Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Nabytí účinnosti vybraných ustanovení zákona o pedagogických pracovnících související s povinností doplnit si své odborné pedagogické vzdělání (10.2.2014-16.2.2014)

Neznámý uživatel2014-02-17 19:49:07
Ano, také jsem toho názoru, že deset let bylo dostatečně dlouhé období na to, aby si pedagogové doplnili své vzdělání. V tuto chvíli i ti, kteří mají pár roků do důchodu spoléhali na stálé výjimky.Také vím, že na ÚP je spousta absolventů, kteří nemohou sehnat práci, protože na školách učí nekvalifikovaní pedagogové. Ve většině případů je to po deseti letech skutečně jejich problém.
Neznámý uživatel2014-02-17 14:29:44
Souhlasím s názorem, že přechodné období bylo dostatečně dlouhé na to, aby si každý své potřebné vzdělání doplnil. Učitel by měl jít dětem příkladem a studovat i třeba za subjektivně obtížných podmínek. Málokteré studium je natolik špatné, aby nedalo člověku vůbec nic. Přinejmenším přináší do života určitou disciplínu. Studovat se dá i se třemi dětmi (vlastní zkušenost). Studium navíc podtrhuje odbornost učitelského povolání v očích veřejnosti, a prestiž je jedna z věcí, kterou hodlá podpořit i vznikající kariérní řád. Nehledě na zákonnou povinnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které myslí na prohlubování a rozšiřování kvalifikace tak jako tak.
Neznámý uživatel2014-02-16 11:27:32
Je snad pochopitelné, že na diskuzním fóru o pedaggickém vzdělání se řeší učitelská profese ;-)... Děkuji za reakce, jsou hodně vypovídající a zase mě přesvědčily o tom, že je potřeba s tímhle kreditem něo dělat - a nejen změnou "zevnitř"...
Neznámý uživatel2014-02-15 17:56:14
Víte, mám někdy pocit, jako by se "učitelství" řadilo na piedestál dějin. Školství, stejně jako každá jiná profese, si musí vydobýt svoje místo na světě (a tím pádem i plat) svými skutky a vážeností. V současnou chvíli se mi zdá, že lidé s ostatních profesí jsou poněkud naštvaní na učitele, což neberu za ideální dobu vydobytí si nějakého pozitiva. ěřím, že s pojmem učitel se bude spojovat pojem pracovitý a morální člověj. Dneska tomu tak skutečně není. A nezlobte se na mě, něco na tom bude. Taky velmi doufám a věřím, že učitelé sami (a všichni) dané pochopí. Ruku na srdce, každý z nás zná nějakého učitele, který nedělá čest svému řemeslu. A ruku na srdce, není to jednoslived. Přejme si jen, aby takových lidí bylo co nejméně. Až tomu tak bude, nebude problematika odborné vzdělanosti a výše platu ta, která se bude řešit v každé české hospodě.
Neznámý uživatel2014-02-15 12:38:10
Neberu Vaše hodnocení na sebe, bojuji za poctivé kantory. Vůbec nesrovnávám podhodnocení profese učitelů s ostatními profesemi, naopak, vidím to stejně jako Vy. Co se týká zkušenosti s jiným povoláním, měla jsem tu čest si vyzkoušet zcela jiný obor. Přes všechno své povolání miluji, nikdy jsem si nestěžovala, že nejsem ohodnocena, jen se snažím přesvědčit ostatní, že dobrý učitel je hoden úcty stejně jako všichni ostatní, kteří dělají poctivě. Mluvíte mi z duše, že učitelská profese je pokřivená systémem, bohužel si nemyslím, že jen tím minulým...
Neznámý uživatel2014-02-15 12:25:27
Vidíte a stejné pušalizace jste se dopustila Vy. Obecně si myslím, že veškerý problém je v tom, že učitelská profese je značně pokřivená předchozím režimem a dodnes žije v jakémsi "komunistickém" inkubátoru. Vůbec si nemyslím, že by tato profese byla špatně ohodnocena. Namátkově si dovedu představit velkou spoustu profesí, které jsou mnohonásobně hůře ohodnoceny a jsou i psychicky náročnější. Velmi bych každému pedagogovi doporučil, aby si vyzkoušel, jak to funguje "jinde". Omlouvám se, jestli jsem se Vás dotkl, ale zcela upřímně musím po zkušenostech z obou stran barikády konstatovat, že existuje velké množství zaměstnání, které jsou mnohonásobně více společensky nedoceněny a navíc i ohodnoceny.
