u vyhlášených výzev
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE VÝZVY PODPORA EXCELENTNÍCH VÝZKUMNÝCH TÝMŮ
Aktualizace specifických pravidel u výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů
Upozornění pro žadatele výzvy Gramotnosti
Zveřejnění informace o posunu vyhlášení výzev pro VŠ
Vyhlášení výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií
Zveřejnění harmonogramu výzev pro rok 2016
Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3
Vyhlášení výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury
Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu
Zveřejnění uživatelských příruček pro práci s certifikáty elektronického podpisu v IS KP14+
Informace pro žadatele finanční podpory z OP VVV o konání seminářů
Zveřejnění upřesnění výzvy Teaming
Zveřejnění upřesnění výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů
Vyhlášení výzvy č. 02_16_012 Gramotnosti
Vyhlášení výzvy č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Vyhlášení výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+
Zveřejnění aktuální verze Uživatelské příručky pro podání žádosti o podporu v IS KP14+
Zveřejnění aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV - obecná část
Zveřejnění přílohy č. 15 výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů
Avíza výzev OP VVV
Zveřejnění seznamu členů Plánovací komise programu
Aktualizace monitorovacích indikátorů OP VVV
Vyhlášení výzvy č. 02_16_009 pro Technickou pomoc v prioritní ose 4 OP VVV
Zveřejnění zápisu z jednání 3. Monitorovacího výboru OP VVV
Zveřejnění aktualizovaného vzoru Rozhodnutí o poskytnutní dotace
Aktualizace Statutu a Jednacího řádu Monitorovacího výboru OP VVV
Seznam operací (příjemců) 2014-2020
Avízo výzvy č. 02_16_009 Technická pomoc
Upřesnění k vyplňování rozpočtu při aplikaci zjednodušené formy vykazování – nepřímými náklady pro projekty EFRR
Upřesnění výzev MAP a Inkluzivní vzdělávání
Evaluační plán OP VVV
Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Avíza výzev OP VVV - prioritní osy 1 a 2
Výzva č. 02_15_006 Teaming v prioritní ose 1 OP VVV
Zveřejnění upřesnění výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů
Zveřejnění vzoru žádosti o přezkum projektu
ISKP14+ Modul CBA – zveřejnění informace o nové datové položce Financování provozní ztráty a podpůrném materiálu pro výpočet u výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů
Informace ke spuštění dotazníkového šetření na mateřských a základních školách pro potřeby Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Aktualizace specifických pravidel u výzvy Individuální projekty systémové v PO 3
Zveřejnění upřesnění výzvy Inkluzivní vzělávání
Zveřejnění právních aktů výzvy Fázované projekty
Zveřejnění avíz výzev
Aktualizace přílohy Principy partnerství a prohlášení o partnerství
Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzev Fázované projekty a Teaming
Upřesnění k výzvě na inkluzivní vzdělávání
Aktualizace Statutu Monitorovacího výboru OP VVV
Aktualizace harmonogramu výzev OP VVV pro rok 2015
Popis práce s modulem Hodnotitel v IS KP14 (návod pro hodnotitele)
Aktuální přehled výzev OP VVV
Aktualizace přílohy - Hodnotící kritéria u výzev OP VVV (Místní akční plány rozvoje vzdělávání)
Aktualizace přílohy - Hodnotící kritéria u výzev OP VVV (Inkluzivní vzdělávání)
Seznam obvyklých cen vybavení Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Nová struktura vzorů příloh výzev OP VVV
Příručka pro hodnotitele OP VVV
Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV
OP VVV připravuje výběrové řízení na pozice externích hodnotitelů
EK schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP VVV zveřejňuje druhé avízo, tentokrát na individuální projekty
OP VVV zveřejňuje první výzvu formou Avíza o parametrech výzvy
Předběžný harmonogram výzev OP VVV na rok 2015
Informace MMR

