Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Funkční období ředitelů škol (15.9.2014-21.9.2014)

Neznámý uživatel2014-09-19 19:48:03
Tento poslední příspěvek /1.14.57/ je velmi kvalitní a profesionální a ze značné části by řešil problémy řízení všech typů škol, bohužel, mám pocit, že rezort školství, je něco jako, velmi zaplevelené pole, které dá velmi mnoho práce ke zkulturnění, snad nějaký velmi účinný postřik. Zkuste svými názory oslovit současného ministra, zdá se, že má snahu řešit tento obrovský problém, týkající se všech obyvatel
Neznámý uživatel2014-09-19 01:14:57
Myslím, že konkurzní řízení, jak je nastaveno nyní, kdy jeho výsledek má pouze doporučující charakter a jmenován může být třeba poslední v řadě, jen otvírá prostor pro nekalé postupy, postrádá smysl a nezaručuje kvalitu. Ředitel je rukojmí politických tahů na efekt, které často postrádají smysl. Jak může být zvolen ředitel, který před půl rokem odstoupil či byl odstoupen z funkce na jiné škole pro únik financí či jiné závažné chyby? Období šesti let je krátké pro toho, kdo chce ve funkci prokazatelně něco dokázat i dlouhé pro toho, kdo ve funkci jen přežívá. Cítím a z vlastní zkušenosti vím, že špatný ředitel může za krátké volební období napáchat ve škole hodně škody, zvlášť když je „podržen“ politickou mocí. Příliš dlouhé volební období pak s sebou nese zase určitou zaslepenost ředitele a konkurz je na místě, protože jeho výsledek může školu posunout jiným směrem. Příliš velká jistota pokroky nedělá. Proto by po určitém časovém úseku ředitele ve funkci mělo následovat hodnocení rodiči žáků, zastupiteli, zaměstnanci, ČŠI, výsledků ve vzdělávání …a při dosažení určitého stupně spokojenosti pak potvrzení pokračování ve funkci. Pro klidnější ovzduší na škole vidím jako řešení to, že ředitel má pracovní poměr ve škole na dobu neurčitou jako učitel a je jmenován ředitelem na dobu určitou třeba oněch šesti let.
Neznámý uživatel2014-09-18 20:09:07
Opravdu schopný ředitel či ředitelka nepotřebuje definitivu ani trafiku a konkurence se nebojí. Jsem pro dobu určitou, a to čtyřletou, maximálně pětiletou. Jako v politice ( ano, samozřejmě vím, že senátoři se volí na šest :-) ).
Neznámý uživatel2014-09-18 17:24:48
Funkční období ŘŠ na dobu určitou je holá nesmysl - mnohé důvody jsou již níže popsané. Doplnění - neschopného ředitele vyselektuje i ve školství "neviditelná ruka trhu", neboť nezájem rodičů a žáků o školu je dostatečným impulzem pro konání zřizovatele.
Neznámý uživatel2014-09-18 16:26:11
Omezovat nějak funkční období ředitele je nesmysl. Když jsem neschopný nebo jsem ustrnul ve vývoji, zřizovatel i školská rada mne mohou vyjádřit nedůvěru a vyhlásit konkurz na moje místo. Po určité době by ředitelům mělo být nabídnuto místo inspektorů lektorů pro druhé apod., aby chodili do škol erudované odborníci a ne jedinci s určitým množstvím hodin školení. S rukovětí inspektora, ale někdy bez vlastního mozku. Kdo chce být ředitelem nadále a zvládá, ať to dělá dál. Dost ředitelů už to zabalilo samo od sebe, měli toho už dost. Z různých důvodů. Ale když si představím, že bych přešel na jinou školu, velkou jako ta naše, a chtěl jsem něco dělat... Tak se hezky dlouho budu rozkoukávat, seznamovat se se zřizovatelem, se sborem, s technickým stavem všeho, co pode mne spadá a za tři roky mohu teprve zařadit na nejvyšší rychlostní stupeň a v podstatě za chvíli končím. Ředitel školy musí uvažovat na deset let dopředu, ne na čtyři roky jako politik nebo na šest let dle "školského zákona". Řada zastupitelů bere šest let jako maximum. Jsem rád, že naši zastupitelé jsou rozumní a co funguje, nechávají běžet.
