Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Má se zrušit státní maturita? (15.10.2018-21.10.2018)

Neznámý uživatel2018-12-03 16:58:47
Nerušit a logicky včlenit do systému vzdělávání. Což mj. znamená fundovanou vizi, stabilizovaný systém (nikoliv rozkolísanou a nestabilní strukturu ad hoc nápadů nekompetentních politiků). Zkvalitnit úroveň přípravy budoucích pedagogů a obsah této přípravy podřídit systému, do něhož budou absolventi přicházet. Nenahrazovat kvalitní vysokoškolskou přípravu krátkodobými "rekvalifikačními kurzy" a provést potřebnou revizi DVPP. Uvážlivě revidovat prostupnost středoškolského vzdělávání a zároveň zajistit návaznost mezi středoškolským a vysokoškolským vzděláváním (právě nositelem této návaznosti by měla být státní maturita). Požadavky státní maturity diferencovat podle toho, zda bude maturita kvalifikačním předpokladem pro výkon určitých povolání nebo podmínkou pro pokračující studium na vysoké škole. K tomu by mj. měl směřovat i systém RVP, včetně Národního programu vzdělávání zakotveného ve školském zákonu s povinností jeho projednávání s příslušnými partnery. Udělat pořádek v chaotické existenci nejrůznějších střednědobých i dlouhodobých plánů, akčních plánů na léta x - y, plánů postupných realizací, koncepcí a záměrů, v nichž se dokonale ztrácí poslání a účel středních škol a tím i maturit.
Neznámý uživatel2018-10-30 07:59:35
Školy mají své konkrétní vzdělávací programy, ušité své škole ,,na tělo". Děti vzdělávají učitelé mnohdy neschopní cokoliv vysvětlit. A pak příjímačky, na které se učí ze zakoupených testů a státní maturita, která je pro všechny stejná? Pokud tady řešíme tuto otázku, pak odpovědí musí být - celistvá kurikulární reforma, která by konečně nastavila vzdělávání s hlavou i patou. Každý ministr školství je v průměru 8 měsíců v křesle a my máme místo vzdělávací soustavy kočkopsa. Doplácejí na to především děti a rodiče a pak ti skvělí učitelé, kteří chtějí učit.
Neznámý uživatel2018-10-29 17:52:50
Státní maturitu určitě nerušit. Přijímací zkoušky na SŠ ponechat a jasně říci , na kolik procent musí žák přijímací zkoušky udělat. Pokud si SŠ vezmou kvalitní žáky, určtě udělají i státní maturitu.
Neznámý uživatel2018-10-28 19:11:56
2018-10-28 15:45:31
A pokud by se měla maturita zrušit, pak by bylo vhodné zavést výstupní testy na konci 5. a 9. třídy, a to ještě v průběhu školního roku na základní škole. A obešli bychom se i bez finančně nákladných přijímaček.
Myslím si, že testování na ZŠ ano, na jeho základě přijímat na SŠ, proč ne, ale musí to mít jasná pravidla.Kolik procent musí žák zvládnout, aby byl přijat na konkrétní typ SŠ, a maturitu stejně zachovat. Pokud žáci budou přijímáni dle svých schopností, tak SŠ zvládnou a odmaturují.
Neznámý uživatel2018-10-28 15:45:31
Státní maturita – ano, pro všechny kdo chtějí maturovat stejná, ovšem s menší byrokracií. Jednotná maturita byla již za socialismu, a ale bez té byrokracie, co nám přinesl internet umocňující úředníkům a politikům bobtnání dokumentace. A pokud by se měla maturita zrušit, pak by bylo vhodné zavést výstupní testy na konci 5. a 9. třídy, a to ještě v průběhu školního roku na základní škole. A obešli bychom se i bez finančně nákladných přijímaček. No, to by ovšem rodiče – voliči neviděli rádi, protože pak by se žáci již na základce museli činit v matematice, češtině a angličtině, aby nemuseli na učňák a posléze i pracovat rukama. A proč kde-kdo nekvalitu části stávajícího žactva připisuje soukromým školám? Tvoří cca 2% škol, takže soukromé školy nemohou zásadně ovlivnit výstupy příslušné populace, to vyplyne ze soudné úvahy. Nebude spíše problém s poklesem výstupů žáků dán také tou nemalou částí rodičovské veřejnosti, která nemá objektivní pohled a přiměřené nároky na své dítko?
