Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Je podle Vás stávající ministr Bek kompetentní osobou na svém místě?

Jaroslav Feřtek2023-11-29 11:39:21
Jak by mohl být kompetentní někdo, kdo se po nástupu do funkce teprve seznamuje s jednotlivými segmenty školství? Pamatujete si někdo, zda někdy svěřili funkci ministra někomu jinému než vysokoškolskému pedagogovi (pokud to vůbec pedagog byl)? Tam se řeší úplně jiné problémy! A pak - za posledních dvacet nebo třicet let měly vlády vždy ve svých programových prohlášeních školství jako prioritu, ale jen málokterá z nich to dokazovala fakticky. Tato vláda také tvrdí, že školství je prioritou. Chtěli by leccos zlepšit, změnit, něco navýšit (pracovní zátěž), někde ubrat (podporu a odměny)... Hlavně ale nechce, aby to stálo něco navíc. Jenže zvyšující se nároky na učitele a práce s novými technologiemi představují nemalou investici. Nepochybuji o tom, že i v systému školství se prostředky nesmyslně plýtvá a že by šly přesunout tam, kde by být měly. Já mám na mysli tzv. přední linii, tedy ty, kteří přímo pracují s žáky či studenty, ať jde o školu základní, střední či vysokou. Poslední dobou se mi zdá, že nepotřebujeme tolik úředníků na ministerstvu, ani tolik pracovníků z "podpory" (Střední článek podpory, NPI apod.), natožpak poradců pana ministra. Zatím mu radí jen samé nesmysly, které nás vrátí o hezkých pár let zpátky. Ministr školství je ve vládě nejspíš někým otravným, kdo chce pro svůj resort peníze navíc. Pokud tam je ve své snaze osamocen a ostatní členové vlády nemají potřebu vnímat školství tak, jak veřejně hlásají, neudělá s tím žádný politik na postu ministra školství nic. Někdo tady napsal, že ministr školství má svůj resort hájit a ochraňovat. To by snad ale nemusel, pokud vláda míní své proklamace vážně. Označit tedy pana Beka za nekompetentního není relevantní. I člověk kompetentnější by sám nic nezmohl.
Emil Kudrnovský2023-11-28 22:36:41
Jako ředitel ZŠ a MŠ s kroky vedoucími k zefektivnění českého školství a zvýšení mezd učitelů souhlasím a vítám je.
Cílem by mělo být navýšení platů učitelů na výši srovnatelnou s většinou vysokoškolsky vzdělaných osob, proto je nutné konsolidovat finanční prostředky ve školství:
1) snížení PHmax - nejrychlejší způsob,
2) zrušení podlimitních 2. st. ZŠ - neefektivní způsob vzdělávání, nejasné kvality (viz zpráva ČŠI, spojování ročníků, učitelé učí vše bez odbornosti),
3) vyvážená inkluze - omezit bezbřehovost výdajů na asistenty a zvýšit podporu pro nadané žáky (již v roce 2016 bylo zřejmé, že to stát není schopen ufinancovat, došlo jen k dalšímu rozmělnění výdajů a některé školy na tom začaly parazitovat),
4) zrušit 9.roč. ZŠ a zavést plošně kariérové poradenství;
5) průtoková dotace 100 % do škol- dohlédnout na to, aby zřizovatelé nezadržovali prostředky určené na vzdělávání a celá částka z RUD doputovala na účty školy (letos 18,4 tis. Kč na dítě/žáka) - tím budou peníze i na rozvoj školy, dovybavení i podporu nadaných žáků a jejich pedagogů.
PS:
a) o FSKP nevím, ale nejraději bych to zrušil - je to jen agenda pro agendu.
b) učitelé nejsou a je třeba uvolnit pracovní trh - učitel matematiky jsem hledal 5 let (obecní byt, náborový příspěvek 150-250 tis. Kč)
Neznámý uživatel2023-11-28 09:11:37
Ne není.
Neznámý uživatel2023-11-24 09:27:08
Pan ministr není kompetentní vést MŠMT. Dokazuje to všemi kroky, které jsou posledních dnech vidět, např. online schůzka s ŘŠ dne 21. 11. 2023
Neznámý uživatel2023-11-24 08:05:45
Kompetentní je snad pouze ve významu, že mu bylo svěřeno oprávnění řídit MŠMT, ale kompetenci zvládnout tuto funkci postrádám.
Neznámý uživatel2023-11-23 01:09:12
Pardon, Českou republiku.
Neznámý uživatel2023-11-23 01:07:59
Panem ministrem i celou vládou jsem velmi zklamán.
Neinvestovat do vzdělání=zadlužovat Čwskou republiku v budoucnosti.