Pavel Herold - ředitel ZŠ a MŠ
Neznámý uživatel2014-09-18 15:27:18
Dobrý den, jsem ředitelkou sloučené ZŠ a MŠ . Základní škola je malotřídní, takže práce nad hlavu s poměrně vysokým úvazkem (13 hodin) a v podstatě bez možnosti mít svého zástupce s delegovanými pravomocemi. Myslím, že úvazky ředitelů malotřídních škol by měly být také na programu debaty. Ředitelkou jsem již 15 let. Současné pojetí funkčního období je nesmyslné. Ředitel nemá jistotu pracovního místa učitele ve své škole a dokonce si troufám tvrdit, že ani v okolí (kdo si vezme do školy bývalého ředitele?). Na vesnici je moc v rukou mnohdy opravdu "hloupých" lidí, kteří posuzují člověka spíš po stránce sociální (sympatie, kontakty, známosti) než po stránce schopností. Starostové mnohdy cítí zoufalou potřebu ředitelům radit, jak se řídí škola a zároveň je často tlačí do protiprávních kroků.... .Je nesmysl tvrdit, že má-li škola růst, je třeba ředitele měnit. Pokud se mění ředitel, ten nový se min. 4 roky učí, jak řídit a poznává kolektiv kantorů. Většina nadšených nových košťat často mění pevné pilíře a uniká mu podstata, kterou vidím já jako STABILITU KOLEKTIVU, SPOKOJENÉ DĚTI, KLIDNÉ RODIČE. Na těchto základech se dá stavět, zpestřovat, prohlubovat. Ředitele měnit tehdy, pokud poškozuje školu svými neuváženými kroky,ale ne proto, že nový pan starosta má pocit, že jeho kamarád-učitel, se kterým je dobře u piva musí být zákonitě i dobrým ředitelem. To je holý nesmysl.
Neznámý uživatel2014-09-18 13:54:32
Současný školský zákon umožňuje navrhnout odvolání ředitele školy školské radě nebo ČŠI - a tak už je funkční období skoro zbytečné. Otázka je, jestli je funkce ředitele klasickou manažerskou pozicí (manažeři se mění, obměňují) nebo ne.
Neznámý uživatel2014-09-18 13:00:35
Funkční období ředitelů by mělo být na dobu neurčitou. Nyní se ředitelé jenom stresují, jestli se zalíbí starostovi či zastupitelům. Vůbec se mi nelíbí funkční období na 6 let. Kdo pak tyto bývalé ředitele zaměstná? Který nový ředitel si je tam nechá???? Je to nejistá funkce s nejistým koncem!!!!!
Neznámý uživatel2014-09-18 11:52:11
Na druhou stranu, je nesmysl, aby bylo běžné řídit stejnou školu více než 10 let.
Bylo by dobré, aby kariérní řád i zde gradoval. Ředitel by měl být organizačně schopný a v minulosti velmi dobrý učitel, Ti nejlepší ředitelé by se měli mít šanci ucházet o zajímavější a ještě lepé placená místa ve školství.
Neznámý uživatel2014-09-18 11:47:58
Před komunálními volbami dobré téma...
Vše je o penězích, pracovní náplni, kompetencích a zodpovědnosti ředitele školy a také jistotě pracovního poměru po skončení funkčního období ředitele.
