Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Přijímací zkoušky na středních školách (19.5.2014-25.5.2014)

Neznámý uživatel2014-05-26 16:37:04
Přijímací zkoušky na maturitní obory SŠ ANO! Nebo udělat jasné kriteriální testy, po jejichž splnění může jít žák na maturitní obor. (Trojčlenku by měl zvládat každý na ZŠ a ne ji objevovat ve druháku na střední)
V době PC a webových portálů by si mohl každý dát přihlášek na SŠ kolik chce (či omezení na 50) s určením své priority. Ředitel by stanovil pořadí na školu přihlášených uchazečů a... Systém vyhodnotí: 1.škola, pořadí žáka a úspěšné odebere z dalších míst. No a oznámí uchazeči a řediteli výsledek. (8 dní na odvolání) a je rozhodnuto. Případných pár "nezadaných žáků" se zapíše do kola druhého.
J.V.
Neznámý uživatel2014-05-22 13:56:51
Pracuji na SŠ již přes 20 let a domnívám se, že problémů je více. Současný systém 2 přihlášek je nevýhodný jak pro školy, tak pro vycházející žáky a jejich rodiče. Pokud by se podávaly 2 přihlášky, bylo by lepší, udat preferenci už na začátku, tzn. když by se žák dostal na SŠ, kterou vybral jako první, už by nekonal zkoušky na druhou SŠ. Co se týká jednotných zkoušek, nechala bych volbu na ředitelích škol. Podle mého názoru by mohlo být dobrým řešením testování vycházejících žáků ZŠ, na základě kterého by mohli být přijati na SŠ. Zvýšilo by to jejich motivaci. V současné době se opravdu na SŠ hlásí a dostávají i žáci velmi slabí. Důvodem může být i způsob financování škol.
Neznámý uživatel2014-05-22 09:15:01
Osobně si myslím, že současný stav je velmi komplikován možností uplatnit 2 přihlášky na SŠ v prvním kole přijímacího řízení. Za prvé daný institut postrádá v demografickém propadu smysl (na 170 000 volných míst se hlásí cca 90 000 žáků) a za druhé je prokazatelně pro žáky nevýhodný. Co se týče centralizovaného systému přijímacího řízení, myslím si, že do určité míry je to dobrý nápad, nesmí se to však učinit silou, ale spíše určitou "přechodnou dobrovolností". Stále více se projevuje, že nejlépe se ve školství prosazují instituty, které školy přijmou za své. Typickou kladnou ukázkou mohou být jednotné závěrečné zkoušky u učebních oborů SŠ.
Neznámý uživatel2014-05-22 08:35:59
Myšlenka obnovení přijímacích zkoušek je podle mého názoru přínosná. Posunutí termínu např. na červen by bylo pro výuku na ZŠ jednoznačně přínosné, problém by ale přineslo SŠ - v té době už musí ředitelé vědět, kolik žáků přijali a následně kolik učitelů a s jakou aprobací bude na škole v dalším školním roce potřeba.
Neznámý uživatel2014-05-21 11:26:24
Napadá mne teď, zřejmě do určité míry kacířská myšlenka, ale co kdyby se přijímací řízení na SŠ dalo současně využít k prosazení státem stanovených priorit. Myslím tím např. stanovení určitých výjimek z přijímacího řízení o oborů vzdělání, které jsou potřebné na trhu práce a které jsou např. v souladu s prioritami Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR. Je to sice určitě složitá konstrukce, ale na druhou stranu, jak jinak přinutit žáky, aby si volili potřebné obory, než metodou cukru?
Neznámý uživatel2014-05-21 10:24:05
Souhlasím s tím, aby se přijímací řízení na střední školy s maturitou obnovilo. Bylo by zároveň vhodné se zamyslet nad termínem zkoušek. Doporučovala bych konec května, začátek června.
Neznámý uživatel2014-05-20 16:07:19
S ohledem na "daň za demokracii" by pravidla měla být obecná, tedy systemová - všem stejně. Kdo dosáhne v testech na ZŠ určitého minima, může jít na maturitní obor (průměr známek je rozdílný i o celý stupeň - vyhlášená zš ve větším městě oproti malým obcím s nedostatkem učitelů). Státní maturita konečně srovnává rozdíly mezi SŠ. Udělal bych těžší testy s tím, že kdo dosáhne např. 65% může na VŠ a od 45% jsou u maturity úspěšní. Kdo chce na VŠ udělá si opravu či doplňkový test dle zaměření VŠ.
