Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Je potřebné zrušit víceletá gymnázia? (20.1.2020-26.1.2020)

Neznámý uživatel2020-03-15 09:41:44
Předevčírem bylo pozdě.
Neznámý uživatel2020-01-30 16:17:27
Pardon 2040plus.
Neznámý uživatel2020-01-30 16:16:53
Pardon, 2040 .
Neznámý uživatel2020-01-30 16:16:02
A gymnázia, která přijímají žáky se čtyřkami, přejmenovat na pomocná. A když to ještě někdo dobře "opapíruje", vize 2040 bude hotová, a může se napakovat.
Neznámý uživatel2020-01-30 12:01:30
Také bychom mohli osmiletá gymnázia doplnit o další - moderní a dosud nevídaný typ osmileté školy - "Předstřední a střední", tzv. Předstřední" kam by chodili žáci s dvojkami a trojkami (s bezproblémovým chováním). Věřím, že dalších 20-30% populace by tam své děti přihlásilo. Zbylá polovina populace ať si dělá co chce, jsou k ničemu. Jen učitelům, kteří by do Zbytkových základních škol docházeli "učit" bychom nesměli zapomenou vyjádřit jak si jich vážíme - a třeba jim přiznat navíc nějaký příplatek 81 Kč měsíčně, nebo třeba i 82 Kč (tu 1 Kč navíc bychom upřeli důchodcům nebo matkám s malými dětmi ....)
Neznámý uživatel2020-01-29 09:36:36
2020-01-28 10:06:59 Je to poněkud dlouhé, já bych to zestručnil: posledních 30 let tu není žádný systém. Dělají se pouze jednotlivé operativní populistické kroky mimo jakýkoli systém. Zavedení víceletých gymnázií (to nebyl systémový krok, to je oprašování nesmyslného "zlatého věku"), rušení víceletých gymnázií, násilná inkluze apod. To, co píšete o Německu, to JE systém. Navíc zavedený a fungující. Ve Francii taky mají systém. Jiný, ale SYSTÉM. U nás jsou furt volby a furt se "bojuje".
Neznámý uživatel2020-01-28 10:06:59
Vážení zainteresovaní přátelé! Chtěl bych přispět také svou troškou do mlýna. Můj názor je, že rušit víceletá gymnázia je nesmysl, který má patrně nějaký politický podtext (např. hra na podporu základních škol nebo učňovského školství - proti kterému samozřejmě nic nemám, naopak pracuji v tomto oboru). Mé dvě dospělé dcery navštěvovaly osmileté gymnázium a třetí dcera ho navštěvuje nyní. Znám se dobře s ředitelem tohoto gymnázia, tykáme si a občas mu v legraci říkám, že má široko daleko nejlepší základní školu a on se mračí, protože si myslí, že má školu střední (prima, sekunda, tercie a kvarta - žáci zde plní povinnou školní docházku). Stále se mluví o selekci žáků, že se vytváří elitářská škola na víceletých gymnáziích atd. atd. V sousedním Německu - které asi nikdo neobviní, že má nekvalitní školství - je toto tzv. "elitářství" ještě větší. Žáci povinní základní školní docházkou mají možnost chodit dokonce do třech typů těchto škol (u nás jen dvě možnosti - klasická ZŠ a víceleté gymnázium). Existuje tam něco podobného jako je naše víceleté gymnázium (lycea), kde jsou většinou žáci, kteří půjdou na vysokou školu; pak je tam střední proud a poslední typ ZŠ je Grundschule ve stylu jakési "Fachschule" - kde jsou žáci, kteří míří k profesím, v nichž se člověk živí dovedností svých rukou (jednu takovou školu jsem i v Německu před pěti lety navštívil v rámci akce "Tag von Beruf", což mě hodně přesvědčilo, že i tito žáci se dají učit dobře, kvalitně a s výsledky, kterých jsou schopni dosáhnout). Takže řeči o předčasné selekci, elitářství atd. jsou jen řeči. Jestliže máme celý rozsáhlý systém "inkluze" na pomoc žákům s SVP, proč ničit téměř jedinou systémovou možnost pro vzdělávání nadaných dětí? Nebo nadání, talent má mít v životě jen překážky a věříme, že se skutečný talent stejně prosadí? To je asi stejné tvrzení, jako že učitelské povolání je poslání a tak se nemusí tolik zaplatit jako třeba právník nebo vyšší úředník. Další "pseudoargument" je, že na víceletá gymnázia odcházejí žáci, kteří vlastně nejsou