Současný stav, kdy o řediteli školy, jeho odměňování a jeho dalším působení v místě rozhoduje zřizovatel (někdy inteligentní, školství znalý a osvícený, jindy zakomplexovaný primitiv, řešící vše svým selským rozumem), je dlouhodobě neudržitelný. Proč by dobrý učitel měl usilovat o místo ředitele, když s ním může ztratit po skončení funkčního období i zaměstnání na škole, kde učil rád. Proč by měl někdo usilovat o místo ředitele, když je plat ředitele takový jaký je, jeho pracovní náplň a zodpovědnost se nedá s jinými posty moc rovnávat a rozdíl mezi platem učitele a ředitele je na státních školách tak směšný. Zatímco např. učitel I. stupně si může v pohodě odpoledne už své problémy, ředitel školy si nemůže pořádně ani vybrat dovolenou, když o prázdninách často funguje jako stavební dozor, stěhovák, řidič atd...
Neznámý uživatel2014-09-18 10:49:14
Být hračkou, s kterou si hrají funkcionáři na zastupitelstvu je otřesné...zvláště na malých obcích..např. po jejich slovech: Nic proti řediteli nemáme, škola funguje dobře, připomínky nemáme, ale máme tu možnost, tak ji využijeme...vždyť ať se ředitel přihlasí do konkurzu...budeme tomu rádi! Pěkné! Ředitel neměnící každou chvíli kabáty, nepodlézající, snažící se dělat svou práci (a zaznělo to tu mnohokrát-není to práce v běžném slova smyslu) co nejzodpovědněji, který není kamarádem starosty ani jeho noshled - jemuž se příčí styl i chování zatupitelů - arogance, pomluvy, faleš, je tedy "vítán" na dalším konkurzu. Zastupitelům kolikrát vůbec nejde o školu...i když se tak navenek tváří. A co se týče odvolání ředitele - možnosti byly i před funkčním obdobím, tímhle krokem se jen dala do ruky páka politickým činitelům.
Neznámý uživatel2014-09-18 10:33:10
Jsem ředítelem státní ZŠ třináctým rokem. Za tu dobu se nám vystřídalo milion ministrů, zavedlo milion papírů, vzniklo RVP - největší nesmysl, zabíjející jednotný systém školství v ČR, k tomu neodpovídající financování školství jako celku. Je to sice priorita každé vlády, ale podívejme se, kam ta priorita naše školství dovedla. Děti mají práva, ale učitelé jen a jen povinnosti. Jejich práva nikdo nechce slyšet a orgány, které by měly školství pomáhat, jako např. OSPOD, Policie apod. jsou při nahlášení nějakého problému s dětmi naprosto liknavé a nefunkční. ČŠI hodnotí školu podle vyplněných tabulek, zpracovaných předpisů, čitelného podpisu, rovného razítka, vyplněné dokumentace a už vůbec je nezajímá, jak škola ve skutečnosti funguje. Jakou přidanou hodnotu dětem, speciálně v sociálně slabších lokaliotách, dala. Po ředitelích, jako manažerech, se chce čím dál tím víc povinností, ale naši nadřízení zapomněli, že nejsou ekonomové, právníci, psychologové, energetici, řemeslníci,tiskoví mluvčí, projektoví manažeři atd. atd. Že jsou apriory pedagogové, kteří na škole němají dostatečný počet svých "náměstků" pro tyto činnosti. A za co? No nějakých 30 000,- Kč měsíčně čistého! Výsměch a ostuda státu. A funkční období? Bez smlouvy na dobu neurčitou? Totální fiasko státu. Ale protože vím, že tento systém stejně padne na kolena, tak si říkám: hlavně že je tráva zelená a zatím nás děti nemlátí. S rodiči to je v některách případech i jinak. Proč učitelé namají statut veřejného činitele? Tak to jsem si jen tak vylil srdíčko, protože vím, že je to pořád a pořád stejná písnička, kterou společnost nyní začíná pociťovat. Děti přicházející do praxe nic neumí, nic kromě peněz, mobilů, facebooků apod je nezajímá. Kde udělali soudruzi z NDR chybu? A co teprve karierní řád? No to bude "pecka". Kriéristi nebudou učit, protože se budou, vzdělávat a školit jiné učitele. A kdo za ně bude učit na jejich kmenové škole? Přeji vám milé kolegyně a kolegové pevné nervy. a jak je psáno na hřbitově v Plzni:"Světlu vstříc". Kdo tento článek napsal? No přece optimisticky naladěný, zkušený kantor, ve funkci ředitele, který se rozhodl zachránit svět :-).
