Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Aktualizace rámcových vzdělávacích programů (11.10.2021-17.10.2021)

Neznámý uživatel2021-12-03 19:01:28
Je to hnus, velebnosti.
Neznámý uživatel2021-11-05 19:30:10
Ale ani u středních škol nejsou školní programy na místě.
Příklad přímo ze života: Žák 3. ročníku odborné školy se přestěhoval od matky k otci (rozvedení rodiče), přestoupil do naší školy, ale původní škola je v jiném kraji 150 km daleko. I když nastoupil na naší škole do naprosto stejného oboru (= stejný kód i název oboru - tedy ŠVP podle stejného RVP) a stejného 3. ročníku, nestačil se po pár dnech v některých odborných předmětech divit. To, co znal už ze druháku, se teprve v jednom předmětu probíralo, a v jiném předmětu látka navazovala na látku již probranou dříve, a tu na původní škole v daném předmětu teprve měli probírat, takže ničemu nerozuměl. Protože to takto bylo ve více předmětech, nenašlo se řešení, jak by to zvládl. Asi po dvou měsících se rozhodl, sice velmi nerad, přestěhovat zpátky k matce a přestoupit na původní školu. Ztratil vlastně zbytečně dva měsíce a musel toho mnoho dohánět.
RVP jsou i pro mne Republikový Vzdělávací Paskvil.
Neznámý uživatel2021-10-31 10:42:16
RVP a následně ŠVP způsobily hluboký pokles vzdělanosti našich dětí a mládeže.Škola má vždy pracovat v jasném systému, který ctí veškeré pedagogické zásady, pro žáky základního vzdělávání má být co do množství a výběru učiva a zdrojů jednotná, má prostě naučit potřebné základy a připravit žáky na budoucí specializace a profese. To, že dnes má každá škola svůj vzdělávací program, který nekoresponduje s ostatními programy škol, každá škola využívá jiné zdroje apod., způsobilo totální chaos v základním vzdělávání.
Doba s sebou přinesla nové fenomény, časté střídání bydliště, střídavou rodičovskou péči, přechody žáků ze škol do škol, a tím také nejednotnost v učebních osnovách, nerespektování posloupnosti a přiměřenosti učiva, nerespektování výběru učiva dle důležitosti, nadbytečnost učiva, atd.,atd.. Samozřejmě škola musí i rozvíjet nadání talentovaných žáků, může rozšířit pro nadané rozsah učiva apod., ale to by mělo být jen a jen v kompetenci pedagogů, od toho je požadováno vysokoškolské vzdělání a potřebná míra odpovědnosti, samostatnosti a kreativity.Je normální, když se sejdou žáci stejného ročníku různých škol a každý probírá v určitém čase zcela odlišnou látku - např. Přírodopis v 8. ročníku - 1 žák probírá biologii člověka, 1 žák ekologii, 1 žák buňku, 1 žák horniny, a 1 žák nemá v 8. roč. přírodopis vůbec ?? Tak si někdo představuje základní vzdělávání ? Co následuje, když dítě změní školu, je tragédie. Některé podstatné učivo ho zcela mine, protože oni to ještě, nebo