Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Prospívají anebo škodí víceletá gymnázia (18.12.2017-24.12.2017)

Neznámý uživatel2018-01-09 18:49:33
Když inkluzivní vzdělávání, tak pro všechny. Proč nadané děti opouštějí základní školy a studují na gymnáziích? Pokud se nedostanou na gymnázia, mnohé děti jdou na soukromé či církevní školy. To moc inkluze není. Je vidět, že nadanější děti na současných základních školách nejsou motivovány k lepším výkonům.
Neznámý uživatel2018-01-03 17:27:12
Dobrý den.
Dovolte mi, abych zde také přidala svůj názor.
Osobně bych víceletá gymnázia nerušila, ale rozhodně zmenšila jejich počet. Je mnoho nadaných dětí a je škody jim neumožnit jejich rozvoj. V okolí mého bydliště jsou tři víceletá gymnázia. Otázkou je, zda by nestačilo jen jedno? Když je dítě nadané, určitě by zvládlo ráno nasednout na autobus a za 10 minut dojet na další autobusovou zastávku.
Máme tu jedno víceleté gymnázium, které přijímá všechny uchazeče, jen aby mělo studenty. Kdo chce studovat, ať přijde. Většinou otevře jednu třídu, kde mají kolem 15 žáků. Přijímají i děti s průměrným prospěchem. Prala jsem se ředitele, zda je v pořádku přijímat žáky, který mají trojky v páté třídě. Co vede rodiče, aby své děti dávali na gymnázium. Bylo mi řečeno, že děti hlavně utíkají ze základních škol, kde je buď špatný kolektiv, nebo neshoda s učiteli.
Nebylo by pro všechny (pro stát i rodiče) prospěšnější řešit zvyšování rovně základních škol a zároveň zmenšit počty víceletých gymnázií. Musím podotknout, že úroveň místních základních škol je opravdu katastrofická.
Neznámý uživatel2018-01-02 16:31:17
Zdravím,
nejedná se jen o víceletá gymnázia, ale také o ZŠ jazykové, sportovní, matematické, aj. Když zrušit osmiletá gym., tak zrušit i všechny ZŠ s přívlatkem.
Emil Kudrnovský2017-12-26 10:29:00
V přechodu na víceleté gymnázium vidím více negativ:
1) ŠVP a RVP - sled učební látky ZŠ je přetržen a žák začíná kdesi znovu (zejména u šestiletého gymnázia),
2) věk a stres - jsou desetileté děti připravené na každodenní "stres" dojíždět do jiné vzdálenější obce? Jsou připraveni na tlak "konkurenčního" prostředí? Je dobré přijít o kamarády ze ZŠ kvůli ambicím svých rodičů? (zejména osmiletá gymnázia a děti z venkova, to je individuální)
3) ekonomický - stojí to více peněz jak stát, tak i rodinu, přitom výsledek je "stejný", viz následující bod,
4) maturita - ať jste na 4, 6 nebo 8 letém studiu gymnázia, skončíte vždy v jeden den na stejné úrovni maturitou. Nestačí tedy k přípravě na VŠ intenzivnější 4 roky po povinné školní docházce?
5) sociální - dle mého soudu nejzávažnější - přestupem na víceleté gymnázium dochází k sociánímu vyčleňování nadaných dětí. Základní vzdělávání je i o výchově, i nadaní žáci se učí žít mezi méně chytrou většinou populace a hlavně dokáží ji pozitivně ovlivňovat. Navíc sociální prostředí na gymnáziu má větší potenciál vytvářet z nadaných dětí individuality (což není vždy žádoucí).
Absence nadaných dětí na II. stupni ZŠ bude mít a již má dalekosáhlé společenské důsledky. Společně se soukromými školami přispívá k rozevírání sociálních nůžek ve společnosti. (Pozn. nejsem zastánce inkluze.)

Pozitiva jsou, pouze individuální, ne pro celou společnost:
1) pro žáka - dostane se dříve mezi chytřejší děti, znalostně dříve vyroste (ale u maturity je výsledek stejný, tj. někde se to zpomalí).
2) pro gymnázium - víceletá gymnázia znamenají pro některé organizace min. 2-4 třídy navíc, tj. přispívají k trvalé udržitelnosti menších gymnázií. Bez nich by některá zanikla (provozně-ekonomické důvody), což by v menších spádových oblastech byl problém.

