Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Zrušení povinné předškolní docházky (29.1.2018-4.2.2018)

Neznámý uživatel2018-02-12 07:56:13
Vážení, jsem ze sociálně problematické lokality, a pokud dojde ke zrušení PPD, tak zase do 1. třídy bez problémů usednou děti, které nebudou umět mluvit, stříhat, lepit, nerozeznají barvy, pravá/levá apod. Pokud ruší povinnou předškolní, ať pak ale vrátí i možnost přípravných tříd! A sice bez doporučení ŠPZ!!! Jinak to nemá smysl.
Neznámý uživatel2018-02-11 18:58:27
Zrušit ihned. Nepřineslo nic pozitivního, jen papíry, obvody, aby bylo co kontrolovat. Rodič si má sám rozhodnout, jak bude jeho dítě vzděláváno. Téměř všichni MŠ navštěvují, nechte na lidech trochu samostatnosti, pořád něco nepřikazujte. Zcela chápu rodiče, kteří se ptají, proč musí individuální vzdělávání, když dítě navštěvuje soukromou školku, která není v síti škol. Odpovídám, ptejte se těch nahoře, kteří si myslí, že jen jejich je správné.
A doufám, že rozumní zruší i NÁROK dvouletých.
Neznámý uživatel2018-02-11 10:22:37
Souhlasím zrušit obojí.Chtěli jsme svobodu v roce 1989 a zatím nám pořád někdo něco zakazuje a přikazuje.Nechte lidi svobodně se rozhodnout a žít.Všechno přineslo jen více administrativy a kontrol, nepříjemných dohadů mezi lidmi.Školství je vůbec jak pokusná laboratoř, něco se zkusí na rok, nepovede se a zruší se to. Ale pod vším jsou lidi, konkrétně děti na kterých se vše podepisuje do života.Přemýšlejte , než něco nařídíte.
Neznámý uživatel2018-02-10 12:18:57
Jsem pro zrušení povinné předškolní docházky!!!
Neznámý uživatel2018-02-09 21:40:01
Koukám, že každý, kdo chodil do školy, je odborník... viz. předešlé.
Věra Semotánová2018-02-09 16:54:48
Bude se rušit i povinná školní docházka? I toto vzdělání ponecháme pouze na rodičích ,když za ně zodpovídají? Určitě pro děti najdou vhodný způsob vzdělání a výchovy budou s dětmi trávit hodně času. Mám za to , že nejde v předškolním povinném roce pouze o to aby dítě zvládlo čtverec a obdélník ,ale taky o to aby se dokázalo prosadit v kolektivu dětí, dokázalo být do určité míry samostatné, dokázalo převzít samo za sebe odpovědnost ,plnit malé úkoly... To je to, co bude potřebovat při nástupu do 1. třídy a co se bez kolektivu dětí nenaučí a mám za to že kroužky to také nenahradí. Pokud toto dítě nezvládá a ještě v první třídě probrečí půl roku bez maminky, úkoly si nepamatuje ,v šatně své věci nenajde..tak je to špatně především pro to dítě. Jsem za zachování posledního předškolního roku MŠ. Jsem ale proti povinnému přijímání dvouletých dětí do MŠ. Věra Semotánová
Neznámý uživatel2018-02-09 13:01:40
Jsem pro zrušení povinné předškolní docházky. Výchova a vzdělávání dětí je především na rodičích. Oni se musí sami rozhodnout co je pro jejich dítě nejlepší. Némá cenu omezovat rodiny pokud chtějí s dítětem trávit čas.
Neznámý uživatel2018-02-08 16:06:21
Jsem pro zrušení povinné předškolní docházky
Neznámý uživatel2018-02-07 10:25:23
Jsem pro zrušení povinné předškolní docházky i pro nárok na umístění dvouletých dětí. Tam, kde je jedno oddělení pro všechny předškoláky je práce s touto skupinou neúnosně náročná a neefektivní, naprosto neodpovídá vynaloženému úsilí všech zaměstnanců. I dříve se do jednotřídek braly děti, kterým ještě v září nebyly tři roky, pokud bylo místo, ALE rodiče věděli, že musí být dítě na vstup zralé a musí něco umět...(základy sebeobsluhy, komunikace)a snažili se, aby to tak bylo. Pokud ovšem budou mít nárok a my povinnost mít přebalovací pulty apod. je všechna snaha o ničem. Nikdo se v takové školce nic moc nenaučí a nebude se cítit dobře. Kdo tam pak bude chodit rád a s úsměvem na tváři? Ani zaměstnanci, ani děti.
