Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Informace o oborech vzdělání

Školy jsou povinovány vzdělávat žáky a studenty v oborech vzdělání, které jsou stanoveny v zainteresovaných právních předpisech. Těmito předpisy jsou myšleny zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkrétně pak § 3. Odstavec 5 tohoto zákona a současně § 58 odstavec 5 a § 83 odstavec 1 pak zmocňuje vládu ČR, aby v součinnosti s dalšími aktéry vzdělávací politiky průběžně stanovovala svým nařízením soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a také konkrétní podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. Zmiňovaným nařízením je konkrétně nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Kategorie oborů vzdělání

Veškeré obory vzdělání jsou rozčleněny na základě dosaženého vzdělání do jednotlivých kategorií. Přehled kategorií dosaženého vzdělání:

Kódové písmeno Popis kategorie
B, C Obory vzdělání poskytující základní vzdělání s výjimkou oborů vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, které poskytují střední vzdělání
J Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)
E Dvouleté a tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (určené hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním; jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání)
H Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
L/0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, u kterých je součástí vzdělávání i odborný výcvik
L/5 Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
M Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
K Obory gymnázií
P Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
N Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání

Skupiny oborů vzdělání

Jednotlivé obory vzdělání lze dále členit na základě jejich sounáležitosti k jednotlivým vykonávaným lidským činnostem. Soupis takovýchto skupin oborů vzdělání:

16 Ekologie a ochrana životního prostředí
18 Informatické obory
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
23 Strojírenství a strojírenská výroba
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
28 Technická chemie a chemie silikátů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
31 Textilní výroba a oděvnictví
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
37 Doprava a spoje
39 Speciální a interdisciplinární obory
41 Zemědělství a lesnictví
43 Veterinářství a veterinární prevence
53 Zdravotnictví
61 Filozofie, teologie
63 Ekonomika a administrativa
64 Podnikání v oborech, odvětví
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
66 Obchod
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
69 Osobní a provozní služby
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
78 Obecně odborná příprava
79 Obecná příprava
82 Umění a užité umění
91 Teorie vojenského umění

Obory vzdělání

Soupis všech v současné chvíli existujících oborů vzdělání naleznete zde.

Rámcové vzdělávací programy

Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle § 160 až 162 školského zákona. Soupis všech v současné chvíli existujících rámcových vzdělávacích programů vzdělání naleznete zde.

Neděle 02.10.2022, svátek má Olívie / Oliver


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

V kolik hodin by podle Vás měla začínat obvykle výuka v ZŠ?

  1. V 7.00 (0)
  2. V 8.00 (16)
  3. V 9.00 (1)
  4. V 10.00 (0)
  5. Nedokážu posoudit (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.