Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Informace o oborech vzdělání

Školy jsou povinovány vzdělávat žáky a studenty v oborech vzdělání, které jsou stanoveny v zainteresovaných právních předpisech. Těmito předpisy jsou myšleny zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkrétně pak § 3. Odstavec 5 tohoto zákona a současně § 58 odstavec 5 a § 83 odstavec 1 pak zmocňuje vládu ČR, aby v součinnosti s dalšími aktéry vzdělávací politiky průběžně stanovovala svým nařízením soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a také konkrétní podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. Zmiňovaným nařízením je konkrétně nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Kategorie oborů vzdělání

Veškeré obory vzdělání jsou rozčleněny na základě dosaženého vzdělání do jednotlivých kategorií. Přehled kategorií dosaženého vzdělání:

Kódové písmeno Popis kategorie
B, C Obory vzdělání poskytující základní vzdělání s výjimkou oborů vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, které poskytují střední vzdělání
J Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)
E Dvouleté a tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (určené hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním; jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání)
H Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
L/0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, u kterých je součástí vzdělávání i odborný výcvik
L/5 Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
M Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
K Obory gymnázií
P Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
N Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání

Skupiny oborů vzdělání

Jednotlivé obory vzdělání lze dále členit na základě jejich sounáležitosti k jednotlivým vykonávaným lidským činnostem. Soupis takovýchto skupin oborů vzdělání:

16 Ekologie a ochrana životního prostředí
18 Informatické obory
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
23 Strojírenství a strojírenská výroba
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
28 Technická chemie a chemie silikátů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
31 Textilní výroba a oděvnictví
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
37 Doprava a spoje
39 Speciální a interdisciplinární obory
41 Zemědělství a lesnictví
43 Veterinářství a veterinární prevence
53 Zdravotnictví
61 Filozofie, teologie
63 Ekonomika a administrativa
64 Podnikání v oborech, odvětví
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
66 Obchod
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
69 Osobní a provozní služby
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
78 Obecně odborná příprava
79 Obecná příprava
82 Umění a užité umění
91 Teorie vojenského umění

Obory vzdělání

Soupis všech v současné chvíli existujících oborů vzdělání naleznete zde.

Rámcové vzdělávací programy

Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle § 160 až 162 školského zákona. Soupis všech v současné chvíli existujících rámcových vzdělávacích programů vzdělání naleznete zde.

Neděle 19.05.2024, svátek má Ivo


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (0)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.