Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Děti se budou povinně učit techniku, nový předmět připomíná zrušené dílny (18.2.2019-24.2.2019)

Neznámý uživatel2019-03-04 09:47:20
Sorry, pochytily...
Neznámý uživatel2019-03-04 09:46:53
No... kdopak má čas dneska doma kutit, vy jo? Tak maximálně důchodce. Já jsem rád, že jsem rád, občas něco udělám, ale než poberu nové verze softwarů, které učím, mám chuť si tak akorát lehnout. Opravit se moc nic dneska nedá, doba je trochu někde jinde. A mít doma zařízenou dílnu, do které člověk jde jednou ročně, asi nemá smysl. Zase se neohánějme rodinou, ta má svého dost a řemeslné práce opravdu nejsou úplně na pořadu dne. Takhle by děti nemusely chodit do školy vůbec a všechno by pochytili doma. Je spousta rodin, kde táta sedne ráno do auta a přijede večer utahaný, to má změnit zaměstnání, aby mohl být kutilem? Vyvařování asi taky neletí jako dřív.
Neznámý uživatel2019-03-02 16:33:07
Za mého dětství děti přirozeně okoukaly doma, co a jak se dělá. Kluci podávali tátovi nářadí, šroubky a přirozeně se to učili. Holky zase pomáhaly vařit. Ale to není genderově vyvážené. Maminky často nevaří, tatínkové nic nekutí, takže to hodíme na školy. Všechno, co by mělo přirozeně vzejít z rodiny, budeme přidávat jako další povinnost škole.
Neznámý uživatel2019-02-28 20:25:18
Mě zaráží jedna věc. Děti mají batohy plné těžkých učebnic, aby nakladatelé vydělali, sešitů mají, že by mohly psát rukama nohama, hodin mají přitom méně než kdysi, a my jim k tomu chceme přikládat všechny ty branné, environmentální, polytechnické a kdovíjaké výchovy, které byly dřív ve výuce běžné a vešly se tam, pak pokrokově vymizely. A máme problém, kdy a kdo to bude učit. Tak buď budeme učit dál jako dnes, tj. neefektivně, "zábavně", "tvořivě" (přičemž tvoříme jedince, kterým dělají problémy čtení, psaní a počty) a pak nebude kam přidávat, nebo to celé racionalizujeme, tj. to trivium do nich efektivně nacpeme starým dobrým drilem a všechny ty "nadstavby" pak těchto dovedností mohou využívat a budou tvořivě pěstovat to, co mají pěstovat.