Neznámý uživatel2023-11-19 07:52:36
Cílem Beka a jeho aparátu není starat se, vylepšit školství a pomáhat učitelům, jeho cílem je naplnit pokyny Fialova "šetřílkování". Bek je "služebný pes", děsivá kreatura.
Neznámý uživatel2023-11-10 09:38:37
Všechna plošná opatření jsou vždy na škodu. MŠMT chce po učitelích individuální přístup k žákům, ale zároveň odmítá individuální přístup ke školám. Jestliže menší školy chtějí a umí pracovat s inkluzí, proč se muselo dát PLOŠNĚ, že všechny školy musí přijímat děti s nárokem na asistenci. Proč neplatí rovnice: chcete pracovat s inkluzí a asistenty pedagoga = budete mít zvýšenou kontrolu, ale zároveň podmínky pro práci.
To, co se chystá v oblasti školství, nás vrací zpátky minimálně o dvacet let. Frontální výuka, přeplněné třídy, zanedbávání dětí s různými potřebami...je škoda, že politická funkce ministra školství je víc, než odborná. Ministr školství by měl být pedagogů ochránce, zastánce - ne jejich protivník
Neznámý uživatel2023-11-09 09:40:52
Jak může být ministr kompetentní, když je ve své funkci tak krátce a je odtržený od reality. Post ministra školství si pánové/dámy ve vládě předávají jako "horký brambor"; od roku 1989 jsme měli 24 ministrů školství, je toto normální?? Jak se může vybudovat kvalitní školství, když je jeho vedení stále obměňováno? To opravdu postrádá logiku.
Dokud nebude školství ve vládě považováno za klíčové, pak se nic nezmění, jsou to jen řeči, že jim na vzdělávání záleží, ale činy mluví za vše...
Neznámý uživatel2023-11-09 09:29:04
Vhledem k tomu, jak nás pan ministr hází přes palubu, tak není. Chápu, že musí šetřit, ale nemá koule na to, aby se vládě postavil a vysvětlil/obhájil, že na školství se léta šetřilo a další šetření v rezortu školství je neúnosné a bude to mít negativní dopad zejména na děti ve školách...nemumí se za dobrou věc v našem státě postavit.
Ne není kompetentní!!!
Neznámý uživatel2023-11-08 19:39:20
... prosím, bez toho děkování.
Neznámý uživatel2023-11-08 11:19:51
Pan ministr by byl vysoce kompetentní, pokud by jeho úkol byl co nejvíce zhoršit podmínky vzdělávání. Všechny jeho kroky vedou k tomu, že se zruší to dobré, co bylo zavedeno. Nakonec zůstane jen inkluze bez jakékoliv podpory pro žáka i učitele. A možná ještě zakážou odklady dětí, takže k tomu všemu budou nastupovat do prvních tříd děti nezralé nebo s těžkou dyslálií. Děkujeme, odejděte pane ministře.
Neznámý uživatel2023-11-08 09:20:37
Myslím si, že ministr nezná svůj rezort, není schopen rozklíčovat návrhy svých podřízených, kteří navrhují změny bez znalosti souvislostí a reality. Nějaké změny nutné jsou, ALE PROČ JSOU TO Z ABSOLUTNÍ VĚTŠINY ZMĚNY K HORŠÍMU???
Neznámý uživatel2023-11-07 08:50:19
Pan ministr je vysokoškolsky založený. Problémy ZŠ jsou pro něho okrajové a pokud jde o přihlášky na SŠ bez alespoň minimální důležitosti známek ze ZŠ, pak nevím, kdo na ZŠ zůstane učit, když nebudou mít žádnou váhu, natož vážnost?
Josef Zemek2023-11-02 16:56:09
Pěkný den. Je to jen pokračující střelba do vzduchu a vyměnil se pouze střelec.
Neznámý uživatel2023-10-30 14:03:01
Pan ministr Bek se asi úplně díky povinnnosti snížit náklady ve školství, zbláznil. Konečně začalo být učitelské povolání trochu na úrovni a my se vracíme o pár desítek zpět:
1) budou nám snižovat počty asistentů v základních školách, bez toho že by MŠMT konečně zveřejnilo jasná kritéria, jak to bude vypadat, abychom se mohli bránit, protože to je opravdu VELIKÁ nehoráznost, která se projeví negativně právě dětech!
2) budou nám snižovat PH školy, tzn. přijdeme o párovou výuku a dělenou výuku, což přispívá ke kvalitě vzdělávání!
3) již po několikáté nám snížili finanční prostředky na ONIV, tzn. nemáme dostatek prostředků na DVPP, pomůcky, plavání, apod.
4) budou nám snižovat od ledna 2024 FKSP o 50%, to se ale úplně už ZBLÁZNIL!!!
Pane ministře, probuďte se, Vy máte školství podporovat, aby mělo alespoň nějakou úroveň (kterou leta letoucí nemělo), ale těmito kroky to opravdu nezajistíte.
