Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Islámské šátky ve školách - ano či ne? (6.10.2014-12.10.2014)

Neznámý uživatel2020-01-30 21:48:29
Nějak se vám jako i ve většině médií vytratily diskuze na téma Islám !!! Čím to asi je, když máme demokracii a svobodu slova!!!
Neznámý uživatel2014-10-16 20:52:33
Ne, šátky do školy nepatří, řekla bych i kvůli bezpečnosti samotné žačky. A souhlasím s tím, že šátek je jen zástupný problém. Jsem z Teplic a musím říci, že mám s touto minoritou stále větší problém - takový bordel, který oni dokáží po sobě zanechat jsem do této doby neviděla. Bezohledné najíždění dětí na kole na staré lidi a na záhony v parcích. Starousedlíci ze Šanova odpoledne radši do parku nejdou. Nejhorší je, když jdete parkem s malými dětmi a oni se bojí a vykřikují bubák, bubák. Díky naší tzv. demokracii a obavě, aby nás někdo nenařkl z rasismu, děláme, že je vše v pořádku a děláme, jak nám ta jejich nevychovanost nevadí.Je to smutné. Myslím, že kdyby se někteří muslimové nechovali velmi nevhodně, tak nyní šátek neřešíme.
Neznámý uživatel2014-10-13 11:29:42
Jsme Česká republika, máme svou legislativu, pravidla soužití českých občanů, které musí všichni, kdo žijí na našem území repektovat. To platí pro jakoukoli národnostní menšinu, která na našem území žije. Když jedeme na dovolenou do cizí země či žijeme v jiné než české zemi, musíme se přizpůsobit pravidlům soužití a legislativě cizí země.Tak se také musí bezpodminečně přizpůsobit žáci národnostních menšin našim školním řádům. ředitelka školy Libuše Renová
Neznámý uživatel2014-10-13 10:03:54
Ne!!! V islámských zemích se také musí, kdo tam chce být, podřizovat jejich tradici a zákonům.
Neznámý uživatel2014-10-11 13:03:10
NE!!!
Neznámý uživatel2014-10-10 13:55:30
Ne
Neznámý uživatel2014-10-10 13:42:48
NE - proč?
- my se snažíme ctít jiné kultury u nich a naopak by to mělo být také,
- pokud vím islám nenakazuje ani mužům ani ženám nosit šátky něco podobného, jde jen o víklad k podřízení ženského pohlaví u nich
- rovnost všem žákům - základ našeho školství, bez rozdílů ošacení a vzhledu, zdraví, finančního zázemí a náboženství, nepodporovat tedy rozdílnost přítomností šátků
- pokrývka hlavy je u mužů v budovách z etiketních důvodů nepřípustná, u žen by mohla být ale je v rozporu s rovností pohlaví - jak se ženy i u nás snaží prosadit..
Chládek
Neznámý uživatel2014-10-10 12:51:11
Až budou v islámských zemích diskutovat o toleranci žáků s křesťanskými symboly v místních školách, nastane čas abychom podobné téma řešili také u nás.
Neznámý uživatel2014-10-10 12:06:45
Dobrý den,
šátkům v našich školách a jiných institucích říkám jasné NE.V Izraeli jsem si musela zakrýt vlasy, v Itálii zakrýt kolena,v Indonésii mě upozorňovali na nutnost zahalení při koupání...Samozřejmě jsem jejich pravidla respektovala.
V našich školách nesmí chlapci ani dívky nosit kšiltovky, pan ředitel nedovolil dívkám ani malý ozdobný šáteček.
Doufám, že si naše společenská pravidla a kulturu udržíme.
Jsme svobodná země, imigranty přijímáme (i když máme dost svých problémů).Pokud se jim naše pravidla a zákony nelíbí, mohou svobodně odejít.Nikdo jim bránit nebude.
Jsem ateista, nemám nic proti žádnému náboženství, ale mešitu s muezinem, který 5x denně svolává k modlitbě nechci......a ten šátek, je základní kámen.
Neznámý uživatel2014-10-10 11:38:58
Ne, jsme střed Evropy, stojíme na křesťansko - židovských základech. Jsme civilizovaní, máme hodnotové kodexy, uznáváme práva občanů. Islám neuznává nic z toho o čem jsem se zmínila. Dovoluji si Vás upozornit na to, že propagace islámu může být posuzována i jako provinění ve smyslu § 403 Trestního zákona: „Podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka“.
Neznámý uživatel2014-10-10 09:52:53
Nedovedu si představit hodinu TV s žákyní s šátkem na hlavě....Kde je bezpečnost? Kde hygiena?
Neznámý uživatel2014-10-10 09:37:29
NE!