Ad polytechnická výchova - problém je nejen kdo ji bude učit, ale vlastně i co se v ní má učit. Opravit se toho mnoho nedá, všechno se dnes spíš vyměňuje, náhradní díly nejsou (výrobce nechce, abyste něco opravili, máte věc vyhodit a koupit novou), do domácích přístrojů se ani nedostanete (zkuste otevřít a zase smontovat zanesený fén...), pokud člověk není "kutil domácí", pak nemá doma ani nářadí. Ono to kvalitní něco stojí a má-li většinu času ležet ve sklepě (jak často renovujete starou skříň, jak tu někdo psal...), není k ničemu, nevím, jestli má smysl učit se rozebírat moderní pákovou baterii nebo záchod, ze kterého vidíte jen mísu, ostatní je kdovíkde, kdo se chce opravdu naučit pověsit poličku, najde postup na netu. Možná by měl větší smysl předmět, který by kromě základních způsobů opracování materiálu učil vztahu k technice, trochu se věnoval i dějinám techniky, přivedl žáky do firem, aby věděli, co dělá konstruktér i obsluha laserové řezačky, návštěva "montovny" by je mohla i motivovat k lepším výsledkům. Ale zase: KDO?
Neznámý uživatel2019-02-27 09:22:28
Pravdou je, že jsou děti - i ti starší - manuálně méně zdatní, než tomu bývalo.Proč? V dnešní době se dá téměř vše koupit, nechat zhotovit.Doba, kdy si jedinec musel vystačit sám se svým umem, je pryč. Po revuluci se vše - co připomínalo minulý režim - rušilo. Lze tuto eufórii pochopit.
Domnívám se, že by v ZŠ měly žáci alespoň v malé míře " ochutnat" práci rukama. Ovšem tak, aby je to bavilo. Chlapci X dívky. Všichni by měly mít možnost zažít úžasný pocit z vlastě vyrobeného, vypěstovaného, uvařeného....Možná, že v sobě objeví zájem vyučit se v oboru.
Neznámý uživatel2019-02-23 23:56:44
Cožpak o to, záměr, aby do výuky byly zařazovány takové vzdělávací obsahy,které ještě po 10 letech (jimž bude nutno projít) budou za nutných úprav potřebné a realizovatelné, je to chvályhodný. Ale: uvědomujeme si, kolika takovými záměry byli poslanci nebo ministerstvo (málokdy pedagogická veřejnost a pedagogický výzkum) ovlivněni a kolik záměrů bylo navrhováno? Řečno známým písňovým textem:"A kde jsou ti vojáci, co se s nimi mohlo stát? A kde jsou ti vojáci? Kde mohou být?" Civilní obrana? Sexuální výchova? Výchova k rodičovství, Environmentální výchova, Etika, Reformy pravopisu, Výchova k rodičovství, Mediální výchova? Bazální znalost těchto zámyslů a problémů s nimi spojených u posluchačů, resp. absolventů pedagogických fakult (ať už bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia). Jistě víte, co mám na mysli.
Propojení aktuálních, ale i perspektivních potřeb společnosti, míra souladu mezi potřebami společnosti a vzdělávacími potřebami, včetně akceptování vývoje struktury zájmů žáků a studentů.Nadhled zpracovatelů revize RVP a jejich vhled do problematiky. Všiměme si, jaké cíle mají jednotliví ministři a ministryně,jakou mají vizi (jakou mohou mít vizi
včetně časové možnosti získat pro ni nejen odbornou veřejnost, ale i rodiče), jak zvládají komunikaci mezi sebou a terénem? Ostatně, jakápak vize, při fluktuaci ministrů a ministryň, kdy většina z nich po krátké době odchází buď pro neschopnost dovalit bájný Sisyfův balvan na vrchol, kde je fungující vzdělávací S - Y - S - T - É - M, nebo (a to daleko častěji) pro politické hrátky nezodpovědné decisní sféry. Zatím termín
"technika","technické dovednosti", "praktické vyučování", "praktické dovednosti", někdy i slovo používané před lety "polytechnická výchova", možná, že zanedlouho se objeví i termín "pozemky". Je mi celkem lhostejné, do které škatulky NÚV adekvátní pojem zastrčí, spíš by mě zajímalo, zda tento podnět vzešel z MŠMT, některé z četných pedagogických asociací, z řad podnikatelů a výrobců, z touhy dětí nebo rodičů samotných, či ze strakovské kuchyně. Protože autor této myšlenky by ji mohl rozvést (jistě má svou představu v celkově pochopitelné podobě v hlavě, na papíru nebo v PC. Nerad bych byl špatně pochopen: nejedná se mi o to, abych negoval předem nějakou přínosnou iniciativu, ale příčí se mi fundovaně (v míře, které jsem odborně schopen) hovořit o detailech, nemám-li alespoň rámcovou představz celku. A pokud jsem četl níže uvedené pochybnosti, zejména stran ekonomického a personálního zázemí, mají kolegové naprostou pravdu.
Snad jen jednu poznámku na závěr. V srpnu to bude 19 let, kdy jsem se zúčastnil v Brně celostátního sjezdu učitelů. Ten sjezd měl honosné motto: "Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí". V té době jsem měl bláhový dojem, že "všechno bude jinak"; konečně! Jako obvykle, i tady bylo přání otcem myšlenky. A ani tady nebyla myšlenka ještě naplněna. Zdálo by se snad, že se vývoj našeho školství děje v bludném kruhu.Není tomu tak. Jde o spirálu. Jen si nejsem jistý, kterým směrem se otáčí.
Neznámý uživatel2019-02-22 18:40:34
... čili, zase se bude muset nějak švindlovat. Je mi z toho na ...
Neznámý uživatel2019-02-22 07:31:24
A vítězem se stává.... Školy, které mají školníka, ho zaměstnají jako vyučujícího v dílnách. Sice to bude složitější, protože školník nepotřebuje ani maturitu, ale ředitelé jsou kreativní. Bude třeba jako dohled v hodině a vymění si s učitelem pozici. A zaplatí se to ze šablon, určitě na to někdo nějakou vymyslí.
Neznámý uživatel2019-02-22 07:26:43
Dílny, pozemky ani vaření jsme ve škole nikdy nezrušili. Problém je, že na dílny i pozemky máme už starší kolegyně a mezi současnými mlaďochy moc nevidím jejich pokračovatele. Kdysi jsem pozemky učila a je to dost náročné, musíte tomu rozumět, mít vztah, kázeňsky je to dost složité, většinou to máte v odpoledním vyučování(fuj hlína, nebudeme pracovat zadarmo, to je proti právům dítěte, nebudu sahat rukama na trávu.... - výroky žáků)
Neznámý uživatel2019-02-20 08:56:45
Já myslím, že otázka "kdo to bude učit" to vyřeší sama a brzy. Nikdo. Prostě v zemi politologů,kulturních antropologů a projektových manažerů se do toho nikdo nepohrne. Plus odpor dětí zvyklých rukama ošmatlávat pouze mobil.
Neznámý uživatel2019-02-19 21:33:59
Nás malotříďáky nic nezaskočí.Jsem ve školství víc jak 30 let a běžnou údržbu jsme si často musely dělat samy (učitelky). To máte: práce s běžným nářadím i vrtačkou - přivrtat poličky, opravit staré skříně, těsnění u umyvadla, odvzdušnit topení, obrousit a natřít lavice, výmalba, montáž a drobné opravy nábytku,práce na zahradě,...:-)
Výuku dílen měli dříve jen kluci, holky vaření a péči o dítě. Polytechnickou zručnost jsem se naučila doma od tatínka. Myslím, že škola nemusí ve všem suplovat úlohu rodiny. Ale jsem pro, aby se praktické dovednosti do výuky vrátily ve větší míře. Je to příležitost, jak se mohou realizovat a vyniknout i žáci, kteří nemají "hlavu na učení" - ale šikovné ruce. Určitě si mnozí vzpomínáte, jak jsme záviděli šikulům, kteří se mohli někdy "ulejt" z vyučování, když si je vyžádal pan školník na pomoc:-) Zlaté časy...Je to rozhodně lepší investice než inkluze!
Emil Kudrnovský2019-02-19 09:13:57
Já vím, řeknu ve sborovně to samé.;-)
Neznámý uživatel2019-02-18 22:17:00
Otázka zní jasně: Kdo bude učit předmět technika ? Žádné DVPP pane Kudrnovský, ale mnohde to bude ve stylu: Holky, kdo to zmákne? Paní učitelka před důchodem bude chudák ve stresu. Nemám iluze. Šťastné školy, kde budou mít šikovné ruce k dispozici. Na to zase nebudou kvalifikovaní učitelé a kvalitní pomůcky. Vymýšlejí to snílkové a vizionáři, tak ať to v českých podmínkách jdou učit oni.
Emil Kudrnovský2019-02-18 20:13:42
Na MŠMT "objevili Ameriku". V podstatě půjde o inovované dílny, které rozumní ředitelé škol nezrušili. Přibudou zase další dotace, kteé budeme muset administrovat, pokud budeme chtít dovybavit dílny.

