Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Má zůstat druhý cizí jazyk na ZŠ povinný? (20.5.2024-26.5.2024)

Neznámý uživatel2024-07-17 09:24:25
2024-07-16 09:49:22 Když to zaplatí.
Neznámý uživatel2024-07-16 09:49:22
Pokud má škola rozvíjet individualitu, je třeba snížit množství povinných předmětů a posílit volitelnost. To se týká druhého cizího jazyka, ale třeba i 9 let hudební výchovy.
Emil Kudrnovský2024-06-17 11:52:02
Druhý cizí jazyk na ZŠ se v tichosti zavedl jako povinný někdy v roce 2015 - 2016, byl to požadavek ambasád. Dnes to tlačí zejména fakulty a učitelé cizích jazyků v obavě o své uplatnění.
Předtím jsme jej v naší škole měli jako volitelný předmět pro zejména děti, u kterých byl předpoklad, že půjdou na SŠ. Ti méně zdatní žáci měli výběrové tělesné výchovy a pracovní činnosti - všichni byli spokojeni.
Za mě navrhuji zrušit:
1) Pro slabší třetinu ročníku je tato povinnost ubíjející, někteří nestíhají svůj mateřský jazyk ani anglický, natož němčinu, naučí se maximálně počítat. Zároveň brzdí rychlejší třetinu, která se potřebuje ve 2 hodinách týdně poslední tři roky dostat na nějakou úroveň.
2) Výběrová tělesná výchova či pracovní činnosti daleko lépe posilují své kompetence k životu, ty mentálně slabší děti jsou v tom lepší a konečně zažívají úspěch.