Neznámý uživatel2014-09-18 10:27:26
Souhlasím s názorem, že pokud vše funguje a ředitel se osvědčil, komunikuje se všemi partnery a řeší nastalé situace co nejdříve, není nutné dělat další konkurz. Ale také nesouhlasím s tím, že ohodnocení není valné, stálý plat sice s osobním ohodnocením a příplatky za vedení je i tak dost malý. Ředitel musí být stále po ruce i po pracovní době a pokud chybí, musí zorganizovat chod školy bez sebe, což je součást vedení, ale příplatek za vedení se za nepřítomnost snižuje. Jediná možnost je žádost na zřizovatele o mimořádnou odměnu, ale kdo se stále chce připomínat? ˇPlat je pak velmi podobný jako plat učitele bez zásahů do soukromí a volného času. Za šest let se toho opravdu moc nestihne a to se s ředitelováním člověk teprve seznamuje.Jsem tedy také pro prodloužení doby funkčního období a nebo její zrušení.
Neznámý uživatel2014-09-18 09:43:34
Věta NEOMEZENÉ FUNKČNÍ OBDOBÍ je zavádějící, konkurs může být, ale nemusí. Pracuji na stejné škole 28 let, část z toho ve funkci ředitele. Snažíme se, aby škola šla kupředu a podle ohlasů se to i daří. Nejistota, že přijde něčí kamarád a sklidí to, co jste v potu tváře budovali řadu let, je stresující. Otočit chod školy není otázka jednoho roku, to by pravomoce a finance musel mít ředitel poněkud jiné. Kdo zaměstná bývalého ředitele, který má pár let do důchodu? To má být odměna za dlouholetou práci?
Neznámý uživatel2014-09-18 08:13:43
Souhlasím s názorem vloženým 2014-09-18 07:42:07. Nejsem ředitel.
Neznámý uživatel2014-09-18 07:42:07
Jsem toho názoru, pokud vše funguje, není zapotřebí vyhlašovat konkurz. Učitelé mají běžně smlouvu na dobu neurčitou, proč by ji neměl mít i ředitel školy!!!Vzbuzuje to v jeho práci akorát nejistotu!
Neznámý uživatel2014-09-17 19:19:31
Je mi dle občanky 35let, ale své stáří díky 3letému ředitelování bych si nyní odhadl tak na 50let (mám za sebou i hospitalizyci z vyčerpání). Školu jsem zdědil naprosto v katastrofálním stavu po 25letech NICnedělání a po úmorné práci se stále škrábeme na špičku a daří se nám to. Ten největší problém vidím v OHODNOCENÍ ředitelů. Pokud by bylo adekvátní, tak jak je na Z normální (50-70tis), pak jsem klidně pro funkční období 2 let. Škola je v dnešní podobě naprosto regulerní firma!!! Ukažte mi manažera jiné státní firmy např. s 500 zaměstnanci, který má měsíčně 26tis.čistého!!! VÝSMĚCH!!!! TOTÁLNÍ!!! Dělám to jen z důvodu, že mě to ještě baví! Až mě vylejou na chodník nebo až vyhořím, odcházím pracovat do zahraničí!! V této podobě to zde v ČR NEMÁ budoucnost!!! Přeji všem pevné nervy a úspěšný šk.rok!!! DRŽTE se!!! :o)
Neznámý uživatel2014-09-17 16:06:04
Funkční období je nesmysl. Nemá to nic společného s managementem ani s tím, jestli se dá něco stihnout, nebo ne. Chybí skutečně funkční kontrolní mechanizmus chodu školy, ale jak znám naše zákonodárce, tak vytvoří hromadu nic neříkajících tabulek a nevypovídajících čísel. Jak se pozná, jestli škola funguje, nebo ne. Škola, která má velký počet nepřizpůsobivých nikdy žádného výsledku nedosáhne. Co s ředitelem, který nefunguje po prvním roce? A jak se to pozná, jestli funguje, nebo ne. Správně vyplněnými papíry? Výsledky školy? Klimatem školy? Úrazovostí? Rozpočtem? Proč neumíme neodvolat špatného ředitel? Tento nástroj tady vždy byl a je. Zavedení funkčního období byl krok asi dobře míněný, ale systémově špatným směrem.