Neznámý uživatel2014-02-15 11:11:18
Nezlobte se na mne, ale mluvit o vytíženosti pedagogů mi přijde poněkud nevhodné. Sám jsem 20 let učil, ale při následné konfrontaci se soukromou sféru mi to "učení" přišlo jako prázdniny. Argumenty typu, že jsem tomu málo dával, neberu. Bral jsem si práci i domů, ale to je prostě normální ve všech pracích. Nikde ale nezažijete sprintující starší kolegyně, které ve 14.00 opouštějí sprintem pracoviště, aby si stihly nakoupit. V tomto souhlasím s tím, že když už pracovní morálka je špatná, alespoň ty pracovní předpoklady by měly být naplněny .....
Neznámý uživatel2014-02-15 10:56:08
Jako učitelka s více než dvacetiletou praxí i jako začínající ředitelka cítím problém především v tom, že zákony a legislativa jsou tvořeny od stolu lidmi bez znalosti praxe a navíc způsobem, že jejich výklad není zcela jednoznačný, což vede k problému, který nastal. Prvním krokem, když už tento zákon byl vytvořen, měla být reforma VŠ, aby připravila dostatek absolventů, zvlášť v oborech, kterých je nedostatek. Konkrétně např. kvalifikované učitele AJ... Nějaký pokus o tento krok je, když současní absolventi pedagogických fakult mají kvalifikaci pro výuku AJ. Zdá se však, že je to pouze formální krok, neboť systém výuky se nezměnil a navíc dřívější absolventi jsou v mnoha případech na vyšší jazykové úrovni a "papír" nemají. Souhlasím, že chyba je v systému samotném. Ale nemyslím si, že "zdola" existuje obrovská nechuť cokoliv měnit - dobrý učitel je hladový po vzdělávání, v obrovském časovém vytížení však hledá jen to, co je smysluplné a takových možností, bohužel, mnoho nemá, navíc je demotivován, protože to, co bylo jako kvalifikace slibováno dříve, vzápětí neplatí... Jako ředitelka teď momentálně řeším problém, jestli je zahájení daného kvalifikačního studia dostačující, nebo bude tento pedagog nekvalifikovaný od 1. 1. 2015, přestože studuje. Výklad zákona není totiž jednoznačný.
Neznámý uživatel2014-02-14 10:33:53
Obecně platí, že podle stávající legislativy budou muset tito zaměstnanci své zaměstnání opustit. Najít v této zapeklité situaci řešení, to není vůbec jednoduché. Obě strany barikády mají ve své podstatě pravdu. Argument těžce dostupného vzdělávání asi jen těžko obhájíte, pokud si uvědomíte kolik malých dětí musí denně dojíždět do SŠ. Dal jsem si tu práci a nalezl jsem, že např. děti z Hrčavy musí do nejbližší maturitní třídy dojíždět denně více než 50 km. Ale zpět k věci. Chyba je podle mne v systému samotném. Je nemožné jakkoliv reformovat stávající systém, a to ani shora, ani zdola, poněvadž je obrovská nechuť cokoliv měnit. Mám pocit, že v profesích pedagogů jsme ustrnuli neustále někde kolem roku 1970. A to se na mne kolegové nezlobte.
Neznámý uživatel2014-02-14 10:05:09
Jsem pro to, aby učili vysokoškolsky vzdělaní učitelé, ale je nutné ty stávající bez správného vzdělání posoudit podle jejich délky a kvality praxe. Máme v malotřídní škole skvělou učitelku, která sice vystudovala jen vychovatelství, ale učí už 21 let. V jejím věku 58 let ji teď 2 roky před důchodem mám vyhodit? Měl by se rozhodně posunout věkový limit alespoň na 55 let a 20 let praxe. Snad za ty roky tito učitelé prokázali své kvality. Dobře vyučovat se totiž na pedagogické fakultě nenaučí. To je dar od Boha.
Neznámý uživatel2014-02-14 09:58:55
Jsem ředitelkou dětského domova, kde je požadavkem pedagogické vzdělání na SPgŠ speciální pedagogika. Jelikož v našem regiunu fakulty neposkytují možnost kombinovaného studia spe. ped., mám 4 vychovatele bez odpovídajícího vzdělání. Co bude následovat, když tyto vychovatele budu muset propustit a nepřihlásí se mi nikdo s odpovídajícím vzdělání. Přijmu opět nekvalifikované?
Neznámý uživatel2014-02-14 07:38:34
No, jenom jestli nebude na vině také to, že nám vzdělávání jako takové trochu degraduje. Ještě nedávno postačilo, aby měl člověk výuční list a mohl vykonávat takřka všechno. Dneska má 90 % mladých maturitu, ale neumí prakticky nic. Osobně si myslím, že povinnost mít magisterský pedagogický titul absolutně nic neřeší, jestliže Vás na pedagogických fakultách naprosto nenaučí učit a do těchto oborů se budou hlásit jen ti, které nevzali do těch lukrativnějších.
