Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


(Ne)odcházení paní ministryně (5.6.2017-11.6.2017)

Neznámý uživatel2017-06-19 13:23:08
Lamentujeme všichni podobně, i já....Předá však někdo tuto diskuzi k nahlédnutí paní Valachové???
Dagmar Kolářová2017-06-18 21:12:44
Její neodcházení je trapné. Jsem v ředitelně 25 let a o na je devatenáctá ministryně. Každá změna je jen k horšímu. Kdo se tam nahoře snaží, aby to nešlo?? Šéfovali nám kněz, bankovní úředník, advokátky a podle toho to vypadá. Hlas boží - hlas lidu je na NIC. Nerad bych to psal, jak cítím. Nechtěli jsme ŠVP - je to nesmysl. Kolik lidí na něm vydělalo na školeních koordinátorů, kolik zbytečné inspekční činnosti. Nesmyslné webové portály MŠMT. Teď v této podobě kariérní řád je naprostá zbytečnost. Nepřímá pedagogická činnost učitelů při akcích mimo vyučování a vlastním vzdělávání. Vyhnání zkušených učitelů, protože "neměli" vzdělání. Jo, to by mělo smysl, kdyby za ně byla náhrada. Proč nejdou absolventi PedF do škol? Proč má vysokoškolák před důchodem 22 000 Kč čistého. Jedním slovem - PASKVIL. Plánované zlikvidování učňovského školství, speciálního školství. Nyní inkluze - jen nesmyslné papírování v PPP a SPC, v ředitelnách a faktická pomoc dětem v podstatě nulová. Netroufám si tvrdit, že existuje hmatatelná pomoc dětem se spec. vzděl. potřebami - nyní s přiznaným stupněm PO. Papírová šaškárna.
Neznámý uživatel2017-06-18 15:52:45
Pláčete pěkně, ale na špatném hrobě... Snad si opravdu nemyslíte, že tyto naše stesky někdo předá kompetentní osobě na MŠMT???? Toto je jen anketní server, zde se může nadávat, ale nic se nezmění.
Otakar Jíra2017-06-18 11:49:16
U vědomí toho, že žluč a kyseliny jsou špatným rádcem a sprostý pedagog je špatný pedagog, pokusím se zareagovat na předložené téma. Především mě vůbec nevzrušuje (ne)odcházení paní ministryně, které beru jako škádlení a pošťuchování mezi jednotlivými složkami výkonné státní moci.Za svou pedagogickou kariéru jsem zažil řadu ministrů a ministryň, počínaje panem Vondruškou a konče minstryní stávající. Naštěstí nikdo z nich nebyl ve funkci tak dlouho, aby stačil školství zničit a naneštěstí tak dlouho, aby stačil školství pozvednout na úroveň, kterou by si děti, žáci a studenti zasluhovali. Nepřičítejme však těmto státním úředníkům a úřednicím větší míru pravomocí, než skutečně mají a větší míru kompetentnosti, než se u nich vyskytuje. Rozhořčenců se pak táži, zda by dokázali "kočírovat" společenskou praxi podpořenou fundovanou teorií, která zasahuje děti nyní už od 2 let(!), přes mateřské školy, základní, střední, vošky i vysoké školy se všemi problémy obsahovými,organizačními, personálními a finančními a zároveň respektovat politické zaměření vládnoucí garnitury. Na jedné straně chceme školu div ne apolitizovat zákazem propagace politických stran, a na druhé straně se nám v lepším případě každé 4 roky mění praktické kroky i teoretická východiska. Léta nekvalifikovaných učitelů, často absolventů středních škol nepedagogického zaměření, mimina podrobovaná vzdělávacímu procesu pedagogy, kteří nebyli na tuto novou funkci pedagogů připravováni, školská vzdělávací soustava (stále modifikovaná a přemodifikovávaná), vzdělanostní základ a kompetenční vybavenost pedagogů, kariérní řád s (ne)funkční evaluací vzdělávacích výsledků, finanční zajištění školství (od mezd až po provoz),učňovské školství, Národní program vzdělávání podle §3 šk.zákona a vůbec celý systém vzdělávacích programů, maturitní zkoušky,inkluze, propojení studijních programů na vysokých školách pedagogického zaměření s praxí. Jak šla doba a problémy: chaos, chaos, chaos. Činnost zákonodárců připomínající mnohdy spíše folklorní sdružení než jeden z pilířů státní moci. Nesvádějme všechno