Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Alternativní školy (31.7.2017-13.8.2017)

Otakar Jíra2017-08-16 11:32:09
Asi opět trochu poodběhnu. Souhlasím s vámi, že úroveň některých akreditovaných kurzů je prachmizerná (sám jsem se některých zúčastnil). Jestliže se ovšem nedobereme příčiny, proč tomu tak je, těžko zjednáme nápravu. A to se týká i alternativního školství, které často (alespoň v metodách a formách, když už ne v cílech a obsahu) ingeruje do přípravy pracovníků zájmového vzdělávání (a naopak). Bohužel tato vzájemná inspirace (je-li opravdová) postrádá určité teoretické zastřešení (nemyslím tím ovšem byrokratické a "oficiální" zastřešení. Myslím tím určité obsahové a metodické rysy této přípravy, které se mohou navzájem obohacovat. Je to samozřejmě i otázka důvodu účasti (záměrně nepíši o pozitivní motivaci) pedagogů. Jestliže je to pouze plnění "ouředního výnosu" jak tomu bývá u "délesloužících"pedagogů, nebo touha vylepšit si rodinný rozpočet (např.o stokorunu denně v hrubém), pak se asi daleko nedostaneme ani v jakýchkoliv akreditovaných kurzech. Jestliže do těchto kurzů budou docházet lidé pouze z povinnosti bez vůle prezentovat i vlastní zkušenosti (ale i omyly), dokud nebudou lektoři nuceni být skutečně o minimálně "level" výše, než účastníci, pak tito rytíři smutné postavy, o nichž se na začátku zmiňujete a jejichž jediným motivem bude saturace "volání tobolky", pak se z toho nevybabráme. Jedním z důvodů zavedení kariérního řádu mělo zřejmě být praktické zlepšení přípravy pedagogů na výkon povolání (a to jak v pregraduálním období, tak v době uvádění do praxe, i v průběhu dalšího vzdělávání. Bohužel, často se autoři vyskotačili pouze na formální, byrokratické stránce. Zapomněli jsme totiž na jednu zásadní věc, že existuje jednak pedagogika "an sich", tak jak ji chápe pedagogická většina a pedagogika směřovaná na dospělé (chceme-li - andragogika). Hluboce se zamýšlíme nad cílovými kompetencemi žáků, ale úplně opomíjíme kompetence dospělých - pedagogů. A co je nejtristnější, opomíjíme i kompetence vysokoškolských pedagogů. A jsme u kategorie, jejíž práce je v tomto procesu nejdůležitější - jsou to ti, kteří připravují budoucí pedagogy. Jen pomalu a obtížně se dává do jakéhosi systému chaos vzniknuvší na počátku 90. let. Je to tříšť nejrůznějších přístupů a návazností (včetně legislativních) osy DiS - Bc - Mgr. - PhD
(kdeže boloňské sněhy jsou!). Podívejme se jen, co se učí na jednotlivých fakultách pedagogicky zaměřených. Nakolik jsou pro svou budoucí činnost připravováni pedagogičtí pracovníci (včetně vědeckých), kolik času je tam věnováno andragogickým disciplínám (práce s ostatními dospělými i kooperace s institucemi), kolik času je tam věnováno alternativnímu školství. Nakolik (alespoň v rámci povinné praxe nebo třeba i prázdninových brigád) vědí pedagogové a "alternativci", do jakého odborného světa připravují své svěřence.
A tady se dostávám k větě předchozího poledního uživatele: " Zajímalo by mě, kolik těch absolventů alternativních škol se skutečně těmi lídry stalo." A doplňuje o další postřehy. Plně s ním souhlasím. Navíc mám dojem, že tyto školy především rozvíjejí už dané předpoklady. A souhlasím velevřele i s větou: "Alternativní školství nechť funguje jako doplněk pro určité skupiny dětí a oborů".
