Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Co s víceletými gymnázii? (8.12.2014-14.12.2014)

Neznámý uživatel2014-12-15 09:50:21
Ve školství pracuji šestnáct let. Mám osmnáctiletého syna, kterého jsme dali před pár lety na šestileté gymnázium. Do dnešního dne nelituji, že jsme synovi schválili jeho vlastní rozhodnutí. I když se z premianta třídy na ZŠ stal průměrný žák na gymnáziu, tato škola mu dala jiné studijní návyky a dovednosti. Každým dnem nás překvapuje svým přehledem a názorem na různé životní situace, ať osobní nebo veřejné. Má daleko větší přehled než někteří jeho vrstevníci, kteří prošli základní školou do deváté třídy. Myslím si, že daná věc je velmi individuální a určitě by neměla vést ke zrušení šesti i osmiletých gymnázií.
Neznámý uživatel2014-12-11 08:46:41
Mám na osmiletém gymnáziu dvě dcery. Starší se rozhodla sama a my jí to spíše rozmlouvali (žádná ambice rodičů). Dnes je ve třídě spíše průměrná, ale je zvyklá neobyčejně tvrdě pracovat. Mám podezření, že na základce by byla mezi nejlepšími ze třídy a nedělala pro to nic moc. Pro mladší dceru bylo gymnázium naprosté vysvobození. Ve škole se příliš hlásila nebo obtěžovala paní učitelku, když požadovala další práci. Se spolužáky si nerozuměla. Dnes jsou obě dvě dcery šťastné, protože jsou v kolektivu lidí, který jim vyhovuje. To je pro mne asi nejdůležitější.
Sama jsem učitelka a chápu rozhořčení základkářů, když jim odchází případní výherci soutěží a hlavně normativní duše. Na druhou stranu málokdo přizná, že se se třídou mnohem lépe pracuje, když nejsou slabší děti, které vyžadují intenzivní a citlivou péči demotivované neustálým a snadným úspěchem nadaných dětí. ( "Proč bych se snažil, stejně to zase Jarda bude mít nejlépe") Právě z toho důvodu, že mají i tak učitelé na ZŠ velice náročnou práci, chápala bych jakékoliv usnadnění jako výhodu. Uspokojit náročnější potřeby nadaných dětí je totiž velmi náročné a velice často to není v silách běžného učitele, který má nadto ve třídě např. dva dislektiky a jedno integrované děťátko s Aspergerovým syndromem. I když má každá škola ve svém ŠVP péči o nadané děti, často tato péče spočívá právě jen ve vysílání žáků na olympiády.
O problému víceletých gymnázií se často hovoří jen jako o selekci a ambicích rodičů. Ale napadlo už někoho, že nadané dítě může v běžném kolektivu strádat srovnatelně, jako velmi slabé dítě? Stejně jako můžeme pozorovat, že extrémě slabým žáků s poruchami učení nebo sníženým IQ je často lépe v praktických školách, kde konečně zakusí pocit úspěchu, může být nadaným dětem lépe na gymnáziích, kde poprvé zakusí pocit konkurence. T. Jeřábková
Neznámý uživatel2014-12-10 07:18:26
Osmiletá gymnázia by měla být pro nej žáky. To znamená jedno na okres s maximálně jednou třídou. Pak by měla smysl. Jinak se jedná pouze o tunel na školství. Kdo zná normativy ví :(. Proč má jeden žák na gymnáziu nárok na větší kus uklízečky, to málokdo pochopí. Špatná je však hlavně selekce. Je to stejné jako s týmem ve sportu. Bez tahounů to málokdy někam dotáhne.... :(
Neznámý uživatel2014-12-09 22:19:47
V Německu je selekce a proč u nás integrujeme "blbce" na ZŠ, pak se divíte, že chce normální rodič vtěsnat své dítě na osmileté gymnázium.
Neznámý uživatel2014-12-09 16:08:11
Víceletá gymnázia mají být prestižní školou. Nebo ne? Pak je asi chybné, když v každém "okrese" je takovýchto gymnázií několik. Nejen, že víceletá gymnázia vybírají ze základních škol děti nadané, ale mnohdy i průměrné. Jak zde již bylo uvedeno - zrušit většinu víceletých gymnázií.
