Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Je podle Vás vhodné užívání nářečí (včetně obecné češtiny) ze strany pedagogů při výuce žáků? (1.2.2016-7.2.2016)

Neznámý uživatel2016-02-10 10:46:33
Těší mě, že většina příspěvků se přiklání k zachování spisovné formy českého jazyka. Už tak současný komunikační jazyk devastuje nejen spisovnou, ale mnohdy už i obecnou češtinu. Každý by měl umět co nejlépe spisovný jazyk, a dále nechť si každý používá dle libosti buď obecnou mluvu nebo nářečí, která jsou, mimochodem, svým způsobem pokladem našeho národa. Co mě stále více ještě znepokojuje, je "poangličťování" naší mluvy mnohdy s výmluvami, že český výraz pro danou problematiku, oblast nebo obor, vlastně neexistuje. co na to naši jazykovědci? Dělá to na mě trochu dojem, že se bez boje o zachování našeho krásného jazyka, smiřují s tím, že spisovná čeština je stále více upozaďována. Mnozí to ospravedlňují argumentem, že když tak mluví velká část populace, co můžeme vlastně dělat? Já bych věděla - striktně vyžadovat výuku ve spisovném jazyce a obecnou češtinu nechat na běžnou komunikaci.
Neznámý uživatel2016-02-04 22:01:15
Záleží na kontextu. Ale asi by mělo být pravidlem, že v rámci výuky českého jazyka by něřečí, ale ani obecná čeština, neměly mít prostor.
Neznámý uživatel2016-02-04 14:28:10
Pracuji s americkým lektorem ve škole a dostal jsem od něj zajímavou otázku. "Čeština je také jazyk, kde se něco jiného píše a něco jiného mluví?" Trochu nechápavě jsem se jej zeptat, jak to myslí. A on mi odvětil:"Píše se okno, ale děti říkají vokno. Píše se krásný, ale děti říkají krásnej." A tak dále. A i přesto je mnoho lidí ochotno tvrdit, že se jedná vlastně o jazyk na úrovni spisovné češtiny.
Neznámý uživatel2016-02-03 18:39:34
Dobrý den,
jsem sice z Moravy a naše místní nářečí umím, ale rozhodně jej nepoužívám ve škole při výuce. Ve škole by se děti měly učit spisovnému jazyku a pouze výjimečně využít své nářečí.
Co se týká používání obecné češtiny, vadí mi, že jej mnohdy řadí na úroveň téměř spisovné češtiny, přitom je to stále a jenom nářečí dané oblasti. Preferování obecné češtiny se mi nelíbí jak ve školách, tak ani v pořadech v televizi!
Neznámý uživatel2016-02-03 14:18:01
Ona osoba měla zřejmě na mysli, že značné množství zdejších příspěvků spočívá ve zrovnoprávnění obecné češtiny se spisovnou, což jej (ji) asi namíchlo. Zcela upřímně, taky mne to někdy štve. Poukazuje to právě na určinou nadřazenost zmiňovaných "Pražáků". Respektovat je nutné všechny nářečí a nikoliv jedno z nich vypíchnout a postavit ho do rovně spisovné češtiny.
Neznámý uživatel2016-02-03 13:56:28
Nevím, co má Neznámý uživatel s příspěvkem 2016-02-03 08:14:02 proti Pražákům. Ale to sem nepatří. Jazyk je živý a mění se. Ať v každém regionu mluví tak, aby se domluvili (obecnou češtinou či nářečím) a v hodinách českého jazyka spisovnou češtinou. Pokud se do regionu přistěhuje někdo s "jinou" češtinou, měli by to ostatní využít ke svému obohacení a ne dotyčnou osobu odsoudit, že "jí nikdo nerozumí", ale třeba jí pomoci. V jinakosti je bohatství, ze kterého mohou čerpat jak učitelé, tak studenti - žáci.
Neznámý uživatel2016-02-03 11:00:05
Jakožto učitel z Moravy mám naprosto opačný problém. Přistěhovala se k nám kolegyně z Čech a mluví jazykem, kterému děti moc nerozumí (např. přijdu dýl, apod.). Je logické, že se následně děti ptají, jakým jazykem ta dáma mluví? Proto jsem i pro potlačení obecné češtiny, tento stát není jen Praha a okolí .....
Neznámý uživatel2016-02-03 09:41:16
Spisovnou češtinou hovoří převážná část učitelů, problém je v tom, že některým slovům děti nerozumí a učitel je musí vysvětlovat. Přejde tak do roviny češtiny obecné a nelze se tomu divit. Během posledních 10 - 15 let je to plynulý vývoj jazyka.
Neznámý uživatel2016-02-03 08:44:38
Myslím, že v českých školách by se mělo mluvit česky - ideálně spisovně (alespoň v českém jazyce) a tam, kde mluví nářečím, ať tak klidně mluví. Máme ve škole kolegyni, která mluví i po 20 letech pobytu mimo Moravu pořád nářečím a nerozumí jí ani kolegové. To je špatně.
