Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Povinný ročník předškolního vzdělávání (22.6.2015-28.6.2015)

Neznámý uživatel2015-07-01 14:47:41
Povinný rok školní docházky je nesmysl.Spíš je to pokus,jak začleňovat romské děti do vzdělání.Ale jejich rodiče si stejně budou dělat ,co chtějí,to je přece mnohaletá zkušenost.
Neznámý uživatel2015-06-30 15:34:55
Je velice zvláštní, jak se za peníze daňových poplatníků vrací do praxe to, co jsme v poměrně nedávné době zrušili. Svazujících předpisů je čím dál tím více. Nevím, jestli jsme si takhle představovali demokracii.
Neznámý uživatel2015-06-29 13:15:56
Bc. Eva Kodešová - ředitelka, 36 let praxe
Povinný rok předškolního vzdělávání je nesmyslný administrativní krok státu. Odpovědnost za výchovu mají rodiče a mají se právo rozhodnout, jak své dítě povedou a do které školy jej dají nebo nedají. Základní škola musí reagovat na individuální potřeby dětí. Do tříd se mají vedle zdravých dětí integrovat zdravotně oslabené děti, tak proč ne děti, které nechodily do MŠ. Ze svého okolí neznám nikoho, kdo by své dítě do MŠ alespoň rok před základní docházkou nedal a tyto děti mají stejně přednost při přijetí. Spíše by se měl stát zamyslet nad naplněností tříd (24 - 28 dětí v MŠ na 2 učitelky, které zajišťují 10 hodinový provoz, mimoškolní akce, vycházky, úklid a rozdávání svačin je neúnosné,...) a vytvořit lepší podmínky pro vzdělávání dětí.
Neznámý uživatel2015-06-26 11:49:06
Souhlasím s vyjádřením pana Josefa, povinný rok předškolního vzdělávání je obrovský nesmysl /zvláště v době, kdy jsou kapacity MŠ nedostačující/. Vše podstatné bylo řečeno níže.
Irena H., ředitelka MŠ
Neznámý uživatel2015-06-26 08:15:13
Opět budeme nařizovat poslední ročník školní docházky a co z toho? Administrativa,OSPODY budou kontrolovat, zda-li děti jsou do posledního ročníku zařazeny?Dle zákona o rodině za dítě nese odpovědnost primárně rodič i tak o jeho výchovu a vzdělávání.JM Beroun
Neznámý uživatel2015-06-26 06:30:14
Jsem zásadně proti povinné předškolní docházce. Souhlasím s názory paní ředitelky Jany Šalkové.
ředitelka MŠ LENKA F.
Neznámý uživatel2015-06-25 18:50:16
Jsem rozhodně proti, děti mají mít především pěkné dětství.
Eva Pešlová, ředitelka MŠ V Lelekovicích.
Neznámý uživatel2015-06-25 18:47:12
V povinném předškolním ročníku MŠ nevidím smysl. Mám praxi 37 let v MŠ a ve spádové oblasti naší MŠ se za tu dobu vyskytl jen jeden případ, kdy dítě nastupovalo rovnou do 1. třídy ZŠ. Dítě bylo přiměřeně inteligentní a dobře doma vedené a jeho adaptace ve třídě se srovnala dle slov učitelky 1. třídy do 3 měsíců. Samozřejmě rozdíl mezi dítětem z dobře fungující rodiny a dítětem zanedbávaným je značný. V oblastech, kde těchto dětí nastupuje do 1. třídy více to může být problém.
Taky vidím cestu pomocí OSPOD nebo ped. poraden, které by ve 4-5 letech vyšetřili celkovou úroveň dítěte a v nutných případech by měli nástroj, jak rodičům docházku dítěte v posledním ročníku MŠ nařídit a kontrolovat. Ale kde není péče doma, tam stejně velký rozdíl ve výsledcích nebude.
Neznámý uživatel2015-06-25 15:52:08
povinný ročník v MŠ je úplný nesmysl. Kdo nebude chtít chodit, nebude. A co omluvenky, koho můžu uvolnit koho ne. Jen zbytečné papírování. Zkuste vymyslet něco jiného a ne takovou hloupost. JITKA
Neznámý uživatel2015-06-25 13:53:02
Rodič, to je ten ,kdo vychovává, připravuje své dítě na život. Pokud bude fungovat rodina, rodiče budou zodpovědní, budeme i my, pracovníci školských zařízení, schopní se na výchově a vzdělávání podílet a dosahovat kvalitních výsledků.Povinná doložka na vysvědčení žáka devátého ročníku o získání vzdělání poskytovaného základní školou, to už není dávno pravda. Pokud budeme mít ve školách vzdělávat a vychovávat žáky nevychovaných rodičů, nepomůže nám nic. Absolutně souhlasím s panem Josefem!!! Právě končím třicátý rok své pedagogické práce na ZŠ. Karel
Neznámý uživatel2015-06-25 10:18:13
Zavedení povinné docházky je krok špatným směrem. Naše společnost se má starat zejména o ty, kteří mají zájem své děti vychovávat a vzdělávat. A všichni víme, jak se u nás plní povinné věci.
