Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Jednotné přijímací zkoušky na SŠ (22.9.2014-28.9.2014)

Neznámý uživatel2014-09-29 07:43:44
Nesmysl! Nač přijímačky, když v dalších kolech přijímacího řízení, popř. v září může ředitel přijmout koho chce?
Neznámý uživatel2014-09-23 20:50:50
...ano, spousta dobrých a logických nápadů naprosto jednoduchých, bohužel, jak chcete řešit kvalitu vzdělání, když nenalezneme řešení, co s těma tisícema, většinou soudruhů, kamarádů,ředitelů, učitelů. bez potřebného vzdělání a tedy i cti, a když úřady práce jsou již přeplněné
Neznámý uživatel2014-09-23 15:32:43
Proč se problém kvality vzdělávání řeší od konce? Nejdříve státní maturity, teď jednotné přijímačky. Podle školského zákona povinnou školní docházku splnil ten, který absolvoval(=odseděl) 9 let na ZŠ, bez ohledu na to, zda propadl nebo zda ukončil devátou třídu bez pětek. I žák, který má na závěrečném vysvědčení pětky, může být přijat na SŠ. Nebylo by jednodušší a levnější zavést testování žáků na konci povinné školní docházky a podle výsledků povolit nebo nepovolit žákům hlásit se na SŠ? Na základní škole by měli motivaci se učit a střední školy by věděly, koho berou. Zároveň je nutné provést optimalizaci SŠ jejich skutečným zrušením a ne jen kosmetickým slučováním. Tudy utíkají státu miliardy a určitě to nevede ke zvýšení vzdělanosti českého národa.
Neznámý uživatel2014-09-23 14:15:26
jsem pro, ne vše, co bylo dříve bylo špatné a nestávalo se, že by se na střední školu dostal student s trojkami
Neznámý uživatel2014-09-23 13:51:12
Nejsem si jistá, zda jednotné přijímací zkušky řeší úroveň středního školství, když na gymnázia jsou přijímáni studenti, kteří mají na vysvědčení trojky. A co se týče soukromých škol: mám syna na soukromé škole s poměrně vysokou úrovní. Školné není nijak závratně vysoké. Ostatní výdaje (lyžařský výcvik, adaptační kurs apod.) hradím jako na jiných školách zřizovaných krajem či obcí. Není mi známo, že by zrovna tato škola měla bohaté mecenáše. A ohledně financování středních škol nevidím taky žádný problém, když se i na ně vztahuje školský zákon. Jde jen o to , že zřizovatelem není kraj nebo obec. Ty přece také dostávají finance na školy od státu.
Neznámý uživatel2014-09-23 08:32:30
Jednotné přijímací zkoušky jsou pouze částí řešení mnoha problémů zkostnatělého školství. Naše školství díky umělému snížení nároků produkuje množství absolventů SŠ a VŠ, kteří míří na ÚP, zatímco už dnes chybí mnoho řemeslníků apod. Opravdovým řešením je zrušení cca poloviny VŠ (zejména humanitního směru) a třetiny SŠ (zejména gymnázií). Pak totiž odpadne základní problém, kterým je obrovský převis vzdělávací nabídky nad poptávkou. Ředitelé takto optimalizované sítě SŠ pak nastaví přijímací zkoušky tak, aby k nim nastoupili jedinci schopni uspět u maturity a dostat se na kvalitní VŠ (= jejichž absolventi najdou uplatnění a nebudou nespokojeně okupovat ÚP). Obávám se, že díky neschopným politikům a ambiciózním rodičům (mám doma neschopné dítě, ale VŠ musí mít), půjde o sci-fi a do nefunkčního systému dále půjde stále málo peněz, které se budou ještě rozmělňovat zejména do zbytečné sítě SŠ a VŠ, zatímco živořící MŠ a ZŠ budou zachraňovat místní samosprávy.
Neznámý uživatel2014-09-23 08:13:46
Jsem absolutně pro. Jestliže je jediným kritériem pro přijetí na SŠ počet nohou, nezbývá nic jiného, než tomu učinit přítrž.
Neznámý uživatel2014-09-22 14:54:04
Jednoznačně se zastávám nutnosti jednotných přijímacích zkoušek, a to jak pro státní, tak i pro soukromé školy!!! A financování soukromých škol?! Katastrofa! Jak je možné, že souromá firma dostává státní podporu??!!! Asi si zřídím soukromou firmu a na mzdy pro své zaměstnance budu požadovat peníze od státu... Dobrý nápad, že? Nebo že by se tu někdo zbláznil? Kdo to asi je? Že by to vymyslely mozky našich politiků? "To se mi ani nechce věřit, že by takové bezpráví naši politici dopustili". Nicméně, pokud absolventi základních škol nemusí nic umět, o nic se snažit a bez problémů se dostanou na naprostou většinu středních škol, pak je to jasné porušování lidských práv. Kde je rovnost v přístupu ke vzělání? Ten co má peníze si zaplatí soukromou škou, potažmo maturitu. A co ti ostatní?! Vážení pedagogové, něco je špatného v tom státě ....Přeji vám hodně optimizmu s bojem proti hlouposti, neomalenosti, nekoncepčnosti a nerovnoprávnosti.
