Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Nerovné zvýšení platů pedagogů (23.2.2015-1.3.2015)

Neznámý uživatel2021-02-19 19:03:17
Dobrý den, platí 4%navyseni platu učitelů od 1.1.2021 i pro učitele soukromých škol?
Neznámý uživatel2015-03-01 22:09:10
Reakce na komentář 2015-02-27 08:25:20.
Pane kolego, co to plácáte za trapnosti. Za celou kariéru, co učím (29 let), si pro fungl nové auto došli pouze dva kolegové, ostatní kupujeme rezavé ojetiny. A co se týká dovolené o prázdninách, tak to leckdy taky není žádná výhra. Zkuste víckrát za sebou požádat o dovolenou např. v červnu nebo v září (protože váš partner v červenci či srpnu nemůže), nemáte šanci. O skromnosti byste měl vykládat politikům-trafikantům, kteří si přes své funkce oklikou přihrávají stamiliony.
Mně spíš vadí jiná skromnost. Naše společnost je tak skromná, že nepotřebuje pro budoucnost vzdělané lidi, kteří potáhnou naši ekonomiku a proto jim nezaplatí kvalitní učitele. A když přidá učitelům pár stovek, tak je kolem toho ve všech médiích vždycky humbuk, jako nyní v posledních týdnech. Mělo by se více diskutovat o nerovnosti platů vzhledem k ostatním vysokoškolákům v naší společnosti. A co se týče nepedagogických pracovníků, i ti přece svým příkladem a chováním vychovávají mladou generaci a jejich ohodnocení je opravdu směšné.
Neznámý uživatel2015-02-27 13:38:22
Stále se mluví jen o platech pedagogů, ale ve školství pracují i jiní zaměstnanci (kuchaři, uklízeči, účetní...)a jejich platy jsou směšné.Ekonomové na školách mají mimimálně stejné vzdělání jako např. vychovatelky, také mají zodpovědnost, avšak daleko méně peněz. Jak je možné, že jsou ohodnoceni jinak, než např. zaměstnanci městských úřadů.... ? Má snad ekonomka školy menší zodpovědnost a méně práce než ekonomka jiného úřadu? Nebo snad uklízečka uklízí hůře? O tabulkové platy těchto zaměstnanců by se měl někdo kompetentní konečně zajímat!
Neznámý uživatel2015-02-27 12:20:31
Domnívám se, že peníze na odměňování pedagogů by měly být poskytovány jen a jen pedagogům státních škol. Nerozumím tomu, proč jsou dotovány soukromé školy ze státního rozpočtu. Dobře, založím si svou soukromou firmu a peníze např. na mzdy mých zaměstnanců (alespoň částečně)mi bude dávat stát? To se mi ale bude podnikat... Ale to by museli být politici, kteří nebudou zkorumpovaní a zároveň by byli tak trochu "osvícení". Nicméně mzdy ve školství nejsou závratné, ale jsou ve vztahu k průměrné mzdě v tom kterém státě, někde okolo tohoto průměru. Horší je to pak s řediteli a zástupci ředitele škol. Dělají mnoho činností, ke kterým jsou v jiných odvětvích zřízena pracovní místa, jako např. energetik, právník, projektový manager apod. A peníze na asistenty pedagoga či na osobní asistenty? Mzdy těchto lidí jsou směšné. Jak získám kvalitního asistenta pedagoga s potřebnou kvalifikací a praxí za nějakých cca 16 000,- Kč hrubého? Takto asi ani proklamovaná inkluze nejde provést. Ale to už je otázka, jak jsem již vlastně řekl, pro někoho jiného. Ředitel školy.
Neznámý uživatel2015-02-27 08:25:20
Myslím si, že si všichni hodně stěžujeme, jak jsme na tom špatně.Vidím ale nová auta, krásně zařízené byty, pěkně oblečení učitelek i učitelů.A když se někoho z učitelů zeptám.Tak jak ses měl o prázdninách? Dozvím se o báječné dovolené v zahraničí.Nechci tuhle diskusi zlehčovat, ale už jsme zapomněli na skromnost.Tak státe dávej, dávej ať se mám dobře.Měli by jsme si ale také uvědomit, že jsou určité meze.Ale to nikdo nechce slyšet.
Neznámý uživatel2015-02-26 13:24:41
Pan ministr ignoruje nejen soukromé školy, ale rovněž i školy církevní. Ještě k poslednímu pořadu Máte slovo o integraci žáků. Pokud jsou to žáci tělesně postižení, je samozřejmé, že by měli být integrováni. Mentálně postižení a těžce zvladatelní žáci by měli navštěvovat speciální školu. V pořadu mě zarazilo, jak pan ministr mluvil o asistentech, že pro budou peníze. Není to pravda, peníze přidělené škole vůbec nestačí.
Neznámý uživatel2015-02-26 11:57:55
Bylo nám slíbeno 3,5%. Ať počítám jak chci 3,5 % jsme nedostali. Učitelství není povolání, ale poslání a je velice náročné pokud je děláte dobře a zodpovědně. Jsem ředitelka a pracuji 36 roků ve školství, takže mě jen tak něco nerozhodí. Stále nám přibývají nové úkoly, stále se mění legislativa, narůstá administrativa. Postavení učitele v naší společnosti je po všech stránkách na velmi nízké úrovni. Ve firmách jsou funkce rozděleny, ve školství dělá ředitel všechno. Rozdílné podmínky jsou i v jednotlivých krajích. Takže platy, platové postupy a jejich výše, odměny za vykonanou práci a celkovou zodpovědnost jsou směšné.
Neznámý uživatel2015-02-26 08:25:08
Jen doplním, že někteří učitelé nedostali přidáno vůbec, učitele na soukromých školách pan ministr ignoruje...
Neznámý uživatel2015-02-26 08:06:36
Někdy opravdu pochybuji, co sami pedagogové chtějí. Nejprve jim vadí nerovnosti mezi platy jich samotných, když se systém přizpůsobí a tyto nerovnosti dorovná, nadávají zase. Opravdu jsem z toho neskutečně zmatený a jsem rád, že za otázku platů nezodpovídám. Kolegové, udělejme si alespoň v tomto trochu jasno, jinak začneme být opravdu směšní.
Neznámý uživatel2015-02-24 22:33:48
Někteří dělníci vydělávají dokonce více než ředitelé škol. Jako ředitelka vesnické školy nedosáhnu ani po posledním zvýšení platů na tolikrát zveřejňovaný průměrný plat v ČR. Zvýšení mého platu při 24 letech praxe bylo ve výši cca 500,-Kč. A to při odpovědnosti za vše , co se ve škole odehraje nezávisle na Vaší vůli- za to, co udělá či řekne Váš zaměstnanec, co udělají žáci navzdory všem opatřením, která jste zavedli, nutnost orientovat se v problematice finanční, personalistice, bezpečnosti a technic. norem či požadavků, hygieny atd. a v neposlední řadě závislost na libovůli zřizovatele, jež s Vaším platem i prac. poměrem může manipulovat, jak se mu zlíbí.
Rovněž mne zaráží markantní zvýšení platů v 8.plat.třídě, což se týká i asistentů pedagogů. Pro kvalifikaci asistenta pedagoga stačí v některých případech vyučení s kurzem pro pedagogické asistenty, přičemž na VŠ absolvují uchazeči 3 letý bakalářský obor asistent pedagoga s platem stejným jako v prvním případě.Vyplatí se tedy mladým studovat? Přinejmenším podivné.
Neznámý uživatel2015-02-24 13:35:40
Je smutné, že někteří dělníci bez vzdělání vydělávají více, než učitelé :-(
Neznámý uživatel2015-02-24 11:09:55
Byla jsem také rozhořčena. Proč nekvalifikovaným bylo tolik přidáno, když požadujeme pedagogy kvalifikované. Proč nebylo dáno všem stejně v procentech, jak bylo přislíbeno a uveřejněno? Bylo by to spravedlivější. U nás se nepřidává v tisících, ale těšíme se na každou korunu. Jedním slovem nespravedlivé a neomluvitelné.
Neznámý uživatel2015-02-24 10:12:38
Dobrý den, ráda bych reagovala na větu: "Z jiného pohledu: Kdo zvolil kantořinu, musí počítat s tím, že se stát nepředá, a chce-li si zlepšit příjmy, musí najít ještě další aktivity" Je to smutné, ale je to tak. A ještě smutnější je, že já jako kvalif. ředitelka malotřídní mš mám menší výplatu než můj muž, který učí na ZŠ. A to si myslím, stojí za zamyšlení...
Neznámý uživatel2015-02-23 17:37:46
Reakce na předchozí článek: Ano, souhlasím s Vámi, že je dobře, že stát může přidat, ale i ubrat. Ale předchozí vlády naprosto zbytečně přibrzdily rozvoj ekonomiky (např. zvýšení spotřební daně nafty natolik snížilo její obrat, že se na této dani vybralo zhruba o 10 mld méně - dle zahraničních ekon. expertů), a tím byli poškozeni všichni, a když pak hrozí deflace, jde skutečně do tuhého.
Co se týká Řecka, tak "někdo" přece rozhodoval o tom, jestli splňuje podmínky pro vstup do EU nebo nikoli, ale vidina investic v Řecku pro západní firmy asi byla silnější. Takže Řecko dle mého názoru 100% vinu nenese.
Ale vraťme se k nerovnému napravování platů pedagogů (rozebírání ekonomiky není tématem týdne). Domnívám se, že někdo potřebuje, aby pedagogové byli rozhádaní, protože s jednotnou masou se velmi špatně manipuluje.
Z jiného pohledu: Kdo zvolil kantořinu, musí počítat s tím, že se stát nepředá, a chce-li si zlepšit příjmy, musí najít ještě další aktivity.