Neznámý uživatel2018-10-28 11:03:06
Myslím si, že by se měla státní maturita zachovat. Matematika by podle mne měla být dobře učena v průběhu studia-student se jí nevyhne,ale neměla by být povinně maturitním předmětem. Dále si myslím, že by měla být úcta k duševní i fyzické práci. Dobrý student a dobrý učeň si ji zaslouží ve stejné míře.
Neznámý uživatel2018-10-24 17:57:41
2018-10-24 15:48:54 Když se necháte otrávit... Mně ta práce přijde pořád docela svobodná a zajímavá. A co si myslí veřejnost, je mi u...
Neznámý uživatel2018-10-24 15:48:54
Nejlepší ze zdejší diskuse se mi jeví zachování současné maturity s tím, že pro přijetí na SŠ s maturitou bude státem jasně dáno, kolik procent musí žák získat pro přijetí a 30% vidím jako nejnižší možnou hodnotu. Dál už to bude na dané škole, jestli přitvrdí. Ještě bych reagovala na jeden z příspěvků níže. Na ZŠ si učitelé nelebedí v tom, že snižují laťku. Pokud nechtějí být psychicky zlikvidováni tlakem, který vyvíjejí rodiče, vedení škol a často i ČŠI, mají raději ze školství odejít ? A myslíte, že na SŠ se toto neděje ? ČŠI řeší mnoho stížností na to, že učitelé děti přetěžují úkoly, nepracují alternativně, neplní posudky PPP poradny( viz inkluze ) a dosaďte si sami, jaké nároky se na učitele valí, administrativu nevyjímaje. Nemají zastání u nikoho, politici jim snižují svými nekompetentními opatřeními prestiž, donekonečna se k problematice školství vyjadřují různé slavné celebrity a veřejnost práci učitelů degraduje na flákače s dvěma měsíci prázdnin a spoustou volna, kteří pořád chtějí přidat. Zodpovědnost za vzdělávání a výchovu,za to, že se žákům nic nestane při školních akcích atd. nikoho nezajímá. Schopné a zodpovědné učitele systém otráví a donutí skončit, protože jsou doslova štváni některými rodiči či ředitelem. Záleží na konkrétní škole, nelze zcela paušalizovat. Já se mnohým svým bývalým kolegům nedivím a jsem zvědavá, jak dlouho to ještě vydržím já.
Neznámý uživatel2018-10-24 13:45:51
2018-10-24 12:23:22 No, hezky, nestačí jedna modrá bedna, budou tři. A v každé ještě PUP... A ten, kdo udělá tu nejlehčí, má už navždy zapovězeno další studium? I kdyby třeba přišel k rozumu? Řeší se blbosti, podstatné věci jsou úplně jinde.
Neznámý uživatel2018-10-24 12:23:22
Dobré by byly tři stupně maturity: nejlehčí pro ty, kteří nikdy nepůjdou dál pokračovat na VŠ. Střední pro ty, co by chtěli jít na VŠ jen v oboru své střední školy. Nejtěžší pro ty, kteří můžou jít na jakoukoliv školu dle svého výběru.
Neznámý uživatel2018-10-24 12:19:46
Uřčitě ne, podpořili bychom tak soukromé střední školy, kde si bohatí kupovali pro svá dítka, která by normálně neuspěla ve státních školách, maturity.
Neznámý uživatel2018-10-24 08:10:32
Furt řešíme maturitu a furt jsme montovna, sklad a nádeníci Evropy. Jak to jenom dělají ti lepší...
Neznámý uživatel2018-10-24 08:04:44
2018-10-24 07:13:50 Pokud se něco zásadně nezmění na nižších úrovních, budeme v tom případě státem dělníků, rolníků a politologů pocházejících z víceletých gymplů, zabijáka základního vzdělávání. Co uděláte s oborem, který je potřebný a podle vašeho kritéria by ve třídě bylo 10 žáků? Nástavby zaniknou, jsou finančně velmi nevýhodné, navíc kvalita uchazečů ubohá. Celoživotní vzdělávání jsou zatím jen teoretické plky.