Neznámý uživatel2014-12-09 11:48:27
Dle mého názoru je potřeba snížit počet víceletých gymnázií a zvýšit tak jejich úroveň, která poklesla. Je potřeba, aby na základních školách zůstalo více žáků, kteří by měli také výborné výsledky a nabyla tam vyselektována pouze skupina těch, co se špatně učí nebo mají horší známky.
Neznámý uživatel2014-12-09 10:30:11
Pracuji 20 let ve školství. Souhlasím s tím, že snížením počtu víceletých gymnázií se zvýší kvalita jak žáků na nich samotných, tak i kvalita základních škol, kde bude vyváženější skupina. Po deváté třídě se bude moci více žáků rozhodovat, kam chtějí jít opravu studovat...průmyslovky, zdravotní školy, pedagogické, odborné a další. I těmto všem školám se zvýší kvalita a zájem žáků o ně. Zcela zdarma by se narovnal systém, který je nyní zcela nefunkční.
A to, že se na gymnázia dostávají žáci zcela průměrní a na základních školách pak zůstává průměr a podprůměr, to vím z mnoha vlastních zkušeností. Nápravu vidím v opětovném zavedení oborového řízení - tak jak dříve pracovaly školské úřady, které opravu školy řídily a podléhaly přímo MŠMT.
Neznámý uživatel2014-12-09 10:23:41
Souhlasím s tím, že ZŠ mají po odchodu žáků na osmiletá gymnázia těžkou pozici. Kolik žáků ale skutečně z takové třídy odejde? Mnohdy to bývá 1-3. Je to pak takový problém? Proč se rodiče nadaných žáků těší na příležitost, kdy jejich dítě bude moci opustit ZŠ ? Nabízí ZŠ skutečně to, co gymnázium? Objektivně vzato - ani nemůže, má -li si poradit s tak širokým spektrem žáků od integrovaných až po nadané. To aby byli kouzelníci. Moje dvě děti prošly osmiletým gymnáziem, třetí se nedostalo, takže absolvovalo ZŠ až do 9. ročníku a dodnes toho lituji. Po čtyřech letech nesoustavné a pro žáky nenáročné práce ( bez motivace jak pro žáky tak i pro učitele) byl přechod na náročnou školu dosti problematický. Naštěstí si s tím gymnázium umělo poradit a připravilo do života i tyto děti.
Neznámý uživatel2014-12-09 08:40:09
Minimálně polovinu jejich kapacity zrušit. Potom tam budou moci po odpovídajícím výběrovém řízení (tedy ne současný stav, kdy ředitelé Gy berou každého, aby dostali více peněz) jít žáci, kteří mají odpovídající schopnosti. Rozhodnutí o omezení kapacit je bohužel na politicích krajů, a ti populisticky podléhají tlakům rodičů, kteří si myslí, že mají geniální děti.
Neznámý uživatel2014-12-09 08:37:56
Mám opačnou zkušenost než pan Kotál. Dala jsem své děti na víceleté gymnázium a zbytečně. Dcera přešla na jazykové gymnázium a syna jsem stáhla zpět na ZŠ poté, co mu bylo řečeno " buď budeš sportovat nebo studovat".Osmileté studium je vlastně pouze prestižní záležitost pro rodiče.
Neznámý uživatel2014-12-09 08:16:57
Zrušit.A nebo nechat zastánce učit jak na gymnáziích, tak ve třídách, kde zůstanou "přebraní" žáci.
Neznámý uživatel2014-12-08 23:20:45
Nutno si přiznat jeden fakt, bohužel, velmi krutý pro celý náš vzdělávací systém. Totiž všechny školy, gymnázia nevyjímaje, jsou financovány, promiňte mi ten výraz, na počet "kusů" v lavicích, což je hlavní destruktivní faktor. Dokud toto nebude změněno, bude vládnout demotivace, demotivace, a zase demotivace v našem přístupu ke vzdělávání. A to u všech účastníků vzdělávání - učitelů, žáků i jejich rodičů. Rozumování nad tím, jestli omezení víceletých gymnázií něco zlepší, je naprostá ztráta času. Na gymnázia i jiné školy se do maturitních oborů bez problémů dostanou i zájemci s trojkami na vysvědčení ze ZŠ (často to jsou ovšem "převlečené čtyřky") tak jako tak, to pak dále pokračuje i na vysokých školách. Ten, kdo si kdysi naplánoval větší počet vysokoškoláků, by měl být hnán k zodpovědnosti za toto rozhodnutí. A gymnázia dostala privilegium sáhnout si pro "kusy" i do nižších ročníků ZŠ. A výsledek? Armáda papírových inženýrů (= novodobý termín) končících vysoké školy, kteří se musí rekvalifikovat, aby se uplatnili na trhu práce. Změna k lepšímu bude trvat určitě více než 20 let.