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Název
Za první čtvrtletí bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč
Evropské fondy pomáhají: Nová školka v Olešnici
Evropské fondy pomáhají: Gymnázium Hejčín zrekonstruovalo učebny
Jak správně postupovat v procesu veřejných zakázek poradí semináře v regionech
Nové mzdové sazby typových pozic u programů Evropské územní spolupráce
Vyjednávání s Evropskou komisí o oblastech pro financování politiky soudržnosti po roce 2020 oficiálně odstartovalo
Setkání s Evropskou komisí zahájí dialog o politice soudržnosti po roce 2020
6. Kulatý stůl se zaměřil na přípravu operačních programů období 2021-2027
Co nás čeká v politice soudržnosti EU po roce 2020?
Návrh struktury operačních programů pro období po roce 2020 schválila vláda
EU4U: Přes 100 týmů středoškoláků se zapojilo do nové soutěže
Ministři rozhodují o tom, jaké budou operační programy v období 2021-2027
Rok 2018: 10 tisíc projektů podpořených z fondů EU
IROP přichází s dobrou zprávou. Další peníze půjdou do zdravotnictví, školství a na ekologičtější dopravu
Dalších téměř 5 miliard na 400 projektů z OPŽP, peníze míří i na zateplení školek
Ministři jednali o oblastech pro financování v období 2021-2027
Od začátku roku bylo schváleno k proplacení z evropských fondů téměř 10 miliard Kč
Stavy projektů v MS 2014+ a co znamenají
IROP rozdělil již téměř 55 miliard korun na projekty ve všech regionech České republiky
Informace k eduroam v rámci výzev IROP
Základní školy získají z IROP skoro tři miliardy korun, vyjednat chceme další peníze
Na vzdělávání IROP rozdělí 342 milionů korun
Aktualizace výzvy č. 58 a 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI/IPRÚ“ - změna systému schvalování integrovaných nástrojů IROP
Informace pro žadatele 47. výzvy IROP "Infrastruktura základních škol (SVL)"
Informace pro žadatele a příjemce podpory z IROP k zákonu č. 367/2017 Sb.
IROP rozdělí 145 milionů korun na modernizaci a stavbu nových učeben
Základní školy získají na modernizaci 950 milionů
Aktualizace výzvy IROP č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI"
Aktualizace výzvy IROP č. 67 "Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ"
Vydaná rozhodnutí přesáhla 40 % celkové alokace IROP
Vyšlo třetí číslo Zpravodaje IROP
Dalších 30 projektů na podporu vzdělávání a spolupráce v česko-polském pohraničí
Aktualizace harmonogramů výzev IROP na rok 2017 a 2018
MMR: Důležité změny v IROP schváleny
Informace ŘO IROP k poskytování bezhotovostních plateb na konci roku 2017
Informace k modulu veřejných zakázek v MS2014+
Hranice 40 miliard v realizovaných projektech IROP překročena
Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 27. říjnu 2017
Jak předcházet auditním zjištěním poradí série seminářů
Priorita představuje ozdravné pobyty, školní zahrady i komiksového hrdinu
Rada hospodářské a sociální dohody ČR projednala čerpání i budoucnost evropských fondů
Nová položka v MS2014+ k 22. 8. 2017
Hranice 2000 projektů IROP v realizaci je překonána
330 milionů korun z integrovaných nástrojů na bezpečnost dopravy, rozvoj cyklostezek a školy
Aktualita k zákonu č. 340/2015 Sb. (ZRS) k povinnosti uvádět smlouvy v registru smluv
Účinnost Registru smluv
Zveřejnění doporučujícího manuálu k postupům při prokázání a kontrole naplnění standardu konektivity
Aktualizace výzvy č. 33 IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“ - navýšení alokace výzvy o téměř 1,18 mld. korun
IROP navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání
Harmonogram výzev IROP na rok 2017 a 2018
Šlechtová: Nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny. MMR je podpoří 100 miliony
Aktualizace Obecných pravidel IROP - úprava lhůt pro všechny fáze hodnocení, změny v nehodnocených projektech atd.
Aktualizace výzev IROP na podporu infrastruktury SŠ a VOŠ - úprava dokladování způsobilých výdajů
Aktualizace Obecných pravidel IROP - úprava lhůt pro všechny fáze hodnocení, změny v nehodnocených projektech atd.