jen na nebohé muže a ženy ve spárech politických stran. Ano, ministerstvo školství má několik přímo řízených organizací, jejichž úkolem je hledat a nalézat řešení. Problém je v tom, že za vyhovující jsou pokládána ta řešení, která se líbí té či oné parlamentní skupině, či straně. A když se něco pokazí? Nevadí. Přijdeme my a uděláme to doopravdy lépe a konečně bude školství vzkvétat. S podivuhodnou houževnatostí se tady držíme cesty, kterou počal Zdeněk Nejedlý neblahé paměti. Vždyť většina z nás jsme rodiče a tak přece musíme vědět, co děti potřebují a jak by měl stát do tohoto procesu ingerovat. Jak tedy dál? Nejsem přítelem ad hoc střelby od boku, takže mohu pouze říci, že nevím. Ale základ změny vidím ve změně výběru politiků při sestavování kandidátek a rozmysl voličů (hlavně na úrovni krajů)a v zodpovědné a kvalitní práci vysokoškolských pedagogů. A jestli se ani tohle v historicky krátké době nepodaří, pak nás nezachrání ani Paroubkovi marťani.
Neznámý uživatel2017-06-17 22:38:49
Urážkami paní ministryně toho ve svém životě moc nezměníte. Se spoustou věcí s ní nesouhlasím, ale musí se uznat, že se aspoň trochu snažila.
Jedna ministryně nebo ministr však vzdělávací systém založený na lži nemůže přeměnit, to musí celá vláda nebo parlament. A tito se k tomu nemají. Proto musím znovu připomenout, co už jsem napsala v jiném příspěvku.
Mám kamarádku, byla ředitelkou MŠ. Před několika lety, když už "přetekl pohár", s tím sekla a odešla pracovat jinam. Má sice o trochu méně peněz, ale ve tři má padla a nenosí plnou hlavu pracovních problémů domů. Má čas na sebe, na domácnost, na koníčky i na manžela. Úplně celá rozkvetla. U kafe často říká, že nechápe, jak tak dlouho mohla vydržet plnit často zbytečná a hloupá nařízení zřizovatele nebo MŠMT. A když navíc sleduje, co se na MŠ v poslední době valí, je ráda, že už tam není.
Nebojte se udělat totéž. Práci určitě najdete, jste přece dost schopní. Nemá žádný smysl pracovat pro resort, kde se jen neustále slibuje, jak to bude lepší.
Neznámý uživatel2017-06-16 07:35:12
Paní ministryně měla odejít už dávno, schválené samé nesmysly pro praxi.
Snad nikdo se neptal lidí z praxe.Jinak nechápu, kdo to podpořil. Neznám nikoho s pozitivním názorem.
Neznámý uživatel2017-06-15 12:56:04
Braňte se!!!!!!!!!!!piště všichni na MŠMT, vládu, poslaneckou sněmovnu, senát, krajské úřady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Novela ŠZ č.178/16 Sb zdůraznila, že MŠ musí přijímat děti od 2 let věku. Na úrovni hodně černého humoru je skutečnost, že MŠMT za plnění této povinnosti trestá MŠ tím, že se za každé dítě mladší 3 let snižuje počet dětí ve třídě o 2 a tím se samozřejmě krátí i normativní rozpočet, který krajský úřad MŠ přidělí. Povinnost snížit počet dětí ve třídě stanovila novela vyhl.o MŠ č.197/16 Sb, (zveřejněna červen 2016) s účinností od 1.září 2016. Toto pravidlo zrušila hned další novela vyhl.o MŠ č.280/16 Sb, (zveřejněna srpen 2016) a odložila účinnost o 4 roky,
Měli jsme pocit, že takový nesmysl se již nedá překonat, mýlili jsme se. Překonala to poslední změna RVP PV, bod 7.6. - personální a pedagogické podmínky vzdělávání v MŠ jsou „plně vyhovující“, pokud se učitelky denně překrývají 2,5 hodiny. Autoři (bohužel i p.ministryně, která je pod opatřením podepsaná) se takovým opatřením řadí do skupiny těch, kteří naprosto nic neznají o praxi provozu MŠ a jejím rozpočtovém zajištěním prostředků na platy pedagogů ze strany krajských úřadů. Zřizovatelé MŠ (obce i kraje) požadují po MŠ obvykle provoz 10 hodin denně (často 6:30-16:30), což je pro rodiče nezbytná délka provozu MŠ. Výše uvedený požadavek na překrývání 2,5 hodiny denně pak znamená 12,5 hodin pedagogické práce denně na každou třídu, za týden 62,5 hodiny.