Neznámý uživatel2018-02-06 13:05:17
Pro pána/paní, co mne nazval marxistou,... makroekonomika mi opravdu není blízká, jen vidím, co každá z volených stran, či volených poslanců užívá ve svém volebním programu, je to : zdravotnictví, školství, důchodový systém, a zkuste mi to vyvrátit ! Takže vážená/ ný odpolitizovat !
nic nefunguje systémově, není tu žádná vize, která by nás podobně jako ve vyspělých zemích posouvala kupředu a ne ode zdi ke zdi!
V jednom máte pravdu, trochu volnosti nám všem prospěje, a pokud se o předškolní vzdělávání zajímáte, nebo víte-li o něm něco, pak stačí reagujete-li na má slova "dříve lépe fungovalo" jako marxistické prohlášení, potažmo blázen v jedné osobě, bylo by současně dobré vědět, že PVP a metodiky o kterých jsem já psala a dílčí úkoly zamíchané do pěti oblastí rozvoje dítěte, jsou jedno a totéž. Neboť autoři RVP PV použili stávající aby je přetvořili do současného patvaru nazvaného RVP PV. A pokud vím, opět vídám jméno skvělé paní Opravilové coby metodičky, takže, možná se navracíme k lidem, kteří o předškolním vzdělávání něco věděli a vědí. A to jsou vážený/vážená ty kotrmelce o kterých mluvím.
Mějte se skvěle, a nejsem marxista, jsem věřící člověk, který používá selský rozum.
Hezké dny všem Věrka
Neznámý uživatel2018-02-06 12:30:59
Tato otázka je zcela zbytečná. Každý, kdo má v hlavě zbytky rozumu, ví zcela jistě, že kdo chce, se povinnosti vyhnout umí, obzvlášť, když to jde tak snadno. Kam až se budou posouvat zásahy státu vůči svobodnému rozhodování svéprávných lidí?
Neznámý uživatel2018-02-06 09:59:37
Jsem pro zrušení povinného předškolního vzdělávání. Přineslo nám to v MŠ spoustu starostí a administrativy. Děti, které by měly MŠ navštěvovat stejně nechodí a ani se nechtějí omlouvat. Nárok na místo pro dvouleté děti, v MŠ, také neschvaluji. Ano, ať chodí ti co jsou schopní např. od dvou a půl roku , výjimečně od dvou let a doplní počet dětí ve třídě, abychom nemuseli učitelky propouštět.
Neznámý uživatel2018-02-05 16:24:09
Souhlasím naprosto s příspěvkem paní Odehnalové - zrušení povinné předškolní docházky a návrat přípravných tříd i pro pětileté děti. Také mnoholetá zkušenost. Zkušená učitelka
Olga Odehnalová2018-02-05 08:03:05
Jsem pro zrušení povinné školní docházky, a jsem pro návrat přípravných tříd v režimu školského zákona před novelou - možnost přijímat pětileté do přípravné třídy, pro některé pětileté děti lepší volba než MŠ, letitá zkušenost.
Neznámý uživatel2018-02-04 09:11:58
Provoz mateřské školy v Londýně je od 9:00 do 16:00 hodiny.