vůbec neprobírali. To nikdo z těch odborníků, kteří se věnovali RVP a následně ŠVP nepochopil, že základní škola je základ, kterým by jednotně měly projít všechny děti? Zrušené "zelené"osnovy byly přímo vzorové, jak pro pedagoga, tak pro rodiče, kteří si mohli kdykoliv zkontrolovat, jaké učivo v jakém časovém horizontu jeho dítě probírá a neřešili by při změně školy "neřešitelné". Takže my pedagogové vnímáme RVP a ŠVP pouze jako nesmyslný, nadbytečný a chaotický materiál, který slouží tak jedině kontrolním orgánům.
Jiná situace je u středních škol, kde jsou školní programy na místě.
Neznámý uživatel2021-10-27 07:18:01
RVP a následně ŠVP způsobily hluboký pokles vzdělanosti našich dětí a mládeže.Škola má vždy pracovat v jasném systému, který ctí veškeré pedagogické zásady, pro žáky základního vzdělávání má být co do množství a výběru učiva a zdrojů jednotná, má prostě naučit potřebné základy a připravit žáky na budoucí specializace a profese. To, že dnes má každá škola svůj vzdělávací program, který nekoresponduje s ostatními programy škol, každá škola využívá jiné zdroje apod., způsobilo totální chaos v základním vzdělávání.
Doba s sebou přinesla nové fenomény, časté střídání bydliště, střídavou rodičovskou péči, přechody žáků ze škol do škol a tím také nejednotnost v učebních osnovách, nerespektování posloupnosti a přiměřenosti učiva, nerespektování výběru učiva dle důležitosti, nadbytečnost učiva, atd.,atd. Samozřejmě škola musí pracovat a rozvíjet nadání talentovaných žáků, může rozšířit pro nadané rozsah učiva apod., ale to by mělo být jen a jen v kompetenci pedagogů, od toho je požadováno vysokoškolské vzdělání a potřebná míra odpovědnosti, samostatnosti a kreativity.Je normální, když se sejdou žáci stejného ročníku různých škol a každý probírá v určitém čase zcela odlišnou látku - např. Přírodopis v 8. ročníku - 1 žák probírá biologii člověka, 1 žák ekologii, 1 žák buňku, 1 žák horniny, a 1 žák nemá v 8. roč. přírodopis vůbec ?? Tak si někdo představuje základní vzdělávání ? Co následuje, když dítě změní školu, je tragédie. Některé podstatné učivo ho zcela mine, protože oni to ještě, nebo vůbec neprobírali. To nikdo z těch odborníků, kteří se věnovali RVP a následně ŠVP nepochopil, že základní škola je základ, kterým by jednotně měli projít všechny děti? Zrušené "zelené"osnovy byly přímo vzorové, jak pro pedagoga, tak pro rodiče, kteří si mohli kdykoliv zkontrolovat, jaké učivo v jakém časovém horizontu jeho dítě probírá a neřešili by při změně školy "neřešitelné". Takže my pedagogové vnímáme RVP a ŠVP pouze jako nesmyslný, nadbytečný a chaotický materiál, který slouží tak jedině kontrolním orgánům.
Jiná situace je u středních škol, kde jsou školní programy na místě.