J.V.
Neznámý uživatel2014-05-20 11:44:44
Docela zajímavá úvaha. Ještě ale drobnost k tomu plánování. Dovoluji si nesouhlasit. Jsem spolutvůrcem Dlouhodobého záměru ČR a dovoluji si tvrdit, že MŠMT dostatečně plánuje kapacitní potřeby na úrovni SŠ v rámci ČR (i když v rámci připomínkového řízení jsou často pozměněny). Problém je ovšem jinde. Plán je jedna věc, mnohem potřebnější je implementace. Ani se moc nedivím místním politikům, že nedokáží prosadit utlumení kapacit na úrovni krajů či obcí. Rozhodují totiž o tom samotní voliči (převážně rodiče dětí, jejichž odbornost v dané věci je minimální, ale hlas nejpodstatnější. Nazval bych to daní za demokracii. Je to složité, když ministerstvo zasáhne, hned všichni řvou, že je to zásah do jejich autonomie či kompetencí, když nezasáhne, zase všichni řvou, že je nekompetentní a neaktivní.
Neznámý uživatel2014-05-20 10:15:55
Jednotné přijímací zkoušky pro střední školy nemá smysl zavádět. Stačilo by využít jen slovenský model. Žáci, kteří v 9. třídě dosáhnou daného průměru (např.2,5) se mohou hlásit na maturitní obory a žáci se slabým prospěchem si mohou dát přihlášku jen na učební obor a případně si dodělat maturitu. Toto by bylo závazné pro celou ČR.
Zásadní problém je však i v tom, že síť středních škol a jejich kapacity vůbec neodpovídají počtu žáků vycházejících ze ZŠ.
Nikdo to neplánuje !!
Střední školy z důvodu svého přežití snižují nároky na své žáky.
Navíc má každý kraj jinou školskou politiku v přístupu k středním školám. Ing.Sedláček SŠ Bystřice pod Hostýnem
Neznámý uživatel2014-05-20 09:57:06
S kolegou/yní bych v zásadě souhlasil, problém vidím spíše v přechodu z maturitních oborů SŠ do VŠ. Při dnešním stavu legislativy, kdy každá VŠ "zneužívá" svého privilegia autonomie tak, že ve své podstatě nabere za státní normativ každého žáka a za rok ho s klidným srdcem vykopne, se dá v podstatě komentovat, že řešení otázky SŠ je jen předskokem řešení problému mnohem většího. Zde ale oceňuje zásadní přínos státní maturity.
Neznámý uživatel2014-05-20 09:07:32
Jednotné přijímací zkoušky pro MATURITNÍ obory jednoznačně ano. Šel bych dále, kdo nesplní minimální požadavky, NEMĚL by mít možnost se na maturitní obor přihlásit. Ať se vyučí a pak si příp. dodělá nástavbu.
Snižování nároků na žáky SŠ a VŠ je dlouhodobě katastrofální. Nejedná se zdaleka o všechny školy, ale bohužel je možné, aby podprůměrný žák/student prošel systémem až k vysokoškolskému vzdělání díky nízkým nárokům škol i některých maturitních testů.
Neznámý uživatel2014-05-20 07:52:56
Přijímací zkoušky problém nevyřeší. Místo jednorázového testování na vstupu by bylo efektivnější testovat opakovaně na výstupu ZŠ, bez stresu a dlouhodobě. Výsledky by se daly použít stejně jako v současnosti.
Neznámý uživatel2014-05-20 07:51:13
Já naopak zásadně nousahlasím. Připadá mi to jako další pokus o centralizaci a ovládnutí vzdělávací soustavy. Kde je garantováno, že stát danou věc učiní lépe než ředitel školy?
Neznámý uživatel2014-05-19 09:00:57
V dané věci s panem ministrem souhlasím. Je to katastrofa, když dnes vidíte, jak i gymnázia nabírají zcela nestudijní typy žáků. Nastiněný krok by mohl v dané věci významně napomoct.
Mgr. Dalibor Fusek2014-05-19 08:37:14
Pan ministr nastolil otázku povinných přijímacích zkoušek na střední školy. Souhlasíte s tímto jeho nápadem?
Úterý 23.04.2024, svátek má Vojtěch


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jaký je Váš názor na změny v PHmaxech?

  1. Změny napomůží k optimálnějšímu financování školství (5)
  2. Změny nejsou perfektní, ale je to krok správným směrem (1)
  3. Změny uškodí kvalitě vzdělávání (6)
  4. Změny zásadně likvidují české školství (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (2)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.