Neznámý uživatel2018-02-04 09:08:44
Jsem ředitelkou malotřídní školy s prvním stupněm a zároveň ředitelkou mateřské školy, která sídlí v jedné budově. Od 1.1.2018 naopak platí povinné překrývání učitelem minimálně 2,5 hodiny denně. Ředitelkou jsem 25 roků, je to velmi náročná práce, protože jsem současně učitelkou ZS a musím se připravovat i na výuku jako běžný učitel. V heterogenní třídě máme pospolu dětí od 2 do 6ti let, k tomu jedno dítě s individuálním vzděláváním. Jak píše paní kolegyně, také ředitelka musíme vesnickou školku naplňovat, jednak kvůli úvazkům abychom se všichni uživili a jednak zkuste na vesnické školce někoho do školky nezapsat, když máte volná místa. To by vám pan starosta pěkně zatopil, když Vás může kdykoliv vyměnit. Vloni jsme místo čerpání řádné dovolené byla měsíc ve škole a zpracovávala projekt chůva, protože stát místo v únoru projekt vyhlásil téměř před prázdninami. Nyní jsem si musela peníze na chůvu sehnat jinde, protože stát navazující projekt ještě nevyhlásil. No to nic, učím 38 roků a jsem na kotrmelce ve školství již zvyklá. Vždy si nějak poradím, abych svým paním učitelkám v MŠ mohla vytvářet co nejlepší podmínky pro svoji nelehkou činnost. A de je příprava předškoláků atd. Právě u nás proběhla třídenní hloubková kontrola ČŠI a to slyšíte stále dokola individualizace, snažíme se mc, moc, ale prosím Vás v 24 dětech denně. Neklade stát na paní učitelky něco, co jaksi v tak velkém kolektivu zle stěží. A to mi věřte, že jsme in. Pak jste na návštěvě v Londýně a vedete svoji vnučku do Mˇ, kde je celkem 40 dětí a 24 zaměstnanců . Dva ve vedení, tří hospodářské oddělení a ostatní pedagogové s asistentkami. provoz školky od 9 do 1 hodin. Děti jsou celý den v oblečení , ve kterém přišly, žádná lehátka na spaní, žádná pevná záď, usneš přímo na koberci. Ale čeho jsem si všimla, ta úcta rodičů k pedagogovi. A mimochodem v Anglii chodí učitele do důchodu o deset let dříve než ostatní. Není těch problémů a nepromyšlených koncepcí českého školství dost. A co inkluze, vědomosti žáků- největší vinu mi všichni co učíme vidíme v rodičích, protože neučí děti k povinnostem, dnešní děti nemusejí nic. Stále hledáme metody a formy práce, je veřejné tajemství jak to je, ale naši tam nahoře trvají na svém- je nutná revize RVP PV,ZP. Tak si každý udělá svůj úsudek.
Neznámý uživatel2018-02-03 19:03:08
Jsem ředitelkou jednotřídní MŠ a stále nechápu, jak mohou někteří rádoby odborníci vytvářet zákony pro MŠ, aniž by kdy v MŠ pracovali. Rozhodně je na rodičích, chtějí-li předškolní dítě do MŠ dát nebo ne .Povinná předškolní docházka je absolutní nesmysl. Samá nadměrná zátěž pro nás ředitelky. Dvouleté děti do MŠ nepatří, bohužel někdy vyloženě doplňují počet dětí na třídě, aby nejen učitelky alr i provozní zaměstnanci dosáhli přijatelných úvazků, kromě toho je ředitelka povinna do výše kapacity MŠ přijmout všechny dvouleté děti,jejichž rodiče přijdou se žádostí i během roku. Běžně se tudíž stává, že ve smíšeném kolektivu převládají dvouleté děti i v počtu nad sedm. Zkuste si s takovou smíšenou skupinou vyjít ven, aniž by jedna z učitelek nemusela pracovat zadarmo přes čas, když od 1.1.2018 je opět zrušena povinnost povinného překrývání učitelek. Zároveň zkuste v takto smíšeném oddělení připravit předškolní děti na vstup do ZŠ. Zákonodárci myslete a věnujte se práci alespoň s takovým nasazením jako my v MŠ!
