Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Chování českých žáků ve školách (22.2.2016-28.2.2016)

Neznámý uživatel2016-03-04 07:57:39
Milena: Musím připomenout že ryba smrdí od hlavy. Nastavme pravidla a neměňme je podle tlaku zleva či zprava. Taky musí vláda a všichni jasně říct, že vzdělání je privilegium a ne služba. Učitele nejsou sluhové a není to o penězích. Pokud si společnost nebude vážit slušných lidí, budou mít grázlové navrch. Elity nejsou elity a nenesou odpovědnost. Konečným problémem je zvrácené pojetí lidských práv a svobod. Společnost kde cíle nastavují samozvané celebrity na jedno použití za halasné podpory médii nemůže normálně fungovat.
Neznámý uživatel2016-02-25 15:25:54
Diskuse o chování českých žáků ve školách mi v dnešní době připadá tak trochu mimo "mísu". Můj názor je jednoduchý - žáka musí umět "srovnat" rodiče ve spolupráci se školou, která má daná pravidla. Zaráží mě, že není diskuse nad novým "Opatřením paní ministryně", které má platnost od 1. 3. 2016 a školy musí opět přepracovat své školní vzdělávací programy. Je to zase o nás, bez nás. Naprosto nepřipravené pro praxi škol. To si opravdu ve školství necháme vše líbit? Každá jiná profesní skupina by se ozvala a protestovala.
Neznámý uživatel2016-02-24 14:07:51
Zlatá slova. Prosím, spočítejte si, kolik máme od roku 1990 ministrů, vydělte to lety a vyjde cca 15 měsíců na ministra....Každý zenechal " viditelnou stopu"
Zdeňka Dočekalová2016-02-24 11:51:53
Na střední škole učím téměř 25 let, nyní pracuji ve vedení školy. Ano, žáci se chovají jinak než před těmi dvaceti lety, ale jinak se chovají jejich rodiče, učitelé i celá společnost. Za výchovu jsou samozřejmě v první řadě zodpovědní rodiče, ale je třeba si uvědomit, že i škola plní funkci výchovnou - vždyť ve škole tráví žáci v průběhu pracovního týdne víc hodin než se svými rodiči. Domnívám se, že řešení "vyhodit" žáka ze školy (na jakémkoliv stupni vzdělávání) by mělo být řešením až na posledním místě. Můžeme přece využívat kázeňské postihy nižšího řádu - ale včas, promyšleně a hlavně důsledně. Ve škole máme výchovné poradce a metodiky prevence, třídní učitele - ti mají s žáky a svými třídami systematicky pracovat a vytvářet prostředí, kde pro negativní chování žáků a šikanu kohokoliv je minimální prostor. Ano, řešení je ihned žáka vyloučit - ale když žáka ze školy vyloučíme, kde máme záruku, že dojde k nápravě a že pro společnost nevyroste další problémový člověk. Já jako učitel musím přece vědět, že jsem pro žáka, jeho výchovu a vzdělání udělala maximum. I my děláme v životě chyby, a vážné chyby. Naše děti bychom měli naučit, že za chyby se platí, ale že řadu chyb lze také napravit - jen jim musíme ukázat, jak. Celý systém práce se žáky ve škole nastavuje ředitel a vedení školy - domnívám se proto, že na nich leží hlavní odpovědnost za to, k jaké práci se žáky povede své učitele a jaká nastaví ve škole pravidla - a hlavně, jak důsledně bude jejich dodržování vyžadovat. Dalším stěžejním bodem života na školách je sama osobnost učitele: myslím si, že již při vzdělávání budoucích učitelů věnují pedagogické fakulty jen málo prostoru právě pedagogické práci se žáky, psychologii osobnosti, prevenci negativních projevů chování. Z budoucích učitelů jsou odborníci v předmětech, odpovídajících aprobaci, ale oni jen velmi málo vědí o každodenním životě se žáky, o možnostech působení na ně apod. Stěžejní by měl být také výběr budoucích učitelů. Je třeba si uvědomit, že s našimi dětmi tráví téměř třetinu dne, tudíž na ně mají velký výchovný vliv. Proto by měli mít výraznou schopnost pozitivně na žáky působit a mít zakořeněné etické zásady. Domnívám se, že problém chování žáků (ve smyslu šikany) není jen hledáním důvodu a řešení "vyhodit žáka", "vyhodit vedení", "neschopnost učitele", ale problém je daleko širší a hlubší. Dokud se naše školství bude pohybovat ode zdi ke zdi, od ministra k ministrovi, od nesmyslných a pro společnost drahých opatření (státní maturity, centrální přijímací zkoušky na střední školy, inkluze, ŠVP, kariérní systém) neposílíme tím pozici učitele v očích společnosti ani nepodpoříme roli školy ve výchovně vzdělávacím procesu.