Neznámý uživatel2015-06-25 09:49:29
Jsem také proti zavedení povinné docházky rok před vstupem do ZŠ. Jak se zde již píše, bude to pouze nárůst administrativy pro ředitele MŠ a děti, kterých by se toto opatření mělo dotknout, stejně docházet nebudou. Kdo chce dítě do MŠ dávat, bude ho dávat i bez tohoto opatření a kdo ne, vždy si najde způsob, jak toto opatření obejít. A jak je zde také zmíněno, dokud se nepřenese zodpovědnost a s tím související postihy, na rodinu, nebude stejně žádné takové opatření fungovat. Jediný, kdo bude cítit zodpovědnost, bude zase jen ředitel MŠ. Dana R.
Neznámý uživatel2015-06-25 08:36:32
Pokud neponesou za výchovu a přípravu dětí rodiče, jsou tato nařízení zbytečná. Hra s čísly - rok má 365 dní, t.j. 8760 hodin. Pracovní dnů je 251 t.j. 2510 hodin. Kdo ovlivňoval díte než muselo do MŠ? Kdo zaručí, že výchova z MŠ nebude v jiném prostředí likvidována? Pokud se výchova a přístup k výchově nezmění od rodiny a rodina nebude jednotně postupovat se školou nemá toto nařízení žádný význam. Pokud bude postupovat rodina a škola v souladu, tak tato nařízení nebudou potřeba. Josef
Neznámý uživatel2015-06-24 17:18:12
Nejsem pro zavedení povinné docházky dětí rok před nástupem do ZŠ. Pracuji s těmito dětmi už mnoho let. Aby se dobře zařadily mezi vrstevníky v 1. třídě ZŠ, zpravidla nestačí 1 rok docházky do MŠ, který by byl (jak vyplývá z praxe) často jen "papírový". Tyto děti dochází do MŠ s velkými absencemi, často jen po upomínání z OSPOD. Je třeba se zamyslet a najít jiný - účinný způsob, jak dětem znevýhodněným pomoci. Přemýšlím: kdo může poznat, že dítě třeba ve čtyřech letech nemluví, nepozná barvy, drží tužku jako polínko... Dětští pediatři by to nejspíš nestíhali. Ale tudy by vedla cesta; rodiče těchto dětí vést k zodpovědnosti (někdy možná i s nátlakem) za výchovu dítěte. Marie B.
Neznámý uživatel2015-06-24 16:11:15
Opět se něco nakazuje, kde je odpovědnost rodičů? Já osobně neznám rodinu, která by 6 leté dítě neměla v MŠ.Co je opravdovým důvodem? Jsem ve školství 35 let, zažila jsem mnohá nařízení, která se minula účinkem...
Bude -li předškolní ročník povinný, ať se tedy platí, jako ostatní ročníky. Co s dětmi, které nebudou očkovány? Kdy se bude řešit tato otázka?Do MŠ bez očkování nesmíš do ZŠ musíš!!!! Bude zákonný zástupce platit pokutu 500 000,.?Nyní je tato sankce nad hlavou ředitelky MŠ.
Neznámý uživatel2015-06-24 15:53:18
Jsem zásadně proti povinné docházce předškoláků. Souhlasím s důvody paní Šalkové.
Jana Šalková2015-06-24 13:42:23
Uzákonění povinné docházky předškoláků přinese pouze navýšení administrativy ředitelkám MŠ. Při úvazku 21 hodin přímé práce u dětí nevíme i tak, kam dřív...Děti v posledním roce před zahájením školy mají právo přednostního přijetí a docházku osvobozenou od placení školného. Myslím, že je to dostatečná výhoda pro všechny rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do státní MŠ. Pro ty, které volí alternativu, je to jen omezení práva rozhodnout se, co s vlastním dítětem už v šesti letech. Jsem rozhodně proti .
Jana Š. ředitelka MŠ
Neznámý uživatel2015-06-24 13:03:13
Také jsem pro povinný rok předškolní docházky. Není pouze dořešené , jak postupovat v případě neočkovaných dětí. V současné době takové dítě nesmí být přijato do MŠ . Ředitelka MŠ . Věra S.
Neznámý uživatel2015-06-24 08:27:16
Plně podporuji povinný ročník předškolního vzdělávání. Aklimatizace prvňáčků se tak zkrátí a práce je s nimi je mnohem lepší. Mám dvě děti a jsem moc ráda, že chodily do MŠ. Přechod do základní školy byl plynulý a bezproblémový.
Neznámý uživatel2015-06-24 07:06:57
V každém případě ano, jeho absolvováním by se eliminovaly obrovské sociální rozdíly mezi budoucími prvňáčky. Učitelky MŠ by pozitivně působily na předškolní vývoj dítěte, sjednotily jejich schopnosti a dovednosti, včas upozornily rodiče, kde má dítě problém...., a to vše ještě před nástupem k povinné školní docházce. I přechod z předškolního zařízení do školy by pak byl pro dítě jednodušší.
Neznámý uživatel2015-06-23 13:34:33
Jednoznačně ano .... pomůže to vyšší míře asimilace dětí, které by měly jinak u zápisu do zš značné problémy.
Mgr. Dalibor Fusek2015-06-22 08:02:51
Zajímal by nás Váš názor na zavedení povinnosti navštěvovat poslední ročník mateřské školy. Myslíte si, že se jedná o krok správným směrem?
Pátek 23.02.2024, svátek má Svatopluk


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.