Mě spíše zajímá, kdo to bude učit a kdo nám dá peníze na materiál? Ani odřezky z truhlárny nám zdarma nikdo nedá. Hotové stavebnice stojí dost financí. Ale s tím bychom si postupně nějak poradili.

Dáleko horší je manuální zručnost kantorů... nechci se nikoho dotknout, ale ti mladí šli mimo jiné studovat VŠ proto, aby nemuseli dělat rukama. Vyrůstali již v době, kdy se dalo vše potřebné koupit, tj. jejich rodiče neměli potřebu vyrábět něco "na koleni" a ti mladí to nemají zažité.

Ani venkovské školy na tom nebudou lépe. Doba, kdy v naší venkovské škole učilo 90 % kantorů ze vsi či z okolí, kteří se starali o svůj domek a zahradu, je pryč. Nyní těch 90 % kantorů dojíždí z města, neměli a nemají potřebu dělat doma něco rukama (kromě montování nábytku z IKEA).

Takže další DVPP. Myslíte, že 6ti hodinové školení bude stačit? ;-)
Mgr. Dalibor Fusek2019-02-18 07:59:02
Na základní školy se má vrátit povinná výuka praktických dovedností. V rozvrzích přibude předmět technika, jehož součástí budou i manuální práce. Počítají s tím nové učební plány, které připravuje Národní ústav pro vzdělávání. V dětech má vzbudit zájem o znalosti techniky a naučit je praktickým dovednostem, které jim často chybí. Zajímalo by nás, co si o tomto záměru myslíte Vy?
Středa 24.07.2024, svátek má Kristýna


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.