Závěr: a) základní vzdělávání by i nadané děti měly absolvovat formou povinné školní docházky na ZŠ, b) stát, kraj by měl v případě potřeby podpořit existenci gymnázií i v menších městech.
Neznámý uživatel2017-12-22 09:49:05
Krásné Vánoce všem učitelkám v MŠ, neboť to jsou opravdoví andělé. Občas jim křídla někdo poraní, ale ony se opět zvednou a křídla nad dětmi rozevřou.
Neznámý uživatel2017-12-20 15:33:21
Omluva za interpunkci v předchozím příspěvku - chybička se vloudila...
Neznámý uživatel2017-12-20 15:30:26
Jako začínající učitel ZŠ jsem neměl gymnázia rád - vybrala nám nejlepší děti při přechodu na 2. stupeň. Později jako učitel střední školy - obdobně - zbylo na nás v podstatě to, co nepobrala gymnázia. Nicméně jako rodič - obě děti byly na gymnáziu od 6. třídy a jsou úplně jinde, než kdyby zůstaly na škole, kterou máme v obci. Tam je bohužel celá řada žáků "ze slabších sociálních poměrů" a podle jednoho z předchozích přispěvatelů se kolona pohybuje..... Na gymnáziu se s dětmi nikdo nemazal, jasně nastavené požadavky na výkon a děti se tomu přizpůsobily. Pro všechny pochybovače - kolik doktorů, právníků, učitelů a dalších vysokoškoláků prošlo přes gymnázia a kolik přes ostatní střední školy? Soukromě odhaduji poměr tak 4 : 1 (asi by to stálo za výzkum). A chceme, aby se tyto mozky takhle nerozvíjely? Chceme, aby nás v budoucnu operoval lékař, který měl samá doporučení, samé IVP a tedy se mu v rámci bezkonfliktnosti umetaly cestičky? Ne, každý má být hodnocen podle výkonu, nikoliv podle svých schopností (rád bych viděl, jak může schopnosti někdo měřit). Těch schopných, co nejsou ochotni cokoliv dělat, natož se učit je hodně, ale idealismus o tom, že je to pouze o jejich motivaci (a motivátorem by zřejmě vždy měl být učitel :-)))) je zcestný ismus, v lepším případě platí na 1. stupni ZŠ. Tam teď také učím a jsem šťastný za každé alespoň trochu nadané dítě, které chce pracovat, stejně tak i za dítě, které sice není tak chytré, ale alespoň se snaží. A aby to jen nebyla obhajoba víceletých gymnázií, u maturit jsem poznal, že zase tak velký rozdíl mezi absolventy šestiletých a čtyřletých gymnázií ve výsledku (u maturity) nebyl. Asi osmileťáci byli poněkud vyšťaveni.
Neznámý uživatel2017-12-20 10:17:06
V dlouhodobých záměrech vzdělávání ČR a také jednotlivých krajů je již od roku 2011 cíl snížit podíl dětí, které odcházejí do víceletých gymnázií na 5 %. Jak je možné, že v Praze činí tento podíl více než 30 %? Všechny ostatní kraje se snaží daný cíl (i když dlouhodobě) naplnit. Jen Prha si zase jako vždy dělá, co chce. Je unikátní, že ve městě, kde něco vznikne, se to okamžitě porušuje. Celý problém v nekoncepčnosti českého školství tkví v abnormalitě Prahy, která se chová jako stát ve státě.
Neznámý uživatel2017-12-18 12:24:29
Odchodem dětí na víceletá gymnázia rodiče řeší špatnou a nízkou úroveň základního školství. V době inkluze se jim nelze divit. ( řečeno vojenskou mluvou - kolona vozů se pohybuje rychlostí podle posledního vozidla)Co na to říci? Třeba nový pan ministr překvapí, i když má zkušenost pouze s VŠ.
Neznámý uživatel2017-12-18 09:11:06
Všechna víceletá gymnázia bych zrušil, nebo alespoň razantně ztenčil jejich počet.
Neznámý uživatel2017-12-18 07:46:07
Na jedné straně řeči o spolupráci, individuálním přístupu, vedle toho inkluze a jako úplný protimluv nabouchané třídy a selekce dětí ve věku, kdy se sotva pozná kluk od holky, na šprty a nešprty. Já osobně nesouhlasím s výchovou malých vědátorů zahlcených nedětským kvantem učiva. Místo toho, aby sem chodily skutečně nadané děti (i to je zbytečné, při malém počtu dětí ve třídě by se všechno zvládlo), se sem rodiče snaží procpat dítě ve snaze uniknout nízké úrovni základní školy. Je to nesystémový relikt nesmyslně idealizované první republiky, kdy v podstatě nebyla jiná možnost lepšího vzdělání, ostatní školy připravovaly pro praxi. Takhle nám vzniká generace gymnazistů a vedle toho vysoký počet dětí, které nemají pořádné základy a velkou část z nich tvoří děti s vyloženě špatným prospěchem - kanonenfutr k ponkům, klienti učilišť. Jejich počet je vysoký, přece nám lidi nehloupnou. To není nic proti řemeslům, ale řada z "absolventů" to řemeslo ani dělat nejde, nestojí o to, nebo to jednoduše nezvládnou, proto ten neustálý hlad firem.
Mgr. Dalibor Fusek2017-12-17 20:43:57
Výzkum CLoSE ukázal, že přidaná hodnota může být vysoká na víceletých gymnáziích, i na základních školách. Jelikož se již mnoho let diskutuje o přínosech anebo naopak škodlivosti víceletých gymnázií v naší vzdělávací soustavě, chtěli bychom se Vás zeptat, co si o tomto problému myslíte Vy?
Sobota 16.10.2021, svátek má Havel


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Která z uvedených politických stran či uskupení (koalic) má podle Vás nejlepší program v oblasti vzdělávání?

  1. Spolu (0)
  2. PirSTAN (1)
  3. ANO (0)
  4. SPD (0)
  5. Některá jiná (0)
  6. Nedokážu odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.