Neznámý uživatel2018-02-03 12:23:18
Povinná docházka předškolních dětí je hloupost, kdo dítě nechce dávat, stejně povinnost vždy nějak obejde. To nepatrné procento, které by do MŠ chodit nutně potřebovalo, má mít v hledáčku OSPOD a snažit se tuto potřebu dětí vymoci. Proč je to ale "trest" i pro ostatní? Problém nastává např. pro rodiče se střídavou péčí, kdy dítě musí chodit do jediné MŠ, ale bydliště rodičů je od sebe vzdáleno, atd.
Dvouleté děti v MŠ byly přijímány vždy, ale rozhodla o tom ředitelka, která posoudila podmínky školy a schopnost zajistit pohodu pro takové dítě. Jinak ho nepřijala. Na větších školách to lze řešit jednou spec. třídou pro dvouleté, ale to stojí další finanční prostředky. Škoda jeslí...., stačilo pouze změnit přístup a podmínky a ne je rušit a teď povinnost hodit na školky, kde ne všude to jde realizovat - např. jednotřídky. I s chůvou to ve skupuně starších dětí není pro "mrňátka" nic moc. Co na to psychologové?
Neznámý uživatel2018-02-02 15:24:52
Jsem pro zrušení povinné školní docházky pětiletých dětí "šmahem". Ty děti, které to potřebují, stejně nechodí. Neomlouvají se a OSPOD (alespoň v našem městě) to nezajímá. Mám je sama i nadále uhánět, nestačí neustálé osobní výzvy (telefony mají v zástavárně), mám jim psát dopisy... Buď se jim nechce vstávat, nebo nemají zaplacenou stravu (na cigarety a alkohol mají peníze vždy). Zde by měla být docházka povinná, bez možnosti VÝMLUV. A raději od 4let, mají co dohánět, aby se vyrovnaly ostatním vrstevníkům.
Je pravda, že některé rodiny se snaží - těm se snažíme i my vyjít vstříc a pomoci. Není jich ale mnoho.
A děti dvouleté mají být u maminky. Jsou-li potřebné výjimky, řešit individuálně.
Neznámý uživatel2018-02-02 14:47:48
Nevím, jaká je přesná situace ohledně potřeby umístit do zařízení dítě dvouleté. Alespoň v Královéhradeckém kraji rostou tzv dětské skupiny jako houby po dešti, kde děti dvouleté umístit lze.MPSV na tyto skupiny poskytuje z EF někdy nepochopitelně miliony korun a udržitelnost je pár let. Na druhou stranu nechci naznačit, že děti dvouleté do MŠ nepatří. Je zcela individuální, kdy je dítě schopno začlenit se, adaptovat. Některé dvouleté děti mnohem lépe spolupracují než např. dítě čtyřleté. Rodiče by měly být schopny posoudit, co je pro jejich dítě prospěšné a ředitel by měl mít možnost rozhodování, zda dítě přijmout. Pakliže k úpravě zákona opět dojde, jen doufám, že bude brán v potaz i to, že se např. musely přijmout i děti neočkované-pětileté a ty, pakliže dostanou odklad a zruší se povinná školní docházka půjdou kam?
Neznámý uživatel2018-02-02 14:28:43
Povinná předškolní docházka byla zavedena z důvodu, aby do MŠ docházely především dětí ze soc. slabého, nepodnětného prostředí. Její zavedení však pouze zatížilo ředitele a rodiče dětí, kteří musí omlouvat dítě, pokud sním chtějí vyjet na hory, k lékaři, dát je na prázdniny k babičce a ředitelka se hroutí, protože nemůže zajistit aby do MŠ docházely pravidelně ty děti "potřebné".
S dětmi 2- letými ve školkách je to podle mne také nesmysl, neměli by povolaní spíše preferovat zavedení dětských menších skupinek - "jeslí", to si myslím byla zařízení vhodná pro tyto děti a ne, upravovat prostory školek, pořizovat nočníky, přebalovací pulty, pleny, chůvy - zase nesmyslný odliv peněz.
Neznámý uživatel2018-02-02 12:52:55
Zrušit povinnou předškolní docházku i 2 leťáky ve śkolce! Myslím, že další komentář není potřeba.
