Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Je potřebný kariérní systém pedagogických pracovníků? (2.3.2015-8.3.2015)

Neznámý uživatel2015-03-10 11:15:07
V současném systému školství opravdu potřebný ani nutný není.
Peníze na platy a na to oddělit zrno od plev nejsou, jediní kdo z toho vytěží jsou vedoucí pseudoseminářů pod hlavičkou DVPP, kteří budou chytře mluvit o něčem o čem se mluví.
Neznámý uživatel2015-03-08 17:13:52
Po svých 35 letech praxe jsem zažila spoustu učitelů i s červeným diplomem, kteří mají hromady certifikátů, ale když si stoupnou ve třídě, je to katastrofa. Naopak jich znám hodně, kteří svojí práci dělají s chutí, ve třídě pracují výborně, ale nejsou to zrovna oblíbenci pana ředitele, nemají čas s ním trávit své volné chvíle u kávy tak, jako právě ti "certifikovaní". Kdo v tomto případě má osobní a jiné výhody, psát asi nemusím...Bohužel, takhle to chodí na mnoha školách...
Neznámý uživatel2015-03-07 12:53:24
Takto nastavený kariérní systém je jen dalším nesmyslem injektovaným do školství. Mám za sebou 37 let praxe v základním i středním školství. Vlastním plný šanon certifikátů a diplomů z desítek školení a kurzů, které jsem musel absolvovat. Je zcela v kompetenci ředitelů škol, jak ohodnotí své pracovníky na základě skutečných výsledků, nikoliv na základě atestace hodnocené rychlokvašeným mentorem. Rychlokvašeným proto, že bude nutné, po zavedení systému do praxe, rychle vyškolit "zkušební komisaře". Ve finále nebudou mít ředitelé zájem o držitele stupně 3 a 4, protože jim budou nuceni dát více peněz za méně práce (viz snížené úvazky a zvýšené mzdové náklady). Je to opět další byrokratický atak na školství, kde již mnozí učitelé plní zcela jiné než pedagogické úkoly. Zdá se, že samotná výuka ustoupila plnění různých akcí, tabulek, školení, hlášení apod. Učitelé a chudáci ředitelé zavalení vyhláškami, směrnicemi a byrokratickými výmysly by měli konečně na veřejném fóru dát najevo původcům těchto nesmyslů a škůdcům českého školství, že chtějí učit a ne být obětmi byrokracie a pochybných osobních ambicí ministerských úředníků. Martin.
Neznámý uživatel2015-03-06 21:27:03
Kdyby měl ředitel každé školy pouze cca 3% mzdových prostředků v ročním rozpočtu nad současný normativní stav,mohl by významně a hlavně bez dalších nákladů ohodnotit výborné učitele a učitele vykonávající specializační činnosti sám. Obavám se, že kariérní řád spotřebuje tytéž prostředky jen na svoji existenci a učitel nakonec jako vždy ostrouhá....

Neznámý uživatel2015-03-06 15:32:47
Je to nesmysl, protože učitel nemá v zásadě kam postupovat. Bude to jen přelití peněz do číchsi kapes z prostředků školy. Po 37 letech praxe, kdy se pravidelně vzdělávám bez potřeby tohoto nástroje, mě chytá děs z toho, jak mladí, ze škol vyšlí absolventi budou přezkušovat kantory se 20 - 30letou pedagogickou i odbornou praxí...
Kariérní řád bude další byrokratickou zátěží v přeadministrovaném školství, kde výuka je již tím skoro posledním prvkem pracovní náplně učitele... a posledním prvkem v práci ředitele (bohužel).
Kdy konečně učitelé řeknou politikům: DOST!
PS: Jsem ředitelkou školy 21 let
Neznámý uživatel2015-03-06 13:16:10
Naprosto souhlasím s Vláďou. Mám po 35 letech pedagogické praxe pocit, že se hledají pouze nástroje, jak učitelům znepříjemnit život. Všichni disponujeme desítkami osvědčení, na které se práší stejně jako na ŠVP. Učitelé nedisponují žádnou jistotou ať už pracovní, tak právní. Žáci mají práva, kompetence a teď snad i gramotnost, ale nemají základní znalosti, dovednosti a pořád tloustnou. Chybí jasná pravidla školní docházky a ohodnocení při nedodržení pravidel. Školství se utápí v nekoncepčnosti. To kariérní systém nezachrání a odradí dobré učitele. Denny.