Bohužel autoři zcela zapomněli, že ředitelka má snížený úvazek, že krajské úřady poskytují nedostatečný normativní počet pedagogů a tak požadavek na překrývání 2,5 hodiny je v praxi u drtivé většiny MŠ nesplnitelný.
Podle nv.č.75/2005 Sb., mají učitelky úvazek přímé práce 31 hodin, ředitelé podle počtu tříd:
-jednotřídní MŠ, ředitel-úvazek 20 hodin 1 učitelka, 20 31, do potřebných 62,5 hodin na překryv chybí 11,5 hodiny, to je 0,37 úvazku učitelky MŠ, podle průměrného normativu krajských úřadů na r.2017 by musela být tato MŠ naplněna na 28 dětí, aby měla rozpočtově pokryto 62,5 hodiny , pro jednotřídní MŠ s počtem 20 dětí je celkový normativní úvazek učitelů 1,79 úvazku, celkem 44,5 hodiny, do požadavku „odborníků“ z MŠMT chybí na požadovaný překryv 18 hodin!!!!!
-dvoutřídní MŠ, ředitel-úvazek 20 hodin 3 učitelky, 20 3x31, do potřebných 125 hodin na překryv (62,5 62,5) chybí 12 hodiny, to je 0,39 úvazku učitelky MŠ, podle průměrného normativu krajských úřadů na r.2017 by musela mít tato MŠ celkem počet dětí 54, aby měla rozpočtově pokryto 62,5 hodiny na každou třídu, pro dvoutřídní MŠ s počtem 48 (24 24) dětí je celkový normativní úvazek učitelů 3,93 úvazku, celkem 111 hodin, do požadavku „odborníků“ z MŠMT chybí na požadovaný překryv 14 hodin!!!!!
-trojtřídní MŠ, ředitel-úvazek 15 hodin 5 učitelek, 15 5x31, do potřebných 187,5 hodin na překryv (62,5 62,5 62,5) chybí 17,5 hodiny, to je 0,56 úvazku učitelky MŠ, podle průměrného normativu krajských úřadů na r.2017 by musela mít tato MŠ celkem počet dětí 83, aby měla rozpočtově pokryto 62,5 hodiny na každou třídu, pro trojtřídní MŠ s počtem 75 (25 25 25) dětí je celkový normativní úvazek učitelů 5,99 úvazku, celkem 170 hodin, do požadavku „odborníků“ z MŠMT chybí na požadovaný překryv 17,5 hodin!!!!!
Jen pro úplnost uvádíme, že vyhl. o MŠ stanoví min.počet dětí v jednotřídní MŠ 15 dětí. V takovém případě dostává škola ze státního rozpočtu prostředky na 1,43 pedagogického úvazku, to je 33,3 hodin přímé práce a na požadovaný překryv chybí 29,2 hodin
Neznámý uživatel2017-06-15 12:39:43
Vše, co bych ráda řekla (i vykřičela) koukám, že už někdo řekl. Tolik zla, kolik napáchala tato žena našemu školství, to tu ještě nebylo. Zvenčí se to tváří, že získala peníze, ale ne. Žádné peníze nezískala, prohrála možnost mít slušné školství a pěknou budoucnost. Jde si za svým jako buldok, ale hloupý buldok. Nabízí se otázka, jak to, že tam ještě je? Okamžitě, ale okamžitě požaduji zrušit přihlouplou inkluzi, která je příšerně drahá v běžných třídách..A chudáci "zdravé" děti!!!!! Tuto činnost mají vykonávat speciální pedagogové jinak. Byli k tomu vystudování. Nechtějí být "asistenty" někoho. Okamžitě zastavit nesmyslný kariérní řád - je to k ničemu. Výkony pedagogů nemůžete měřit na koruny či metry čtvereční....Přestat nabízet přihlouplé granty - ve škole jsou pedagogové a ne specialisté na "žádosti" To si ještě nikdo nevšiml na MŠMT? Povinná předškolní docházka - proboha proč, když již nyní chodí do MŠ ten, kdo chce. Proč děti nutit do veřejné výchovy (Norsko?). Dvouleté děti do MŠ - to si p. Valachová nepřečetla vývojovou psychologii? Proboha, co ještě ředitel a jeho učitelé unesou? Ráda bych dala paní ministryni (snad už jen na chvíli)kontakt na Václava Klause ml. - mohla by se učit, se učit, se učit.... Shrnu: je prostě příšerná, hrozná, zkazila a rozvrtala, co se dalo....Proč to dělá? Je to na objednávku? Abychom všichni zhloupli a zblbli?? Aby vše zlikvidovala? Prostě ven, okamžitě......
