Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Minianketa na téma fungování českých škol v období koronakrize

autor: Mgr. Dalibor Fusek - Všechny články autora

Oslovili jsme vybrané vedoucí pracovníky českých škol ve věci zjištění některých skutečností týkajících se fungování jejich škol v období koronakrize. Jednalo se konkrétně o následující dotazy.1) Myslíte si, že situaci okolo koronakrize zvládlo MŠMT nejlépe jak se v dané chvíli dalo?2) Jak moc se daná situace podepsala na chodu Vaší školy?3) Myslíte si, že tato koronakrize nějakým způsobem změní české školství, případně jak?Samotné odpovědi jednotlivých dotázaných Vám přinášíme v přehledu níže.

PhDr. Mgr. Bohumír Hašek, DiS, ředitel Základní školy a Mateřské školy Vrchotovy Janovice1) Myslím, že nebylo úplně všechno v pořádku, opožděné informace-rozhodování v této věci.2) Vše bylo v pořádku - větší zátěž pro ředitele škol ohledně administrativy.3) NERoman Stružinský, ředitel Speciální základní školy, Speciální mateřské školy a Praktické školy Děčín, příspěvková organizace1) Dle mých informací bylo MŠMT pod výrazným tlakem MZ a epidemiologů. Situaci zvládlo velmi dobře. Jen si bohužel nezvládlo v některých věcech „dupnout“……2) Velmi výrazně. Speciální školství je specifické a je založeno na individualizované péči. Vzdálená výuka není příliš efektivní.3) Dozajista změní. Vzrostla prestiž učitelů mezi rodiči. Stejně tak pedagogové byli, mimo jiné, situací dotlačeni do využívání distančních možností vzdělávání.Mgr. Miroslav Weisz, ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Opava, příspěvková organizace1) Přijímat závazná rozhodnutí  v době jakékoliv krize je velice složité. Poněvač, jak se říká, "po boji každý generál" a my Češi jsme na to specialisté. Chyby se objevily, ale celkově hodnotím postup MŠMT kladně.  2) Výrazně, pokud žáci nechodí do školy, tak to zásadním způsobem ovlivní chod školy vzhledem k tomu, že jsme odborná řemeslná škola.3) Mám obavy, že ano!  Naše děti (a také jejich rodiče) jsou pořád línější, nezodpovědnější, chtějí mít vše hned a bez námahy. Tak jim to dejme, ulehčíme jim to, zavedeme částečně distanční výuku. Vždyť to jsou přece jen naši voliči! Může to být cesta např. u kombinovaného dálkové studia, ale ne plošně. Mgr. Dagmar Glatzová, ředitelka Základní školy a mateřské školy Prameny Karviná1) Zcela jistě ano2) Je to nová situace, zvládli jsme to dobře, vyhodnocujeme a vychytáváme každý týden to, co nefunguje a systém jede bez větších problémů3) Myslím si, že ano....našly se nové formy práce i vedení školy a z reakce našich rodičů vyplývá , že mají větší respekt k učitelské práciBc. Jarmila Gálová, ředitelka Mateřské školy Palackého1) Zpočátku ne, ale to jsme asi všichni byli v obavách a nevěděli, co se vlastně děje. Nejvíce nás "naštvalo", že uzavřeli ZŠ atd. a nás MŠ vůbec neberou v potaz, přece jsme také školy poskytující vzdělávání, i když povinné jen u "předškoláků". Nelíbilo se nám, že pro MŠ byly dle Manuálu podmínky naprosto uvolněné, přestože riziko je daleko větší, než v ZŠ, kde rodiče nepustí dovnitř, což ve většině MŠ není možné. Uvítala bych možnost, abychom my umožnili dětem být bez roušek a ne plošně určeno. Potřebujeme zvyšovat image mateřských škol a ne srážet, že do systému nepatříme, když legislativně a s povinnostmi je to jinak.

2) Se zřizovatelem jsme se od 19.3. do 25.5. domluvili na uzavření MŠ, rodiče měli pochopení, přivítali ošetřovné, báli se o děti i o sebe. Problém byl se sháněním ochranných prostředků a dezinfekce, bezkontaktní teploměr ještě po měsíci, kdy byl nabízen skladem nedorazil.