Neznámý uživatel2018-10-24 07:13:50
se státní maturitou souhlasím s podmínkou, že u státních přijímacích zkoušek na střední školy bude pevně státem stanovená hranice počtu bodů pro přijetí(např. 30%). Pokud ji žák nedosáhne nemůže být přijat na maturitní obor. Ať se snaží a po vyučení si udělá nástavbu.
Jinak jsou státní přijímací zkoušky k ničemu a úroveň žáků nikdy neovlivní.
Neznámý uživatel2018-10-23 19:44:38
2018-10-22 15:38:35 Proč je v posledních desetiletích takové kvantum tzv. "slabých žáků"? Kde se vzali? To nebývalo. Degenerujeme snad?
Neznámý uživatel2018-10-23 19:41:46
2018-10-23 09:07:01 Já s tím souhlasím, nemyslím si, že ten průšvih, který se stal v základním vzdělávání, je pouze vina základních škol, já jim mám za zlé, že to ty učitelky (většinou) bez odporu přijaly a lebedí si v tom. Jsme podělaní z toho, že bychom měli mít nějakou pevnou vizi a jít za ní a vědět proč, prostě rodič si dupne a ty, školo, služ. Ono je to pohodlné, mnohdy se v té "modernosti" utopí nedostatek vědomostí a porozumění. Za "alternativními" a jinými matematikami se velmi často schová skutečnost, že to ten učitel/ka prostě pořádně neumí. Že na ZŠ není potřeba matematiku kdovíjak dobře umět, je nebetyčná blbost. Zapomíná se na to, že učitel by měl být především schopen odpovědět na otázku. Hloupé je, že žáci se většinou neptají.
Neznámý uživatel2018-10-23 09:07:01
Státní maturita jako nezbytný standard vědomostí a povinné přijímací zkoušky na maturitní obory (minimum co musí žák znát pro předpoklad úspěchu). V současném systému, kdy není ani na ZŠ ani na SŠ jasně dáno, co musí žák umět/vědět je to pojistka, že budou naše děti zvládat alespoň něco. Brusel se nás snaží (včetně inkluze) dotlačit k rozbití našich vzdělávacích tradic a udělat i z nás tupé stádo. Vzdělá a vzdělanost není totéž. Budeme mít VŠ, ale nebudeme mít vědomosti ani absolventa SŠ před 20-ti či 40-ti lety. Nebojme se zkoušky a udržení alespoň nějaké úrovně. Kdo na to má, zvládne to a trochu stresu posiluje. Nejde o porovnávání, ale udržení úrovně. Jednotlivé školy toho nejsou zárukou (podívejte se např. na VŠ a všechny ty pseudoobory, kde si odsedíte čas a zaplatíte papír). Neházejme vše na ZŠ i ty jsou obětí systémové nesystematičnosti a tlaku.
Neznámý uživatel2018-10-22 18:34:27
2018-10-22 08:19:49 Výuční list není ostudou, s tím plně souhlasím (sám docela lituju, že ho nemám), ale zkusil jste to někdy učit? To pologramotné stádo exemplářů s animálními projevy bez zábran a naprostým odporem ke vzdělávání? S nástavbami to vypadá tak, že se přijme 20 žáků, po prvním ročníku jich zbude 12 a odmaturuje jich horkotěžko pět. Na to škola nemá peníze, pročež zruší nástavbové studium. Já prostě tvrdím, že zásadní chyba je na ZŠ, odkud zmizel tolik potřebný dril. Ono se dá učit zajímavě i s tím drilem, na to jsme zapomněli.

Dál nevím, proč tolik lpíme na srovnávání žáků. Jak chcete "porovnat" dvě různé lidské bytosti a jejich budoucí přínos? Ta centrální maturita záplatuje pokles výuky na základních školách a problém existence mnoha zbytečných škol a oborů, které byly v minulosti povoleny a teď nikdo nemá odvahu je redukovat (všechny ty cestovní ruchy, hotelové baviče a další kuriozity).