Neznámý uživatel2017-08-15 12:21:30
S tím se dá souhlasit, ale s tím kariérním řádem se pletete. Ten navrhovaný byl udělán právě pro ty nekreativní učitele bez jakéhokoli ostychu. Já se toužím celoživotně vzdělávat a také tak činím. Bohužel nabídka kurzů, které mají akreditaci a vygenerují vám úžasné OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ a v kterých přednášejí často nekreativní ubožáci, kteří nedovedli sami učit děti a proto to musí učit dospělé (pro ty netřeba kreativně něco vymyslet, pro ty stačí pouze něco plácat), tak ta nabídka kurzů je prachmizerná. To je ale kariérní řád, téma bylo jiné. Jinak souhlas. Ale důležitá je otázka níže položená "A lídry současné a minulé vychoval kdo?". Alternativní školy vychovávají studenty s většími předpoklady pro to stát se lídrem. Zajímalo by mě, kolik těch absolventů alternativních škol se skutečně těmi lídry stalo. Počítám, že alternativní školství se pomaloučku rozvíjí od poloviny 90. let. Těm prvním absolventům bude dnes sotva kolem čtyřicítky (těch je pár), většině bude tak 20 - 30 let. To jsou ti lídři - třicetiletí. No já nevím, nevím, to mně nepřipadá OK. Předpoklady ještě neznamenají, že těmi lídry budou. Jste si jisti, že pokud vedle sebe postavíte absolventa tradiční školy se samými jedničkami a absolventa alternativní školy se stejným výsledkem (s ekvivalentem těch samých jedniček), tak že ve všech nebo více jak 50 % oborů lidské činnosti bude ten "alternativec" úspěšnější? To asi nikoli. Vždyť záleží na oboru, stavu a měnícím se požadavkům společnosti. Vše se vyvíjí. Kdo ví, že tyto předpoklady (z alter.škol) budou důležité za pět, deset let. Myslím, že se vše moc řeší a blázní se a při tom nikdo neví, co bude. Nejlepší pro většinu společnosti je tradiční škola s alternativními doplňky a lidským, logickým a normálním přístupem. Všechny celonárodní "alternativy" byly vždy pouze bubliny k ničemu. Alternativní školství nechť funguje jako doplněk pro určité skupiny dětí a oborů, z nichž sem tam vyleze lídr, ale doufám, že si někdo nemyslí, že bude továrnou na lídry!
Otakar Jíra2017-08-14 22:52:12
Jak tak sleduji, diskuse se příliš nerozběhla. Je to snad tím, že valná většina pedagogů o ministerských úředníků (včetně výzkumníků v oblasti pedagogiky) je už unavena? Všimli jste si, kolikrát jsme už byli vyzváni k účasti na nejrůznějších projektech, ověřovacích postupech, evaluacích atd.,atd.? A kde jsou výsledky? Snad jen ti nejotrlejší z nás je alespoň udrží ve své paměti, aspoň do chvíle, než nastoupí další a další garnitura propagandistů (používám toto ošklivé slovo záměrně) toho, či onoho postupu, té či oné koncepce. Nejdříve rozvolníme osnovy, pak začneme koketovat s jejich závazností (nebo alespoň s jejich strukturou, kde využijeme chutě RVP a ŠVP), pak zase budeme reformovat RVP a ŠVP co do struktury a obsahu - ale to jen do doby, než přijde nový ministr s novými idejemi a novými spolupracovníky (a třeba to bude i pedagog - partajní pašalíky se zřídka kdy rozdělují uvážlivě). Nakonec se slavnostně shodneme na tom, že personálně by měla být výuka zabezpečena kvalifikovanými a vzdělanými pracovníky, vysocháme kariérní řád, dokonce ho téměř schválíme a najednou ho předáme jako neřešenou štafetu někomu, o kom ani nevíme, co je zač (karty prý rozdají voliči!)