nadaní, vlastně na to ani nemají a rodiče to dohánějí pak placeným doučováním po škole atd. atd. No a co? Sám jsem učil na základní škole, na gymnáziu, na strojní průmyslové škole i na učilišti a vždy jsem žákům i jejich rodičům říkal: Ať dosáhnou, kam až mohou, a nemohou-li, tak ať si stoupnou na špičky, povyskočí, snaží se, bojují, vzdělávají se a hlavně ať si od nikoho nenechají říkat, že na něco nemají. To totiž nikdo neví. To si každý v životě rozhoduje sám, na co má a na co ne. Omezení si sami klademe jen do své mysli. V naší evropské knize knih stojí, že "kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným". Kdo rozhodne dopředu, že tento žák nemůže na vyšší stupeň školy, když udělá přijímací zkoušky? Nebo nevěříme svým vlastním ředitelům škol, učitelům, svým vlastním přijímacím zkouškám? Pokud se žák dostal sítem přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium, tak to není náhoda, tak tam prostě patří - mějme úctu k realitě, věci se nedějí náhodou - a ukáže se, zda víceleté gymnázium dokončí nebo nikoliv. Není to jen otázka nadání, talentu, ale také vůle, vytrvalosti, odhodlání, rozhodnosti a schopnosti dotáhnout věci do konce. Jsem pro zachování víceletých gymnázií, protože to je nejlepší, i když všeobecně pojatá škola pro přípravu nadaných žáků (pracoval jsem i na gymnáziu jako zástupce ředitele, takže vím, o čem mluvím). Základním školám vadí, že odejdou na víceletá gymnázia tzv. "tahouni". Rodičům zase vadí (mluvím z vlastní zkušenosti se svými dcerami, než odešly na gymnázium), že už od 5. třídy se mezi žáky objevují drogy, kouření páťáků se stává běžné, častým stěhováním, inkluzí a integrováním všech menšin se už na konci prvního stupně ZŠ objevuje násilí a docela slušná šikana - tj. sečteno a podtrženo přechodem svých dětí na víceleté gymnázium rodiče vyřeší mnoho problémů najednou - je to jako bonusy navíc - zbaví své dítě málo podnětného kolektivu na ZŠ a přesune ho do prostředí, kde prioritou je vzdělávání a o vychované děti většinou jde - protože výchova proběhla už v rodině. Mohu ze své zkušenosti zástupce ředitele na gymnáziu říci, že jsme měli jen dva výchovné problémy: žáci a žákyně se líbali o přestávkách na chodbě a panu řediteli se to nelíbilo; druhým problémem bylo, že žáci házeli PET láhve od nápojů v šatně pod lavičky a paní uklízečka nadávala, když to po nich musela vymetat. Jinak nic. Prostě nic. Tyto děti pak vlastně trpí v základní škole vším negativním, co jsem uváděl výše a pokud z tohoto prostředí neodejdou, tak se nutně musí přizpůsobit, aby tzv. "přežily" v daném kolektivu svých "kamarádů". Řešením tedy není zrušit víceletá gymnázia, ale zavést pořádek do základních škol, tím nemyslím ještě více naložit na už tak přetížené ředitele ZŠ a jejich pedagogický sbor, ale především jim vytvořit podmínky, aby tento pořádek zavést mohli - jen namátkou několik nápadů - zrušit nesmyslnou inkluzi a děti ze speciálních, zvláštních a praktických škol zase vrátit tam, kde mohou zažít mezi sobě rovnými úspěch ve škole; zavést účinnou legislativu na ochranu učitelů, aby často nebyli jen bezbrannými panáky v rukou rodičů, kteří se rozhodli, že si na ně došlápnou; zavést nulovou toleranci na přítomnost drog a kouření v základních školách; zavést finanční postihy rodičů nepřizpůsobivých žáků, aby si tito žáci nemohli v ZŠ, z níž nelze nikoho vyloučit, dělat, co chtějí atd. atd. Možností je celá řada. Karel Čapek říká: "Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu." O to jsem se ve svém příspěvku pokusil. Mgr. Pavel Kotál, ředitel středního odborného učiliště

Neznámý uživatel2020-01-27 19:00:01
Patnáct žáků ve třídě, slušný plat, odborná pomoc a důsledná a odborná kontrola a problémy se vyřeší samy.