Neznámý uživatel2021-10-21 17:23:32
Vyjmuto z 82stránkového RVP Strojní mechanik. Oboru, na který jsou zhusta přijímáni hulváti se čtyřkami, pětkami, výchovnými problémy a naprostou neochotou se čemukoli učit. Nebýt těchto žáků, obor zanikne:

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:
−mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
−ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; −uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
−poslouchat s porozuměním mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov), pořizovat si poznámky;
−využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně svých zkušeností i zkušeností jiných lidí;
−sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
−znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Neznámý uživatel2021-10-21 17:16:36
Já bych udělal jednoduché pravidlo: nový dokument bude v první verzi sepsán vlastní rukou. To by byla najednou stručnost!
Neznámý uživatel2021-10-21 07:33:02
Souhlasím s předřečníky - hromady papíru pro inspekci.
Neznámý uživatel2021-10-20 07:48:10
Naprosto souhlasím s předchozím příspěvkem.
RVP jsou zbytečným stohem papírů. Škoda našich lesů. Původní osnovy stačilo inovovat, ale někdo potřeboval práci a výzkum ,aby zpracoval RVP. Nevím, kdo z rodičů a učitelů si kompletně přečte celý školní vzdělávací program daného oboru, který má i přes 100 stránek. My jich máme 7 a stále je máme tzv. inovovat. Například inovace předmětu Ekonomika je cesta zpět.
Neznámý uživatel2021-10-19 11:23:23
RVP jsou naprosto zbytečným souborem papírů. Vzdělávací obsah je samozřejmě nutno určit obecně a celorepublikově, rozdělit ho do jednotlivých ročníků, ale tento účel daleko lépe splňovaly osnovy. Původní osnovy stačilo přepracovat na dnešní dobu a doplnit, že obsahují základní látku, kterou je možné z například 20% upravit v rámci profilace školy.
Neznámý uživatel2021-10-19 08:33:18
RVP byl krokem zpět a vede k destrukci vzdělávání. Kvalitní školní osnovy s možností učit v blocích a učivo předmětů prolínat (což ostatně nebyl problém, pokud ve vedení školy nebyl blb), by byly naprosto skvělé a dostačující. Nadstavbové učivo bylo vždy součástí a jistě by nebyl problém ho rozšířit. A bylo by jasné, co má žák znát ve čtvrtém nebo sedmém ročníku. Při přechodu za školy na jinou školu by nebyl problém. Pořád se něco inovuje, modernizuje a pořád je vzdělávání horší a horší.
Neznámý uživatel2021-10-17 12:02:51
Je pozoruhodné, jak se stále něco modernizuje a inovuje, kritici školství (kteří sami často už raději neučí) mají mantru "výuka jako za Marie Terezie", ale děti jsou stále hloupější, nebo lépe nevzdělanější. Srovnání s Marií Terezií pokulhává, protože její systém byl skutečným pokrokem ve své době. Na začátku školní docházky, kdy si děti rády a snadno pamatují, se kolem vzdělávání jen chodí, pak se zjistí, že budou chtít na gymnázia, tak se chvíli blázní, a po odchodu gymnazistů se rezignuje. Děti nutíme vynalézat kolo, místo abychom jim řekli, co kolo je, jaké jsou druhy a učili je ta kola používat, čili dali jim důkladný základ, na kterém se dá stavět. Příčina nesmyslné obsáhlosti "rámců" spočívá v tom, že autoři nevědí, co přesně mají chtít. Jakmile mluvím o něčem, o čem nemám přesnou představu, zašťituji se mnoha slovy v domnění, že se tam zdravé jádro někde objeví. To zná každý učitel, když si vzpomene na své začátky. Užvaněnost RVP se nedá "inovovat" tak, že v několika kapitolách místo jedné stránky naplácám tři (ono to tiž jinak nevypadá). Naprosto nechápu, co bylo špatně na staré stručné osnově, kde jsem si mohl 30 % upravit podle sebe. Proč je proboha všechno "nové" nabubřelé a nekonečně ukecané?
Neznámý uživatel2021-10-14 19:24:33
Když zjišťuji, jak někteří kolegové, po nichž jsem převzal žáky, "učili" v době distanční výuky, myslím si, že nějaké "inovace" RVP představují naprosto marginální problém. Stejně se to 90stránkové "rámcové" ptydepe dá zpracovat tak, že jeden inspektor to pochválí a druhý vám to hodí na hlavu. Je to hra bez pravidel, text jen bobtná, o skutečnou "inovaci" nejde ani vzdáleně. Vsadím se, že existuje celá řada "pedagogů", kteří ŠVP v životě nečetli a skoro netuší, že existuje RVP. Učí podle jakéhosi tematického plánu, který někdo zpracoval.
Neznámý uživatel2021-10-13 11:48:47
Inovace "papíru" nikdy nic nezlepšila. Kvalitu vzdělávání ovlivňují kvalitní pedagogové. A až na to přijdou, tak se zlepší kvalita vzdělávání ve školách.
Neznámý uživatel2021-10-12 14:08:11
Nemyslím si, že inovace RVP ovlivní kvalitu vzdělávání. Jde spíše o problém výchovný než vzdělávací, co se týče kvality našich žáků.
Mgr. Dalibor Fusek2021-10-10 15:52:46
V nedávné době proběhla rozsáhlá aktualizace mnoha RVP. Zajímalo by nás, jak se na dané aktualizace díváte? Zlepší kvalitu vzdělávání ve školách?
Pondělí 04.07.2022, svátek má Prokop


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jak se stavíte k vyhlášení stávkové pohotovosti školskými odbory?

  1. Ocenil bych vyhlášení přímo stávky (3)
  2. Podporuju vyhlášení stávkové pohotovosti (1)
  3. Se stávkovou pohotovostí nesouhlasím (7)
  4. Je mi to úplně jedno (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.