Neznámý uživatel2014-09-17 10:07:18
Pokud bude funkční období zrušeno, jedná se jednoznačně o krok zpět. Argument typu, že za tak krátkou dobu se nedá nic stihnout, je zcestný. Průměrná délka "dožití" manažera v soukromé sféře je méně než 2 roky. Co se týče jeho kompetencí řídit, nemá smysl se o nich ani bavit, vlastník firmy mu přímo přikáže "cestu." V čem má ale výhodu, je možnost si zvolit svůj pracovní tým. To ve školství opravdu příliš nelze. A to je podle mne ta zásadní chyba. Než dorovnávat ředitele k učiteli (z hlediska doby neurčité), spíše zrušit dobu neurčitou učitelům. Možná bude někdo napítat, že škola není firma, ale to je právě ten problém. Podle mne by být měla, alespoň by fungovala efektivně. Sám jsem si prošel pozicí učitele, ředitele, ale i pracovníka v soukromé firmě (vedoucího) a majitele firmy. Upřímně musím konstatovat, školství se zastavilo někde v dobách "hlubokého míru." A to na efektivitě práce příliš nepřidá. Především pak chudáci děti.
Neznámý uživatel2014-09-17 09:56:02
Zdravím všechny, jsem ředitelkou několika sloučených MŠ, práce je nesmírně náročná, v konkurzu jsem již byla za dobu svého působení 3x,práci jsem si vždy obhájila. Příliš mnoho zodpovědnosti, málo pravomocí a velká nejistota. Dělej dokud nepadneš! Až to zvelebíš, přijde si někdo sednout do hotového, a ten si asi těžko nechá na svém pracovišti bývalého ředitele.(Zkušenost z mého okolí.)
Neznámý uživatel2014-09-17 09:19:22
Mnoho zodpovědnosti, ale málo pravomocí (omezených jak školským zákonem, tak často zřizovatelem), ubohá mzda za práci "manažera" a nejistota, co se mnou bude po 6 letech, když se někomu nebudu líbit. Myslím, že aspoň jistota pracovního místa pedagoga by tady byla na místě (i starosta obce s má kam vrátit a ještě s odstupným, že?).
Neznámý uživatel2014-09-17 09:11:00
Neznámý uživatatel
Dobrý den,
neomezené funkční období přece nemůže být v dnešní době myšleno vážně. Zažila jsem ředitele, který snad díky tomu, že si myslel, že má tuto funkci na doživotí se podle toho také choval. Přestože na něho byla během let podána spousta stížností stále byl jaksi neodvolatelný. Nakonec se to snad povedlo díky zásahu škoské rady.To už jsem na škole řadu let nebyla. Prezidentské období je také časově omezené.
Neznámý uživatel2014-09-17 08:16:17
Dobrý den Vám všem,
jsem také ředitelka ZŠ a MŠ a ráda bych tímto všechny názory níže podpořila; je mi smutno z toho, jakým způsobem v současné době politika zasahuje do rozhodování o kvalitě odborníků v oblasti školství. Neustále jsem svědkem toho, zejména v našem okolí (Praha 9 a Praha-východ), jak jsou z výborně fungujících škol sesazováni schopní ředitelé a po jejich odchodu je do těchto škol "nasazen" někdo, kdo je blízkým pana starosty nebo nějakého politika v pozadí...škola pak nutně ztrácí svou kvalitu a přesto, že se rodiče snaží jak mohou, původní vedení nezachrání. Myslím si, že jsou špatně nastavené kompetence o tomto rozhodování, vláda je dala do rukou, které tuto moc zneužívají, do rukou těch, kteří se nesnaží zvelebovat školu a pomáhat dětem... To je na celém tomto systému smutné. Kvalitnímu pedagogovi a řediteli jde vždy jen o školu a o blaho dětí. Mělo by se s touto kompetencí v rukách politiků něco udělat, určitě by měla být na prvním místě kvalita školy a vedení a ne zájem politických jednotlivců. Držím palce pro všechny pozitivní změny v této oblasti!
