Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Skoro dvě třetiny učitelek MŠ ohrožuje syndrom vyhoření (27.5.2019-2.6.2019)

Neznámý uživatel2019-06-11 17:34:02
A dle toho všeho jak se vše vyvíjí, bude hůř!!!! Vysoké a leckdy i nesmyslné nároky a výmysly od zřizovatelů, ČŠI, MŠMT (dablované vyplňování a odesílání různých nesmyslných výkazů) a jiných kontrolních orgánů (zdravotní pojišťovny, ČSSZ- snad mají v evidenci kdy se jim co zaplatilo a odeslalo, ale to je málo, ještě pravidelně musíte, když si vzpomenou- cca každé 3 roky- znovu posílat to, co už tam dávno je), potom následují nároční rodiče, kteří mají pocit, že jsme tam jen skrz jejich miláčka a naučite ho to, co by měl umět dávno před nástupem do MŠ a zřejmě jako bonus než půjde do ZŠ tak ještě číst, psát a počítat, aby byl za hvězdu a oni to měli potom bez práce a starostí. Taky se musíte vzdělávat a objíždět různé semináře, které kolikrát nemají hlavu ani patu. Ale máte papír a o to přeci ve školství jde. Ne o děti a učitele. Ale o buzeraci!!! A zkuste si vzít týden dovolenou např. v listopadu nebo v květnu (jinde si ji berou bez problémů), tak se na Vás budou dívat jako "co si to vůbec dovolujete"?!?! A dalo by se psát dál a dál..... a ano, potom zkuste nevyhořet......
Neznámý uživatel2019-06-10 17:03:51
Současný školský systém, který nás, ředitelky MŠ nutí řídit firmu=mateřskou školu sotva cca za minimální mzdu de facto(=příplatek za vedení), se vší odpovědností za všechny její oblasti fungování a pod hrozbou sankcí vyplývajících ze stále vznikajících, nových pravidel legislativy - to je opravdu velké "lákadlo" pro další adepty na tuto "funkci"...jistě, máme vždy možnost volby...a pak přijde čši a vymýšlí nehorázné detaily, co by ještě mohla ředitelka kde dopsat, rozepsat a doplnit, protože "papír je základ", dále bgy mohla třeba zžajistit v rámci jídelníčku nejméně 2 nápoje dětem denně, atp...no a pak nevyhořte
Neznámý uživatel2019-06-10 10:27:31
Škoda, že zanikla dřívější širokosáhlá funkce okresních školských úřadů, které měly odborné pracovníky na každou oblast(BOZP, právní, ekonomickou aj.) a v případě potřeby zajistily i zástup učitelek na dovolené nebo o prac. neschopnosti. Nyní nám školské úřady poskytují pouze informace z krajsk. úřadů a sbírají výkazy ....PAK BY SI MOHLY UČITELKY VYBRAT I TU VYTOUŽENOU DOVOLENOU ....A NEBYLY TAK OHROŽENY VYHOŘENÍM.
Neznámý uživatel2019-06-08 18:35:21
Divím se, že vyhořením je ohroženo tak malé procento. Extrémně nízké platové ohodnocení, neskutečně dlouhá přímá práce u dětí a žádné volno ve školním roce. Když by si o prázdninách měly odpočinout, tak mají prázdninový provoz, aby se mohly postarat o děti zpovykaných matek na mateřské dovolené. Postarat se o děti by měla být prioritně povinnost rodičů, takže 2 měsíce prázdnin není nepřekonatelná překážka. Holt se tatínek s maminkou vystřídají, jako to dělali naši rodiče.
Neznámý uživatel2019-06-06 14:08:31
Beznaděj, vše horší a horší.
Byl to můj koníček. Nyní práce a těším se do důchodu. Ještě 2 roky vydržet.
Co je ředitelka MŠ? Otrok, který musí zvládnout vše. Nedivím se, že o konkurz na ředitelku MŠ nemá dnes nikdo zájem.