Neznámý uživatel2018-02-02 12:37:31
Děsím se názorů "dříve vše skvěle fungovalo. " To může říct jen blázen anebo marxista (což je to samé). Důchody fungovaly jen proto, že zdravotnictví, ne. Lidé zemírali v 65 letech z důchodu odčerpali cca 5 let. Dnešní ženy z něj čerpají 20 let. Vážení, trochu makroekonomiky by nikomu neublížilo. Je zjevné, že školství se reformuje překotně a nesmyslně. Opět ale musím dodat, že je tomu tak proto, že se zaváfí restrikce po vzoru komunistické doby. Myslím si, že trochu volnosti, která by byla vložena do rukou ředitelů a mnohem méně administrativy by byl ten správný směr pro české školství.
Neznámý uživatel2018-02-02 10:59:29
Takových kotrmelců zažíváme, každé volební období, nenapadne už konečně někoho, odpolitizovat školství, zdravotnictví, sociální služby a důchodový systém ??????!!!!!!
Všechno co dříve skvěle fungovalo se postavilo na hlavu, aby se vzápětí vracelo zpět ! Podívejme se na "skvělý" RVP PV, ve kterém se dodnes těžko orientuje zkušená učitelka, natož začínající elév. A kde jsou skvělé metodiky ? Dvouleté děti do školek? Hloupost, vidím to ve třídě, kam děti dvouleté chodí. Povinné př. vzdělávání, další úlitba EU, splnit naoko požadavky proti diskriminaci menšiny, ale vlastně vše odpustit. Omlouvat dítě smí zákonný zástupce z jakého-koli důvodu a vy jako ředitelka máte povinnost tuto omluvu přijmout. Asistenti pedagoga ve třídách ? Další odliv státních peněz. Dítě s podpůrkem máte ve stavu, asistenta máte k ruce a dítě je doma, takže vlastně, nač si stěžovat, alespoň vám s něčím pomůže,ale přínos pro dítě ? minimální, nemáte páky, jak rodiče přinutit, aby dítě do školky přivedli. Ach jo! Nestěžujme si, prestiž našeho povolání stoupá, alespoň v očích veřejnosti, posuzuje-li vás přímo úměrně výší vašeho platu. Milé kolegyně - tohle všechno pomiňme, vždyť máme nejkrásnější povolání na světě. Máme zdravé děti, budoucnost našeho národa, máme šanci se neustále vzdělávat, tvořit. Mějme srdce na dlani tak jak to máme všechny i nadále. hodně sil a úsměv na tváři, ten nám všem sluší nejvíce !
Krásné únorové dny přeje Věrka
Neznámý uživatel2018-02-02 10:24:06
Celé je to jen další politický a idiotský výmysl. Jak bylo níže řečeno, je povinná docházka zbytečná. Rodiče se mě ptali, jak to mají udělat, když nechtějí, aby dítě chodilo a já jim řekla "no tak nechoďte, omlouvejte dítě jak chcete (nemoc, rodinné důvody, přijela nám babička, dovolená, nebo dítěti se nechtělo vstávat a pod.)Poté si zažádáte i indiv. vzdělávání - nebude tedy chodit, nic ho nemusíte učit jinak než kdyby bylo papírově jen doma jako dřív , poté se jedenkrát za rok přijdete podívat, já si zkontroluji, že dítě existuje, "né nebojte zkoušet ho nebudeme, k čemu? pokud se totiž nebude umět obléknout a jíst samo,no tak to neumí, nic se stejně neděje, sankce neexistuje a když neexistuje sankce, tak je to přeci pro vás jedno" a opět půjdete domů a úplně stejně jako dřív ho odvedete k zápisu do školy. Milí rodiče nic se nemění, jen budete chvíli psát omluvenky nebo rovnou žádost o individuál a budete muset jednou přijít (pokud se známe a vím, že vaše dítě je inteligentní a z dobré rodiny, tak ani nechoďte, já vás budu evidovat jako, že jste byli přezkoušeni). A tak to u nás v ČR chodí. Zajímalo by mě, zda až se za deset let udělá průzkum, jestli povinné předškolní vzdělávání v této podobě k něčemu bylo a vyjde z toho, že se vlastně nic moc nezměnilo, tak zda bude ten kdo to zavedl pohnán k zodpovědnosti? No nebude. Je to pokus. A hold to třeba nevyjde.