Neznámý uživatel2014-10-10 08:11:13
Jako ředitelka školy se na danou problematiku dívám takto:
1)v naší legislativě je zakotveno, že žák má právo vybrat si školu a tím také svobodně rozhodl dodržovat pravidla dané instituce
(přidávám ještě zkušenost z našich mezinárodních projektů s Tureckem - ve státních institucích (včetně veřejných škol) nebylo nošení šátků dovoleno)

Neznámý uživatel2014-10-10 07:39:32
Arabským šátkům v Čechách říkám rozhodně NE! Ať si je nosí v arabském světě, pokud chtějí žít u nás, ať se přizpůsobí naší kultuře a zvykům. Tak to bylo, mělo by být a snad i bude. Ten šátek to je jen taková malá špička ledovce, pod ním se skrývá něco moc zlého pro křesťanský svět,a ten musíme bránit všichni co v něm žijeme.
Neznámý uživatel2014-10-10 07:35:37
Ne, myslím si, že pokud chtějí žít u nás, měli by RESPEKTOVAT naše tradice. A pokud se jim to nelíbí, mohou se vrátit tam, odkud přišli!!!
Bránit jim nebudu.
Neznámý uživatel2014-10-10 07:29:24
Šátky jsou jen listí, který odfoukne vítr. A pod ním zůstane něco daleko pevnějšího a nebezpečnějšího, co jsme zde nechali zakořenit. To by jsme měli řešit. A netýká se to jen náboženských skupin.
Neznámý uživatel2014-10-09 14:10:27
Říkám rozhodné NE!!! Pořád ještě žijeme v křesťanské Evropě a nemůžeme zapomínat na naše tradice. Pokud tak učiníme, nebude to dlouho trvat a nezbyde nám nic jiného, než konvertovat na islám a nebo emigrovat. Existupje ještě jedna možnost....
Neznámý uživatel2014-10-09 13:28:11
Pokud má škola ve svém školním řádu uvedeno, že oděvy spojené s nějakým náboženstvím, hnutím apod. (např. i šátky, které jsou většinově s islámem spojovány) nelze ve škole nosit, mělo by to být respektováno. Školní řád je důležitý dokument školy, pečlivě připravovaný a jeho specifika by měla být uznávána jako projev důvěry ve školu. Nebo ať za tento dokument škola nenese žádnou odpovědnost a udělá se jeden všeplatný.
Neznámý uživatel2014-10-09 10:45:23
MYSLÍM SI, ŽE PŘEDCHOZÍ PISATELÉ MAJÍ PRAVDU, MUSÍ SE DODRŽOVAT NAŠE ZÁKONY. ONI BY TAKÉ NEŘEŠILI PROBLÉM TÍLEK A KRÁTKÝCH KALHOT.
Neznámý uživatel2014-10-09 10:32:22
Jsem ráda, že jsme v názorech na tuto otázku naprosto jednotní. Stejně jako se každý imigrant v jiné zemi musí přizpůsobit kultuře té které země, musí to beze zbytku platit i pro muslimskou entitu u nás.
Neznámý uživatel2014-10-09 09:05:27
chtějí-li být v naší zemi, platí pro ně stejná pravidla a to Ne podřizování se jiné kultuře, ale respektování státu, kde jsem.
Neznámý uživatel2014-10-09 08:21:31
Dobrý den,
myslím, že události z posledních dnů jasně ukazují, že bychom se měli chránit před jakýmkoliv projevem islamizace, byť se někdy zdá na první pohled zcela neškodný. Velká tolerance evropských národů k muslimským zvykům a praktikám vedla k tomu, že my si nakonec budeme obhajovat vlastní pravidla ve vlastní zemi.
Normální českou ženu by asi v dnešní době nenapadlo cestovat do Islámského státu a dožadovat se vzdělávání za podmínek, které jsou standardní v Česku. Jestliže muslimským ženám nestačí, že se zde zdarma mohou vzdělávat za našich podmínek (které jsou myslím pro cizince velmi vstřícné), ať se vrátí domů a zkusí si prosadit něco tam.
Neznámý uživatel2014-10-08 13:08:32
Dobrý den,
zajímalo by mě, zda by podobná diskuze probíhala v islámské zemi, pokud bych chtěla u nich ve škole nosit minisukni.
Stáňa V.
Neznámý uživatel2014-10-08 10:27:48
Prosím, aby se nerozlišovali islámské a jiné šátky. Je to šátkový rasismus. Je snad český šátek méněcenný oproti islámskému?
V budově bez pokrývky hlavy. Výjimka - zdravotní důvody. Pokud je to ve školním řádu, který dotyčný uchazeč zná dopředu, nemůže pak být překvapen, že je vyžadováno jeho dodržování.
On ten problém je zbytečně medializován, protože paní Šabatová je rozumu mdlého. Ono se to sice ví, ale má své přátelé a zásluhy. Tím neříkám, že to není hodná ženská.