Neznámý uživatel2020-01-27 18:58:33
2020-01-27 15:52:44 Ale my přece nejsme ve při (s meźerou). Jen nesouhlasím s tím, že by mělo být v pořádku, aby víceleté gymnázium bylo únikem před mizerným základním vzděláváním. To má být systém? Přece hozením části populace přes palubu nevzroste vzdělanost národa. Já jsem kdysi ve Francii žasnul, že se tam na střední škole potkávali všichni žáci až do "vysokého" věku, až pak se dělili na praktický směr, gymnaziální studium a technické obory, něco jako technické lyceum. Nějako odborné zaměření měli až před koncem studia. My jsme posedlí rozhodováním o nadání dětí div ne v prenatálním věku. A HLAVNĚ! V té Francii především žáci pracovali, učitel "jen" kontroloval a řídil, žádné přednášení s pěnou u huby žákům dloubajícím se v nose.
Neznámý uživatel2020-01-27 15:52:44
No, k předešlému příspěvku - koukněte se, jaké je procento bývalých gymnazistů mezi lékaři, učiteli, právníky, soudci a celou spoustou dalších netechnických profesí, které jsou pro fungování společnosti nezbytné. Asi obrovské a přitom se nám lékařů učitelů,... nedostává. Tedy gymnázia ponechat, možná zvážit, zda by optimálnějším řešením nebyla místo osmiletých ta šestiletá. Ale to by se za chvíli zase diskutovalo o tom, zda jsou třináctiletí schopní se rozkoukat...
Dále se zeptejte na gymnáziích, z čeho mohou vybírat u osmi a z čeho u čtyřletého studia. Většinou je to jasné.
Srovnám-li to, co uměl můj syn a uměla moje dcera po dvou letech studia na gymnáziu (každý na jiném, tedy mám srovnání), proti našim žákům na začátku osmé třídy (zde učím a s vypětím všech sil se snažím s žáky pracovat a nerezignovat), byli již někde úplně jinde. Ano, i díky drilu. To sice autoři většiny příspěvku kritizují, ale je nutné si připustit jeho potřebu - pro možnost postoupit dále v poznávání a také pro rozvoj paměti! Jak se může v matematice rozvíjet osmák, který nedá dohromady, že 15 = 3 . 5? A vězte, že i tací v běžných třídách jsou. Jak se mohou rozvíjet ostatní, když se učitel musí zabývat těmito žáky? Kde na to má učitel vzít kapacitu, když i ostatní se v pubertě chtějí jen vézt (ano, naštěstí ne všichni, ale v našich třídách už bohužel většina).
Neznámý uživatel2020-01-25 12:09:54
No tak vidíte, sama jste si odpověděla. A máte pocit, že snaha, aby dítě vypadlo ze základní školy, protože ta stojí za prd, je optimálním řešením? Ne, je to jen pud sebezáchovy. Tam jsme to dopracovali s neviditelnýma rukama trhu. Navíc každý myslí jen na sebe, toho se nemůžeme zbavit.