S pozdravem všem ... bývalý učitel

Neznámý uživatel2014-12-08 15:42:27
Zrušením 8 letých gymnázií se výrazně zlepší vzdělávání na ZŠ a zvláště technických SŠ. A zadarmo!
Neznámý uživatel2014-12-08 15:31:01
Je potřebné 8 letá gymnázia co nejdříve zrušit. Pomůže to základním školám. Není vůbec prokázané, že absolventi 8 letých gymnázií se lépe uplatní v praxi, a o to snad, k čertu, při vzdělávání jde, ne?
Neznámý uživatel2014-12-08 15:26:41
Nebyla jsem příznivcem víceletých gymnázií. Příliš brzké selektování dětí není ku prospěchu ani nadaným (nenaučí se respektovat, že i ten, kdo "není na učení" je přínosem pro společnost lidí, někdy i větším než leckterý vysokoškolák), ani průměrným (ztratí motivaci a vzory, příliš snadno se stávají nejlepšími), ani těm nejslabším (nevidí ty nejlepší, nemají tké vzory). Bohužel,jestli bude schválen § 16 v novele školského zákona v momentální podobě, bude to jediná možnost, jak i průměrným zajistit odpovídající vzdělávání bez diskriminace. Průměrný žák totiž nedostane na ZŠ žádnou péči, ta bude věnována jiným žákům.
Neznámý uživatel2014-12-08 11:49:07
Rozvoj 6 ti letých gymnázií ano, ale rozhodně ne 8 letých, žáci z 5.třídy jsou příliš malé na rozhodnutí, rozhodují za ně rodiče, protože pro ně je gymnázium prestiž, ale už nevidí nadání svého dítěte, jejich dítě je nadané, i když průměrné. Generace těchto dětí není inteligentnější než generace předchozí. U předchozích generací se na gymnázia dostala opravdu ta kvalita a ne pouhý průměr a ta kvalita neměla problém s matematikou a studiem na technických školách. Vše souvisí se vším. Moc středních škol si musí zajistit obživu.
Neznámý uživatel2014-12-08 11:17:43
Z pohledu ředitele školy - tedy neobjektivně. V našem 20 tisícovém městě a jeho nejbližšího okolí jsou čtyři víceletá gymnázia. Jejich existence je ve většině případů přímo závislá na tom, zda-li otevřou třídu 8 letého gymplu. Podle toho vypadá i "výběr" žáků, kteří ze základek odchází. Jak už se tady psalo, u nás jsou to i velmi průměrní žáci, což samozřejmě ovlivňuje kvalitu výuky na GY. Mnohdy naši žáci převyšují v olympiádách výsledky těchto GY, samozřejmě ne vždy. Každopádně se tady žák po příchodu na víceleté GY (resp. GY)vrací do 20. století. Jedna interaktivní tabule na celou školu, černé tabule na křídu, lavice, v nichž jsem sedával ještě já. Podstatné jsou ale metody práce se studentem zamrzlé na úrovni 80. let minulého století, neustále odpadající hodiny, rigidní "profesoři" přicházející do hodiny o 20 min později nebo vůbec. Tři známky za pololetí, často honěné na poslední chvíli před pedagogickou radu apod. S prevencí soc-pat jevů, jak už tady rovněž někdo zmínil, je to také jinak. Již ráno míjí dvanáctiletý studentík hloučky kuřáků, kteří rychle doplňují zásoby nikotinu a dehtu před výukou. O užívání marihuany staršími studenty pak není pochyb, s těmi by se ale na základkách tolik nepotkávali...
O dopadech odlivu šikovných žáků ze ZŠ toho již bylo napsáno mnoho, ať už z pohledu kvality výuky či socializace žáků v nepřirozených skupinách. Na závěr neb už píši dlouho, víceletá GY když už ano, tak jen šestiletá a skutečně na základě výběru jen těch nejlepších žáků a ne že nám z ročníku odsají 12 dětí...
