Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Je školská rada vhodným a užitečným partnerem ředitele školy ve vzdělávání?

Mgr. Dalibor Fusek2015-12-06 09:45:19
Vážení, na Vaše příspěvky musím reagovat. Samozřejmě Vaše příspěvky předávám, a to především některým konkrétním lidem na MŠMT. S valnou většinou z nich souhlasí (ne ovšem se všemi-to se nedá nic dělat). Bohužel, MŠMT není kompetentním orgánem ve formování vzdělávací soustavy. Tím je povětšinou Poslanecká Sněmovna. Ta ovšem prioritně neřeší věci odborné, ale spíše věci, které konkrétním stranám přinášejí politické body. Dá se zjednodušeně říci, že současné návrhy našich vládnoucích politiků jsou v souladu s volbou jejich voličů (myšleno ČSSD, ANO a KDU-ČSL). Pokud by tomu tak nebylo, určitě by je nenavrhovali. Je to smutné, ale bohužel je to tak. Každopádně, ze strany našeho portálu existuje značná snaha seznamovat nejen lidi na MŠMT, ale i politiky, s Vašimi názory. Nyní jen odhaduji, ale v našem portálu jsou zaregistrovány desítky nejen celostátních, ale i regionálních politiků (jen, co se nám podařilo dohledat). Ale opět k meritu věci, seznámit je jedna věc, plnit přání "svých oveček", pak druhá.
Neznámý uživatel2015-12-06 08:10:17
Souhlasím s předešlým názorem. Můžeme si zde vylít svá srdéčka... pane Fusku, předáváte naše názory na patřičná místa? Asi ne!!Tudíž - jak píše předešlý pisatel....
Neznámý uživatel2015-12-05 23:29:22
Vyjádřit svůj názor na platformě "Vzdělávacích služeb" je sice pěkné, ale ve skutečnosti, stejně jako v mnoha jiných podobných případech, to stejně k ničemu nepovede. Školská rada je naprosto zbytečný orgán ve státních školách, který připravuje o drahocenný čas nejen ředitele školy (bez jehož snahy by se rada vůbec nesešla a neměla by ani o čem hovořit), ale i "vyslance" zřizovatele. Tudíž: "Všeliké scházení toliko k hovnu dobré jest." ZRUŠIT!!!
Neznámý uživatel2015-12-05 20:38:17
Orgán je zbytečný. Jeho chod a funkčnost v podstatě musí zajistit ředitel, který dbá, aby se orgán sešel a tak byl naplněn zákon. Orgán, který nezodpovídá za nic, nemá toho mnoho ke konání, je dvakrát ročně informován o činnosti školy. V zásadě odsouhlasuje dokumentaci, kterou mu ředitel povinně dokládá, přestože tyto dokumenty jsou obvykle veřejně přístupné ze zákona.
Souhlasím s tím, aby jeho POVINNÁ existence ze zákona byla zrušena. Školská rada může být ustanovena i jako dobrovolný orgán, pokud se aktivně podílí na činnosti školy.
Neznámý uživatel2015-12-05 17:00:59
Osobně problém se školskou radou nemám, sejde se 2x ročně, připravím jí program a zákonu je vyhověno.
ZRUŠIT, ZRUŠIT, ZRUŠIT !
Neznámý uživatel2015-12-04 07:39:12
Je to o lidech. A to na obou stranách.
Neznámý uživatel2015-12-04 00:57:18
Orgán naprosto zbytečný a o čas obírající jak ředitele, tak samotné členy ŠR. Přidejme otázku. Může ŠR zmenšit či obrátit demotivaci a nezájem většiny žáků o cokoliv, co se ve škole týká vzdělávání? Nemůže, protože demotivace a nezájem jsou stále živeny naprosto devastujícím financováním škol podle počtu žáků. Takže vše je velké divadlo, "HRA NA ŠKOLU".
Neznámý uživatel2015-12-03 14:39:31
Při vší úctě špatenka. Velice milé bylo, když mi v minulé školské radě po dotazu, kdy bude schůzka ŠR alespoň ke schválení VZ o výchovně vzdělávací práci a úprav ve školním řádu, předseda ŠR (zastupitel obce)bezelstně odvětil: "Ale mi už skončilo tříleté období, ať se starají zas jiní." Nejčastější starost je, proč byl udělen snížený stupeň z chování, resp. jak si rozdělíme fond odměn :-). Návrh rozpočtu na kalendářní rok se nikdy neprojednával, finanční výbor přijme paušální částku (naprosto nepokrytou vzhledem k počtu dětí na škole a inkasovanými financemi z RUD) navrženou starostou. Na můj chabý odpor dostávám odpověď: "Jsi přece manažér, hledej, hledej...!"
Neznámý uživatel2015-12-02 20:08:56
....na nic,formální,přidělává jen zbytečně práci řediteli školy
ředitelka ZŠ
Neznámý uživatel2015-12-02 14:19:47
Jsem ředitelkou přes 10 let a se školskou radou jsem nikdy problém neměla. To je však vše pozitivní, co mohu k této instituci říci. Lidé, kteří radu reprezentují a reprezentovali, by se mnou úspěšně spolupracovali i bez byrokratického zatížení, které je s radou spojeno. Dovedu si představit, jak to asi vypadá, když zástupcem z řady rodičů je nějaký prudič nebo zřizovatel pověří členstvím někoho, kdo ředitele nemá rád. S tím by se měl vypořádat politik, ale rozhodně to není příznivé prostředí pro ředitele školy. Ředitele školy by měli řídit odborníci(Kdy už konečně???) a ne "lidoví zástupci". Jak může někdy úplný neodborník neschválit např. školní vzdělávací program, který vytvořil tým vysokoškoláků - odborníků? Může.Jak poznamenává ředitel v níže uvedeném příspěvku - je to pro nás učitele a ředitele potupa. Takto nastavený systém určitě nezvýší postavení pedagogických pracovníků ve společnosti, které je už teď velmi nízké.