Mimochodem - ti tahouni budou mít akorát nos nahoru a budou pohrdat spoluobčany. V tom případě jim přeju pokojné stáří.
Neznámý uživatel2020-01-24 11:33:38
Jako matka jsem pro zachování osmiletých gymnázií, protože to je jediný způsob, jak umožnit studijně zaměřenému dítěti, aby se vzdělávalo adekvátně svým vzdělávacím potřebám. V době inkluze, kdy jsou často "znevýhodňováni" běžní žáci, protože pedagog má plno starostí s postiženými žáky, na ostatní není ve výuce prostor a řadu učiva si prostě musí "zpracovat" samostudiem. Jako pedagog ZŠ však vidím i nevýhodu tohoto odlivu schopných žáků, protože ve třídě mnohdy zůstanou žáci průměrní, ve třídě chybí "tahouni" a výkon kolektivu jde pak rapidně dolů.
Neznámý uživatel2020-01-23 07:51:53
Tak samozřejmě, že by absolventi své školy nerušili, protože nevědí, že existují jiné lepší možnosti, ale ty nehrozí.
Neznámý uživatel2020-01-22 20:59:25
Zkusili jste se zeptat také těch absolventů víceletých gymnázií. Oni by je rozhodně nerušili. Co je rozhodně špatně, je nastavení vstupu - přijímací testy CERMATU jsou mimo mísu a nevypovídají zhola nic o nadání dítěte. Možná by stálo za to místo víceletých gymnázií zrušit CERMAT. Zkuste to někdo navrhnout Plagovi, možná se chytne:-)...
Neznámý uživatel2020-01-22 11:06:06
Ó jaká pravda. Bohužel změna je v nedohlednu. Pan ministr si myslí jak je slavný, že přidal pár kaček a nikdo neví, že je to další podvod. U mě na škole budeme mít platy menší. Ale společnost a média věří tomu pánovi. Je to o té váze. Když je příležitost učitele vyzdvihnout a podpořit(stávka na podzim), tak úředníci a média udělají z odborů kašpary. Je hrozné jak tomu všichni věří. Přitom odbory měly velkou pravdu. Třeba naší škole ten nad tarif o ta 2% prostě nemohou navýšit, protože by to muselo být děláno školu od školy. U nás jsme hospodařili v roce 2019 s přebytkem na nad tarifní prostředky velikým (odměny na osobu kolem 40 000 pravidelná osobka kolem 2 - 4 000Kč). Pochybuji, že ta 2% se budou počítat od stavu na naší škole, vždyť to se neví, kolik jsme měli, to se nikde nevyplňovalo (ve skutečnosti dostaneme méně). Budeme potrestaní za efektivitu. Ale celá společnost věří, že v tom tentokrát žádný šlendrián není a ministr se velmi intenzivně dušuje (v případě oponování až rozezleně), že to je skutečné přidání. A vidíte, opět není. Omlouvám, že jsem sklouzl k jinému tématu. Ale od toho respektu ze strany státu a od vytvoření podmínek k práci se to odvíjí. A ten obecně vůči vzdělání není. Tak nevěřte žvástům o tom, že je to priorita kohokoli. Není. A myslím, že je to v pohodě, jen nechť nelžou, že je to jinak. Prostě tento stát (společnost, vláda, média) si vzdělání neváží (důkazy jsou na každém kroku) a to je jejich svatosvaté právo. Já si také nějak zvlášť nevážím práce uklízeček nebo úředníků. Není nutno z toho dělat vědu. Prostě to tak mezi lidmi je. Proč si poté tedy neustále namlouvají, že je tomu jinak. Zbytečně trapné. Ale je fakt, že jim spousta troubů věří. Jen se podívejte na mediálně často sympatické a veřejně oblíbené tváře, které krásně a důvěryhodně hovoří (možná tomu, co říkají, upřímně věří) - Valachová, Plaga. Já nevěřím a vzhledem k realitě posledních 20 let již asi nikdy věřit žádné osobnosti i v čele resortu ani žádné reformě nebudu. A malá gymnázia? Ta jsou střípkem. Jen lituji děti, že musí být součástí tohoto systému a již v 10 letech jim nějaký pofiderní test řekne "ty ne, ty nemáš na gymnázium, ty zůstaň s těmi "blbci" v normální škole. Ti "blbci" ale budou v budoucnu plnit státní kasu daněmi, ne těch pár elitních (v našem systému často přihlouplých)nadrčených preferovaných dětiček.