Aktualizace výzvy IROP č. 58 a 59 - úprava povinných příloh projektové žádosti a úprava dokladování způsobilých výdajů
Velký zájem o podporu vzdělávání v IROP, nejaktivnější jsou města a obce
Aktualizace výzvy č. 14 a 15 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (pro sociálně vyloučené lokality)"
Navýšení alokace výzvy IROP č. 32 a prodloužení příjmu žádostí u výzvy č. 56 a 57 z oblasti vzdělávání
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.8
Předškolní vzdělávání bude díky dvěma miliardám korun dostupnější
Integrované projekty v IROP. Miliardy korun do území
Masivní zájem o dotace na základní školy z IROP – projekty za 9,5 miliardy
Aktualizace výzev č. 46 a 47 IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“
BRNĚNŠTÍ STUDENTI SE STALI VÍTĚZI SOUTĚŽE NAVRHNI PROJEKT
Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje IROP
První letošní výzva IROP přispěje 1,9 mld. korun ke zkvalitnění vzdělávání v regionech České republiky
Informace pro žadatele – předkládání žádostí o změnu, zprávy o realizaci, zjednodušené žádosti o platbu a problematika systému MS2014+
Prvních 1000 schválených projektů v IROP
Harmonogram výzev IROP na rok 2017 k 20.12.2016
Stanovisko ŘO IROP k povinné publicitě příjemců na webových stránkách
Výroční zpráva IROP - shrnutí pro veřejnost
MMR připravilo vzdělávací program pro veřejné zakázky
Aktualizovaná obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Dvě poslední výzvy z IROP v roce 2016 přispějí 3,7 mld. korun ke zkvalitnění infrastruktury v oblasti vzdělávání
Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2017 - 20.12.2016
Až o 1,1 miliardy korun dá MMR navíc na mateřské školky, kulturní památky, sociální podnikání či bezpečnost dopravy
Až čtyřikrát větší zájem o podporu středních a vyšších odborných škol z IROP. Šlechtová chce vyhovět kvalitním projektům
Ukončení příjmu žádostí ve výzvách č. 32 a 33 IROP pro rozvoj infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol
Revize výzev IROP č. 46 a 47 z oblasti Vzdělávání
Navýšení alokace 15. výzvy IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“
Více mateřských škol. Nové výzvy z IROP navýší kapacity pro předškolní vzdělávání
Harmonogram výzev IROP pro rok 2017 platný k 27. 10. 2016
Harmonogram výzev IROP pro rok 2016 platný k 27. 10. 2016
Aktualizace výzev č. 32, 33, 46 a 47 z oblasti Vzdělávání
MMR pomáhá prostřednictvím IROP k lepšímu uplatnění na trhu práce
Pozvánka na seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" IROP – Praha, 19. 10. 2016
Aktualizace ve výzvách IROP č. 46 a 47 zaměřených na podporu infrastruktury základních škol
Aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
První města a aglomerace jsou připravené čerpat evropské dotace
Modernizace odborných učeben a bezbariérové přístupy. V IROP je pro základní školy připraveno přes 2 miliardy korun
Harmonogram výzev schválený hlávní Plánovací komisí OP PPR dne 20.7.2016
Regionální stálé konference schválily rámce pro investice do infrastruktury krajských akčních plánů vzdělávání
Celkem 1,5 miliardy korun pro střední a vyšší odborné školy. IROP vyhlašuje nové výzvy
Seminář pro žadatele k 32. a 33. výzvě „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ IROP – Praha, 9.6.2016
O podporu na zvýšení dostupnosti mateřských škol je v IROP velký zájem
Obce a kraje mohou modernizovat své informační systémy. V IROP je k dispozici více než 1 miliarda korun
Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 - k 1.4.2016
IROP se v nové výzvě opět zaměří na elektronizaci veřejné správy
Aktualizovaná verze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce k 16.2.2016
Aktualizovaná verze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce k 16.2.2016 - přílohy
Aktualizace výzvy č. 14 a 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání IROP
Programový dokument IROP
Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 27.10.2015)
Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 (aktualizace k 27.10.2015)
Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