Přišli jsme o téměř 17.000 Kč na školném, což je pro MŠ velmi špatné, za ochr. pomůcky ad. jsme vyčerpali mnoho finančních prostředků na limit, přijdeme o vratky za energie, zřizovatel má ztráty ad… Po otevření máme provoz pro 1 třídu dětí, s rodiči domluva dobrá.

3) Doufám, že ano. Musíme připravit krizový plán, připravit se na různé "scénáře". Co se týká mého názoru na obsah učiva v ZŠ - snad se "zeštíhlí" na podstatné věci, které děti potřebují znát, které se dají zvládat v případě, že by nastala jakákoliv podobná situace.

Zjistila jsem, že mnoho rodičů nemá počítač, nedostaly se k nim informace a náměty pro práci s dětmi. I my, zejména starší pedagogové, se musíme naučit či zdokonalit v práci s PC.

Bylo by třeba doplnit vybavení v MŠ, což souvisí s fin. prostředky.Radim Války, ředitel Základní školy Teplice nad Metují1) Všechna omezení, která ministerstvo na začátku karantény asi zvládlo z mého pohledu dobře. Nikdo jsme nic takového nezažili, nemělí zkušenosti. Jak ale docházelo k rozvolňování, tak ta pravidla byla zmatená, do škol se vrátil, kdo chtěl, což není dobře a způsobilo  komplikace v chodu školy.2) Doba to byla velice náročná  jak pro žáky, rodiče a také pro učitele. Příprava na nové způsoby výuky, technické vybavení pro všechny skupiny. Myslím, že naše škola se s tímto stavem vypořádala vcelku dobře, učitelé zvládli i nové metody výuky, techniku, co by nikdy neudělali. 3) Nemyslím, že by se školství u nás nějak zásadně změnilo vlivem koronakrize.Anna Kovárňová, ředitelka Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží1) Ano.2) Výuka a kontakt s rodinou probíhaly už od 13.3., pravidelně s většinou rodin a za podílu všech  pedagogů. Od 1.6. nastoupila zhruba polovina žáků k prezenční výuce, zbytek se učí distančně na úrovni digitální (iPady, mejly, skype, mobily…)nebo konzultacemi, instruktážemi, návštěvami rodin, kopírováním materiálů a zadáváním úkolů, půjčováním pomůcek….Zcela uzavřena byla od 11.3. do 1.6.školní jídelna a kuchařky na náhradách. Ostatní pracovníci pracovali z domu nebo přímo ve škole.Zbrzdila se výuka v plném rozsahu, odvolaly se školní a mimoškolní zájmové aktivity, soutěže, výlety, exkurze, projekty, které mají žáci v oblibě (canisterapie, hippoterapie, divadlo ….).Výrazně se zvýšila účast pedagogů na webinářích a videokonferencích.Výuka v červnu probíhá za zpřísněných hygienických podmínek, důraz na dezinfekci prostor, mytí rukou, zásadním omezení vstupu jiných osob než zaměstnanců a žáků do školy.3) Zvýší se význam digitalizace školství, zároveň však i vědomí potřeby sociálních kontaktů žáků s pedagogy i mezi sebou, spolupráce školy a rodiny. Obě strany si více uvědomí nezastupitelnost a nepřenositelnost role rodič, role škola. Předpokládám úpravy ŠVP – snížení množství učiva.
Mgr. Hana Čermáková, ředitelka Základní školy Kostelní Lhota