Neznámý uživatel2015-02-23 07:46:31
Nevím, kde kolega v předchozím článku přišel na to, že někdo někoho okradl? V demokratickém státě je obvyklé (a chvála Bohu za to), že stát může přidat, ale i ubrat na platech, jestliže jej k tomu vedou ekonomické okolnosti. Zvyklosti typu "mám na něco (čti všechno)" nárok vedou ke katastrofám typu Řecko!!!!
Neznámý uživatel2015-02-23 00:15:11
Pane magistře Fusku, proč nenazýváte věci pravými jmény. Nejedná se přece o navýšení platů či přidání pedagogům, ale o sotva dorovnání toho, o co předchozí vláda okradla nejen pedagogy, ale i policisty a další. A když se k tomu přidají nulové odměny a snižování osobních příplatků, nelze se divit, že motivace učitelů k práci klesá.
Mgr. Dalibor Fusek2015-02-22 19:40:50
V tomto týdnu by nás zajímalo, jak se díváte na to, že avizované a uskutečněné navýšení platů pedagogům bylo provedeno nerovnoměrně a celkový důsledek byl takový, že některým pedagogům bylo přidáno zásadně více než jiným.
Sobota 28.05.2022, svátek má Vilém


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Budete mít v příštím školním roce kapacitní problémy ve Vaší škole?

  1. Ano, prakticky neřešitelné (2)
  2. Ano, ale zvládneme je (0)
  3. Ne, problémy neočekáváme (1)
  4. Naopak, budeme mít nedostatek žáků (1)
  5. Ještě netušíme (0)
  6. Na otázku neumíme odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.