Alternativní školy mají tu výhodu, že jejich principům málokdo z úředníků rozumí, tak je nechá žít, aby se jeho neznalost neobjevila. Co na tom, že některé z těchto alternativních škol zřejmě pracují podle zásad, které byly úspěšné před více než půlstoletím? Tady bych skoro dal zapravdu neznámým uživatelům z dnešního odpoledne a podvečera. Ono to chce také trochu vědecké a koncepční práce. Existovala tady určitá struktura přímo řízených organizací odborného charakteru, která však nepřežila divočení pánů Dobeše a Chládka. Hodně podle mého poškodily praxi i "příklady dobré praxe". Paradox? Ne. Ale pro nekreativní učitele, kteří navíc mají i nesmělý ostych před celoživotním vzděláváním (co jiného byla akce učitelů proti kariérnímu řádu?). Podívejte se jen na legislativní tříšť školských předpisů, kolikrát se v poslední době změnil školský zákon nebo vyhláška o DVPP? Mám dojem, že legislativní smršť, kterou sliboval někdejší předseda vlády a pozdější prezident Zeman, stále ještě neskončila. Nu a alternativní školy jsou na tom zatím dobře (nemyslím finančně); jich se zatím toto prapodivné běsnění panující ve Sněmovní a ve Valdštejnském paláci, netýká. Tady je myslím otevřená cesta, aby se alternativní školství opravdu intenzivně zasloužilo o objevování, přípravu a výchovu nových lídrů společnosti. Nemyslím, že by jim vznešené ministerstvo mělo nějak ubližovat. Stačí, když se soustředí na RVP a ŠVP a udržení chodu. Úředníků na to má dost. Pamatuji si první restrikci míst v devadesátých letech. Zní to jako pohádka, ale na ministerstvu fungovalo asi 300 lidí, včetně odborných organizací. Pak se rukapáň EU otevřela a chodby zaplnily hordy účetních. Třeba by se mohli vybírat i pode svého eventuálního pedagogického profilu a zapojit se i do odborné, neúčetní práce (předpokládám, že jim pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání není cizí). Ubudou-li "evropské peníze", nezbude než zintenzivnit výuku. A to i výuku vedoucí svými metodami a formami k přípravě budoucích lídrů. A jsme zpátky u alternativního školství, kterému bychom měli alespoň nepřekážet, pokud pracuje dobře. Ale, kdo to posoudí, že?
Neznámý uživatel2017-08-14 18:08:40
A lídry současné a minulé vychoval kdo?
Neznámý uživatel2017-08-14 14:09:31
Dobrý den,
nemyslím si, že by se v klasických školách nedařilo vychovat lídry.
jde jenom o to najít správnou cestu.
Neznámý uživatel2017-08-05 19:29:25
Nemyslícího jedince, který s jinými vytvoří nemyslící stádo, se snaží vyprodukovat celý systém stávajícího školství.
Neznámý uživatel2017-08-02 13:19:59
Dobrý den. Již jen z toho principu, že většina alternativních přístupů vzdělávání klade důraz (nebo je jeho prioritou) na individuální přístup k žákům, na vlastní projev, vlastní názor, vlastní postupy řešení ... je celkem přirozené, že se tyto děti naučí myslet samy za sebe, vytvořit si svůj nároz, obhájit si ho ... a z těchto skupin pak také vzejdou lídři. Zkrátka žádné stádo, ale jednotlivec.Podle mne je to logické.
Neznámý uživatel2017-07-31 16:21:10
Na tuto otázku se nedá odpovědět bez znalosti metodiky a závěrů zmíněného výzkumu. Lídři se vyskytují v různých, často specifických skupinách činnosti. Nevím, zda lze takto zobecnit, protože ani alternativní školy nemůžeme sesypat do jednoho pytle. V každém případě by bylo zajímavé zjištění tohoto výzkumu i jeho závěry zpřístupnit (i jako event. podporu zřizování a existence alternativních škol). Jsa od přírody skeptikem potřeboval bych k uvěření solidnější podklad než toto tvrzení. Obávám se, aby v tomto případě nebylo přání otcem myšlenky a myšlenka zůstala nenaplněna.
Mgr. Dalibor Fusek2017-07-31 08:07:42
Absolventi alternativních škol mají větší předpoklady pro to, aby se stali lídry, tvrdí nový výzkum. Zajímalo by nás, co si o tomto zjištění myslíte Vy?
Čtvrtek 08.06.2023, svátek má Medard


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.