Neznámý uživatel2014-12-08 09:29:32
Ano. Základní školy musí pracovat se všemi dětmi, gymnázia s výběrem. Jedná se o jiný typ práce, pro dobré děti rozvíjející. Podíváte-li se na výsledky víceletých gymnázií a srovnáte je s výsledky ZŠ, tak je jednoznačně vidět smysluplnost víceletých gymnázií, dokonce výsledky víceletých gymnázií jsou lepší, než výsledky čtyřletého gymnaziálního studia. Toto všechno ale platí pouze, pokud jsou do gymnázií přijímáni výborní studenti. Jsou-li přijímáni studenti průměrní, poškozuje to nejen základní školy ale i víceletá gymnázia.
Neznámý uživatel2014-12-08 08:10:03
Jsem pro rozvoj šestiletých gymnázií, ve 13ti letech poznáte studijní typy dětí lépe. Jsem pro regulaci do 10ti procent - momentálně se ze ZŠ dostávají i děti s hodnocením 3 na popud rodičů "protože se to nosí". Máme kvalitní ZŠ, jejíž výsledky jsou srovnatelné s gymnázii, jenže učitelé pracují v náročnějších podmínkách - věnovat se nadaným, průměrným a motivovat podprůměrné a ještě mezi všemi integrovat různě handicapované. Za to vše mají vyšší úvazek a nižší normativ... Vždy určité procento bude nadané - hovoří se o 4-10%. Tudíž by stát - kraj měl koordinovat počty otvíraných tříd víceletých gymnázií podle počtů dětí v ročníku. Výsledky u maturit pak odpovídají stavu, že jsou přijímáni i ti, kteří tam nepatří (aby naplnili kapacitu školu) a mnozí se pak i s maturitou na VŠ nedostanou. A tak mnozí z nich zaplňují jiné střední školy, kde pak ve třídě vedle sebe sedí patnáctiletí a dvacetiletí "prváci"... Ti co křičí "rozhodně ANO", by měli vidět školství komplexně.
Neznámý uživatel2014-12-08 07:24:35
Pro talentované děti a děti, které se chtějí hodně naučit rozhodně ano.
Neznámý uživatel2014-12-08 07:21:15
Ano. Neměl by se nijak regulovat odchod nadaných dětí ze ZŠ na víceletá gymnázia. Víceletá gymnázia považuji za dobrou volbu pro své děti. Stát by měl tento způsob výuky podporovat. Měl jsem na osmiletém gymnáziu dvě dcery a shrnu výhody i nevýhody:
1. Kvalitní výuka, která není dostupná na žádné ZŠ.
2. Dcery se dostaly z kolektivu ZŠ, který už pomalu začínal zkoušet jak chutnají cigarety, marihuana a alkohol. Na gymnáziu se při třídních schůzkách řešily "výchovné problémy" typu, že děti nechaly PET lahve v šatně. Jiné problémy nebyly.
3. Má druhá dcera přešla po absolvování 4 let víceletého gymnázia na střední umělecko-průmyslovou školu s talentovou zkouškou a po 4 letech studia víceletého gymnázia zde má více než solidní základy ze všech předmětů, které se netýkají uměleckého profilu školy. Z angličtiny je nejlepší ve třídě, stejně z chemie, fyziky apod. Ostatní děti přešly z běžných ZŠ.
Závěr - zkvalitněte výuku na ZŠ, aby byla alespoň srovnatelná s osmiletým gymnáziem a nechte na úvaze rodičů a nadaných dětí, co si vyberou. V Německu je selekce v ZŠ ještě větší - 3 typy škol - pro méně nadané děti ZŠ jako "fachschule", pak střední proud a obdoba našich víceletých gymnázií a nikomu to nevadí a Německo je přece náš vzor demokracie... P. Kotál
karel vacek2014-12-08 07:15:40
Rozhodně ano.
Mgr. Dalibor Fusek2014-12-08 06:40:33
Dnes se Vás ptáme, zda by měl podíl žáků přesahující 10 % stále odcházet se ZŠ a vzdělávat se na víceletých gymnáziích. Považujete tyto "elitní" školy za dobrou volbu pro své děti? Měl by tento způsob výuky stát podporovat?
Středa 24.07.2024, svátek má Kristýna


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.