Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Možnost odvolání ředitele školy bez udání důvodů (7.3.2016-13.3.2016)

Neznámý uživatel2016-03-15 12:29:26
A co třeba nějaký zákoník práce?! Kterýkoli zaměstnavatel si také nemůže jen tak usmyslet a kdykoli "vyhodit" svého zaměstnance bez pádných a prokazatelných příčin jen proto, že se na něj třeba zaměstnanec křivě podíval! A ředitelé nejsou lidi? S těmi si každý může dělat co chce? Jaká mají práva oni? A jaké právo má vlastně zřizovatel rozhodovat o tom, zda svoji práci plní ředitel dobře a kvalitně, když sami v tomto oboru ani nepracují a ani nemají vzdělání? A pokud si za svým názorem stojí a na odchodu ředitele trvá - tak by to mělo být z pádných příčin spojených s výkonem práce a samozřejmě by toto "chybné jednání" ředitele mělo být prokázané. A pokud by tomu tak bylo - tak nač to neomezené právo "bez udání důvodů"?!
Neznámý uživatel2016-03-14 10:38:33
Tohle může vymyslet jen chorý mozek. Já navrhuji odvolávat poslance, stejně jako pí. Semotámová. Potom by snad hlasovali i proti tomuto nesmyslnému pokusu neuvedeného poslance. Ono totiž mnoho z pánů poslanců by práci ředitele ani dělat nemohlo - neměli by náhrady a všechny požitky politických špiček. A odpovědnosti mnohem víc. To se jim to navrhuje z pozice moci.
Neznámý uživatel2016-03-13 17:33:53
100% souhlas s předchozím komentářem.
Neznámý uživatel2016-03-12 17:45:53
O problémech našeho školství už byly popsány stohy papíru. Ano - starostové opravdu šikanují ředitele a je to mnohdy opravdu hrůza.
Nevím, kdo dostal ten šílený nápad, že celé naše základní školství hodí do chřtánu obcím. Nevím, komu a jak se tuto hrůzu podařilo prosadit do zákona. Ale vím, co takový starosta obce, když se povede, dovede s celou školou udělat.
Takovým starostou totiž může být třeba pologramotný traktorista; netýká se traktoristů vzdělaných, ale takoví bohužel nejsou všichni a jeden nevzdělanec na správném místě je horší než mor. Člověk, který má ze školy mindráky z dětství a celý život přemýšlí, jak by to takové škole vrátil. A teď konečně může. Jak taková škola asi dopadne?
Starostou může být třeba i "vzdělanec", ale člověk, jehož vzdělání se pozná pouze podle toho, že si před jmého píše Ing. Jinak je to, jak praví klasik, ubohý vesnický křupan. Bohužel křupan, který má skoro celou vesnici na povel. Jak asi bude vypadat škola, kterou řídí nějaký jeho poskok?
A v případě, že se capo mafiozo do starostenské sesle dostal pozdě a školu už řídí někdo, kdo jeho poskokem být nechce, je situace snad ještě horší. Ředitel místo toho, aby se věnoval svojí škole, má kromě obvyklé úředničiny, která je sama o sobě dost hrozná, na krku ještě další radosti.
Do konkurzu na místo učitelky se přihlásila starostova příbuzná. Měla odpovídající vzdělání, a tak paní ředitelka nic zlého netuše, neměla důvod ji nepřijmout. Příliš pozdě přišla na to, že si starosta pořídil zcela zdarma živý šmírovací systém. Živou kameru i s mikrofonem. Zpočátku skrytou, posléze však ji však sám starosta zcela odkryl, protože se začal chlubit, že ví o každém slovu, pohybu a gestu, které kdy ředitelka ve škole pronesla a udělala.
Na školu se povzbuzována anonymy a průhlednými záminkami začne valit jedna kontrola za druhou, ředitelka stále něco někde vysvětluje, obhajuje a odráží osobní útoky. Na koberci u starosty je pomalu víc než v ředitelně. Starosta nejen že nemá ani páru o tom, jak taková škola funguje, ale nic mu neříká ani obyčejná lidská slušnost a s ředitelkou jedná jak carský gubernátor se svým nevolníkem.