Neznámý uživatel2018-10-22 15:38:35
Maturitu doporučuji zachovat. Učit na SŠ dnes asi není legrace, zejména proto, že si tam nabírají žáky, které na dané studium nemají schopnosti. Jak jinak si vysvětlit, že žáci ze základky se ještě ve druhém ročníku na SŠ učí ze svých sešitů ze základky ? Už by měli být někde jinde.... Ale učitelé SŠ musí dohánět učivo základek. Ne proto, že se na druhém stupni ZŠ neučilo, ale že přijali slabé žáky a ti zdržují ty schopné....Naši žáci jsou vysmátí, mají jedničky ,dvojky a žijí z toho, co už umí a ani si neuvědomují, že by mohli umět víc. Smutné.
Neznámý uživatel2018-10-22 10:34:19
Já to vidím trochu jinak. Celý systém je špatný, mnoho pokazilo financování škol "na žáka". Narostl nám tím naprosto nesmyslný počet oborů na vysokých školách, které nikdy nebudou mít uplatnění v praxi. Studenti na SŠ nemají dostatek motivace k učení, na VŠ se dostanou lehce. Střední školy nabírají maxi počty studentů, z nichž někteří ani nemají studijní předpoklady, pro financování škol je to ale dobré. To přispívá mocně k tomu, že se nám žáci nechtějí učit už od ZŠ, proč také, když míst na SŠ a následně na VŠ je dostatek. Jak z toho ven ? Stát by se měl konečně chovat jako hospodář, protože dává peníze - měl by vrátit zpátky směrná čísla na SŠ a VŠ a změnit financování, PH max je šlápnutí vedle - trochu pomůže ale v principu nic nevyřeší.
Centrální řízení přijímacích zkoušek a maturit by po zavedení směrných čísel nemuselo být, SŠ a VŠ by si hlídaly prestiž samy. To není žádný návrat ke starým pořádků, prostě jen přiznání, že vše nebylo tak špatné. SŠ ani VŠ nelze nic nyní vyčítat, chovají se prostě ekonomicky. Jenže naše MŠMT je zase tlačeno z Bruselu, že máme málo vystudovaných. Takže vše jde do kolečka
Neznámý uživatel2018-10-22 08:19:49
Státní maturitní zkoušky určitě nerušit, je v nich opravdové minimum toho, co by středoškolák měl umět. Dokonce probíhají celkem spravedlivě a není jednoduché v nich podvádět. Tedy odpadá jev, že maturitu udělali všichni. Někteří rodiče už také pochopili, že výuční list není žádnou ostudou a maturitu nepotřebuje každý. Případně ji lze řešit nástavbovým studiem. Změny potřebuje hlavně výuka na 2. stupni ZŠ, následně upravit RVP pro střední vzdělávání. Škola by Vás měla naučit přemýšlet, komunikovat, využít cizí jazyk, rozhodovat se, pracovat s informacemi, vyvozovat závěry, respektovat druhé, ... MŠMT by se mělo zaměřit na výukové metody ve školách, aby se z vyučujících stali pedagogové s lidskou tváří, kde subjektem vzdělávání bude žák nikoliv učitel, který žáky zahltí kvantem nesrozumitelných encyklopedických dat.
Neznámý uživatel2018-10-21 12:30:19
2018-10-21 10:14:42 Si tu píšeme sami :-). Souhlasím. Taky to nechápu. Proto ty závěrečné zkoušky různé pro školy s různým zaměřením. Nebo jim teda říkejme maturita (je to jen jméno). Pak ale žáky nemůžeme srovnávat. Hezký den.
Neznámý uživatel2018-10-21 10:14:42
Možná nepochopil, proto se ptám:) Tak já jsem nikdy nepochopil, proč se dělá takový pupek světa právě z maturity. Připadá mi to jako relikt opěvované první republiky, kdy mít tu maduridu něco znamenalo. Já si pořád myslím, že nejzakopanější pes je na základní škole, která uhýbá pohodlnosti. Vycházející děti jsou odfiltrované gymnaziálním šprtstvím v raném věku a polovzdělané. Pak se to projeví, protože holt ve vzduchu visí ta madurida. Co já měl žáků, kteří se jevili přihlouplými, nechápavými, línými... A dneska se velmi dobře živí, dokonce i v oboru. Lidem to prostě trvá různě dlouho.