Neznámý uživatel2015-12-01 19:41:17
Souhlasím, že vše je o lidech. Na předchozím pracovišti to byla formální záležitost a kdybych předsedu neupozornila na povinnost sejít se minimálně dvakrát za školní rok, tak bychom se nesešli vůbec. A když už se setkání uskutečnilo, tak to byla ztráta času,protože ani jeden z členů rady včetně zástupce zřizovatele nebyl ochoten cokoliv řešit. Jinak je tomu na mém novém působišti. Rada se schází s naprostou pravidelností a když je potřeba, tak je svoláno operativní jednání. Všechny zajímá, co se ve škole děje, co se plánuje, v čem mě mohou podpořit. Je to obrat o 180°. Nebýt školské rady, neuskutečnila by se
ani polovina toho, co se zatím podařilo zrealizovat. Ať máme víc takových osvícených lidí, kteří jsou ochotni školství podporovat.
Neznámý uživatel2015-12-01 14:47:19
Vše je o lidech. Tři volební období jsem jako ředitelka fungovala se školskou radou jako rovnocenný partner, ale 4. období je vše jinak. Musím čekat, až mě rada pozve na jednání, poté mohu říct, co potřebuji a "jsem odejita". Nemám vůbec možnost se vyjádřit k projednávaným otázkám, ač se ptám, co chtějí členové vysvětlit. Můj názor nikoho nezajímá. Co sdělují zástupci školy, vlastně nevím. Zato v zápise je vždy řada úkolů, které musím plnit. je to ponižující. Máte někdo podobné zkušenosti? Dosud jsem se tímto nesetkala.. Bohužel i zřizovatel má stejné jednání jako členové.
Neznámý uživatel2015-12-01 13:24:39
ŠR je naprosto zbytečná, ředitele obtěžující, k ničemu nepřispívající.
Ředitel je vazal, který předkládá zprávy a ani není členem ŠR!!!
Už zavedení do školského zákona bylo chybou. Snad se naši poslanci polepší a ihned příslušné paragrafy zruší!!! A co naše slovutné MŠMT? Udělá konečně něco prospěšného pro školy, aby se mohlo nerušeně učit a ne stále vyplňovat dotazníky??? Asi se ve školách nedočkáme,že?
Neznámý uživatel2015-12-01 07:01:54
ztráta času, formální záležitost
Neznámý uživatel2015-11-30 17:42:23
Zrušit!!!!
Neznámý uživatel2015-11-30 15:42:35
Školská rada se na naší škole schází 2x ročně naprosto formálně. Nic neřeší. Pro ředitele jen zbytečná ztráta času. Jsem pro zrušení.
Neznámý uživatel2015-11-30 13:16:10
V naší škole školská rada pracuje, ale k chodu školy se příliš nevyjadřuje. Spíše organizuje akce pro děti. Když už tedy dle zákona ŠR musí být, nevím proč by si nemohli členové školské rady vždycky na konci svého volebního období zorganizovat další volby sami. Proč má být ředitel poskokem, který se v této záležitosti musí angažovat?
Neznámý uživatel2015-11-30 11:30:21
Pro nás je školská rada zcela k ničemu, přečte se výroční zpráva, proberou se drby z města a to je všechno.
Neznámý uživatel2015-11-30 11:05:42
U nás je školská rada formální záležitostí a byla bych pro její zrušení. Něco sice se zástupci zřizovatele pobereme, ale máme i jiné možnosti setkat se s představiteli města. Připadá mi nedůstojné, že ředitel není členem, ale za všechno zodpovídá: volby, že rada funguje a jedná podle zákona, předkládá výroční zprávu... v nedaleké škole si přes školskou radu vyřizovali učitelé s ředitelem své účty. :(
Neznámý uživatel2015-11-30 08:12:52
U nás ve škole si vzájemnou spolupráci nemůžu vynachválit. Jedná se skutečně o velmi významný orgán, kdy za pomoci rodičů dokážeme vykomunikovat množství velmi složitých problémů. Navíc je školská rada dobrým argumentem v prosazování našich představ při komunikaci se zřizovatelem. Myslím si, že by možná mohla mít větší význam i v dalších oblastech vzdělávání.
Mgr. Dalibor Fusek2015-11-30 07:33:18
Zajímá nás, jak Vy osobně se díváte na školskou radu, jakožto prvek správy vzdělávání, který do určité míry více interesuje rodiče žáků ve věci vzdělávání jejich dětí. Jaké máte Vy osobně zkušenosti s tímto školním orgánem?
Sobota 28.05.2022, svátek má Vilém


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Budete mít v příštím školním roce kapacitní problémy ve Vaší škole?

  1. Ano, prakticky neřešitelné (2)
  2. Ano, ale zvládneme je (0)
  3. Ne, problémy neočekáváme (1)
  4. Naopak, budeme mít nedostatek žáků (1)
  5. Ještě netušíme (0)
  6. Na otázku neumíme odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.