Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Kvalita učitele - základ kvalitního žáka (25.5.2015-31.5.2015)

Neznámý uživatel2015-06-05 13:14:38
Domnívám se, že stojíme na prahu krachu českého základního a středního školství. Tuto situaci, jednoznačně, způsobili politici! Buzková rozbila na základních šklách jednotné školství v ČR! Politici prosadili vznik nadbytečného počtu středních škol a dopustili dotace ze státního rozpočtu těmto soukromým subjektům! Politiky nezahjímá, že stát financuje řadu škol, které vzdělávají žáky či studenty pro úřady práce. Financují obory, které nejsou na trhu práce potřebné! Vysoké školy, nejen s pedagogickým zaměřením, navštěvují studenti jako např. "pasáček vepřů s maturitou", "zedník s maturitou" apod. Dříve tam šli studvat v naparosté většině absolventi gymnázií!!! A dnes??? V řadě případů jsou to nevzdělaní ale velmi sebevědomí studenti, kteří si myslí, že jim okolní svět "hází klacky pod nohy", když po nich něco chceme! Politici, vzpamatujte se, jinak budeme v blízké době stát mladých invalidních důchodců, kteří nechtějí pracovat, a i učitelů, kterým naprosto chybí veškeré kompetence potřebné k výkonu takové náročné práce, jako je učitelství. Uffff!!!
Neznámý uživatel2015-05-27 12:58:47
Kvalita výstupů žáka je dána několika faktory:
• jeho nadáním
• vedením a výchovou v rodině
• kvalitou učitele, která zaleží na jeho profesní přípatce na VŠ a na jeho osobnosti.
Dovolila bych si obecný výrok, že v ČR neexistuje VŠ, která by studenta připravovala na dráhu učitele ve všech potřebných aspektech od administrativy, přes práci se znevýhodněnými žáky, komunikaci s rodiči a veřejností, přes školní kurikulum, i po stránce odborné. Zde také leží jádro problému.
Pokud se zamyslíme nad kvalitou učitele – je vhodné hodnotit jeho motivaci pro dráhu učitele. Pokud je pedagogická fakulta jako jediná ze škol daného oboru, která ho je ochotná přijmout, je to signálem nekvalitní odbornosti uchazeče.
Dále proč by odborně kvalitně připravení studenti měli drát o VŠ profesi, která je nejníže finančně hodnocena. Ekonomický aspekt je také jedním z faktorů nízké kvality uchazečů o výkon profese učitele.
Neznámý uživatel2015-05-27 08:03:35
Dobrý den, Vaše názory jsou velice podmětné. Myslím si však, že VŠ ať se snaží jak může nenahradí praxi. Bylo by tedy dobrékdyby studenti v rámci studia měli praktickou část, ne jen 14 dní, ale alespoň 2 měsíce souvisle, kde mohou poznat školní prostředí s jeho všemi klady i zápory lépe. Jsme jednotřídní škola a i my se musíme zaručit správné vzdělávání dětí. Nedávno jsme měli studentku na praxi v naší škole a její názory na řešení situací se velice míjely dané věci, protože např. rozdělení hodin v jednotřídní škole má veliký vliv na praktické přípravy na výuku. Proto se přikláním k větší praxi pro studenty.
