Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Stenoprotokol z jednání Poslaneceké sněmovny ve věci třetího čtení novely školského zákona - druhý den

autor: Karolína Bolehovská - Všechny články autora

98.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

/sněmovní tisk 288/ - třetí čtení - pokračování Rozprava byla přerušena ve středu, a já se ptám, kdo se hlásí do rozpravy. Do rozpravy se hlásí pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo. A ostatní prosím o klid v sále. Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dovoluji si požádat o přestávku na jednání klubu sociální demokracie v délce jedné hodiny. (Hluk v sále, potlesk několika poslanců.) Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mně nezbývá, než vyhovět. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 10.10 hodin, kdy se tady sejdeme. (Jednání přerušeno v 9.10 hodin.)(Jednání pokračovalo v 10.10 hodin.) Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vzhledem k tomu, že uplynula pauza na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie a během ní se nám rozmnožily omluvy, tak pan poslanec Marek Černoch se omlouvá dnes z jednání Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá od 13 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Josef Nekl se omlouvá od 9.45 ze zdravotních důvodů.Budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 288. Nacházíme se ve třetím čtení a byli jsme přerušeni v rozpravě, do které další přihlášený je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Předtím však poprosím ctěné pány poslance a paní poslankyně o klid. Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych jenom něco připojit k zákonu, o kterém hovoříme. Po projednání všech těch bodů pro nás jako občanské demokraty otázka vypuštění odstavce 5 v § 16 je otázkou zásadní. Poslední zkušenosti, co máme z této oblasti, skutečně ukazují, že to je paragraf, který umožní vrátit rozhodování o zařazení dětí zpátky do doby minulé, se kterou zásadně nesouhlasíme, a proto vypuštění tohoto paragrafu vnímáme jako věc zásadní a v tomto duchu, podle tohoto paragrafu také bude ODS hlasovat. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Zlatuška. Pane poslanče, prosím, ještě setrvejte. Já znovu poprosím o klid v Poslanecké sněmovně. Pokud tady nebude klid, přeruším jednání Sněmovny a začnu jmenovat jednotlivé hříšníky. (Stále hluk v sále.) Omlouvám se, není tady pořád klid. Znovu prosím o klid. Zejména předsedové poslaneckých klubů by měli jít příkladem. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, měl jsem připravenou delší filipiku ještě na podporu těch odborných argumentů kolem registru, ale jsem velmi rád, že se na koaliční schůzce našel kompromis. U své filipiky odkazuji na dnešní komentář, který mám v Právu a který to uceleně vysvětluje. Děkuji. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Nyní s přednostním právem je přihlášena... Pardon, paní zpravodajka, po ní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan ministr a pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, paní zpravodajko. Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne. Já než začne hlasování a seznámím vás s procedurou, tak bych ráda načetla jednu legislativně technickou záležitost, a to v § 12 má být správně odkaz na § 183 odst. 8, nikoli 7. Děkuji. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS, po něm pan ministr, poté pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo. Poslanec Zbyněk Stanjura: Původně jsem očekával, že po vystoupení pana poslance Zlatušky bude svolán školský výbor, ale nebude. (Potlesk v lavicích ODS.) Nicméně já se musím vrátit k tomu, řekl bych, pro tento týden velmi zajímavému jednání školského výboru u klavíru. Nechci hodnotit, kdo ho svolal, jak se kdo zachoval, jak kdo hlasoval, ale mí kolegové, kteří jsou členy školského výboru, si přečetli zápis a usnesení a to prostě neodpovídá tomu, co tam proběhlo. A není možné, protože se nějaký klub rozhodne, že bude postupovat jinak - a to já plně respektuji - neuvést do zápisu a do usnesení to, co tam proběhlo. Takže žádám vedení Sněmovny, aby sjednalo pořádek a aby usnesení a zápis z té schůze u klavíru odpovídaly tomu, co se tam skutečně stalo a ne, že protože se sešel jeden poslanecký klub, tak najednou v zápise a usnesení chybí rozhodnutí, která se tam provedla. To prostě není možné takhle upravovat a já žádám a trvám na tom, aby to v tom zápise a usnesení bylo. Děkuji. (Potlesk ODS.) Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Za vedení Sněmovny mohu slíbit, že usnesení u klavíru prověříme. Nyní s přednostním právem pan ministr, poté pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, poté pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane ministře. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji. Já jenom v krátkosti zareaguji na odkaz pana poslance Zlatušky, na dnešní Právo. Až si to Právo přečtete, tak vás poprosím, abyste si taky přečetli tu třicetistránkovou finanční analýzu registru. Není pravda, že bude stát 100 mil. korun. Děkuji. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého... Pardon, s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče. Poslanec Jiří Zlatuška: Jenom fakticky, že to, co řekl pan ministr není pravda. Já bych pro změnu doporučoval přečíst si vypořádání připomínek. Ministerstvo financí mělo v připomínkovém řízení v rámci ekonomických efektů zavedení registru pedagogických pracovníků: jsou poměrně detailně řešeny dopady na MŠMT, nikoli však efekty na školy a zdroje na jejich úhradu, náklady na školení apod. V důvodové zprávě by měly být komentovány vznikající náklady, certifikáty, úprava softwaru - tato připomínka je zásadní. Ministerstvo školství sice napsalo - akceptováno, bude doplněno do důvodové zprávy. Není to tam. Spočítejte si hodinovou mzdu těch školení a vyjde vám to, co mám v tom Právu. Děkuji. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM... Pardon, KDU-ČSL, omlouvám se. (Pobavení v sále.) Prosím, pane předsedo. Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, pane předsedající, vážení kolegové, tak jsem byl teď lehce zmaten panem předsedajícím, ale myslím, že už je snad všechno v pořádku. Já bych se chtěl krátce vyjádřit k tomu, co nás čeká v příštích chvílích, ke školskému zákonu. Ono toho bylo řečeno už tady mnoho. (Hluk v sále.) Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane předsedo. Prosím pány, aby se tam přestali srocovat. V ukrajinském parlamentu se nedávno porvali, doufám, že to sem nepřejde. Děkuji. Prosím, pane předsedo. Poslanec Jiří Mihola: A právě proto, že k tomu bylo řečeno mnoho, svědčí to o tom, že je to věc důležitá a také záležitost, kterou i občané pozorně sledují. Je to vládní návrh, to je pro nás dost důležitou skutečností, hledání kompromisu nebo toho řešení, které je přijatelné pro všechny koaliční strany není vůbec jednoduché. Proto jsme se tím zabývali i nyní. Já bych chtěl říct, že považuji za gró celé této novely školského zákona záležitosti, které se týkají žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto ohledu vítám, že tam byl vypuštěn sporný odstavec v § 16a nebo že je to takto připraveno a chceme podpořit to vypuštění odstavce 5 v § 16a. Podle koaliční dohody by měl být také vypuštěn registr pedagogických pracovníků, což si myslím, že je zájem nejenom některých stran vládní koalice.A velmi se tady také diskutovalo o těch přípravných třídách. I tam dochází k určitým úpravám a kompromisům. A diskutovaly se také otázky domácího neboli individuálního vzdělávání.Já bych chtěl deklarovat jasně, že KDU-ČSL individuální vzdělávání podporuje dlouhodobě, ale vnímáme, že vládní koalice není schopná v tuto chvíli domácí vzdělávání společně podpořit. Vnímáme také, že se jedná o vládní návrh, a proto jsme přistoupili společně s dalšími koaličními partnery ke kompromisu, a to takovému, že bude řešena okamžitě v návaznosti na školský zákon novela, která se bude zabývat domácím vzděláváním, kdy nám slíbil podporu pan ministr školství, co se týká legislativních úprav.Já tady otevřeně před všemi říkám, že pro mě to není vůbec jednoduché, já jsem chtěl, aby to bylo implementováno nyní, protože v tom žádný problém nevidím. Ale záleží mi na tom, aby to prošlo. Ne, aby prostě jsme se tady rozhádali, a neprošlo nakonec nic. Protože gros toho školského zákona je to, co jsem říkal na začátku, to znamená v těch žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. To je zřejmé každému, kdo to pořádně pročetl nebo alespoň prolistoval. Já sám se k tomu velmi hlásím k té novele a uvítám, když se přihlásí další kolegové, podobně jako jsme řešili lesní mateřské školky. Věřím, že se potom napříč Sněmovnou ta podpora jednoznačně získá. Chtěl bych jasně také říct, že se nemění v tuto chvíli pro to domácí vzdělávání nic oproti tomu minulému, že se nezhoršuje situace. Probíhá dál testování, naopak se rozšiřuje počet škol, a že budeme směřovat k tomu, aby to tedy se posunulo dál. Čili nejedná se o návrat, o návrat zpátky. A prosím, aby takto i kolegové z opozičních stran, kteří tady k této záležitosti se hlásí... (Ojedinělý smích z pravé části jednací síně a bouchání do lavice.) No, tak tím to určitě vyřešíte, pane kolego. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Prosím ctěné poslance, aby nebouchali do lavic. Děkuji. Poslanec Jiří Mihola: Jestli ctění kolegové, tedy z opozice, mají skutečně pocit, že tady je dostatečná většina na přijetí tady této změny v novele školského zákona, tak ať to řeknou. Já si myslím, že tomu tak není. A udělat pouze gesto mně nestačí. Já chci tu situaci řešit. V tomto smyslu vnímám jako velmi vážný tady ten příslib pana ministra školství. Já doufám, že to i on sám zdůrazní, že jsme o té věci seriózně diskutovali. A já doufám, že už jsem ve vícero věcech předvedl, že tu věc rozhodně nepustím ze zřetele a bude se jí dál zabývat.Chtěl bych na závěr říct, že jsem i na té koaliční radě, improvizované, krátké, teď před Sněmovnou, říkal jako dost vážný argument stanovisko děkana Pedagogické fakulty, se kterým diskutuji tyto záležitosti a který podporuje tady toto individuální čili domácí vzdělávání. Čili já trvám na tom, že to je cesta, funguje to v jiných zemích a je potřeba, abychom opravdu to individuální vzdělávání tou novelou prosadili, a to v nejrychlejším možném termínu. Zároveň bych nechtěl, aby tak vážná věc po tolika hodinových diskusích, jako je školský zákon se všemi těmi dalšími body, byla ohrožena v tom přijetí, a vnímám, že je to vládní zákon.Děkuji za pozornost. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Jeho projev vyvolal smršť faktických poznámek. Teď jich tady mám sedm: s první faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Langšádlová, po ní paní poslankyně Nováková, pan poslanec Rais, paní poslankyně Putnová, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Fiala. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové, já musím říct, že míru pokrytectví, které tady v posledních týdnech předvádí klub KDU-ČSL, na to opravdu nemám slov a nemám na to asi ty správné pojmy. Protože, milí kolegové, odpusťte, ale včera jste hlasovali, část z vás nepodpořila přijetí syrských křesťanů. Před několika týdny po měsíčních jednáních i díky vám, i díky vám prošel špatný zákon o dětských skupinách, který ohrožuje existenci toho, co občanská společnost nám tady vytvořila. A dneska jdete úplně tím samým směrem. Vy zkrátka jdete proti suverenitě rodiny, vy jdete proti tomu, co ti rodiče sami vkládají do svých dětí a chtějí pro to mít stabilní prostor. Ta cesta, kterou jdete, je cestou do pekel. (Potlesk z pravé části jednací síně.) Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Langšádlové. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Nováková, po ní pan poslanec Rais. Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, to, co jsme tady slyšeli, bych chtěla posoudit z několika úhlů. Ten první úhel je: výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tento pozměňovací návrh schválil. Pan předpředřečník je místopředsedou tohoto výboru. Znamená to opětovně, že výbory vůbec nemusí pracovat, protože my vůbec jejich rozhodnutí a usnesení nebereme ani v potaz. Za druhé: jestliže pan ministr slibuje, že se tím budeme dále zabývat, my, dámy a pánové, dobře víme, že tady existují návrhy, které nejenže nepodpoří individuální vzdělávání na druhém stupni, ale které chtějí zrušit individuální vzdělávání i na prvním stupni. A to, pokud jste si četli pozměňovací návrhy, víte. Je to tedy individuální vzdělávání. To, že kvůli tomu my nemůžeme podpořit celou novelu, není naše chyba, je to chyba těch, kteří vytvořili dobrou novelu a nechají ji pohřbít kvůli tomu, že v podstatě pro mě, dámy a pánové, levice není sprosté slovo, ale je pro mě nebezpečné levičáctví, které usiluje o to, aby náš stát kontroloval rodiny, děti a naprosto všechno, celý náš život. A toto k tomuto spěje. Ta cesta se neotvírá k vylepšení, otvírá se cesta ke zhoršení. A to by si pan ministr měl teď uvědomit, zda opravdu je levičácký, v tom negativním slova smyslu, ministr.Děkuji. (Malý potlesk z pravé části jednací síně.) Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Rais. Pardon, Karel Rais. Omlouvám se. (Smích a potlesk v jednací síni.) Poslanec Karel Rais: Děkuji. Takže příště to bude třeba Alois Jirásek.Tak já bych se chtěl připojit k tomu, co tady říkal pan kolega Mihola. Jsem samozřejmě liberálně smýšlející člověk a domnívám se, že je domácí vzdělávání potřeba. Na druhou stranu je tady skutečnost, že 90 miliard korun nebo 92 miliard korun podmiňuje Evropská unie schválením tohoto zákona. Jakési řešení, jakousi cestu, osobně jsem tady rok, tak věřím tomu, když ministr něco řekne, tak tomu věřím, možná jsem naivní, tak prostě tu cestu vidím v tom, že uděláme novelu, která tady tuto část bude řešit. Toto je můj názor na tento problém.Děkuji. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou. Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové, před 240 lety Marie Terezie uzákonila povinnou školní docházku a v té době to byl velký pokrok. Ale už i tehdy bylo možné vzdělávat děti doma a do školy chodily na přezkoušení. Vlastně ten model, který chceme dnes. V 21. století bránit se tomuto způsobu je skutečně tmářství. Pokud jde o připravovanou novelu, protože se ukazuje, že celkově je v řadách z vás koaličních i opozičních poslanců prostor pro jednání o novele, která by umožňovala individuální vzdělávání na druhém stupni, mám tedy pro vás legislativně čistý návrh. Vraťme tento zákon do druhého čtení, pan ministr může připravit tu novelu, kterou nám slibuje, a potom bezproblémově budeme jednat dál. Berte prosím tento návrh jako procedurální. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já eviduji tento procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat po skončení rozpravy. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura. Připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče. Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Teď budu vaším prostřednictvím mluvit ke svému kolegovi přes uličku, k předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL. Pane předsedo, vy jste mě požádal před pár měsíci, aby se zástupce našeho klubu zúčastnil semináře o občanském vzdělávání. My jsme tomu vyhověli. Pak jste přišel s velmi rozsáhlým usnesením Poslanecké sněmovny, pro které my jsme hlasovali. Vy jste na to asi zapomněl, tak já vám přečtu to usnesení, které vy jste navrhl a které my jsme podpořili a které bylo přijato.Mimo jiné jsme schválili, že Poslanecká sněmovna prohlašuje, že občanské vzdělávání v demokratickém duchu je opakem indoktrinace a politické propagandy, kterou provozují nedemokratická politická zřízení.Vaše dnešní vystoupení, vaše alibistická slova jsou opravdu neuvěřitelná.Už tady máte jeden dluh. Sliboval jste tady před několika měsíci, jak rychle vyřešíte ty lustrace. Já jsem vám říkal, že se vás na to budu ptát, že vám vůbec nevěřím. A už jsme v únoru 2015 a nic jste nepodali.Takže až nás příště budete všechny přesvědčovat, že klíčový bod je domácí vzdělávání, že je potřeba zúčastnit se semináře, že je potřeba, aby Sněmovna k tomu přijala usnesení, a dneska říkáte, že to nepodpoříte, tak si sám odpovězte na to, jak věrohodná jsou vaše slova a jakou prioritou to pro vás je. Pro vás je větší prioritou sedět ve vládě než si stát za svým. (Potlesk z pravé strany sálu.) Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Mihola. Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, já jsem se ke školskému zákonu obsáhle vyjadřoval v prvním čtení a teď jsem se zájmem sledoval tu debatu, která mi připravila jisté zadostiučinění, protože všechno to, co jsem připravoval jako ministr školství, je přijímáno bez problému. Naopak to, co jsem v té novele neměl, to znamená registr pedagogických pracovníků, je předmětem diskuse, stejně jako to, co jsem tam měl a co vypadlo, a to je domácí vzdělávání.Já - protože jsem tu diskusi sledoval velmi podrobně - těm, kteří nad domácím vzděláváním váhají, bych chtěl říci ještě několik skutečností, které by tu diskusi mohly posunout blíže k realitě.Za prvé, domácí vzdělávání neznamená, že se vzdělávací systém a stát vzdává hodnocení kvality vzdělávání a odpovědnosti za výstup. Domácí vzdělávání je pouze forma, ale stát stejně kontrolní mechanismy má neustále u sebe. To je první věc.Druhá věc - to není žádný momentální nápad. Ministerstvo školství několik let domácí vzdělávání na druhém stupni testovalo. Výsledky jsou jednoznačné. Žádné riziko tam neexistuje.A další poznámka. Netvařme se, že všechny děti se vzdělávají ve škole a chodí tam každý den. Je to nesmysl. Máme bohužel i děti, které se třeba vzdělávají v nemocnicích a v ústavech, máme děti, které vzhledem k tomu, že třeba sportují, tak de facto absolvují něco jako domácí vzdělávání. Máme děti, které kvůli pracovním povinnostem rodičů také nemohou pravidelně navštěvovat školu. Žádný problém v tom není.Ten zákon bez toho, že posuneme domácí vzdělávání do druhého stupně školy, je zákon, který nemá smysl. Je to zásadní věc, není nebezpečná. Prosím vás, hlasujte pro to. (Potlesk zprava.) Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Mihola a po něm pan poslanec Kořenek. Prosím, pane poslanče. Poslanec Jiří Mihola: Já v těch dvou minutách tady nestačím seriózně reagovat na výtky, připomínky a někdy s prominutím bláboly a spojování s úplně jinými záležitostmi.Já trvám na tom, že individuální vzdělávání podporuji. Dokázal jsem v jiných věcech (Ozývá se smích z pravé strany.) - no, já nevím, kolik kolegů z těch se chechtajících se tomu doopravdy věnovalo a kolik z nich tomu doopravdy rozumí. Teď najednou jsou hrdinové.Já se zeptám na jednu věc. Na rozdíl ode mne mnoho těchto kolegů tady sedělo v předešlých obdobích a byli ve vládě. Jak jste tu věc posunuli dál? Ona se netestuje první rok. Kdo se toho chytil? Kdo byl iniciativní? Kdo předkládal novelu? Pan kolega Stanjura? Nebo někdo z TOP 09? Já se ptám. Mě by skutečně zajímalo, na čem to zadrhlo ve chvíli, kdy se to mohlo posunout výrazněji dál.A teď tady budeme poslouchat nějaké levity. Nezlobte se, je to farizejství z vaší strany. A mrzí mě - víte, že já jsem otevřený každé diskusi - nevíte ani co se jednalo, já jsem tady některé věci stačil zdůraznit a mrzí mě i kolegyně Langšádlová, se kterou dlouhodobě spolupracuji právě v otázkách občanského vzdělávání. Tak určitě - doufám ani na chvíli - si nemůže myslet, že bych já nějak lacině něčemu ustoupil. Přátelé, pracujte s realitou. Já si uvědomuji, kolik nás je, kolik nás je ve vládě, co můžeme prosadit v danou chvíli tak, aby to prošlo, ne aby to spadlo. A věřte, že jsme seriózně diskutovali nejenom domácí vzdělávání, ale X dalších věcí.Je zajímavé, že nikdo se nezmíní o registru pedagogických pracovníků, který byl rovněž trnem v oku a který tam tedy nebude. (Předsedající upozorňuje na čas.)Děkuji. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Miholovi. S další faktickou poznámku pan poslanec Kořenek, připraví se pan poslanec Seďa. Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Dámy a pánové, já jenom dvě věci. Byl bych rád, kdybychom používali termín, který je v zákoně, a to individuální vzdělávání. Pojem domácí vzdělávání je spíše hovorový. To je jedna věc.Druhá věc. Pokud jsem měl možnost diskutovat, tak jsem vždycky říkal, připravme pro to podmínky. Ty podmínky dneska nejsou. Na všech školách nejsme schopni uhlídat, aby to nebylo zneužitelné.Já vám teď přečtu jeden příspěvek /nebudu ho upravovat/, který mi přišel od jedné paní ředitelky jako konkrétní příklad: Mám pro vás příspěvek do debaty o domácím vzdělávání na druhém stupni. Je to skvělé. Od října nám odešla jedna propadající záškolačka do individuálního vzdělávání. Teď je trojkařka a ještě má čas jezdit vydělávat do Ostravy. Škoda, že se ten výdělek nezdaňuje. A socializuje se až dost.Takhle to chceme? Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče. Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, je pátek třináctého. Prosím vás, tento zákon tady je v Poslanecké sněmovně téměř pět měsíců. A já teď nevím, jestli jsme v prvním, ve druhém nebo ve třetím čtení. Já myslím, že jsme ve třetím čtení. Pojďme hlasovat, prosím vás, nebo příště navrhnu, aby školské věci se projednávaly i ve výboru pro obranu. Tam to umíme vyřešit.Děkuji. (Smích v sále a potlesk zleva.) Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče. Poslanec Petr Fiala: Pan předseda Mihola se zeptal, kdo to připravoval a proč jsme to nedělali. Já mu rád odpovím. Připravoval jsem to já. Ten školský zákon, který tady předkládá pan ministr Chládek - a je to tak dobře - byl z velké části připraven pod mým vedením na Ministerstvu školství. To je správná kontinuita.Jeho součástí ovšem bylo i to domácí vzdělávání. Znovu opakuji - bylo připraveno, bylo testováno, vycházelo i ze zkušeností domácího vzdělávání na prvním stupni právě vzhledem k jinému charakteru toho vzdělávání na druhém stupni jsme tam zpřísnili podmínky, za kterých mohou rodiče provádět individuální vzdělávání, aby to bylo tedy korektně řečeno. Několik let to bylo ministerstvem už předtím testováno. Je samozřejmé, že všechny ty testy - a jinak bychom to nepředložili - ukázaly, že v tom žádný problém není.Pro mě prostě není argument, že někdo napíše nějaký e-mail s nějakou špatnou zkušeností. To bychom nemohli postoupit v ničem nikam dál. Ty relevantní testy prokázaly, že v individuálním vzdělávání vůbec žádný problém neexistuje a nemůže existovatA jestli neumožníme pár stovkám lidí, aby mohli individuálně vzdělávat děti z nejrůznějších důvodů, tak děláme velikou chybu a vracíme náš vzdělávací systém někam zpátky. Je to chyba, nedělejme to, odhlasujme individuální vzdělávání. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Než dám slovo s přednostním právem panu poslanci Kalouskovi, mám tady ještě omluvy. Pan ministr Dan Ťok se omlouvám dnes z jednacího dne z pracovních důvodů, dále pan poslanec Josef Kott se omlouvá dnes z osobních důvodů od 13.30 a pan poslanec Rom Kostřica se omlouvá dnes mezi 12. a 14. hodinou osobních důvodů. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím se obrátím na pana předsedu Miholu a řeknu mu, že to pohoršení, které vyvolalo jeho vystoupení, nevyvolal fakt, zda někdo je nebo není proti domácímu vzdělávání. My jsme jeho příznivci a mé kolegyně jednoznačně řekly důvody, je to pro nás skutečně ideové východisko, kde je hranice mezi občanem a státem. Pan ministr Chládek není jeho příznivec, je to jeho svaté právo, a také zřejmě vychází z nějakého ideového nebo odborného názoru, od toho je sněmovna, aby se tady prezentovaly jiné názory.To pohoršení vyvolala pozice, "já jsem sice pro, ale budu hlasovat proti". Vyvolalo to pohoršení. Nechápu ale, proč to vyvolalo překvapení, protože nezlobte se, kolegové z KDU-ČSL, tohle je vaše know how od začátku této sněmovny. Já si začnu dělat čárky. To začalo lustračním zákonem, který je pro vás nedotknutelný, ale současně jste hlasovali s vědomím, že dotknutelný bude, a to přímo ve vládě, a s člověkem, který není schopen disponovat lustračním osvědčením, budete v té vládě sedět. Ale verbálně jste říkali něco úplně jiného. Já jsem sice pro, ale budu proti.Pak přišla poslanecká novela zákona o vyrovnání s církvemi, zcela jednostranná a podle mě neférové posunutí časového testování, kdy státu měl být jeho nárok časového testu jednostranně prodloužen, vy jste sice zásadně proti, ale ve vládě jste souhlasili s jeho projednáním podle § 90 a byli jste ochotni tady pro něj v devadesátce hlasovat. A teď bych to mohl vyjmenovávat, věci, které jsou skutečně zásadního ideového charakteru, ať už se týkají vyrovnání s minulostí, ať už se týkají vztahu mezi státem a církví, ať už se týkají vztahu mezi státem a rodinou, tak z vašich řad neustále vždycky zaznívá, já jsem sice pro, ale budu hlasovat proti.Vy prostě, kolegyně a kolegové, máte své pevné mravní zásady, o kterých velmi často hovoříte, ale zásadně se s nimi neztotožňujete, když jste ve sněmovně do tuhého. To je prostě fakt, to je know how. Nemůžete říct, že to není pravda, protože to tady opakujete každou druhou schůzi, a ty příklady jsou pojmenovatelné, vyjmenovatelné, a protože je to v naprostém rozporu s tím, co říkáte, a co veřejné prezentujete, tak to samozřejmě vyvolá tu smích, tu pohoršení, tu překvapení, ne že bychom vám měli za zlé, že budete hlasovat jinak. Ale nechápeme, proč vždycky hlasujete jinak, než podle zásad, které prezentujete.Uvědomuji si, jak obtížné je koaliční vládnutí, ale to už není Luxův politický pragmatismus, to je čistokrevná plojharovština. Obojí ta strana má ve svých genech, a tenhle gen v tuto chvíli převažuje.To je čistokrevná plojharovština.Tolik na to, abych vysvětlil ony projevy jistého pohoršení, které, pane předsedo, po vašem projevu zazněly, a zaznít nemohly právě proto, že to nebylo poprvé. Právě proto, že se to opakuje, opakuje se to pravidelně a opakuje se to v zásadních ideových východiscích, jako je vyrovnání s minulostí, jako je vztah státu a rodiny, ponižování významu rodiny ve vztahu státu, a jako je vztah mezi státem a církvemi. Ve všech těchto třech oblastech vy dokážete mít naprosto jasné a přesné zásady, s kterými se ovšem neztotožňujete, když hlasujete.Druhá poznámka, kterou jsem chtěl učinit, je podnět předsedkyni mandátového a imunitního výboru. Já bych nerad, aby v diskusi o školském zákoně zanikla ona skandální skutečnost, kterou už řekl pan předseda Stanjura, že zasedá, nevím, jestli zasedal v tu chvíli, možná že stál, ale zasedal školský výbor a objeví se ověřený zápis, který neodpovídá skutečnosti. To jsme se opravdu v těch nových pořádcích dostali až tak daleko? Někdo ten zápis musel sepsat a někdo ho musel podepsat jako ověřovatel, a já opravdu bych si přál, aby se mandátový a imunitní výbor této záležitosti věnoval, protože jinak nebude stačit jenom připomínka, ale budeme muset udělat i legislativní úpravu v přechodných ustanoveních zákona 90/1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, si tedy napišme, že tento zákon pozbývá účinnosti u klavíru. (Silný potlesk vpravo.) Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další s přednostním právem je připraven pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiřího Mihola. Prosím, pane předsedo. Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já umím přijímat i kritiku, naslouchám, analyzuji, opravdu přemýšlím o věcech, ale v jedné věci si nejsem úplně jistý, jestli právě pan předseda klubu TOP 09 Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, je právě tím symbolem zásadovosti, tak jak mě teď tady chtěl mistrovat.Chtěl bych znovu zdůraznit, že já jsem se té otázce velmi věnoval a velmi věnuji, a předpokládám, že i pan předseda TOP 09 dobře ví, jak se věci složitě vyjednávají, že velmi málokdy, jestli vůbec někdy rozhoduje jedinec, i kdyby byl odborník ve věci, i kdyby byl předseda klubu, dokonce i kdyby byl předseda strany.Nebyl jsem v době, kdy se to projednávalo na vládě, tomu přítomen, abych třeba hned na začátku, kdybych tam byl, věřte tomu, nebo na tehdejší koaliční radě, že bych to udělal. Že bych řekl, stejně jako to slýchávám od některých koaličních partnerů, s tímto mám problém. Řekl bych to tam a od začátku by se s tím dalo pracovat. To bohužel úplně takto nenastalo, a na rozdíl od mnoha jiných dobře víte, i členové výboru, i nečlenové, že jsem se té otázce věnoval a vyjadřoval v ní jasně.A i teď se vyjadřuji jasně, že situace pro domácí vzdělávání se nezhoršuje. Nedělejme tady fámy a nesmyslné řeči. Pro nikoho se nic nezhoršuje. Naopak se počet škol, kde se bude testovat, rozšiřuje. Ale to mi nestačí. Já tady pracuji s příslibem ministra školství, který, teď ho tady nevidím, ale před chvílí - teď tady sedí, který jasně přislíbil legislativní pomoc poslaneckému návrhu, kdy jsem ochoten přislíbit, že se toho ujmu, a rád uvítám, když se ke mně přidají další, tak aby to nebylo zpracované s chybami nebo nějak diletantsky, aby legislativně to bylo opravdu pořádně ukotvené. Co chceme, dobře víme.Já s těmi lidmi diskutuji. Jsem ve spojení s těmi pedagogickými fakultami a myslím si, že je to velmi seriózní návrh, který má reálnou šanci projít. Na rozdíl od toho, když se to v tuto chvíli, s prominutím, tříská s dalšími záležitostmi, které tato novela řeší. Upozorňuji na to, že během pár měsíců přijde další novela školského zákona. Nedělejme teď z toho konec světa. Sami víte všichni, co jste byli v koaličních vládách, že se vždycky hledá kompromis.Nemůže to být diktát jedné ze stran. A kolegové, kteří byli teď na tom jednání, vědí, že nikdo se tam nezastával individuálního vzdělávání víc než já. Ale i já musím nakonec uznat ve chvílích, kdy prostě je nějaká koaliční shoda nebo zůstanu osamocen, tak že nenechám padnout vládní návrh ve chvíli, kdy je tam řada věcí, ke kterým se hlásíme, které jsme prosazovali a ve kterých bylo vyhověno. Já už jsem mluvil o diagnostikách mentálně postižených žáků a o registru pedagogických pracovníků, který byl... Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Rád bych vás slyšel, ale to bych si musel pustit odposlechový reproduktor. Takže prosím ty, kteří diskutují o něčem jiném než je školský zákon, aby diskusi přenesli do předsálí a nechali pana předsedu klubu KDU-ČSL v klidu dokončit svůj projev. Děkuji. Můžete pokračovat. Poslanec Jiří Mihola: Opravdu myslím, že jsem dokázal na příkladě lesních školek, vím, že to není ještě dotažené do úplného vítězného konce, ale věřím v něj. Protože jinak by člověk nemohl nic takhle dělat. Ale i tam byla krkolomnější cesta, i tam se mně nepříjemně vysvětlovalo a byl jsem tehdy jediný na koaliční radě, který říkal: Nechme to veto prezidenta republiky a vyřešme to hned. Ale byl to vládní návrh, respektoval jsem to, inicioval jsem poslanecký návrh a víte, že jsem to odpracoval spolu s vámi. A znova vám za to děkuji. Takže doufám, že nemusíte pochybovat o tom, že to pro mě zůstane něčím vedlejším nebo že to půjde do ztracena. Opravdu se toho ujmu jako člověk z oboru, uvítám vaši spolupráci a žádám vás o ni. Děkuji. Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Petr Gazdík. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zejména vy z koalice. Já jsem tady včera jako součást vedení Sněmovny, jako místopředseda této Sněmovny vystupoval a prosil jsem vás abychom nesnižovali úroveň této ctihodné instituce, Poslanecké sněmovny. Poslední tři dny není den, kdy bychom neschvalovali zákon, u kterého si jasně řekneme, že víme, že je špatně, ale že předložíme další novelu, kterou ho upravíme. (Hovoří naléhavě.) Prosím, vážení členové koalice, vzpamatujme se! Takovýto zákonodárný proces prostě není možný! Snižuje důstojnost nás všech a snižuje úroveň demokracie v České republice. Já vás prosím, nedělejme to! Připravujme a schvalujme zákony, u kterých ještě než je schválíme, nebudeme říkat, že si přejeme jejich novelu. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.) Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a samozřejmě dám slovo panu ministru školství, ale znovu požádám než pan ministr začne mluvit, o klid v sále! Nejsem přesvědčen o tom, že lze se v Parlamentu překřičet. Nakonec to rozhodnutí bude dáno hlasováním, nikoliv křikem. Tak pokud opravdu řešíte něco jiného, řešte to jinde. A pokusme se zachovat minimální pravidla jednání ve třetím čtení. Minimální. Myslím tím úplně všechny poslanecké kluby. Děkuji.Pane ministře, máte slovo. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji za slovo, pane předsedající. Jeno krátkou poznámku k panu místopředsedovi. Já jeho výrok považuji za nefér, protože tady se nediskutuje o tom, že je někde něco špatně, ale diskutuje se o tom, jestli se něco má dodat do toho zákona nebo ne. A to je prostě legitimní odborná debata, ale neznamená to, že je někde něco špatně, jestli to tam bude nebo nebude. To je prostě otázka přesvědčení a otázka odborné debaty. Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se rád připojil k tomu, co tady říkal pan místopředseda Gazdík. Poslanecká sněmovna je naprosto nesmyslně posuzovaná podle toho, kolik novel zákonů a kolik zákonů přijme. Způsobem, který se tady v poslední době provádí, a já už tady sedím přece jenom těch 15 měsíců, nevytváříme nic jiného než legislativní smog. A je nejvyšší čas, abychom s tím přestali.Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.) Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V tuhle chvíli nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Vidím, ano, pan poslanec Vavera. (Opravující hlasy z pléna.) Pavera! Omlouvám se, omlouvám se, nerad jsem si vás spletl s náměstkem ministra. Prosím, pane poslanec Pavera. Poslanec Herbert Pavera: Budiž vám to odpuštěno, pane místopředsedo. Jmenuji se Pavera, ale to jenom pro zasmání. Milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové vlády, rád bych zareagoval na některé věci, které tady padly. I pan, prostřednictvím pana místopředsedy, k panu Kořenkovi, který tady říkal zkušenost jedné paní ředitelky, kdy žákyně propadala. A pak jak jsem slyšel z jeho rozpravy, říkal: Nakonec měla trojky. Což při domácí výuce určitě není špatné. A jestliže jezdila do Ostravy, tak možná jezdila do Ostravy do oblasti Dolní Vítkovice. A pokud víte, tam je vynikající vědeckotechnický svět, který mohou navštěvovat děti, a možná se tam třeba vzdělávala. Takže určitě jí to prospělo, měla více času se tam vzdělávat, takže možná, že domácí vzdělávání není tak špatné, jak mu někteří z vás přisuzujete.Myslím si, že domácí vzdělávání je i na druhém stupni jedna z cest, jak pomoct dětem, které jsou nějakým způsobem vymezovány z kolektivu nebo mají problémy ve škole. Mám zkušenost s rodiči, kteří mají autistické děti. Možná, že sami víte ze svého okolí, že takové děti znáte. A vím, že než lékaři diagnostikují tuto diagnózu, často ty děti ve škole trpí. Pouze rodič častokrát ví, jak jeho dítě trpí ve škole. Učitelé si toho někdy nevšimnou. A takovýmto dětem domácí výuka určitě pomůže. Proto se přimlouvám za to, abychom podpořili i vzdělávání na druhém stupni v základních školách.Dělal jsem ředitele školy v Opavě Kylešovicích a vím, že ne vždy učitelé zvládnou všechno tak, jak by si přály i děti i rodiče. Také bych se rád vyjádřil k tomu, že dnes ráno jsem v České televizi sledoval vyprávění ředitele Základní školy Březová, který má několik žáků, kteří mají domácí výuku. A také jsem sledoval rozpravu maminky, která má žáka právě v domácí výuce. Oba si velmi pochvalovali tuto domácí výuku, takže prosím, ptejte se i tam, abyste věděli, co přináší domácí výuka, jaká pozitiva těmto žákům.A protože tady byl zmíněn i registr pedagogických pracovníků, tak bych rád k němu řekl i pár slov. Vím, že je to nezajímavé téma, ale registr pedagogických pracovníků ještě nepřitáhne nebo nezajistí do základních škol ani do učilišť pedagogické odborné pracovníky a jednotlivé učitele odborných předmětů. Možná, že všichni víte, že na vysokých školách je určitý počet studentů, kteří absolvují celé vysoké školy. Ale ne všichni učitelé učí na školách. Ne proto, že by neměli místo, ale proto, že třeba nechtějí učit. Takže když Ministerstvo školství bude mít nějakým způsobem registr pedagogických pracovníků, není ještě zajištěn ten stav, že počet skutečně významných pedagogických pracovníků na těch školách opravdu bude. A jestli si myslí ministr školství, že registr pedagogických pracovníků zajistí

14.02.2015 | Karma článku: 5.16 | přečteno: 1623x
Sobota 25.01.2020, svátek má Miloš


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Kdybyste si mohli opětovně zvolit, jakou profesní dráhu si zvolíte....

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.