Vzdělávací služby

Merida Hradec ...Sanitární zařízení - hygienické potřeby - úklidová technika - profesionální úklidová chemie - prostorová...
O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Banka souborů

V této sekci naleznete veškeré elektronické soubory a dokumenty, které byly vydány zodpovědnými orgány státní správy v oblasti vzdělávání. Tyto soubory zde budou umístěny bez ohledu na logickou strukturu tohoto portálu. Soubory pak budou následně rozčleněny do zodpovídajících sekcí. Vzniklá duplicita některých souborů pak je samozřejmě možná. Tato sekce tedy slouží jako kompletní přehled dokumentace, ze které jsou jednotlivé tematické sekce následně zpracovávány a vytvářeny.

16.11.2017Novinka z Cedefopu: The Handbook
16.11.2017Ministr Štech podepsal smlouvu o česko-německé spolupráci
16.11.2017Anketa: Jak vypadají vaše nové platové výměry po navýšení tarifů o 15 %?
15.11.2017Závěrečná souhrnná zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017 - Analýza výsledků
15.11.2017Metodická informace pro ředitele škol – prevence a postup při šetření stížností
15.11.2017Ministr Štech k opatřením ke vzdělávání romských žáků
15.11.2017Závěrečná souhrnná zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017
15.11.2017CVVM: Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2017 – Nejlépe je hodnocen přístup ke vzdělání
15.11.2017E-kniha pro vás: Kvalitní vzdělávání pro každého
15.11.2017CVVM: Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – září 2017
15.11.2017Učitelé mohou v mediální výchově použít nový otevřený vzdělávací zdroj o volbách
13.11.2017Česká školní inspekce ověří úroveň žáků ve vybraných gramotnostech
13.11.2017Spravedlivost ve vzdělávání – mezinárodní konference České školní inspekce
13.11.2017Z výzev OP VVV na šablony je možné pořídit i didaktické pomůcky a IT techniku
12.11.2017Ministr Štech: Kariérové poradenství je celoživotní proces
10.11.2017Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob (po připomínkách)
10.11.2017Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením (Stručné shrnutí)
10.11.2017Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením
10.11.2017Předškolního vzdělávání se účastní 97 procent pětiletých dětí
10.11.2017DigiKoalice se rozšíří o nové organizace
10.11.2017Jsem s prosetickými dětmi
09.11.2017Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů (po připomínkovém řízení)
09.11.2017Informace Ministerstva zemědělství k podpoře dodavatelů regionálních potravin do školních jídelen
09.11.2017Příklady inspirativní praxe – školní stravování
09.11.2017Odstartoval šestý ročník soutěže Mladý chemik ČR
08.11.2017Školský ombudsman řešil dva tisíce stížností
08.11.2017Výroční zpráva školského ombudsmana
08.11.2017Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (v připomínkovém řízení)
08.11.2017Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (v připomínkovém řízení)
08.11.2017Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (v připomínkovém řízení)
08.11.2017Novela vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení (v připomínkovém řízení)
08.11.2017Po šetření ombudsmanky mění ČŠI postup při kontrole hospodaření škol
07.11.2017Novela vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (do vlády)
07.11.2017Pedagogická komora, z. s.: Pojďme společně zlepšit české školství! (leták)
07.11.2017EDULAB: Jsme připraveni? (prezentace z konference)
07.11.2017Odbory chtějí, aby školství bylo pro budoucí vládu prioritou
03.11.2017Česká školní inspekce diskutovala s experty o formativním hodnocení
03.11.2017Veletrh Gaudeamus - prezentace pro pedagogické pracovníky a výchovné poradce
03.11.2017ČŠI: K povinnosti vypracovávání domácích úkolů
02.11.2017Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (v připomínkovém řízení)
02.11.2017Jana Straková, Jaroslava Simonová, David Greger: Ověření konceptu akademického optimismu na českých školách druhého stupně povinného vzdělávání
02.11.2017Proměny pro školy-Jak proměnit školní zahradu či hřiště
02.11.2017Zahrada hrou: Grantová výzva 2017
02.11.2017Více než sedm desítek mikrojeslí je již v provozu
31.10.2017Začal projekt Modernizace odborného vzdělávání
31.10.2017Maturitní zpravodaj č. 43 - Maturita v roce 2018 a informace k přihlašování
31.10.2017Nejlépe na světě platí učitele Lucembursko
28.10.2017MŠMT - Analýza prvního roku implementace společného vzdělávání I
27.10.2017Odbory připravily petici za další zvýšení platů učitelů
27.10.2017E-Zpravodaj ČMOS PŠ 12/2017
27.10.2017Ministr Štech k Analýze společného vzdělávání
27.10.2017Tematická zpráva - Kvalita školního stravování
27.10.2017CVVM: Postoje obyvatel ČR k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám – září 2017
27.10.2017Anketa: Postoj pedagogů k inkluzi na 1. stupni ZŠ
27.10.2017Prezentace ze setkání vedoucích krajských metodiků speciálně pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden dne 4. října 2017
27.10.2017Jana Zapletalová reaguje na otevřený dopis: Nevtahujme, prosím politikaření do péče o děti
25.10.2017Začal projekt Modernizace odborného vzdělávání
25.10.2017Otevřený dopis náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje ministrovi školství ve věci speciálních škol a podpůrných opatření
25.10.2017MŠMT krajům: Cílem stávající právní úpravy § 16 školského zákona bylo zlepšit a finančně podpořit tzv. společné vzdělávání
23.10.2017MŠMT uspořádalo kulatý stůl k genderové rovnosti
23.10.2017CVVM: Hodnocení kvality různých typů škol – září 2017
21.10.2017Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (v připomínkovém řízení)
21.10.2017Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) (do vlády)
21.10.2017Bulletin NIDV - říjen 2017 - speciální vydání věnované vzdělávání žáků - cizinců
21.10.2017První celostátní konference ke vzdělávání žáků - cizinců
21.10.2017MŠMT nemůže při financování sportu postupovat dle návrhu ČUS
21.10.2017Stanovisko Asociace děkanů pedagogických fakult ČR k otevřenému dopisu pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku
21.10.2017Otevřený dopis zástupců všech vysokoškolských pracovišť zaměřených na speciální pedagogiku ministrovi školství
21.10.2017Obědy zdarma v předškolním a základním vzdělávání
19.10.2017MINISTERSTVO POŘÁDÁ KULATÝ STŮL NA TÉMA GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ
19.10.2017Setkání k mimořádnému nadání na MŠMT
19.10.2017Náměstek Pícl ke vzdělávání žáků s autismem
19.10.2017Nový formulář dokumentu Europass mobilita
19.10.2017Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017
19.10.2017Soukromých školek přibylo, hlavně v Praze
19.10.2017Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně

Otevřít historii

(položka je dostupná pouze osobám, které mají zakoupenu službu Placený Virtuální kabinet)

Pátek 17.11.2017, svátek má Mahulena


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Která z uvedených osob by podle Vás byla nejlepším ministrem školství?

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.