Vítová
Neznámý uživatel2015-05-25 13:09:46
Souhlasím zcela s názorem, že hlavně VŠ pedagogické fakulty by měly studenty učitelských oborů vybavit do praxe nejen diplomem, ale hlavně praktickými cvičeními, seznámením s legislativou a odpovědností za žáky, metodickým vedením třídy, metodami řízení výuky, nápady pro konkrétní práci, metodic. postupy výuky určeného učiva. Ze zkušenosti s
čerstvými absolventy pedag. ob. nebo praktikanty vím,že jejich vybavenost dovednostmi a vědomostmi z fakulty pro práci učitele je velmi sporadická. Mají žáky učit aplikovat poznatky v praxi a většinou toho sami nejsou schopni. Samozřejmě nestrkejme všechny do jednoho pytle. Povedlo se mi i několikrát narazit na absolventa, který do ped. procesu naskočil úplně ukázkově. Učitelem se prostě buď narodíte nebo ne. Empatii, přirozenou schopnost získání autority a především chuť pracovat s lidmi(nejen s žáky, ale i kolegy a rodiči) tu prostě nevystudujete. A pokud se s těmito dispozicemi nenarodíte a studujete pedag. fakultu, měla by Vás aspoň tato vybavit příklady postupů výuky, řešení problémů s žáky i jejich rodiči, právními důsledky jejich kroků . Učitelská práce není vůbec jednoduchá. Určitě by se při výběru učitelů do pracovního kolektivu ředitelem hodilo mít možnost vyžádat si tzv. pracovní reference. V každém životopisu si sice přečtete, co vše učitel v předchozím zaměstnání dělal, ale už se nedočtete, jak kvalitně to dělal, jaké měl vztahy učitel-žák, učitel-rodič.
Když se ředitel zrovna netrefí při výběru do kvalitního učitele, musí si poradit jak umí, protože netrefit se může několikrát v roce ( viz 3 měsíční zkušební doba) a měňte třídě několikrát do roka vyučujícího. To je sebevražda školy, protože rodiče Vám žáky z této třídy přehlásí do školy, kde štěstí při výběru pedagogů zrovna měli.
Navíc, dnes opravdu není z čeho vybírat, protože lidé, kteří sice vztah k dětem, znalosti v příslušné oblasti mají, ale dle Zák. o ped. prac. nesplňují kvalifikač. požadavky, nemohou být přijímáni .
Neznámý uživatel2015-05-25 12:48:53
Máme na škole veliký problém - víme, že učitel neumí učit a ani se nechce učit a svou práci zlepšit. Přesto neexistuje možnost jak se jej zbavit, protože učí předmět, ve kterém jej stávající učitelé nezastoupí a nového učitele na jeho místo nelze přijmout. Určitě nejsme jediní. No a nepřipravenost absolventů VŠ pro práci učitele je "kapitola sama pro sebe".
Neznámý uživatel2015-05-25 12:08:33
Nekvalitní učitel by měl být rozpoznán už na VŠ a mělo by mu býti doporučeno, aby změnil školu v zájmu jeho budoucích žáků. Dále by měla býti možnost, aby si ředitel mohl svůj kolektiv učitelů sám vytvořit, protože nejen, že si je nemůže vybrat, navíc se jich dnes ani s odchodem do důchodů nemůže regulérně zbavit a vláčí je jako kouli na noze. S učiteli je to jako s ostatními smrtelníky, najdete v nich úžasné lidi stvořené k tomuto povolání, ale také lidi /a tech je bohužel většina/, kteří sem vůbec nepatří, dělají učitelům špatné jméno, myslí si, že jsou nejchytřejší, ačkoliv v každodenním životě je strčí do kapsy kdejaká kuchařka, nebo kdejaký řemeslník a hlavně chtějí větší a větší peníze, protože se necítí stále dostatečně ohodnoceni.
Neznámý uživatel2015-05-25 10:47:49
Pokud chceme mluvit o kvalitách učitele, musíme se zamyslet nad kvalitou vzdělávání na VŠ, které nám učitele připravují, dále je to kompetence ředitelů, které jsou velmi omezené k možnostem výběru pedagogů a dále posuzování způsobilosti učitele vykonávat práci pedagoga je zcela formální!!!
Pro ředitele je to sázka do loterie, buď se trefí nebo ne, to je potom velký problém pro všechny, především pro žáky.
Mgr. Dalibor Fusek2015-05-25 08:19:48
Rádi bychom se Vás zeptali, zda považujete současné pedagogy za dostatečně připravené k výuce současných dětí.
Čtvrtek 08.06.2023, svátek má Medard


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.