Neznámý uživatel2017-06-14 09:19:00
Možná by paní ministryně měla jít do normálního provozu, aby zjistila, jaká je praxe. Přehršle změn - nejsou podmínky, nejsou lidi, pedagogy sháníme minimálně půl roku a stále máme smůlu. Mimo jiné se změnami přibylo spoustu administrativy. Vyvstává otázka: Proč? K čemu? Jakákoliv diskuze mezi pedagogy se zabývá nesmyslností inkluze, povinnou předškolní docházkou, kariérním řádem, dvouletými dětmi a další.
Proboha - ať už je na patřičných místech někdo normální. A´t naše školství zase vzkvétá!!!
Neznámý uživatel2017-06-13 21:14:49
Kdo má všech 5 pohromadě už dnes ví, že takovou škodu českému školství, kterou ve své funkci napáchala současná ministryně školství pod zástěrkou zvyšování příjmů zaměstnancům školství, se snad nikomu dalšímu už nepodaří překonat - HURÁ INKLUZE, KARIÉRNÍ ŘÁD a nepřipravené NOVÉ FINANCOVÁNÍ. Tolik důležitých, neozkoušených a nepřipravených změn ještě nikdo ve své funkci nezvládl prosadit. Škoda, že školství není záležitostí odborníků, ale svým stranám poplatných politiků.
Neznámý uživatel2017-06-13 17:07:28
Byl jsem na školení ohledně kariérního řádu. Sám autor tvrdil, že v této podobě by byla sebevražda jej přijmout, původní znění je v mnohém jiné. Chybí provázanost s jinými zákony, nejsou domyšlené peníze.... Nárůst administrativy je enormní. To vše vidí tvůrci, ne tak paní ministryně.Bohužel, určitě jej na politické scéně prosadí.
Neznámý uživatel2017-06-09 13:12:38
Jak je možné, že v čele ministerstva je právník? Proč to není odborník na školství, nejlépe ředitel školy, který má letité zkušenosti v oboru?Když ne v čele, tak alespoň v řadách poradců, náměstků a dalších osob ve vedení.Když se tímto směrem nebude ministerstvo ubírat, budou výstupy ministerstva vždy jen populistické neodborné výkřiky, které likvidují české školství. Ale komu na tom záleží? Veřejnost snad už těm nesmyslům i někdy věří...Jen učitelů ubývá. A školy budou mít v inspekčních zprávách další porušení paragrafu ble ble ble o kvalifikaci zaměstnanců....
Neznámý uživatel2017-06-09 08:31:16
Každá vteřina, dokud tam ještě je, je ztracený čas. Nový ministr by měl urychleně vyházet celé vedení, komplet.Nechat jen řadové úředníky a jejich nadřízené do výše šéfů oddělení.Nutnou administrativní práci bez potíží zvládnou i delší dobu bez různých náměstků a podnáměstků a nadnáměstků.Dále kompletně přeorganizovat Českou školní inspekci, aby dělala to, co má a nezabývala se nesmyslnými evropskými projekty, personálně ji zcela překopat, je známo, že inspektory se stávají neúspěšní učitelé a to je hodně špatně! Dále zrušit tzv. "výzkumné pedagogické ústavy všech typů" a nakopat do zadku hejna šedivých poblouzněných filosofů, kteří vymýšlejí koncepční zhovadilosti jako jsou školní vzdělávací programy ve stylu "každý pes jiná ves". A v neposlední řadě by nový ministr měl sehnat podporu v parlamentu pro okamžité vrácení legislativy do původního stavu ( zrušit inkluzi, povinnou docházku do MŠ, hodit pod stůl kariérní řád a další a další ) ať to stojí, co to stojí. Strana, která postaví takovéhleho ministra má okamžitě půlmilionu voličských hlasů !