Neznámý uživatel2020-01-21 14:38:16
V předchozím příspěvku je hodně pravdy. Je to v podstatě dneska už úplně jedno. Vždycky se vytrhne z kontextu jedna oblast a v té se všichni rýpají. Napřed se horempádem gymnázia zaváděla, přitom to byl pouze nesystémový relikt oplakávané první republiky. Z podstaty je nesmysl selektovat děti na základě jakéhosi "talentu" ve věku, kdy se teprve rozkoukávají. Musí se opravdu rozkoukat už v deseti letech? Musí nutně vytvářet herbář o pěti stovkách kytek? Zásadní problém je v postavení vzdělávání v ČR. Nemá skoro žádnou váhu. Jako by pořád přetrvávala představa, že učitel je pohůnek poplatný totalitnímu režimu (po 30 letech), jehož jediný cíl je žáky šikanovat, zatěžovat nesmysly a stavět do latě. Hlavní je pro každého papír! Učit chodí lidi, kterým zhusta nezbývá jiná možnost. Ředitele školy pomalu nebude mít kdo dělat, protože se z této funkce stává nesmyslný Ferda Mravenec - práce všeho druhu neustále se zodpovídající zřizovateli, kdyby se jednalo o nákup psacího stolu.

Dejte 15 dětí do třídy, školy vybavte moderním nábytkem a technikou, zaplaťte učitele, udělejte ze vzdělávání skutečnou prioritu, přestaňte se bít v prsa, jakou máme zaměstnanost (v montovnách a skladech) a snažme se, aby tato malá země vymýšlela a prodávala. Přestaňte zaměňovat vzdělávání s rekvalifikačním kurzem na námezdní sílu, udělejte z učitele veřejného činitele, dbejte na to, aby si na něho nemohl otevřít hubu kdejaký picmoch od podnikatele, zaveďte dresscode a zaplaťte slušné oblečení (vždyť kolik je ve školách ucuchtaných slepiček a zasmrádlých ámosků), kromě práv žáků zdůrazněte v zákoně jejich povinnosti, přestaňte dělat z učitelů pseudokamarády, nevydávejte nesmyslné balíky přeplácaných učebnic, které vypadají, že v nich bouchl granát a víceletá gymnázia se vyřeší sama.
Neznámý uživatel2020-01-21 13:23:30
Systém českého školství je "pošahaný" a nerespektující vůbec v ničem potřeby člověka a společnosti na počátku 21. století. Zrušit, nezrušit - v tomto systému to je jedno. Když zrušíte, tak učitelé z malých gymplů se přesunou na ZŠ a pojedou to samé, ale budou se muset víc otáčet a prokázat více schopností. Vzdělávat ty vybrané - to je jednoduchá práce. Totální pohoda. Ale vzdělávat ty ostatní, zaujmout je a něco je naučit - to je oříšek. Ale tato společnost potřebuje především vzdělávat dobře tu masu, která to sama nezvládne vůbec. Ti talentovaní si poradí většinou sami nebo s podporou rodiny a pouze navigací učitele. Nepotřebujeme je dávat do výběrových škol. A v čem jsou vůbec ty školy výběrové? Drilem? Z mé zkušenosti ano. Většina bývalých kolegů tam jelo fronťák, který nikoho nebavil, ale muselo se to poslouchat a umět. To je cíl? To je to správné vzdělávání elit? Ty neelitní se na toto vykašlou, těm musíte vymýšlet, na ty musíte mít jinou strategii a jde to, ale ne drilem nebo i drilem, který je ale schovaný a tak dobře poskytnutý, že to ty děti baví a ani nevědí, že drilují. Drilem v běžné škole narazíte vždy. Co kdyby byla jedna škola bez výběrovosti a bez extrémů, které potřebují speciální péči (autisté, mentálně retardovaní), jedna škola, kde to bude každého alespoň trochu a něco bavit a bude k tomu mít vztah? To ale nechce nikdo, zvláště rodiče, kteří se naivně domnívají, že dril výběrových škol, je to nejlepší pro život jejich dětí. A při tom to je to nejlepší pouze pro systém. Nic víc.