Neznámý uživatel2019-06-04 07:09:55
Já taky!!! Někdo z vrchnosti by se měl konečně vzpamatovat, otevřít oči a chovat se k nám jako k právoplatným učitelkám. Mateřské školy jsou na rozdíl od ZŠ otevřeny již od 6.- 6.30 hod., ihned od rána zde máte unavené , ufňukané dětičky, s kterými si musíte poradit- musíte je zabavit, zapojit do činnosti, utěšit apod., přestávky jako ve škole nejsou a prázdniny? - vybírání dovolené? Raději nemluvit!! Matky na MD by potřebovaly provoz 12 měsíců v roce, 7 dní v týdnu, minimálně 8-9 hod. denně.Jsou ochotny vozit svého miláčka i přes celé město, když je jejich školka uzavřena, jen aby se ho o prázdninách zbavily, Nezvládnou si své 2 děti. Prý "co s nima jako mám dělat???" Věnovat se jim maminko a nechtít to po někom, kdo chodí celý rok do práce a má tam těch dětí 28. My si taky potřebujeme odpočinout.Máme sice 40 dnů nárok jako pedagogové na dovolenou, ale kdy si ji máme vybrat? Vedlejší prázdniny se MŠ netýkají, je sláva, že je zavřeno alespoň o Vánocích. Proč se někdo nezamyslí a něřekne, že i mi si můžeme školku zavřít na celé 2 měsíce. Rodič bude tak nebo tak za rok či dva řešit, co s tím svým dítkem, jakmile nastoupí do ZŠ, bude dělat. A že těch prázdnin je tam podstatně víc, než jen letní. Vyhoření zdar!!!
Neznámý uživatel2019-06-03 21:43:04
Blíží se konec roku a všechny paní učitelky jsou zcela vyčerpané. To nás ještě čeká 3 týdny letního provozu. Ne 8 týdnů dovolené, ale 5 - jako každý jiný zaměstnanec.
Opravdu se bojím dalšího školního roku....
Neznámý uživatel2019-06-03 12:26:58
Vážené kolegyně, nic se nezmění. Náš národ tomu fandí.
Neznámý uživatel2019-05-31 08:32:59
Já se taky obávám, že se podobnými záležitostmi vůbec nikdo nezabývá, jeden přemoudřelý podnikatel kdysi pravil, že "škola je služba a má sloužit". V jeho podání posluhovat, čekat na příkaz, podrobit se výtkám, poskakovat, jak se píská. Už se tu psalo v jiném tématu, jaký je ve školství diskomfort, všechno jde ztuha, předpokládá se práce za dobrý pocit, všichni mají pocit, že učitelé a ředitelé mají na všechno dost času a zvládnou práci za několik odborníků. Na dohled není žádná podpora, žádný servis, prostě přezůvky a svačinu s sebou, běda, jak zapomenete! Pořád se mluví jen o platech, jednak to "zvyšování" je velmi velmi pofidérní a jednak si myslím, že ten problém platů není až tak kritický jako přízemnost a bezohlednost řízení vzdělávacího procesu a školství v této zemi.
Neznámý uživatel2019-05-30 16:15:19
Dobrý den, pracuji jako ředitelka mateřské školy. Tlak na ředitelky i učitelky mateřských škol je neúnosný. Administrativní zátěž se stává nezvladatelnou. Při každém novém zákoně, vyhlášce je první upozorňováno na sankce, které plynou z pochybení. Jsem ekonom, jsem pracovník BOZP, hlídám revize, starám se o majetek, učím, zodpovídám za zaměstnance, děti. To, co v jiných resortech má na starosti několik lidí, v mateřské škole je to ředitel. Vnímám situaci jako bezvýchodnou. Pochybuji, že se našim problémem vůbec někdo zajímá.