Neznámý uživatel2017-06-07 14:22:30
Myslím, že paní ministryně to nemyslí špatně, že jí výsledky její práce nejsou lhostejné, ale bohužel, kvalita výsledků její práce není o nic vyšší než tomu bylo u většiny jejích předchůdců, fakta jsou fakta, všichni soudní a znalí věci vědí, že:
1) inkluze v současném českém podání zásadně škodí všem zúčastněným a přitom je paradoxně mnohem dražší, než byl dosavadní kvalitní systém péče o děti s hendikepem - nyní rádoby nenápadně "salámovou metodou" likvidovaný
2) kariérní řád - bude-li schválen - bude znamenat jen další byrokracii, zbytečně vynaloženou energii učitelů i vedení škol a vyplýtvané peníze na balastní činnost; a rozdělí sborovny na kasty více a méně "preferovaných" a rodiči diferencovaně (ne)respektovaných učitelů
3) míra zvyšování mezd ve školství za působení paní Valachové nijak nevybočila ze zvyšování mezd policistům, vojákům, úředníkům, lékařům a zdravotním sestrám, umělcům atd. - tedy žádné napravování dluhů předchozích vlád
4) plnění slibů o významném zvýšení platů všech učitelů není a nebude v moci paní ministryně
Považuji za správné nechat pí Valachovou dokončit její ministrování až do příštích voleb, jinak bude všechny své chyby svádět na to, že nemohla věci dotáhnout do konce, protože z politických důvodů byla "donucena" čestně odstoupit.
Neznámý uživatel2017-06-06 12:35:42
Tolik zla, co napáchala paní ministryně se jen tak nevidí. Co je na té věci nejhorší, že jí je to jedno - po mně potopa. Měla odejít daleko dříve!!!!! Kdo tento marast napraví? Apeluji na všechny soudné a zainteresované - zrušte nesmyslný karierní řád, dvouleté děti do MŠ, i zvrácenou inkluzi. Vraťme české školství na úroveň, kterou mělo. Jistě si zaslouží odborné vedení na postu ministra, ne diletanty.
Neznámý uživatel2017-06-06 12:35:00
Tolik zla, co napáchala paní ministryně se jen tak nevidí. Co je na té věci nejhorší, že jí je to jedno - po mně potopa. Měla odejít daleko dříve!!!!! Kdo tento marast napraví? Apeluji na všechny soudné a zainteresované - zrušte nesmyslný karierní řád, dvouleté děti do MŠ, i zvrácenou inkluzi. Vraťme české školství na úroveň, kterou mělo. Jistě si zaslouží odborné vedení na postu ministra, ne diletanty.
Neznámý uživatel2017-06-05 15:34:16
"Sliby se slibují, blázni se radují" to už známe i z lidové slovesnosti. A takové radosti, jako inkluze, mateřinka ... to nám může přát jen ten, kdo má naše školství skutečně rád :-( . A to už vůbec nemyslím na to, že nevědět o krádežích a podvodech mnou dosazené podřízené i kamarádky - no to bych se na nich snad ani nemohl podílet :-)
Mhr. Jiří Hruška sen.
Neznámý uživatel2017-06-05 11:45:14
Nevím, odkud se berou hlasy na nezastupitelnost paní ministryně. Bylo by dobré, kdyby odešla a už dále neškodila. Z jejího působení se budeme dlouho vzpamatovávat - namátkou - povinné předškolní vzdělávání, dvouleté děti v MŠ.
Mgr. Dalibor Fusek2017-06-05 07:47:50
Paní ministryně doposud nenaplnila svůj původní slib, že rezignuje na svou funkci ministryně školství. Zajímalo by nás, co si o tomto jejím jednání myslíte?
Čtvrtek 08.06.2023, svátek má Medard


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.