Pomalu to na mě působí dojmem, že všichni účinkujeme v nějakém panoptiku. V nějaké absurdní reality show s názvem Jak utopit naše školství, aneb konec inteligence v Čechách...
Mělo by se s tím začít něco dělat. Jediná cesta, která mě napadá, je bomba pod ministerstvo školství. Ale nevím, nevím. Podobné střely do hejna potrefených hus si, jak víme, nemůže v našich zeměpisných šířkách dovolit ani náš prezident.
Neznámý uživatel2016-03-12 11:00:31
Souhlasím s tím, že ředitel nemá v současném systému důstojné postavení. Pokud chci s řadovým zaměstnancem ukončit pracovní poměr, musím k tomu mít hodně dobré důvody, abych v případném soudním procesu obstála. Všichni volají po tom, aby ředitel byl mnohem ráznější v případech vyplývajících z běhu školy (zvláště při řešení šikany) - ale jemu bylo Dobešovým vládnutím sebráno pomyslné žezlo z ruky. Mám takový silný pocit z toho, že oligarchická moc se snaží zlikvidovat školství a vypěstovat z lidí tupé ovce (inkluze, RVP, digitalizace...) - daří se jim to...a my tomu s mlčením přihlížíme.
Neznámý uživatel2016-03-11 23:47:13
Ředitel v současné době je postaven do role, která není důstojným postavením ve vztahu jeho pravomocí a povinnostmi.Politická zlovůle a arogance ze strany zřizovatele a uplatnění pozice moci často brání řediteli školy v jeho rozhodování. Snad jenom zákoník práce trochu pamatoval na zadní kolečka a dal šanci ředitelům se bránit.Kde je důstojnost učitele a vedoucích pracovníků ve školství, kde je morálka ze strany vládnoucích sil. Vraťme důstojnost učitelského povolání a pozice ředitelů.Zbavme se úřednických obstrukcí a zapojme selský rozum do výchovy a vzdělávání.
Neznámý uživatel2016-03-11 13:46:56
Připojuji se k paní Semotámové a navrhuji odvolávat poslance bez udání důvodů!
Neznámý uživatel2016-03-11 07:49:43
Mnoho let školství bojovalo o odvětvové řízení. To se podařilo po roce 1989 na krátkou chvíli tím, že vznikly Školské úřady. Netrvalo dlouho a poslanci se rozhodli vrátit řízení školství do systému před rokem 1989. Dnes má zřizovatel téměř neomezenou moc nad ředitely. Kolik zvolených zastupitelů má potřebnou kvalifikaci, aby mohl hodnotit práci ředitele školy? Jaké je personální obsazení odborů školství (pokud vůbec jsou zřízeny)? jeden příklad za vše : pracovnice odboru školsví nenavrhla odměnu řediteli a oddůvodnění: já ji také nedostale. Poslední dobou se několikrát zyšovaly prostředky na platy , zejména nenárokové složky platu. Ředitelé zareagovali, ale toto zvýšení se jic vlastně netýká - musel by reagovat zřizovatel, který jim plat stanoví.
Neznámý uživatel2016-03-11 07:35:31
Schválení takovémuto ustanovení by mělo ale předcházet ustanovení jasně vymezených kvalifikačních předpokladů samotného "zřizovatele". Jinak mohu potvrdit z praxe , že i tyto mechanizmy " vyštípání dobrého ředitele z osobních důvodů" fungují i v současné době, tak nevidím důvod je ještě podporovat samostatným ustanovením v zákoně.
Neznámý uživatel2016-03-10 09:54:40
Pořádnou stávku!!!! Ne pohotovost, vůbec neučit!!!!!
Neznámý uživatel2016-03-10 09:37:25
Velmi dobře se daří zničit ve školství vše, co se dlouhá léta budovalo.
... ať si přijde zkusit onen "chytrý" plnit všechny nesmysly, které nařizují !
Neznámý uživatel2016-03-10 08:16:12
Tato novela by mohla konečně vést k pořádné stávce ve školství. Už na nás štípají dříví dost dlouho.