Neznámý uživatel2014-09-22 12:46:46
V roce 2015 má být provedeno ověřování systému centrálních přijímacích zkoušek. Do systému ověřování se všechny SŠ mohou dobrovolně přihlásit. V praxi to také může znamenat, že zřizovatelé krajských škol nařídí ředitelům účast na ověřování přijímacích zkoušek. Je to stejné jako v loňském roce. Výsledek byl takový, že krajské školy přijímačky museli vykonávat. Soukromé školy, až na malé výjimky je nedělaly. Reakce rodičů a žáků ZŠ na dnech otevřených dveří a prezentacích přímo v ZŠ byla vždy stejná. Zásadní otázka byla: Budete konat přijímací zkoušky? Odpověď: ano. Odpověď rodičů: Ale soukromá škola se stejným oborem vzdělávání je nekoná a navíc nevyžaduje školné, finančně dotuje adaptační a lyžařské kurzy, stravování a ubytování žáků, stipendium atd. Zdrojem těchto financí soukromých škol, které mají své vlivné a bohaté mecenáše je zisk z produktivní činností firmy, nebo vlivné sponzory, kteří tuto finanční podporu stejně nedávají ze svých osobních financí. Je neskutečné, že tento stát platí soukromé firmě, která má jako součást firmy soukromou SŠ platy pro zaměstnance této školy. Dovedu si představit, jak by ministerstvo financí a hospodářství reagovalo na požadavek dotací na platy zaměstnanců soukromé firmy z oblastí např. strojírenství, dřevařského průmyslu, potravinářství atd. Nevidím jediný důvod, proč by MŠMT po tolika létech této absurdity nemohlo nařídit pro rok 2015 povinně přijímací zkoušky pro všechny SŠ nehledě na zřizovatele. Je li soukromá škola svou vzdělávací nabídkou tak zajímavá a kvalitní, tak si musí finance na platy a provoz zajistit výběrem školného, sponzorských darů a z vlastních zdrojů. Krajské úřady nemají právní podporu, aby regulovali vzdělávací nabídku v regionu. Ve většině případů je soukromým školám ze strany MŠMT vyhověno s návrhem oborů a počtu žáků, i když s tím krajský úřad nesouhlasí. Rozhodně to nejsou rovné podmínky na trhu vzdělávání. Odčerpání finančních prostředků z rozpočtu MŠMT pro soukromé školy následně způsobuje značný deficit rozpočtu státních - regionálních škol zřizovaných krajskými úřady. Jiří Mlýnek, ředitel SPŠ strojní
Neznámý uživatel2014-09-22 11:12:31
Zavedení jednotných přijímacích zkoušek je návrat do 80. let. Přijímacími zkouškami nelze rozhodnout, který žák splňuje předpoklady být vysokoškolákem a který může být "pouze" vyučen. Výsledek takové zkoušky závisí nejen na intelektu žáka, ale na kvalitě ZŠ a zejména na kvalitě učitele, na aktuálním zdravotním i osobním stavu.... Proto prakticky nelze určit, kdo je typ pro školu s maturitou a kdo ne.
Dále je nutné odmítnout názor, že gymnázium je škola pro nadané žáky. Dnes je to škola poskytující všeobecné vzdělávání.
Dále je nutné si uvědomit, že na vysoké školy dnes nastupuje 2x více maturantů z odborných škol než z gymnázií. Znamená to, že chceme, aby méně nadaní žáci prošli méně náročnými školami a mohli na stejnou VŠ jako gymnazisté? A jsou průmyslovky skutečně lehčí než gymnázia?
A poslední. Máme nejvíc učňů v zemích OECD. drtivá většina z nich končí na ÚP. Chceme tedy ještě více učňů a ještě více nezaměstnaných?

Snad jediné pro jednotných zkoušek: rovný přístup, tedy neznevýhodňování gymnázií nebo určitých typů středních škol...
Neznámý uživatel2014-09-22 10:59:28
V době, kdy kapacity středních škol jsou naplněny jen z asi 60 % se jedná o víceméně nutnost. Sám jsem jako ředitel školy zažil situaci, kdy jsem přijal do své střední odborné školy 2 žáky, kteří si dodělávali reparát v deváté třídě a jakmile tak učinili, přebrala mi je paní kolegyně z gymnázia. Takto se opravdu déle fungovat již nedá. Jediný případ, kdy bych s tímto nesouhlasil, by byla zásadní optimalizace sítě středních škol (a to včetně gymnázií). Toho se však zřejmě nikdy nedočkám.