Neznámý uživatel2016-02-03 08:14:02
Naprostý nesouhlas s vyjádřením předchozího. Tohle opravdu může říct jen Pražák anebo někdo mu podobný. Zkuste přijet na Moravu a promluvit obecnou češtinou. Je to typické přehlížení, kterého jsme svědky v mnoha oblastech lidské činnosti. Uvědomte si, že v této zemi žije minimálně 4 miliony lidí (Morava Slezsko), pro něž je obecná čeština stejně tak směšná, jako pro někoho např. hanácké nářečí (omlouvám se Hanákům).
Neznámý uživatel2016-02-03 06:47:58
Myslím si, stejně jako někteří přede mnou, že spisovná čeština patří hlavně do hodin českého jazyka a literatury, kde se však žáci - studenti seznamují i s obecnou češtinou i nářečími. V ostatní komunikaci bych se nebránil používat obecnou češtinu. Spisovná čeština v běžné komunikaci mezi lidmi zní již divně - strojeně. Navíc, čeština je snad jediný jazyk, kde existují takové dvě formy jazyka vedle sebe - spisovná a obecná. Myslím, že je otázkou času, kdy obě "češtiny" splynou. Přispějí k tomu jistě i současné formy komunikace, jako jsou sms zprávy, maily, komunikace po sociálních sítích a pod.
Otakar Jíra2016-02-02 22:40:27
Domnívám se, že při současné devastaci českého jazyka ve sdělovacích prostředcích je nanejvýš vhodné, aby pedagog používal spisovnou češtinu. Zároveň by však měl, zejména v hodinách zabývajících se českým jazykem, literaturou a případně dějepisem, event. v dalších předmětech, jejichž obsahem je jazyk jako prostředek dorozumívání, upozorňovat na jednotlivé vrstvy jazyka a jejich využití při komunikaci (např. v souvislosti se sociálním prostředím). Krátxce řečeno: každému, co jeho jest.
Neznámý uživatel2016-02-02 10:26:51
Naprosto souhlasím. Co ale s obecnou češtinou? Tu mnozí považují za formu "spisovného jazyka", i když je to vlastně také nárečí.
Marcela Mrázová2016-02-02 10:11:39
Rozhodně ne. Jazyková kultura je všude, včetně sdělovacích prostředků na tak nízké úrovni, že alespoň škola musí ukázat, jak má spisovný jazyk fungovat, a vést žáky k tomu, aby ho běžně užívali při vhodných příležitostech. Výuka má být správná, jednoznačná, všem srozumitelná a právě to jsou typické znaky spisovného jazyka, ne nářečí.
Neznámý uživatel2016-02-02 08:41:32
Ve škole v hodině by měla znít z úst pedagoga (pokud možno)spisovná čeština. Využití nářečí je možné, ale jen v omezené míře a odůvodněně.
Nářečím mluví děti doma. Spisovnou češtinu se musí naučit ve škole. Ve sdělovacích prostředcích zní spíše obecná čeština či jiné zkomoleniny.
Neznámý uživatel2016-02-01 18:49:35
Pokud se nejedná o výuku češtiny, jsem jednoznačně pro. Nářečí patří ke kulturnímu bohatství našich regionů a já sama jsem svědkem toho, že nářečí, které je výhradně typické pro mou obec, je už nenávratně pryč. Stejně jako každodenní nošení krojů. Tuto všední krásu si už moje děti zažívají jen na hodech, slavnostech vína, jízdě králů atd. Nářečím ve výchově dětí nic nezkazíme. Národní hrdost totiž začíná tam, kde jsme se narodili. Nářečí nemá s komunistickým režimem nic společného.(Reaguji na předcházející mylný komentář.)
L. Jurčová
Neznámý uživatel2016-02-01 06:45:01
Samozřejmě se nejedná o nic striktního, přesto si myslím, že je spíše v zájmu každého pedagoga se vyjadřovat spisovně, a to ze dvou důvodů. Prvně to před dětmi vypadá dost divně, vyžadovat po nich kvalitní výkon a sám jej nevykonávat. Za druhé, eliminují se tím pozdější problémy dítěte, kdy se mnohdy dostane ve svém studiu či profesní dráze mimo svůj region. Spisovná čeština by měla být dorozumívacím a komunikačním prostředkem v rámci státu a nikoliv obecná čeština, která se takto jeví, ale není tomu tak ani v polovině státu (Praha si samozřejmě bude myslet své).
Dita Hankeová2016-02-01 06:34:53
Dobrý den, já myslím, že ne. Doba pokročila.....Nejsme v 90 letech a v režimovém stavu
Mgr. Dalibor Fusek2016-01-31 18:55:04
Zajímalo by nás, zda je podle Vašeho mínění vhodné, aby pedagogové v rámci své výuky žáků používali spíše obecnou češtinu anebo nářečí než spisovný jazyk? Neměla by spisovná čeština patřit mezi standardní výbavu každého pedagoga?
Čtvrtek 08.06.2023, svátek má Medard


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.