Neznámý uživatel2014-09-17 07:42:53
Dobrý den, pročítám příspěvky svých kolegyň a kolegů a jsem stejného názoru. Na svém místě jsem působila jako učitelka s pracovní dobou neurčitou a nyní v případě ukončení funkčního období ředitelky bych byla asi "po zásluze odměněna." Své práci zajisté věnujete hodně času - já jako ředitelka málotřídky s MŠ, ŠD a ŠJ se rozhodně nenudím ani o volných dnech nebo o prázdninách, na nic nejsou peníze, takže se cítím, že docela dost sloužím. Faktury, směrnice, chod organizace, opravy, rozpočty atd., atd. Děkuji těm, kteří se budou snažit tento problém řešit. Hezký školní rok! MK
Neznámý uživatel2014-09-17 07:32:13
Jsem ředitelkou spojené mateřské a základní školy a myslím si, že pokud vše funguje, není nutné žádné konkurzy vyhlašovat. Zřizovatel má dost velkou pravomoc na odvolání v případě nespokojenosti. Do práce jsem nastoupila a získala pracovní smlouvu jako učitelka na dobu neurčitou. Teď po ukončení funkčního období se mohu stát nezaměstnanou, protože nástupem nového ředitele budu pro organizaci, kde pracuji 23 let, nadbytečnou. Ale čemu se divíme, v naší republice je možné všechno, tak proč ne "Za dobrotu na žebrotu".
Neznámý uživatel2014-09-16 14:52:55
Jsem ředitelkou MŠ, je také pro mě nepříjemné abych po 6 letech odešla. Člověk se snaží a vidí za sebou kus dobře odvedené práce a pak nic klidně vás vymění. Se smlouvou na dobu určitou nemá člověk žádnou jistotu.
Neznámý uživatel2014-09-16 14:18:57
Myslím, že zrušit řediteli možnost po funkčním období zůstat ve škole jako řadový učitel je dost nehorázné. Zvlášť v případě, kdy má učitel pracovní smlouvu na dobu neurčitou, a jen proto, že byl jmenován do ředitelské funkce, se mu automaticky změní na dobu určitou. Prostě žádné plus. Vycucnou Vás jako citron a odhodí. Pro dobrotu na žebrotu. Víme, že ředitelky mateřských škol (vlastní zkušenost) se musejí spolehnout hlavně sami na sebe, musejí být mimo své původní profese ještě manažerem, ekonomem, sekretářkou, právníkem, opravářem, stavebníkem, počítačovým expertem a nevím čím vším, co přináší každodenní provoz a požadavky nadřízených orgánů. Tato funkce je velmi časově náročná a nelze ji dělat bez elánu a zapálení. Tato práce musí bavit, jinak opravdu nelze dělat. Myslím, že takové ředitelky (aspoň ty, které znám) jsou a nedělají to pro peníze, protože tato práce je vlastně poslání.Jestli to někdo dělá pouze kvůli penězům, tak tam dlouho nevydrží. Proto jsem pro ponechání pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
Věřím, že bude líp.
Neznámý uživatel2014-09-16 13:31:21
Můj názor? Je mi 34, jsem svobodná a čekám třetí dítě, mám plat 21,000kč čistého /jsem v mateřince/, jsem spokojená a šťastná - byla to moje volba, jen si neumím představit chtít si vzít třeba hypotéku na byt. Mám sice vysokou školu a post manažera, ale ukažte mi banku, ve které se mi nevysmějou ....