Neznámý uživatel2016-03-10 06:47:59
Myslím si, že o takové kravině diskutovat je také docela kravina. Pan nejmenovaný poslanec není normální a v PS je jich takových hodně, bohužel. Není tohle téma diskuse jen odváděním pozornosti od důležitějších témat, která by si diskusi zasloužila, třeba inkluze a upravený RVPZV? Proti oběma nepřipraveným úpravám už lze snad jen protestovat.
Neznámý uživatel2016-03-08 13:06:58
Dopufám, že je to jen vtip. Ale vlastně to tomu současnému dění ve školství odpovídá....
Neznámý uživatel2016-03-08 08:16:36
To je další mocenský nástroj do rukou těch, kteří rozhodují o něčem, čemu nerozumí. Často rozhodují podle pomluv. Ředitele nebude nikdo chtít dělat za této podmínky, takhle uznání pro učitele nezískáme!
Neznámý uživatel2016-03-07 15:44:12
Jako za komunistů, jo,jo, doba se pomalu vrací. Bijme na poplach!!!!
Neznámý uživatel2016-03-07 13:16:58

... A zase jsme o krok blíž k získávání a upevňování prestiže učitelské profese a její vnímání společností...
M. Navrátilová
Neznámý uživatel2016-03-07 11:46:25
Už teď je zajímavé, kdo (nebo spíš "co") všechno se hlásí do konkurzů, zaplaťbůh za pár slušných a čestných lidí. Po případném přijetí tohoto návrhu tito spolehlivě ubudou...
Neznámý uživatel2016-03-07 11:32:53
Proč "nejmenovaný poslanec", když pár kliky najdeme třeba tuto informaci: http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-odvolavani-reditelu-skol-bez-udani-duvodu-je-cesta-spatnym-smerem/
Navíc - snad pan se poslanec za svoji práci nestydí ...
Otakar Jíra2016-03-07 11:13:11
Zajímalo by mne, jakým způsobem a s jakým zdůvodněním byl tento návrh podán. Bezesporu by se tím zvýšila pravomoc zřizovatele. Na nemravnou míru. Nabízí se otázka, jaká by mohla být motivace k tomuto kroku.Obávám se, že s pozitivním etickým přístupem pramálo. Za současného stavu společnosti to vidím jako velice nebezpečné (zejména pro dobře pracující ředitele, kteří se nějakým způsobem znelíbili, či jsou překážkou realizace privátních zájmů reprezentantů zřizovatele, či osob jim blízkých. Doufám, že takovýto návrh (jdoucí i proti smyslu zákoníku práce) nemá šanci na nic jiného než na tvrdé odmítnutí (alespoň těmi poslanci, kterým zbývá alespoň špetka soudnosti). Zajímavé by byly také názory voličů v daném volebním obvodu. Předpokládám, že tento nápad nevychází z jejich přesvědčení.
Neznámý uživatel2016-03-07 09:34:31
To už by opravdu hraničilo s tvrdým klientelismem "... kamaráde mám pro tebe flek, tož toho stávajícího odvolám..." Hrubý F.
Neznámý uživatel2016-03-07 08:18:48
Navrhuji odvolávat poslance bez udání důvodů ! Věra Semotánová
Neznámý uživatel2016-03-07 07:49:31
Mě by upřímně zajímalo, co ho k tomu návrhu vedlo. O čestných a poctivých úmyslech stejně upřímně pochybuji. Je to zacházení s lidmi jako s kusem hadru - na odůvodnění by snad měl mít člověk právo, ne?
Mgr. Dalibor Fusek2016-03-06 19:46:34
Nejmenovaný poslanec hnutí ANO předložil návrh na novelu školského zákona, která by umožnila odvolávat ředitele škol regionálního školství bez udání důvodů. Podle předkladatele by taková změna měla zvýšit pravomoc zřizovatelů. Jaký je Váš názor na tento návrh?
Sobota 28.05.2022, svátek má Vilém


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Budete mít v příštím školním roce kapacitní problémy ve Vaší škole?

  1. Ano, prakticky neřešitelné (2)
  2. Ano, ale zvládneme je (0)
  3. Ne, problémy neočekáváme (1)
  4. Naopak, budeme mít nedostatek žáků (1)
  5. Ještě netušíme (0)
  6. Na otázku neumíme odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.