2)
Neznámý uživatel2023-10-30 10:35:17
1. Lidé nechtějí platit daně na výplatu p. Beka ani celé řady jeho zbytečných nebo škodících kolegů a kamarádíčků
2. Lhát se nemá, tedy by p. Bek měl přiznat, že učitelé pro tuto vládu prokazatelně nebyly, nejsou a zjevně ani v r. 2024 nebudou skutečnou prioritou – platy učitelů za této vlády rostly, rostou a zřejmě i příští rok porostou výrazně pomaleji, než byl, je a bude průměr ostatních zaměstnanců v ČR
3. Rodiče žáků by měli vědět, že pokud p. ministr dotáhne do konce myšlenku, že je třeba snížit počet asistentů pedagoga, zasáhne to nejen děti, které asistenta potřebují pro sebe, ale i všechny jejich spolužáky, kterým se tak zásadně zhorší podmínky pro jejich vzdělávání.
Neznámý uživatel2023-10-30 08:31:12
Pan Bek vědomě páchá škody na základním školství o kterém nic neví. Školy budou nyní potrestané za to, že využily PHmax ve školách k dělení hodin a tandemové výuce, kdy se začalo svítat na lepší časy.
Neznámý uživatel2023-10-30 08:29:24
Masivní kampaň na téma nepovinných domácích úkolů způsobila a nepovinných známkám na přihláškách na středních školách, že se mnozí žáci přestali zcela učit, úkoly nedělají ani žáci 1. stupně. Matky z pískoviště si založily FB skupinu na tažení proti trídní učitelce 4. třídy, která vyžaduje domácí přípravu a dokonce si dovolila dát i horší známky.
Neznámý uživatel2023-10-30 07:46:29
Prohlásit, že lidé nechtějí vyšší daně, aby učitelé měli větší platy? Všichni proti učitelům. :-( Ale zní to jako plán na vyrovnaný rozpočet. Finanční gramotnost má prioritu, nelze žít na dluh!
Neznámý uživatel2023-10-20 10:09:37
Nejvíc mě rozesmáli ti "přebývající učitelé". Až půjdeme všichni do důchodu, půjde učit pan ministr na základní nebo střední školu zachraňovat situaci?
Neznámý uživatel2023-10-18 17:12:22
Na základních školách se přestává učit, žáci nejsou známkováni, ale dostávají smajlíky, ruší se domácí úkoly, takže žáci se už vůbec nepřipravují, je tažení proti zkoušení u tabule, takže se žák neumí pohotově slovně vyjádřit, necvičí se paměť, takže žák není schopen si zapamatovat ani základní odbornou terminologii, na druhém stupni není schopen číst nahlas, takže učitelka předčítá. Tento pologramotný materiál přijde na střední školy včetně odborných a není schopen se naučit ani základy oboru. Ministerstvo brojí proti odbornému vzdělávání, přičemž nerozlišuje mezi 3letými obory s výučním listem a obory maturitními, které mají dostatek všeobecného vzdělávání, ale protože ho žáci nejsou s mezerami ze ZŠ schopni, nedosahují dobrých výsledků. Tzv. "učeň" je kritizován, že není s to si přečíst s pochopením ani noviny, přičemž jde o žáka, kterého nezkazilo učiliště, ten tam přišel ze ZŠ se čtyřkami, pětkami, výchovnými problémy a papíry z poradny jako téměř nevzdělatelný jedinec. Odborné vzdělávání by mělo být naší chloubou předností, má obrovskou tradici, protože absolvent řady oborů se chytne v mnoha konkrétních profesích. S důkladným základním vzděláním i mimo studovaný obor. U Čechů se vždycky oceňoval rozhled, tvořivost a schopnost improvizace. Obávám se, že "všeobecně" vzdělaný žvanil toho nebude schopen. Navíc se bojí odpovědnosti, která je nedílnou součástí např. technických oborů. Proto také o ně není zájem. Ale asi nejhorší je cílená výchova rozmazlených psychicky křehkých dušiček, které se rozklepou před obyčejnou zkouškou a uvažují o různých formách útěku. Mimo jiné by tyto skleníkové květiny měly bránit svůj stát... A co na to pan ministr?
Neznámý uživatel2023-10-18 06:54:26
Jako každý ministr školství ignoruje, že děti odcházející ze ZŠ nic neumí a nic o ničem nevědí. Dokud nebudou umět zase číst, psát a počítat, budeme řešit nesmrtelnost chrousta.
Mgr. Dalibor Fusek2023-10-16 18:25:17
Zajímalo by nás, jaké máte názory na kroky stávajícího ministra Beka v oblasti školství.
Středa 24.07.2024, svátek má Kristýna


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.