Neznámý uživatel2014-02-13 12:47:35
Naprosto chápu, že se takovéto situacce stávají a věřím, že to pro tyto osoby není jednoduché. Mám ale divný pocit, že kdykoliv se u nás začaly v právních předpisech dělat různé výjimky, většinou to končilo lidovou tvořivostí a ..... nakonec zneužitím. Mám prostě pocit, že při udělení institutu výjimky, by tuto výjimku získali všichni, tudíž by zákon postrádal smysl. Ale opravdu je to jen můj názor, neboť tento problém nemám.
Neznámý uživatel2014-02-13 12:18:44
Co takový ředitel malotřídky - sloučené s MŠ, 13 let kvalitně odvedené práce s dobrými výsledky ? 4 roky kombinovaného studia učitelství 1.stupně na PF v Plzni 2001-2005, bohužel kreditní systém v té době, tj. potřebný průměr ze zkoušek do 2.0), povinnost klavír (i když ovládá hru na kytaru)a to vše při zaměstnání. Studium nešlo za takových podmínek dokončit. Asi z 15-ti přijatých mužů do 3.ročníku prošli pouze 2.Studium úspěšně dokončil pouze jeden mladý a svobodný učitel ze ZUŠ. Nyní celkem 30 let pedagogické praxe ve školství, 51 let a jak dál ?
Myslí si, že tady by bylo potřeba individuálního posouzení a udělit výjimku.
Neznámý uživatel2014-02-12 08:14:54
Jestliže pan ministr opětovně (ano, již poněkolikáté) v dané věci ustoupí nátlaku a účinnost zákona odloží, tak si myslím, že udělá mnohem více škody než užitku. Budu mluvit konkrétně o svém případu. V naší škole bylo takových učitelů hned 5, kterých se to týkalo. Já jsem se k tomu postavila čelem a obětovala jsem svůj osobní a rodinný život, abych opravdu měla jistotu zaměstnání, zvlášť v dnešní náročné době. Takto jsme se zachovaly 2 z 5. Zbylé 3 kolegyně tzv. držely basu a v podstatě se nám celoudobu vysmívaly. Budu je citovat: "Kašli na to, čím víc nás bude bez vzdělání, tím je jasnější, že to odloží. Jsi blbá, že se necháš takhle napálit." A ačkoliv se mi tomu nechtělo věřit, vypadá to, že opravdu tyto dámy měly pravdu. Osobně si myslím, že v tomto tkví největší problém celého českého chování. Bereme v potaz jen právní předpisy, které se nám líbí, věe ostatní ignorujeme. Ale vážení, takhle Německo anebo jiný funkční stát nevybudovali. Ať se vrátím k myšlence. Odložením účinnosti (anebo zrušením) se dostáváme opět do systému nezodpovědnosti. Deset let to všichni věděli a mohli se podle toho zařídit. Toto je prostě jen a jen nezodpovědnost.
Neznámý uživatel2014-02-11 14:17:10
I když je pravda, že jen jedna z příloh Nařízení vlády o platech patří učitelům, pravda je ta, že obecně tento předpis stanovuje v § 2 (Kvalifikační předpoklady), že nejnižším vzděláním potřebným k zařazení do 11. platové třídy je vysokoškolské magisterské. Co se pak týče situace, kdo tyto pracovníky nahradí, zde bych se vůbec nebál. Naše pedagogické (a jiné vzdělávající pedagogy) fakulty chrlí kvanta pedagogů, kteří na úřadech práce čekají na svou příležitost. Já osobně bych jim ji dal. Nemyslím si, že by automaticky vykonávali svou práci hůře než mnohdy již vyhořelí a zničení starší kolegové.
Neznámý uživatel2014-02-11 13:23:06
Statisticky desetina pedagogů v ČR by měla opustit školy. Kdo je nahradí?
Na naší málotřídce působí 16 rokem p. učitelka s aprobací na druhý stupeň,její pracovní nasazení, přístup k dětem atd.je na vysoké úrovni.
Kdo bude mít zájem o vesnici a zvládne učení tří ročníků v jedné třídě ?
Ředitel dané školy zodpovídá rodičům /ČŠI, státu / za výsledky vzdělávání žáků,
ne lidé, kteří schvalují zákony. Pokud nedojde ke změně v zákonu, pro nás to bude likvidační.

Neznámý uživatel2014-02-11 13:12:06
Pan kolega se mýlí, protože státní zaměstnanci (ne učitelé)mají jiné platové tabulky!
Neznámý uživatel2014-02-11 09:56:56
Jako zajímavý argument pro zavedení tohoto ustanovení mi přišel argument šéfa odborů pracovníků ve školství pana Dobšíka. Učitelé jsou v systému platů veřejné sféry zařazeni nejčastěji do 12. platové třídy. Tomu by měl odpovídat i jejich plat při srovnání obdobných profesí. Bylo by krajně provokativní pro zaměstnance v jiných oblastech veřejné sféry, pokud by za stejné platy museli získávat podstatně vyšší vzdělání.