1) Myslím, že mohlo reagovat rychleji a např. materiál s podtitulem "Metodika" mi příliš metodický nepřišel. Spíše jen soupis pravidel, která je třeba dodržovat bez konkrétních návrhů, jakým způsobem to má škola udělat...2) Jsme malotřídní škola a po celou dobu jsme byli s našimi žáky i rodiči v úzkém kontaktu a každý den jsme podávali zpětnou vazbu. Po znovuotevření školy se nám vrátilo ze 33 žáků, 30. Je vidět, že zadané učivo doma zvládli a pokračujeme téměř, jakoby k uzavření školy nikdy nedošlo....3) Domnívám se, že ze strany učitelů bude při výuce docházet k častějšímu využívání moderních technologií a možná i k většímu plánování a častějšímu poskytování zpětné vazby (formativního hodnocení).Doufám, že dojde ke zmenšení objemu nadbytečného učiva v RVP.Mgr.Daniela Křištofová, ředitelka Základní školy T. G. Masaryka a mateřské školy Horní Bečva, okres Vsetín1) Nechci posuzovat, bylo to poprvé, ale myslím, že měla být reakce MŠMT rychlejší. Pokyny byly moc všeobecné. Skupina 15 žáků, podle mě byla zbytečná – mohla být do 20. Myslím si, že mnozí, kteří pokyny zpracovávali neznají podmínky v celé ČR. Podmínky v Praze jsou úplně jiné, než v jiných krajích.Jsme vesnická škola a největší problémy s výukou byly u některých žáků (nebylo jich moc asi 15 - 20) – slabý internet, žádný internet, starý program, který nekomunikoval s našimi programy, neměli vlastní tiskárnu, dokonce 2 žáci nemají elektřinu v domě.Samozřejmě jsme kopírovali, žáci měli možnost si úkoly vyzvednout a odevzdat ve škole. Bylo to pro ně složitější, protože to byli většinou dojíždějící a vyzvednutí úkolů bylo složitější, protože ČSAD také upravilo dopravní spojení (snížilo počet autobusů). Přes složité období jsme zapojili všechny žáky do výuky.Například návrat žáků, podle mě, měl být povinný a MŠMT nebo Ministerstvo zdravotnictví mělo vybrat skupiny žáků, které se výuky nemohou zúčastnit. Je to poznat hlavně u žáků 2. stupně  - v 6. ročníku se vrací asi ¼ žáků a v ostatních je to téměř 90%. Dále si myslím, že ošetřovné do 10 let ano, ale 12 – 13-letí by se o sebe měli postarat sami.Myslím si, že i pro některé rodiče to bylo těžké se s danou situací vyrovnat.Dobrovolný návrat nahrává záškoláctví, hlavně u rodin, kterým je jedno, zda dítě chodí do školy. Máme 1 problémovou rodinu, řešili jsme od prosince, vše bylo správně načasováno, matka začala spolupracovat, i v době koronakrize. Sice jsem jí musela osobně zavolat, ale děti si chodily pro úkoly a jakž takž plnily, protože některé učivo nezvládaly a nikdo jim s tím nemohl doma pomoci. Tak jsme to zvládli lehce probrat u předání úkolů. Nakonec jsme to vyřešili i bez účasti OSPODU.2) Někteří učitelé se museli zdokonalit v počítačové gramotnosti, zavedli jsme Microsoft Teams, a museli se s programem naučit pracovat. Mladší učitelé to zvládali velmi dobře, starší měli problém. U některých jsme museli posílat úkoly prostřednictví Bakalářů, emailů, online výuku nezvládli.Největší problém bylo známkování, někteří učitelé nepochopili, že nemohou známkovat vypracování úkolů, protože někteří žáci neměli stejné podmínky.Od příštího školního roku se musí učitelé domluvit a rozvolnit výuku v jednotlivých ročnících prostřednictvím metodického sdružení na I. stupni a předmětových komisí Jč, M a Cj. Učivo se musí znovu probrat a hlavně procvičit. To bude vyžadovat větší spolupráci a koordinaci.Upřímně jsem si myslela, že škola bude zavřena maximálně 3 týdny.3) Možná si veřejnost uvědomila, že učit je „jednoduché, ale naučit je „velmi těžké“ a změní náhled na učitelské povolání.Kladem bylo zlepšení počítačové gramotnosti. Prostřednictvím programu Microsoft Teams se žáci dlouhodobě nemocní mohou zúčastnit online výuky.Učitelé se zapojili dobře a myslím, že jsme koronakrizi na naší škole vcelku zvládli. Možná bude horší rozjezd v září (někteří žáci nám moc zleniví), ale určitě se to všechno zvládne.
  


09.06.2020 | Karma článku: 4.79
Středa 01.02.2023, svátek má Hynek


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Který z podsledních ministrů školství byl podle Vás nejlepší?

  1. Balaš (2)
  2. Gazdík (1)
  3. Plaga (26)
  4. Štech (0)
  5. Valachová (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.