Neznámý uživatel2015-03-06 13:16:10
Naprosto souhlasím s Vláďou. Mám po 35 letech pedagogické praxe pocit, že se hledají pouze nástroje, jak učitelům znepříjemnit život. Všichni disponujeme desítkami osvědčení, na které se práší stejně jako na ŠVP. Učitelé nedisponují žádnou jistotou ať už pracovní, tak právní. Žáci mají práva, kompetence a teď snad i gramotnost, ale nemají základní znalosti, dovednosti a pořád tloustnou. Chybí jasná pravidla školní docházky a ohodnocení při nedodržení pravidel. Školství se utápí v nekoncepčnosti. To kariérní systém nezachrání a odradí dobré učitele. Denny.
Neznámý uživatel2015-03-06 13:16:10
Naprosto souhlasím s Vláďou. Mám po 35 letech pedagogické praxe pocit, že se hledají pouze nástroje, jak učitelům znepříjemnit život. Všichni disponujeme desítkami osvědčení, na které se práší stejně jako na ŠVP. Učitelé nedisponují žádnou jistotou ať už pracovní, tak právní. Žáci mají práva, kompetence a teď snad i gramotnost, ale nemají základní znalosti, dovednosti a pořád tloustnou. Chybí jasná pravidla školní docházky a ohodnocení při nedodržení pravidel. Školství se utápí v nekoncepčnosti. To kariérní systém nezachrání a odradí dobré učitele. Denny.
Neznámý uživatel2015-03-06 13:15:48
Naprosto souhlasím s Vláďou. Mám po 35 letech pedagogické praxe pocit, že se hledají pouze nástroje, jak učitelům znepříjemnit život. Všichni disponujeme desítkami osvědčení, na které se práší stejně jako na ŠVP. Učitelé nedisponují žádnou jistotou ať už pracovní, tak právní. Žáci mají práva, kompetence a teď snad i gramotnost, ale nemají základní znalosti, dovednosti a pořád tloustnou. Chybí jasná pravidla školní docházky a ohodnocení při nedodržení pravidel. Školství se utápí v nekoncepčnosti. To kariérní systém nezachrání a odradí dobré učitele. Denny.
Neznámý uživatel2015-03-06 10:12:06
Plně podporuji názor Vládi
Neznámý uživatel2015-03-05 11:58:25
Nevznikne nic. Chybí k tomu fonanční zajištění. Pokud to nebude pokryto finančně, akorát se o tom bude žvanit.
Neznámý uživatel2015-03-05 08:55:40
Potřebný určitě bude, i když dobrý učitel se vzdělává neustále sám od sebe. Ale nedořešená je otázka kariérního systémů ředitelů škol, především těch starších 55 let...
Neznámý uživatel2015-03-03 08:02:08
Krátce: student vystuduje a nastoupí do práce, bude se nějaký čas zapracovávat (stupeň 1), poté bude ohodnocen a dostane se na stupeň 2. Na 3. stupeň už pravděpodobně ne: na škole funguje 1 výchovný poradce, 1 koordinátor ŠVP a žádný mentor. Pokud tato místa již budou obsazena, na druhém stupni se kariérní řád zastaví. V současné době ředitelé nemají důvody ani potřebu mít na škole více lidí na těchto pozicích. A to nemluvím o už 15 let diskutovanmu průměrnému platu pedagoga 130 % průměrné mzdy ve státě. Pokud je kariérní řád a postup ale myšlen jinak, rád si přečtu podrobnosti.