Mgr. Dalibor Fusek2014-02-10 14:12:53
Na daném problému jde poměrně názorně vidět, že žádný problém nikdy není tak jednoduchý, jak se jeví. Pan kolega má určitě pravdu, že v jeho případě se jedná již ve své podstatě o buzeraci a také o to, jak jsou právní předpisy mnohdy psány nesrozumitelně. Co se týče o Váš konkrétní problém, jedná se více méně o souběh několika nesrozumitelností. Za prvé, když zákon vznikl, vyjmul lidi ve běku 50 let z této obecné povinnosti (za předpokladu patnáctileté praxe). To, jak se zákon odsouval dnes přináší kuriozní věc, a to, že ačkoliv jsme ve stejné situaci jako před 10 lety, výjimka již takřka postrádá smysl, neboť mnoho z těchto lidí již vstoupilo do důchodu, naopak u lidí Vašeho věku, kdy by byla podstatná, tak se na ni nevztahuje. Za druhé, abyste naplnil zákon, musíte splnit požadavky odpovídající jednotlivým stupňům odborné kvalifikace na základě zákona o pedagogických pracovnících (§ 6 - § 21). U každé z možných "profesí" pak je uvedeno hned několik variant, které vedou k odborné kvalifikaci. Není to podle mne zase takový problém zjistit. Celkově se ale vracím k problému. Je zřejmé, že je zde celkově něco špatně, otázka ovšem zní, jak z toho ven.
Neznámý uživatel2014-02-10 13:23:41
Kolega má zajisté pravdu v tom, že je dán zákon a ten se musí dodržet. Bohužel zákony v této zemi dělají a schvalují i lidé, kteří tématu ne zcela rozumí. Jsem zástupce ředitele školy a ve školství pracuji ji 34 let a z toho 22 let učím. VŠ jsem studoval těsně po roce 1990 a vysoké školství nebylo v nejlepší kondici. Mám vystudovanou pedagogickou fakultu, ovšem na diplomu nemám napsané učitelství. Nikdo mi nedokáže poradit co tedy studovat, abych tedy byl odborně kvalifikovaný. A to je mi 53 let. Mám za sebou mnoho vzdělávacích kurzů a školení, vystudoval jsem výchovné poradenství a další, ale pořád je to málo. Myslím si, že je nutné se zamyslet nad tím, jestli není něco špatně. Mám pedagogické vzdělání, ale nemohu učit. Myslím, že takových případů jako já je hodně. Zamyslet by se měli i vysokoškolští činovníci na ped. fakultách.
Mgr. Jiří Koláček
Neznámý uživatel2014-02-10 08:20:29
Zcela zásadním způsobem nesouhlasím. Přechodné období (několikrát odsouvané) trvalo 10 let. Jak mají samotní učitelé před svými žáky nyní vypadat, když se takto staví k právními předpisy předepsaným náležitostem studia. To by bylo úplně směšné. Co kdyby žáci argumentovali, že se stejně tak mohou postavit ke státní maturitě anebo k testování v 9. ročnících? Podle mne je dané problém spíše otáckou principiélní než jakoukoliv jinou. Jsem zcela zásadně pro akceptaci stávajícího právního předpisu.
Neznámý uživatel2014-02-10 07:54:11
No já osobně si myslím (a musím upozornit, že problém se mne netýká), že to považuju za naprostou blbost a jeden z likvidačních tahů v našem školství. Osobně si totiž myslím, že kvalita takto postižených pedagogů již byla prověřena, a to především tím, že je ředitelé nechali učit. Současně je zřejmé, že i samotní áci a jejich rodiče jsou s nimi ve své podstatě spokojeni. Proto si myslím, že by v dané věci měl zůstat stávající stav, kdy by měly existovat výjimky v nedoplnění si studia. Především v malých obcích to považuji prakticky za nutnost.
Mgr. Dalibor Fusek2014-02-10 05:39:41
1. ledna následujícího roku nabyde účinnosti ustanovení zákona o pedagogických pracovnících, které stanovuje povinnost podegagického pracovníka doplnit si svou odbornost k získání předpokladů pro výkon přímé pedagogické činnosti, jestliže už tak neučinil dříve. Zajímalo by nás, co si o této záležitosti myslíte vy, jestliže se dle statistických čísel jedná až o desetinu všech pedagogů v ČR, kteří by mohli opustit prostor našeho školství.
Čtvrtek 25.04.2024, svátek má Marek


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jaký je Váš názor na změny v PHmaxech?

  1. Změny napomůží k optimálnějšímu financování školství (6)
  2. Změny nejsou perfektní, ale je to krok správným směrem (1)
  3. Změny uškodí kvalitě vzdělávání (6)
  4. Změny zásadně likvidují české školství (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (2)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.