Pavla Babjaková2018-02-02 09:58:55
Jednoznačně jsem pro zrušení, nařízení přineslo jen více práce a starostí. Děti, které do MŠ nechodily, chodit stejně nebudou. Rodiče zvolí individuální vzdělávání a jednou za rok se přijdu do MŠ podívat.
Neznámý uživatel2018-02-02 08:29:49
Povinnou školní docházku bych ponechala rozhodně v mateřských školách nikoli v přípravné třídě při ZŠ, většinou se jedná o nevyzrálé děti a děti s vadami řeči. Nástup do jiného prostředí jim nesvědčí. V každém případě bych zrušila docházku dvouletých dětí do MŠ,( tyto děti, pokud se rodič musí vrátit do práce) patří do jeslí nebo jeslových tříd.
Radek Sárközi2018-02-02 00:27:08
Pedagogická komora a novela školského zákona
(podrobný článek v Blesku)

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/521599/stop-povinne-skolce-i-prijimani-malych-deti-zada-klaus-ml-valachova-jen-lacine-gesto.html
Neznámý uživatel2018-02-01 21:40:16
Souhlasím se zrušením povinného předškolního vzdělávání. Přineslo to pouze papíry navíc. Je na rodičích jak se rozhodnou. Je to nesmyslný příkaz. Stejně tak nesouhlasím s přijímáním dvouletých dětí do školky. Tyto děti pokud už musí máma do práce, mají návštěvovat jiná zařízení, kde je málo dětí a hodně "tet", tedy zdravotních sester, jako to bývalo kdysi. Co je víc? - rodina, péče a čas s dítětem nebo peníze a politika?
Neznámý uživatel2018-02-01 21:17:51
Zdroje k tématu změny v MŠ: http://www.pedagogicka-komora.cz/2018/02/aktualni-tema-materske-skoly.html?m=1
Neznámý uživatel2018-02-01 18:52:01
Jsem pro zrušení povinné předškolní docházky, a jsem proti přijímání dvouletých dětí do kolektivu předškoláků. Obojí najednou není možné v jednom kolektivu vzdělávat, protože děti v tomto věku mají zcela odlišné sociální, psychické a vzdělávací potřeby. Ti rodiče, co chtějí chodit a nechat své děti vzdělávat, tato opatření nijak neovlivnila a rodiče, co chtějí mít děti částečně doma tato opatření zbytečně vypružila. Ti, co své děti vzdělávat nechtějí, těch se to dál netýká a nic neřeší. Naopak nám, ředitelům přibylo starostí, které nám berou čas, jež bychom jinak věnovali svěřených vzdělávání dětí. Nechme povinnosti opravdu na škole, až děti k nim skutečně dozrají i psychicky a neberme děti rodičům dřív, než jim skončí dětství a bezstarostnost. Vzdělání jim tím neuspíšíme!
Neznámý uživatel2018-02-01 15:12:17
Jsem pro zrušení povinné předškolní docházky i přijímání dvouletých dětí do MŠ. Dejme svobodu rodičům v jejich rozhodování, každé dítě je přece jiné, každá rodina taky. A ředitelkám MŠ ubude spousta starostí i zbytečné byrokracie.
Neznámý uživatel2018-02-01 14:03:18
Jsem pro zrušení obojího. Mám nutit rodiče k docházce předškoláka pomocí OSPODU? Tato povinná docházka mi přidělala jen nepříjemnosti. Slušní rodiče děti do MŠ posílali a posílají dál a nepřizpůsobivé nedonutíte žádným zákonem ani vyhláškou. Dvouleté děti ve školce probrečí první půlrok, pláčou o maminku. Je to potřeba??
Neznámý uživatel2018-02-01 10:10:25
Určitě zrušit povinnou předškolní docházku, na co si to hrajeme, když na druhé straně "nemůžeme nepovolit" individuální vzdělávání.