Neznámý uživatel2020-01-20 16:33:27
Předchozí komentář jinými slovy navrhuje rezignovat na vzdělávání 85-90 % žáků a ponechat exkluzivitu "normálního vzdělávání pro pouze 10-15% "šťastnějších". Myslím, že smysluplnější by bylo vrátit se k "diskriminaci" nepřizpůsobivých žáků (bez ohledu na nezodpovědná přání jejich rodičů, jejich původ a barvu pleti) a naopak tyto vzdělávat zvlášť, ve speciálních školách, kde vzdělávající personál nebude tvořen "běžnými učiteli", ale speciálními pedagogy, etopedy, psychiatry, psychology apod. Šlo by o promile, maximálně jednotky procent populace vzdělávané takto finančně nákladně, ale drtivá většina dětí by mohla být vzdělávána relativně levně a kvalitně jako kdysi - v "normálních" základních školách.
Neznámý uživatel2020-01-20 13:36:36
Ponechat! V některých lokalitách jediná možnost, jak dostat vlastní děti ze spárů části spolužáků - nevychovanců, žáků nerespektujících autority, neurvalců a násilníků. A nechte si ty řeči (předpokládám, že tímto směrem to budou chtít někteří otočit), že za to může ta která škola! Opravdu nevidíte, jak se školy mění k horšímu? Ale není to zásluhou učitelů, protože řada z nich učí řadu let a učila i v "lepších časech". Ředitelé, zvláště na ZŠ, kde si žáci plní povinnou školní docházku, nemají prakticky žádné nástroje. V podstatě začínají nebo již jsou všichni pedagogové bezradní. Nějak už začíná pokulhávat tvrzení, že je vše v povinnostech a možnostech školy, že je nutné děti zaujmout... To je hezké, ale přijďte se podívat do běžných škol a popovídejte si s pedagogy, jak se situace ve výchově a vzdělávání zhoršuje!
Neznámý uživatel2020-01-20 10:51:55
Ne zcela. Jen bych zákonem omezil vstup jen těm opravdu talentovaným tak, aby nemohlo být přijato více než 5% populace - a to ani do soukromých (není to v zájmu dítěte). Technicky by to šlo řešit státními přijímačkami, po kterých by se stanovil nepodkročitelný počet získaných bodů.
Mgr. Dalibor Fusek2020-01-20 09:21:50
Děti na základních školách jsou doslova bombardovány neustále se opakujícími přijímacími zkouškami. Česká republika má jeden z nejnižších věků první selekce (druhý nejnižší ze zemí OECD), daleko pod průměrem OECD (u nás 11 let, OECD 14 let) a jinde nevídaný počet tří státem podporovaných přijímacích řízení, kterým je žák během studia na základní škole vystaven. Zajímalo by nás, jak se stavíte k možnosti zrušení víceletých gymnázií. Podporovali byste tento krok?
Sobota 28.05.2022, svátek má Vilém


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Budete mít v příštím školním roce kapacitní problémy ve Vaší škole?

  1. Ano, prakticky neřešitelné (2)
  2. Ano, ale zvládneme je (0)
  3. Ne, problémy neočekáváme (1)
  4. Naopak, budeme mít nedostatek žáků (1)
  5. Ještě netušíme (0)
  6. Na otázku neumíme odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.