Neznámý uživatel2014-09-22 09:26:26
Pokud opravdu chceme mít kvalitní vzdělávání, tak potřebujeme mít kromě kvalitních škol i motivační systém. Žák na ZŠ a ani jeho rodič nebudou sami od sebe maximálně motivovaní k přípravě na výuku, pokud stejně vědí, že deváťák se stejně dostane na školu kterou si vybral. A jelikož žádné pořádné kroužky a ani ZŠ žáky nevede k manuálním činnostem, tak potom děcko neví kam má jít. Nic ho nebaví než Facebook, tak jde raději se čtyřkami na gymnázium. To proto aby oddálil rozhodování. Tam ho rádi vezmou, aby měli plnou třídu. Takže gymnázium už není kvalitní vzdělávání pro nadané, ale prodloužená základka pro každého jelimana.
Neznámý uživatel2014-09-22 09:19:11
Jedná se o pilotní ověřování, kde se právě musí odladit případné nejasnosti a problémy. Pokud voláme po kvalitě, úrovni, zlepšení, což již všichni činíme 20 let, pak konečně někde musíme začít.
Žáci, rodiče i my si musíme uvědomit, že vše něco stojí. I to, že jenom chtít jít na SŠ neznamená, že pro to nemusím nic udělat a díky kapacitě škol se dostanu kam chci...
Nicméně se mnou nemusí všichni souhlasit. Každý má právo se v duchu svých myšlenek rozhodnout jak nejlépe umí.
Zdraví MV
Neznámý uživatel2014-09-22 08:44:44
NE - Cílem státu by mělo být co nejvíce podporovat vzdělávání občanů, tedy umožnit co největšímu počtu občanů dosáhnout maturity. Všichni vyučující mi dají za pravdu, že státní maturity rozhodně nezvýšily úroveň maturantů, pro mě, jako VŠ studentku, která konala státní maturitu je aktuální úroveň státních maturit směšná (zejména z AJ a ČJ). Zase chce stát šetřit na nepravých místech (občané) a krmit soukromou společnost (Cermat)...
Neznámý uživatel2014-09-22 08:39:34
NE - na kolika školách v republice je převis žáků ?
ANO - pro všechny školy K, M i L a ve všech krajích bez vyjímek a to na státních, soukromých i církevních školách
Vyberte si?!
Neznámý uživatel2014-09-22 08:12:55
Jednotné přijímací zkoušky plně podporuji. Myšlenka momentálního selhání při zkouškách by měla být ošetřena náhradním termínem jednotných zkoušek. V souvislosti s tím je třeba ošetřit možnost přestupů ze školy na školu v průběhu roku - žák z učiliště by jinak mohl např. 10. září přestoupit na maturitní obor bez přijímací zkoušky! Proto by bylo možné pouze přestup z maturitního oboru na maturitní nebo na učební obor. Jestliže se někdo cítí tímto poškozený, má možnost v dalším řádném termínu složit jednotnou přijímací zkoušku a následně (v tomtéž kalendářním roce) nastoupit ke studiu na maturitní obor.
Neznámý uživatel2014-09-22 08:04:25
Nemyslím si, že je to cesta správným směrem. Zvláště když si představím, do jakých rozměrů může narůst personální byrokratický aparát, který bude celý systém obhospodařovat. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na jiný obdobný projekt obhospodařovaný firmou Cermat (tato státní firma bude zastřešovat systém jednotných přijímaček), tedy státní maturity.
Neznámý uživatel2014-09-22 06:49:40
Podle mne je to zcela jistě cesta správným směrem. Když nic jiného, měla by být stanovena alespoň minimální hranice úrovně žáka, který bude studovat maturitní obor. Argument, co se žáky, kteří z jakéhokoliv důvodu u zkoušky selžou se mi zdá poněkud divný, už z pohledu, že obdobných zkoušek (přijímačky na VŠ, státnice, pracovní pohovor, apod.) bude ve svém životě absolvovat obrovské množství.
Mgr. Dalibor Fusek2014-09-22 05:36:45
Jaký je Váš názor na stanovení jednotných přijímacích zkoušek na všech středních školách v ČR od roku 2016?
Sobota 28.05.2022, svátek má Vilém


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Budete mít v příštím školním roce kapacitní problémy ve Vaší škole?

  1. Ano, prakticky neřešitelné (2)
  2. Ano, ale zvládneme je (0)
  3. Ne, problémy neočekáváme (1)
  4. Naopak, budeme mít nedostatek žáků (1)
  5. Ještě netušíme (0)
  6. Na otázku neumíme odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.