Neznámý uživatel2014-09-16 09:28:16
Mnoho zodpovědnosti, ale málo pravomocí (omezených jak školským zákonem, tak často zřizovatelem), ubohá mzda za práci "manažera" a nejistota, co se mnou bude po 6 letech, když se někomu nebudu líbit (protože všichni přeci chodili do školy a rozumí tomu). Myslím, že aspoň jistota pracovního místa pedagoga by tady byla na místě (i starosta obce s má kam vrátit a ještě s odstupným, že?).
Neznámý uživatel2014-09-16 09:13:53
Myslím, že slušný a spokojený zřizovatel nebude ze znovupotvrzení ve funkci dělat žádné drama. U nás to sice bylo skoro jako konkurz (možná i trošku náročnější), ale všichni jsme věděli, že se žádné zásadní změny nechystají. Bylo to spíš něco jako postřižinovské "musíte se snažit, pane řediteli, nebo Vás vyměníme".
Neznámý uživatel2014-09-16 09:09:01
Než se nový ředitel, jmenovaný na 6 let, rozkouká a začne opravdu pracovat,tak jde opět od "válu". Škola tím absolutně nic nezíská, jen tratí. Nejen škkola, ale i pedagogové. Je správné, aby zřizovatel měl možnost ředitele změnit v přípapdě, že opravdu nevykazuje škola posun k lepšímu, veřejnost je nespokojena, atd., ale dělat to plošně není dle mého názoru správné. Uř jsme si tím prošli abylo to fakt v mnohých případech docela nedůstojné a v mnohých případech změna pouze k horšímu.
Neznámý uživatel2014-09-16 09:09:00
Základem fungujícího systému vždy bude osobní nasazení a osobní zodpovědnost. Pokud ji budeme ochotni přijímat a nenecháme se jen vodit za ručičky, pak bude ředitel opravdu ředitelem. Na 6 let i na nekonečno. Ředitel má mít velké pravomoci, rozpočet a vymahatelnou zodpovědnost. Pokud k tomu nemá odvahu, rozhodnost a charizma, tak si ho tam dosadili jako loutku a ať si ho mají třeba "navěky".
Neznámý uživatel2014-09-16 09:03:39
Neomezenost funkčního období je totální pitomost. Pokud má zřizovatel (potažmo Rada obce) dostatek odvahy a s ředitelem se nedá mluvit, nedělá, co má, pak je přece snadné odvolat ho za řadu pochybení a rozpočtové nedostatky. Nemyslím si, že by nadřízený krajský úřad s tím dělal nějaké štráchy. Takže o jakém "nekonečném" funkčním období tady mluvíme? Platilo to v předchozích zákonech, platí to i v tomto "6-ti letém" období a platit to bude vždycky. Najít hůl na kohokoliv, a na ředitele školy obzvláště, je přece snadné. Jako větší problém vidím odměňování ředitelů v rukách obcí, kde v radě jsou lidí mnohdy i se základním vzděláním, pro něž bude 27 - 30 tis. hrubého nedostižný sen a tak "ředitel má dost a za co mu dávat něco víc"
Neznámý uživatel2014-09-15 13:34:48
Má-li škola růst, je nutné ředitelé pravidelně měnit. Nesouhlasím ani s opakovaným funkčním obdobím. Neomezené funkční období požadují, samozřejmě kromě ředitelů samotných, především zřizovatelé, kteří takto chtějí zmrazit stávající stav. Levice do škol svoje lidi prosadila, teď třeba zajistit, aby to bylo "na věčné časy". Taky je to pohodlnější a možná to má i ekonomický přínos.
Neznámý uživatel2014-09-15 13:22:20
Zase ANO, zde by mělo platit: vybraný a svéprávný ředitel by měl mít i svrchované pravomoce v rámci rozdělování platu-klidně 50% tabulky a 50%nenároku. Pak ať někdo hodnotí celkové posouvání dané školy. Žádný z ředitelů (aktivních a svéprávných) si nebude financovat vši v kožichu a každý učitel konečně bude dělat tak, aby si vyšší plat zasloužil. Bohužel současná podoba "slavného" kariérního řádu tuto svrchovanou pravomoc ředitelům odebírá (i v tom malém prostoru pro MO, který v současnosti ředitelé mají). O složení jeho týmu bude rozhodovat komise, která bude jmenovaná MŠMT atd atp...prostě ať žije tloustnutí našeho státního aparátu!!!