Neznámý uživatel2016-02-24 09:48:55
Osobně si myslím, že by pomohlo jediné. Základní školy by měly mít možnost žáka vyloučit, protože každá škola má svůj vzdělávací program a svůj školní řád a pokud žák odmítá plnit nastavený vzdělávací program a dodržovat školní řád, pak jsou dvě možnosti. Buď odejde sám, neb mu to nevyhovuje, nebo bude vyloučen. Podmínky vyloučení stanoví MŠMT prováděcím předpisem. No a rodiče při představě, že vysvětlují na jiné škole, že jejich dítko bylo vyloučeno, si udělají pořádek sami. O preventivním dopadu na zbytek třídy ani nemluvím.
Neznámý uživatel2016-02-23 09:44:48

Souhlasím s předešlým příspěvkem. Já učím 36 let. Na staré doby nechci vůbec vzpomínat, ale že demokracie nese své, je jasné. Od revoluce prošlo české školství mnoha reformami a zcela se z koncepce vytratila zodpovědnost rodičů!!!! Chování dětí vždy je obrazem chování vlastních rodičů. Veřejnost obecně o učitelích smýšlí špatně. Mám osobní zkušenosti s vyhrožováním, pohrdáním aj.O spolupráci ani nemluvím.
Další věcí je,jak má škola nastaveny kontrolní systémy. Co žák umí, nenudí se ve škole? Vedení školy by mělo v rámci hospitací zjistit, jak to v hodinách chodí. Jak se říká - kdo si hraje, nezlobí. V tomto případě - je -li výuka zajímavá....
Neznámý uživatel2016-02-22 09:28:14
Žáci dobře vědí, že je těžké je vystrnadit ze školy. Zaprvé škola potřebuje peníze, zadruhé v případě vyloučení se stačí odvolat, trochu zatlačit správným směrem a žáček je zpět. Jsme přece v Čechách. Už 27 let je veřejnost polovzdělanými pisálky masírována názorem, že škola je podezřelá a nedůvěryhodná instituce, která žáky stresuje a vnucuje jim zbytečnosti, a učitel je pouhý slouha, který se fláká dvacet hodin týdně a ještě má prázdniny. Na druhé straně pamatuji dobu, kdy učitelé nechodili do hodin, žáci mezítím rozsekali učebnu a nic se nedělo. Dnes rozsekají učitele. Každá doba má svoje. Už dlouhá léta přemýšlím, proč máme školy plné žáků, kteří se v podstatě nechtějí učit. Že by viděli dost příkladů, jak došplhat vysoko i bez vzdělání?
Neznámý uživatel2016-02-22 09:04:00
Žáci jsou často obrazem svých rodičů. Bohužel doba přeje těm neslušným na úkor slušných. Proto ti co se nechovají dobře mají navrch a jsou-li dostatečně razantní zastraší ty, kdo nemají odvahu s nimi bojovat.
Smutné je, když škola bojuje a nadřízení ustupují.
Neznámý uživatel2016-02-22 08:48:21
Někteří se chovají dobře, někteří špatně... Podobně jako dospělí lidé.
Mgr. Dalibor Fusek2016-02-22 07:30:07
Dnes se Vás nejen v souvislosti s kauzou několika posledních dní ptáme na Váš názor ohledně chování českých žáků?
Sobota 24.02.2024, svátek má Matěj


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.