Marek Černocký2015-03-02 21:28:06
Dobrý večer,
nejsem ani ředitel školy, ani učitel ale ctěl bych zareagovat na poslední příspěvek, s kterým z velké části souhlasím, bohužel, naprostá většina pedagogů a vycovatelů mládeže se nechala zmanipulovat politikou a místo toho, aby se sjednotili a hledali společné postupy, jak pracovat s dětmi, tak místo toho se zabývají věcmi, které s výchovou nové generace nemají nic společného.Je dost zarážející, když několik stovek ředitelů a několik tisíc učitelů je naprosto nejednotných ve věcech výchovy současné mladé generace a nechají se ovládat politiky a zřizovateli, kteří v mnoha případech nejsou schopni ani řádne vycovat své děti
Neznámý uživatel2015-03-02 20:43:12
Zdá se mi to jako alibismus. Jelikož nejsou peníze, řekne se, nějaké snad dostaneš, pokud se budeš dál tak a tak dlouho vzdělávat. Mezitím budou nové volby, a pak ať to řeší někdo jiný. Z tupého učitele se žádným dalším studiem,pardon, kariérním systémem, dobrý učitel nestane. Bude mít certifikáty na hlavu, ale c o v ní... Učitel, který se snaží být dětem blíž, promýšlí a ne pouze kopíruje, nemá čas na povinné studium. Pokud pocítí potřebu, sám si takové studium najde. Řídím školu a vím, o čem mluvím a píšu. Hrůza je, že takovému snaživci se nepřidá, neboť "nestuduje" a někomu, kdo se požene za teorií pro pár stovek kariérním systémem se bude přidávat. Ředitel bude mít svázané ruce, neboť tabulky na ohodnocení budou dané pouze tímto ohledem. Ti, co se snaží, nebudou mít čas, ti, co se nesnaží, se stejně snažit nebudou, půjde jim právě o tu kariéru vyplývající z pojmu kariérní systém. Stále se něco vymýšlí, to vymýšlení stojí mraky peněz, které mohly být účelně využity na školách. S pozdravem "nedržme palce blbostem" Vláďa
Neznámý uživatel2015-03-02 16:52:51
Rády bychom se více vzdělávaly, ale na jednotřídní MŠ je to obrovský problém. jak se bude řešit například toto? Peníze na proplacení zástupu nejsou a nedúvazkové hodiny není možné si vybrat, musí zase zastupovat kolegyně a té opět vzniknou přespočetné hodiny. Je to začarovaný kruh. Vzděláváme se a práci přesčas neřešíme, ovšem zdá se mi to nefér.
Neznámý uživatel2015-03-02 12:29:28
S kariérním systémem souhlasím. Důležité je samozřejmě vytvořit si školský plán vzdělávání pedagogů, který bude reálný a nebude narušovat provoz školy. Na Slovensku se kariérní systém realizuje už 5 let a funguje to. Učitelé za vzdělávání(které odsouhlasí ředoitel školy a pedagogická rada) získávají kredity a při dosažení určitého počtu (30, nebo 60) kreditů můžou vykonat atestační zkoušku - ověřění kompetencí učitele a zároveň postoupí do vyšší platové třídy. Když nevykoná atestaci, dostává kreditový příplatek, přičemž každý kredit má platnost 7 let, takže pokud chce pedagog pobírat příplatky, tak je to motivace k dalšímu vzdělávání. Samozřejmě, že se vyžaduje, aby to absolvované vzdělávání uplatnil v práci s dětmi - kontrola spočívá na řediteli...
Neznámý uživatel2015-03-02 12:06:59
Klidně budu studovat stále, spíše se ptám, kdo za mne bude učit. Lituji ředitele, který bude mít školou plnou zaměstnaných studentů. Vše s mírou :)
Neznámý uživatel2015-03-02 11:16:53
No, jsem opravdu velmi zvědavá, co z tohoto vznikde. Grafický návrh nevypadá špatně, otázkou zůstává, co se z toho nakonec vyvrbí.
Neznámý uživatel2015-03-02 08:35:44
Nevěřím, že se v dané věci bude něco dít. Návrhů už tu byla obrovská spousta, přesto se nikdy nic nezrealizovalo.
Neznámý uživatel2015-03-02 07:28:37
Možná, že myšlenka není zdá, přesto jsem zvědavý, kde na ni MŠMT vezme dlouhodobě peníze.
Mgr. Dalibor Fusek2015-03-01 19:41:23
V souvislosti s návrhem NIDV, který se týká kariérního systému pedagogických pracovníků, bychom se Vás chtěli dotázat, jaký na tento institut máte názor? Předpokládáte, že navrhovaný kariérní systém může napomoct v otázkách pracovněprávní problematiky českého školství?
Sobota 25.01.2020, svátek má Miloš


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Kdybyste si mohli opětovně zvolit, jakou profesní dráhu si zvolíte....

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.