Neznámý uživatel2018-10-20 19:41:20
2018-10-19 12:55:34 Asi jste mne nepochopil. Nebo jsem to nesrozumitelně napsal. Nepíšu o vzdělávání. Píšu o zkouškách na konci studia. Souhlasím s funkcemi školy. Jednodušeji - prostě závěrečná zkouška na střední škole by ukončila studium (nejmenovalo by se to maturita). Ta zkouška by odpovídala zaměření školy. Tečka. Pokud má maturita mít zárukou určité úrovně, musela by být všude stejná. Proto bych ji dal mimo školu.
Neznámý uživatel2018-10-19 12:55:34
2018-10-19 11:34:47 Nezaměňujete trochu vzdělávání za rekvalifikační kurz? Škola má přece také funkci formativní, nejen informativní. Nejde o Vergilia v originále, mimochodem, ten film není ani tak vtipný jako pitomý. Jde o to, že vzdělání je něco jiného než soubor několika praktických dovedností. Máme-li vychovávat kreativní lidi, nemůžeme končit u úzké praxe. Na West Pointu dobře vědí, proč probírají Alexandra i Žižku.
Neznámý uživatel2018-10-19 11:34:47
Začal bych pojmy. Je nutné na závěr střední školy mít maturitu? Nebyly by vhodnější závěrečné zkoušky? Ty by měla každá škola podle toho, co se tam hlavně učí. Když seženu instalatéra, nezajímá mne jeho maturita, ale jeho práce. Kuchař, technik, písmomalíř, ... To stejné. Klidně si může přečíst Vergilia v originále. Na vysokou školu zkoušky a vystaráno. Pokud maturita není tato závěrečná zkouška, tak musí být státem nastavená úroveň. Já bych ji dal úplně mimo školu. Kdo chce, ať si tu maturitu udělá. Úplně jedno z které školy vyjde, ale musí tu úroveň matematiky i obou jazyků zvládnout. Mohla by být i zkouškou na některé VŠ. Prostě středoškolské vzdělání by nekončilo maturitou, ale závěrečnou zkouškou. Maturita by mohla být něco navíc, co také zaručuje určitou úroveň znalostí.
Neznámý uživatel2018-10-19 08:04:12
A propos, co je "vzdělávání pro život". Já nevím, co budou děti potřebovat za 40 - 50 let. Před 10-15 lety jem absolutně netušil, co budu potřebovat dnes. Myslím, že cokoli se naučí, se může hodit, dělá se kolem toho zbytečný humbuk. "Biflování" je dobré k tomu, že naberu slovní zásobu a vycvičím si hlavu. Když chci řešit nějaký problém, musím ho umět nejprve popsat. K tomu potřebuju pojmy. Když se naučím "vzorečky" v dětství, později pochopím matematiku snáz, ať si páter Hejný káže co chce. O jeho metodu si ještě žáci jednou rozbijou hubu.
Neznámý uživatel2018-10-17 13:40:07
Státní maturitu bych doporučoval zrušit; resp. nahradit ji testováním, které by bylo vstupem k maturitě a představovalo by nějaké minimální standardy zvládnutí základních oblastí - čeština (s větším důrazem na pravopis), matematika, angličtina. Byly by to jednodušší (myslím organizačně a časově, ne z hlediska obtížnosti) testy, které by byly podmínkou připuštění k maturitě, nikoli maturitní zkouškou. Zrušení povinných testů z matematiky (by) bylo tragickou chybou.