Operační program Zaměstnanost

Název
Vyhlášení výzvy na podnikové vzdělávání zaměstnanců
Aktualizace pokynů pro vyplnění žádostí o podporu v IS KP14+
Ceny REGIOSTARS 2019
2 nové výzvy na podporu provozu dětských skupin
Doporučení pro úspěšnou realizaci veřejných zakázek v rámci OPZ
Vyhlášení výzvy na pokračování provozu dětských skupin v Praze
Registr smluv a projekty OPZ
Vyhlášení výzvy na pokračování provozu dětských skupin
Informace k novým výzvám na dětské skupiny
2. revize OP Zaměstnanost
Aktualizace dokumentů pro příjemce o výzev na vzdělávání zaměstnanců
Vyhlášení výzvy na vzdělávání zaměstnanců
Vyhlášení výzev na provoz mikrojeslí
Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+
Aktualizace pokynů pro vyplnění žádostí o podporu v IS KP14+
Nová výzva na podporu znevýhodněné mládeže
Upozornění pro příjemce výzev č. 043 a č. 060 (další profesní vzdělávání financované jednotkovými náklady)
Nové dokumenty u výzev na dětské skupiny
Formulář pro oznámení podezření na nekalé jednání
Aktualizace dokumentů pro jednotkové projekty zaměřené na další profesní vzdělávání
Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 25. 5. 2018
Obvyklé ceny a mzdy/platy platné od 1. 5. 2018
Změna výzev na implementaci doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů
Spuštění databáze produktů
Revize pokynů OPZ v návaznosti na aktualizaci IS KP14+
Zprovoznění výpočtu indikátorů v IS ESF 2014+
1. revize Operačního programu Zaměstnanost
Zavedení možnosti dočasného pozastavení provádění kontrol zakázek
Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020
Aktualizace výzvy č. 091 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje
Aktualizace metodických dokumentů OPZ k 1. 1. 2018
On-line dotazník Společenské odpovědnosti organizací
Nové funkcionality v IS ESF 2014+
Aktualizace pokynů pro práci s IS KP14+
Nový dokument k IS KP14+ pro výzvy č. 73 a 74
Vyhlášení výzvy na podporu zaměstnanosti mládeže
Aktualizace Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů
Aktualizovaná verze záznamu o docházce v zařízeních péče o děti
Aktualizace pokynů spojených s prací se zadávacími řízeními v IS KP14+
Výzvy na podporu dětských skupin
Aktualizace čestných prohlášení žadatelů o de minimis
Aktualizace pravidel pro projekty s jednotkovými náklady na zařízení péče o děti
Uveřejnění smluv v registru smluv jako nezbytnost pro způsobilost výdajů v rámci OPZ
Aktualizovaný formulář souhrnné evidence u výzvy č. 060 OPZ "Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!"
Aktualizace pokynů pro práci s IS KP14+
Zpřístupnění on-line formuláře na vkládání zadávacích řízení
Vyhlášení výzev č. 077 "Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu" a č. 078 OPZ ""Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních
Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v ISKP14+
Aktualizace dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci
Obvyklé ceny a mzdy/platy platné od 1. 5. 2017
Revize řídicí dokumentace účinná od 1. 5. 2017
Aktualizace Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů
Aktualizace Pokynů pro vyplnění formuláře žádosti o podporu z OPZ
Doplňující informace pro příjemce výzvy č. 060 OPZ Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!
Vzor strukturované interní depeše pro zasílání podkladů k ex-ante a interim kontrole veřejné zakázky ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+
Překročení alokace výzvy č. 132 (dětské skupiny)
Nový dokument pro projekty s jednotkovými náklady na další profesní vzdělávání
Aktualizace metodických dokumentů OPZ v návaznosti na rozvoj IS KP14+ a IS ESF 2014+
Aktualizace 3 metodických dokumentů OP Zaměstnanost
Harmonogram výzev OP Zaměstnanost (verze k 6. 1. 2017)
Obvyklé ceny a mzdy/platy platné od 1. 1. 2017
Nový formulář čestného prohlášení o skutečných majitelích žadatele platný od 1. 1. 2017
Nové dokumenty OPZ pro projekty zaměřené na další profesní vzdělávání financované jednotkovými náklady
Vyhlášení výzvy na dětské skupiny mimo Prahu
Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 126 OPZ (mikrojesle)
Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 060 OPZ „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji“
Další desítky obcí, škol či úřadů ušetří za energie. MŽP schválilo projekty zaměřené na energetické úspory ve veřejných budovách za 1,2 miliardy korun
Revize pravidel OP Zaměstnanost od 1. 10. 2016
Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v ISKP14+ pro jednotkové náklady u dalšího vzdělávání
Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony
Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - Praha
Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!
Harmonogram výzev OP Zaměstnanost (verze k 26. 8. 2016)
Další možnost ušetřit za energie ve veřejných budovách – nová výzva OPŽP
Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace
Podpora sociálního podnikání
Specifická výzva na vybrané cílové skupiny
Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí
Harmonogram výzev OP Zaměstnanost (verze k 11. 3. 2016)
Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu
Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze
Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním
Operační program Zaměstnanost
Harmonogram výzev OP Zaměstnanost (verze k 22. 1. 2016)
Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha
Harmonogram výzev OP Zaměstnanost (verze k 8. 1. 2016)
Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)
Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze
Harmonogram výzev OP Zaměstnanost (verze k 13. 11. 2015)
Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze
Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji
Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze
Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V REGIONU PODPOŘIL ROP SEVEROZÁPAD ČÁSTKOU 1,7 MILIARDY KORUN
Přehled kontaktních osob - výzvy 56 a 57
Výsledky Soutěže o nejlépe hodnocený produkt OP VK
Přehled kontaktních osob - výzvy 56 a 57
Výsledky Soutěže o nejlépe hodnocený produkt OP VK
Prodloužení uzávěrky Soutěže o nejlépe hodnocený produkt OP VK
Důležité upozornění pro příjemce z Výzvy 56
MŠMT upravuje pravidla výzvy č. 56
Přehlídka propagačních spotů OP VK
Přehledy kontrolovaných oblastí při kontrolách na místě a při administrativní kontrole projektů OP VK
Seznam schválených projektů výzvy č. 57
Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 - výzva 57
Seznam příjemců OP VK - 1. 7. 2015
Prezentace - Udržitelnost projektů
Prezentace - Výstupy a ukončování projektů
Informace MPSV
Informace MMR
Informace MŠMT
Oficiální web

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Název
Informace MMR
Informace MŠMT
Oficiální web

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Název
Informace MPSV
Informace MMR
Informace MŠMT
Čtvrtek 25.04.2019, svátek má Marek


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jak mají vypadat přijímačky na SŠ?

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.