Dvouleté děti bych rovněž z ustanovení vyřadil a vůbec neřešil. V tomto věku potřebují především matku a pokud už rodiče nutně potřebují a MŠ má volnou kapacitu jistě se dohodnou bez zákonné opory a hrozících zbytečných vícenákladů pro zřizovatele.
Neznámý uživatel2018-02-01 08:58:26
Jsme škola ve vyloučené lokalitě. Máme zkušenosti s přípravnými třídami i povinným vzděláváním pětiletých dětí v MŠ. Vzdělávání v MŠ se příliš neosvědčuje, rodiče vždy najdou důvod, jak dítě omluvit - většinou je důvodem nepřítomnosti úhrada stravného nebo údajná nemoc. Docházka je ve většině případů velmi nepravidelná. V přípravných třídách je naopak docházka velice pravidelná a rodiče jsou spokojeni, protože nemusí hradit stravné a ještě mohou děti využívat i školní družinu. Byli bychom pro obnovení možnosti vzdělávání již pětiletých dětí v přípravných třídách.
Neznámý uživatel2018-02-01 08:39:20
Nerušit. Jsou lokality, ve kterých děti do MŠ nechodí vůbec. A jsou rodiny, které dítě do MŠ nedávají.
Neznámý uživatel2018-01-31 09:24:23
Povinnost starat se o své dítě by měla být v rukou rodičů. Měla by jim být dána možnost s určitými výhodami, které by zajistil stát, ale ne povinnost s výstrahou. Je to manipulace jako v době před......Stačily by kurzy pro předškoláky, webináře pro rodiče. Možností je hodně.
Neznámý uživatel2018-01-31 07:53:34
Zrušit a také nárok dvouletých. Jen administrativa a rodičům se také nelíbí obvody, kam musí. Nevoďme lidi pořád za ručičku, nechejme je rozhodovat také samostatně.
Neznámý uživatel2018-01-30 16:10:41
100% zrušit a také 2 leté děti do MŠ. Neznám žádné dítě, které by nechodilo v 5 - 6 ti letech do MŠ.
Neznámý uživatel2018-01-30 06:45:56
Povinnou předškolní docházku bych zachoval. Poslanci a politici neustále něco vymýšlejí, zavádějí a pak ruší. Tohle je věc, kterou bych určitě ponechal. Kdo má zkušenost z žáky 1. třídy, ten jistě ví proč si to myslím.
Neznámý uživatel2018-01-30 06:41:13
Souzhlasím, jako povinnost (která nás čeká) brát děti do MŠ od dvou let.
Neznámý uživatel2018-01-29 09:09:30
Současně se zrušením povinné předškolní docházky by bylo vhodné změnit i hraniční věk pro možnost přijetí dítěte do přípravné třídy. Původních 5 let, kdy dítě do přípravné třídy mohlo nastoupit, bylo ideální. Stejně tak počet dětí pro otevření přípravné třídy by bylo vhodné snížit na 8. Jde zejména o opatření, které by bylo ku prospěchu dětem na menších obcích. Mít 10 dětí např. z 50 prvňáčků s odkladem PŠD je obtížné, přitom docházka do přípravné třídy je pro docházející děti velice přínosná.
Mgr. Dalibor Fusek2018-01-28 20:42:43
Dne 27.1.2018 navrhla skupina poslanců kolem Václava Klause ml. zrušení tzv. povinného předškolního vzdělávání. Následkem tohoto jsme zaznamenali spoustu politickým reakcí, které daný čin nazývají tzv. populistickým. Zajímalo by nás, jak se na tento návrh díváte Vy.
Sobota 28.05.2022, svátek má Vilém


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Budete mít v příštím školním roce kapacitní problémy ve Vaší škole?

  1. Ano, prakticky neřešitelné (2)
  2. Ano, ale zvládneme je (0)
  3. Ne, problémy neočekáváme (1)
  4. Naopak, budeme mít nedostatek žáků (1)
  5. Ještě netušíme (0)
  6. Na otázku neumíme odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.