Neznámý uživatel2018-10-17 09:08:40
Ne, ať se neruší, ale za určitých podmínek. Ať je konečně stanoveno už od ZŠ, co mají děti umět, co je cílem. A k tomu cíli včetně státní maturity nechť směřujeme. Já jsem učitel a vlastně vůbec nevím jak a co mám děti učit vzhledem k systému vzdělávání v ČR. Já vím co učit pro praktický život, ale tady narážím, protože jsem přesvědčen, že zrovna to praktické naráží právě na požadavky státní maturity a těch výběrových škol (tam se většinou jede po staru a bifluje se). No a když budu akceptovat požadavek těchto škol (bohužel z velké části je to vzdělávání účelné, dobré ke studiu na VŠ, ne pro život), tak mně bude vytýkáno, že děti nic neumí. Je to celé smutný Kocourkov. Neustále si na něco hrajeme. MŠMT to vlastně vůbec nezajímá, pouze demonstruje nějakou ambici (aby to děti bavilo a bylo to učení pro život). Ve skutečnosti pro to, aby se tak učilo a hlavně aby to i v rámci systému mělo opodstatnění, MŠMT vůbec nic nedělá. A je to pořád stejná písnička. Zkušení učitelé, pokud učí frontálně a jsou přísní, nemají důvod toto měnit (to by byli blázni), mladí do škol nejdou a pokud ano, tak jsou vybaveni tak akorát k tomu učit frontálně a být přísní, protože to se naučí sami (PF je nenaučí učit "jinak", ti lidé to tam asi ani neumí). Rodiče dnes tlačí spíše na to, aby děti ve škole makaly jako za bolševika a všichni si stěžují, jaké je to školství čím dál horší, že nikdo nic neumí. Atd a atd. Takže vlastně nikdo žádnou změnu nechce. No tak ať se jasně vyhlásí, že cílem českého vzdělávání má být dril jako u Asiatů, státní maturitu ať udělají brutálně těžkou, tak těžkou, aby ji akceptovaly VŠ a nemusely dělat drahé, nespravedlivé a nic neukazující přijímačky. A ať si politici přestanou ideologicky hrát na změnu a o té změně žvanit, když žádnou nechtějí. Jsem až šokován, jaké je české školské prostředí konzervativní. V podstatě v systému vzdělávání od devadesátých let nenastala vůbec žádná změna. Ty změny jsou jakoby na oko (třeba ŠVP), ale ve skutečnosti to jede pořád stejně, ale liberalizovala se společnost a tak i když se dál jaksi driluje, tak jsou výsledky pořád horší. Vždyť není vůle ani změnit RVP tak, aby se učilo to, co se říká, že je nejdůležitější. Např. v dějepise. Pořád řeči jak je nesmírně důležité učit moderní dějiny. No a výsledek? Celý rok se ztrácí tím, že povídáme dětem o taženích Kartága a Spartakově povstání a Řecko - pers.válkách a pod. (ono to jsou krásné dějiny a nesmírně zajímavé). Ale jaksi vzhledem k současnému světu a vyhlašovaným prioritám jsou to témata celkem úplně k ničemu. A já se vsadím, že se to děti budou v Čechách učit ještě za 50 let. Přitom i na VŠ již není starověk zkoušen u státnic. Ale základky ho pojedou pořád a chytré hlavy se budou pořád divit, že není čas na moderní dějiny. A to by stačila několika hodinová práce a pár škrtů v RVP a čas by byl. A tak je to ve všech předmětech. Prostě komedie a kašpařina. A pak se zblázníme ze státní maturity. Vždyť je to v tomto systému vlastně úplně jedno. Ach jo.
Neznámý uživatel2018-10-17 07:52:58
Ne.
Neznámý uživatel2018-10-16 13:29:58
Však oni nás Asiati naučí se učit. Ti už dávno zjistili, že základ vzdělávání je dril a drcení, žádná zábava. Kreativita může přijít až potom, kdy je na čem stavět. Zábavou a "moderními metodami" zastíráme lenost, pohodlnost a obecnou neochotu našeho kusu civilizace se jakkoli namáhat. Včetně myšlení.
Neznámý uživatel2018-10-16 13:25:34
Já bych začal především zase pořádně učit na základní škole. Vyřešilo by se to samo. Touhle stavbou baráku od střechy se záplatují nedostatky v základech. Mně to připadá, že podle obecného povědomí do střední školy přijde génius a odejde blb. Přitom přidaná hodnota některých učilišť (šílený materiál!) může být větší než u některých gymnázií.
Neznámý uživatel2018-10-16 09:25:50
Zrušení státní maturity, přinejmenším zrušení maturity z matematiky.
Neznámý uživatel2018-10-16 08:04:49
Jistě, státní maturitu nahradit pouze nějakou formou "připouštěcích" testů (snad by zaručovaly jakousi nepodkročitelnou minimální úroveň)- kdo je udělá, může jít k maturitě a ta by pak už byla v režii školy, tak jako dříve.
Mgr. Dalibor Fusek2018-10-16 03:52:57
V poslední době se stále více objevují hlasy ohledně zrušení tzv. státní maturity. Jaký názor máte na tuto věc Vy?
Čtvrtek 08.06.2023, svátek má Medard


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.