Zbytečný humbuk… povinnost výuky druhého cizího jazyka zrušit tak rychle, jak byla zavedena.
Neznámý uživatel2024-06-12 10:04:43
Současné děti běžně neumějí číst, psát a počítat, nemají vytrénovanou paměť, takže všechno zapomenou. Nadaní žáci jsou nešťastní, protože je kolem nich v ŠVP spousta blábolů, ale pokud nenarazí na učitele, který se jim chce věnovat mimo výuku, mají smůlu. Druhý cizí jazyk průměrného žáka s uvedenými handicapy neúměrně zatíží. Problém začíná už od první třídy, kde se kolem pořádného vzdělávání jen opatrně chodí, místo aby se využilo toho, že malé dítě si rychle a snadno pamatuje a chce se pochlubit, co si zapamatovalo. Je jako houba, která nasaje všechno, co je kolem. V tom totiž vidí "vzdělávání", ne v nějaké analýze a podobných pitomostech. Co nejdřív je třeba hlavy otevřít, děláme však pravý opak. Čímž nejsem proti cizím jazykům, ale problémy by se měly řešit tam, kde vznikají.
Neznámý uživatel2024-06-06 10:09:36
Tvrzení Neznámého uživatele (2024-06-04 07:47:59) o slabších žácích „Tím, že začnou dělat 2. cizí jazyk zcela od začátku a na nižší úrovni, zažijí často právě v 2. jazyce úspěch.“ neodpovídá mým zkušenostem. Až na naprosté výjimky po několika úvodních lekcích začnou mít tito žáci obdobné problémy jako s angličtinou a ostatními předměty.
Pro většinu slabších žáků je výuka dalšího cizího jazyka utrpením, a to nejen pro ně, ale i pro spolužáky, jejich rodiče i učitele. Velmi doporučuji věnovat jejich čas místo výuky 2. cizího jazyka něčemu praktičtějšímu; na nácvik jak efektivně používat automatický jazykový překladač v mobilu (napsat nebo říct nějakou větu, aby ji aplikace přeložila) stačí i těm nejpomalejším několik desítek minut ...
Neznámý uživatel2024-06-06 09:03:34
NE
Neznámý uživatel2024-06-04 07:47:59
Rozhodně zanechat.
1. Je to s podivem, ale právě slabší žáci, které níže často zmiňujete jsou v době zahájení výuky 2. cizího jazyka z toho prvního vyčerpáni a složitost a náročnost pokročilejší gramatiky a obsah slovní zásoby nezvládají. Tím, že začnou dělat 2. cizí jazyk zcela od začátku a na nižší úrovni, zažijí často právě v 2. jazyce úspěch.
2. V příhraničí je předpoklad, že právě mladí učni dostávají příležitost pracovat v sousedních zemích a právě tam zrovna angličtinu příliš nevyužijí. Základní znalost němčiny je pro ně do profesního života velkým přínosem.
Neznámý uživatel2024-06-03 10:05:15
Povinná výuka druhého jazyka na základních školách by měla zůstat ve formě výběru, jako volitelný jazyk, pro děti s jazykovým nadáním. Žáci se SPU (dyslektici, dysgrafici, jež mají dobrý intelekt), kterých není málo, musí vyvinout mnohem více času ke zvládnutí mateřského jazyka, posléze ještě více ke zvládnutí např. anglického jazyka. Další jazyk je pro ně velmi zatěžující a stresující. Mám s tím zkušenost nejen jako speciální pedagog, ale i jako matka a babička.
Neznámý uživatel2024-06-03 09:58:54
NE
Neznámý uživatel2024-05-27 09:48:13
Ne
Neznámý uživatel2024-05-27 09:25:18
Neztotožňuji se s těmi, kteří si myslí, že k tomu, aby se všichni žáci dokázali ve smysluplném rozsahu naučit druhý cizí jazyk, stačí, když je budeme správně motivovat a zvolíme správné vyučovací formy a metody. Jsem přesvědčen, že by některým žákům více prospělo věnovat čas pro ně užitečnějším aktivitám ...
Hana Kudrnová2024-05-24 09:19:32
Je třeba vzít v potaz, že na základních školách jsou děti různého intelektu. Některé ZŠ zvládají hravě, jiné s velkými obtížemi. Mít alespoň základy angličtiny, světového jazyka se kterým se domluvíte téměř všude, je v pořádku. Ale proč děti zatěžovat dalším cizím jazykem? Za mě by bylo lépe přidat hodiny češtiny, ve kterých se bude procvičovat pravopis. Ačkoli hodin ČJ mají děti dost, věnují se spíše studiu jazyka, ale když mají děti pak napsat souvislý text a při psaní si uvědomit všechna pravopisná pravidla, bývá výsledek často žalostný.
Neznámý uživatel2024-05-23 16:12:11
Myslím si, že je velmi užitečné získat alespoň základy dalšího cizího jazyka již na základní škole, kdy se děti daleko snadněji v tomto věku učí. Ale je nutné k tomuto motivovat způsobem výuky, aby žáci viděli smysl toho, co se učí. A určitě bych podpořila jako druhý povinný jazyk - jazyk německý, už z historického hlediska ČR a z hlediska geografického.
Ivana Andresová2024-05-22 12:40:40
Dva povinné cizí jazyky je nesmysl. Pro běžnou populaci je náročné zvládnout i jeden cizí jazyk. Pro jazykově nadané je to sice nepochopitelné, ale je to tak. Kdo má talent na jazyky, kdo má zájem nebo potřebu, ať má možnost vybrat si a učit se, kolik jazyků zvládne.
Neznámý uživatel2024-05-20 08:56:04
Je několik procent dětí, které nezvládají češtinu, natožpak angličtinu, natožpak ještě další cizí jazyk. Určitě by bylo přínosem pro všechny, kdyby tyto děti místo druhého cizího jazyka měly více hodin výuky češtiny nebo volitelný předmět připravující je na pracovní proces – Vaření, Dílny, Pěstitelské práce apod.
Neznámý uživatel2024-05-20 08:02:31
Myslím si, že ne. Měl by být volitelný stejně, jako např. předměty technického zaměření.
Magda Nogová2024-05-20 07:49:19
Určitě ne. Je to loby vysokých škol vzdělávající němčináře. Nabídka jako nepovinného předmětu s možností jiných předmětů. Jsou žáci, kteří mají opravdu problémy i s mateřským jazykem, jsou na hraně propadnutí v angličtině, tak jim dáme ještě další cizí jazyk ať je to veselejší. Moje dcery měly na gymnáziu němčinu, resp. francouzštinu. Ani jedna od té doby tyto jazyky nepoužívaly, a to ani v samotných zemích. Ať se děti učí více jazyků, pokud jim to jde a chtějí, ale nutit celé populaci ne.
Mgr. Dalibor Fusek2024-05-19 15:31:57
O tom, zda se bude nadále učit na základních školách druhý cizí jazyk povinně, bude rozhodovat široká veřejnost a konečné slovo bude mít ministr školství Mikuláš Bek. Nás by zajímalo, co si o tomto problému myslíte Vy?
Středa 24.07.2024, svátek má Kristýna


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.