Neznámý uživatel2014-09-15 13:02:48
NAprosto souhlasím, ale bohužel, jestli se bude neustále navyšovat "nezásluhový" plat soudružkám učitelkám, na nás aktivní už opravdu nic nezůstane. Není to o tom, že bychom si to nezasloužili, ale bohužel o tom, že opětovně vítězí "morálka" typu, kdo nic neudělá, ten nic nezkazí. A to je vážně ostuda. Věřím, že jestli se na toto dívá kdokoliv ze soukromé sféry, musí mu být z "pedagogů" opravdu i zle.
Neznámý uživatel2014-09-15 12:55:32
Tak to souhlas, ale ukažte mi státní firmu (a škola je v dnešním pojetí regulární firma), kde její šéf s 450 zaměstnanci (400 ž a 50 dospělých) odchází domu měsíčně s 27tis.čistého??? Žádnou takovou v čr nenajdete!! Naprostá ostuda!!! Těch nervů, zodpovědnosti, pletich, anonymů a do morku kostí zažrané socialistické pracovní morálky. Hrůza, ale my aktivní ředitelé-nesmíme odejít, protože pak by to byl opět nazpět doslova a do písmene PRAVĚK!!!
Neznámý uživatel2014-09-15 11:38:38
Předchozí pisatel 2 roky ředitele dělal. A byl tím tak znechucen, že musel odejít. Tolik neochoty od svých kolegů a žabomyších válek, podrazů apod. nezažil v žádné profesi. Nezlobte se na mne, ale 8 týdnů dovolené, 12 dalších dnů volna na sebevzdělávání (málokdy účelně využitých), to nenaleznete v žádné jiné profesi. A jestliže se neustále vyvíjí jen tlak na další benefity ze strany učitelů a ředitelů, nikdy nebude dané "řemeslo" ve společnosti chápáno pozitivně. Vemte si jen lékaře či právníky, kterří musí studovat mnohem déle a po poměrně dlouhou dobu pracovat za mnohem nižší plat. Je to až ostudné, kdy sami učitelé odmítají své vzdělávání. Sám jsem učitel i ředitel (bývalý), přesto jsem dost rozmrzelý za vývoj v dané profesi.
Neznámý uživatel2014-09-15 10:28:27
Předchozí pisatel zřejmě zná zodpovědnost a práci ředitelů jen z doslechu. V zahraničí si těchto lidí velmi váží a oceňují tuto důležitou a nelehkou práci tím, že je tato práce zaplacena důstojně a ve společnosti mají ředitelé škol i odpovídající postavení. Nejsou to nuzně zaplacení lidé jako u nás.
Neznámý uživatel2014-09-15 10:00:24
Tak a teď již chybí jen doživotní jmenování učitelů a máme tady vzdělávací systém ala Severní Korea. Čest práci.
Neznámý uživatel2014-09-15 08:15:35
Pakliže bude ředitelský post zaplacen jako je standardní v ostatních západních zemích, jsem klidně pro funkční období 6ti let. Nyní za tak obrovskou práci a zodpovědnost je ředitel naprosto trapně a neadekvátně finančně ohodnocen a po 6ti letech se ocitne na dlažbě s existenčními problémy. U nás se celá společnost dívá na učitelstvo a ředitele jako na podřadný druh práce.
Neznámý uživatel2014-09-15 07:55:08
S danou novelizací absolutně nesouhlasím, je to jednoznačně krok zpět.
Mgr. Dalibor Fusek2014-09-15 06:20:00
Zajímalo by nás, jak se díváte na možnou novelizaci školského zákona, ve kterém je jedním z požadavků opětovné nastolení neomezeného funkčního období ředitele školy.
Čtvrtek 08.06.2023, svátek má Medard


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.