Neznámý uživatel2019-05-30 10:59:50
Napíšu jen tolik,jsme tlačeni do toho abychom o prázdninách učili až 4 týdny. Třídy jsou přeplněny malými dětmi, kulturně znevýhodněnými dětmi, dětmi s různými poruchami. Rodiče přenášejí své povinnosti na školu, děti nastupují s plínami, bez schopnosti sebeobsluhy a návyků. Administrativa je neuvěřitelná. Tlak ze strany obcí na vyhovění rodičům je tvrdý. O prázdninách se hlásí i děti, jejichž matky či oba rodiče nepracují. Učitelky si nemají kdy ani vybrat dovolenou. Když si já osobně plánuji rekreaci tak první požadavek na filtr je bez rodin s dětmi. Učitelky jsou psychcky přetížené a nikdo s tím nic nedělá. Jedna kontrola stíhá druhou, jde audit za auditem a my jenom píšeme doplňujeme a ještě se staráme o obecní majetek a to v plném rozsahu. Někdy mám pocit hluboé beznaděje a marnosti.
Neznámý uživatel2019-05-30 10:19:58
Málokdo si dovede představit obtížnost a zodpovědnost, která tato práce sebou nese. Většina rodičů je vyčerpaná ze dvo dětí, které v týdnu vidí po vyzvednutí z mš na max 4 hodiny. Mít ve třídě 28 dětí, některé s ADHD, vyplňovat několikrát se opakující tiskopisy, neustále přibývající administrativa, to na úsměvech moc nepřidá. Zaráží mne, že je to pouze 61%. Toto povolání je spíše poslání, bohužel hodně podceňované, přesto, že se všeobecně ví, že v tomto období je rozvoj a učení dětí nejdůležitější základ pro život a další vzdělávání.
Neznámý uživatel2019-05-29 09:47:34
Čím déle poslouchám stesky na mateřské školy od svých známých, tím víc si považuji školky, do které chodil můj dnes již prepubertálně protivný syn:) Neměli jsme žádné problémy a byla tam úžasná ředitelka. Čímžtopádem je jasné, že když ryba smrdí, je to od hlavy. Nicméně všechen ten úřednický bordel, který zapleveluje české vzdělávání - viz příspěvek níže, musí nutně vést k pocitu totální marnosti, nedostatečnosti, nestíhatelnosti, to není jen v MŠ. Navíc je tu arogance rodičů, u nichž mi připadá, že vlastní iPhone mají raději než dítě, to mají proto, aby ukázali, že i v tom jsou úspěšní, a školu včetně MŠ pokládají za onuci, která jim má posluhovat. Ministry a úředníky zřejmě nepostihne vyhoření, protože se mění tak rychle, že se nestihnou ani vznítit.
Neznámý uživatel2019-05-28 17:47:34
To je velice smutná zpráva. Povolní, které bývalo pohodové, naplňující se po "odborných" zásazích stalo utrpením. Veškeré nesmyslné inkluze, plány,rozvojové programy....

O ředitelkách ani nemluvím.
Neznámý uživatel2019-05-28 17:12:38
A on se nad tímto číslem snad někdo podivuje?????
Neznámý uživatel2019-05-28 09:39:30
Překvapuje mě, že je to jen 61 procent. V mém okolí mi připadají vyhořelí všichni, a to ne z dětí, ale z toho všeho, co se kolem děje.
Mgr. Dalibor Fusek2019-05-27 06:51:12
Syndromem vyhoření, tedy citovým a mentálním vyčerpáním kvůli dlouhodobému stresu z práce, je podle výzkumu ohroženo 61 procent předškolních pedagogů. Téměř pětina učitelů mateřských škol už střední až závažné projevy vyhoření vykazuje, což znamená, že by byla vhodná odborná pomoc. Je zjevné, že obdobné to bude i na jiných druzích českých škol. Zajímalo by nás, co si o tomto myslíte Vy?
Sobota 28.05.2022, svátek má Vilém


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Budete mít v příštím školním roce kapacitní problémy ve Vaší škole?

  1. Ano, prakticky neřešitelné (2)
  2. Ano, ale zvládneme je (0)
  3. Ne, problémy neočekáváme (1)
  4. Naopak, budeme mít nedostatek žáků (1)
  5. Ještě netušíme (0)
  6. Na otázku neumíme odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.