:-)
Neznámý uživatel2014-10-08 07:36:38
Dobrý den,
islámské šátky ? Ani náhodou !!! NE a NE !!!!!!!
Neznámý uživatel2014-10-08 07:31:41
Dobrý den,
záleží na každé škole jak se k tomu postaví, my pokud jsme např.v Egyptě, též musíme dodržovat jejich kulturu a respektovat. Buďme k sobě všichni slušní a bude nám všem dobře, předsudky a zaujatost vedou k emočnímu vysílení. Hezký den bez předsudků
Neznámý uživatel2014-10-07 22:41:55
Rozhodně ne, škola by neměla propagovat ani umožnit propagaci jakýchkoli náboženských symbolů. Šlo by o nenápadné ovlivňování dětí a pozitivní diskriminaci jedné skupiny žáků vůči ostatním. Navíc v naší zemi je tradičně dodržován společenský úzus, že v místnosti se pokrývka hlavy nenosí.
Neznámý uživatel2014-10-07 17:17:32
Ne, ne, ne!!!!!! Naše děti také nesmí mít ve škole na hlavě čepice nebo šátky. Jsem -li v cizí zemi hostem, i když dlouhodobým, ctím jeho zákony i tradice a totéž očekávám i od jiných. Proč ustupovat? Nechápu.
Neznámý uživatel2014-10-07 13:21:18
Rozhodně ne. My jsme tady doma a pokud se někdo rozhodne v naší zemi žít, měl by se přizpůsobit. Povinností hostů je ctít naší kulturu. Pokud se to někomu nelíbí, tak ať odejde, nikdo ho nenutí zde žít a studovat.
Pan Václav Klaus mladší ve svém komentáři na novinky.cz mimo jiné píše Šátky ani hábity – nejsou v žádném případě náboženskými symboly.
Například křížek na krku (navíc je tady doma) – náboženským symbolem je, protože ho nosí na krku muži i ženy. Šátky a hábity muslimští muži nenosí, protože jsou jenom symbolem připomínajícím jejich ženám podřadné postavení.
Snad ani není třeba diskutovat. Nebo snad v naší společnosti uznáváme rozdílné postavení mužů a žen? Učíme něco takového děti? Chceme snad s touto výchovou začít? Kolik století se chceme vracet zpátky?
Neznámý uživatel2014-10-07 12:15:34
NEEE! Proč pořád ustupovat? Máme své tradice a snad i hrdost!
Neznámý uživatel2014-10-07 10:35:00
Náš školní řád zakazuje žákům mít ve škole na hlavě jakoukoli pokrývku hlavy bez ohledu na náboženství a barvu pleti. Nevidím důvod proč někomu povolit a jinému zakázat...
Neznámý uživatel2014-10-07 08:17:51
Myslím si, že jsem dost tolerantní člověk, přesto jsem přesvědčen o nutnosti respektovat společenská pravidla té země, kterou jsem si zvolil ke svému pobytu. Jestliže budu žít v zemi, kde jsou zažitá jistá celospolečenská pravidla a to na základě kultury, tradic či zvyků (vč. náboženských), pak bych měl počítat s přistoupením na tyto zvyklosti. Jsem zásadně proti těmto požadavkům - šátkem to začíná, burkou pokračuje,...
Neznámý uživatel2014-10-07 08:00:55
Jednoznačně-NE! Každá kultura má jiné zvyky, je nutné respektovat zvyky státu, v kterém chci žít, tzn- v tomto případě naší kulturu.
Neznámý uživatel2014-10-07 07:47:42
Určitě ne. V každém státě se dodržují jeho pravidla, tak buď je budou dodržovat nebo tady nemusí žít. Států, ve kterých je povoleno nebo nařízeno nosit šátky je dost. Mají na vybranou.
Libuše Bartková2014-10-06 17:52:54
Šátky ne, kultura domácí země má být respektována.
Zavedení možnosti šátků by vedlo ke konfliktům uvnitř školy. Pokud by se dívka se šátkem cítila dotčena např. poznámkami spolužáků, pak by byl pedagog nucen "pohanu" dívky řešit. Pokud by konflikt nebyl řešen ke spokojenosti muslimů, byl by pravděpodobně pedagog i rozverný žáček dokonce i ohrožen fanatičností rodiny muslimů "pohaněné" nositelky šátku. Pedagog rozhodně nemá mýt zatěžován, či dokonce fyzicky ohrožen v důsledku imigrace muslimů.
Jak by byl řešen např. stav, kdy se škola rozhodne pro školní uniformu? Přestože škol se školní uniformou je v ČR malinko, i tento aspekt má být vnímán.
Neznámý uživatel2014-10-06 10:54:25
Rozhodně ne. V jejich zemích musíme bez výjimky dodržovat jejich pravidla. Nechápu, proč v našich zemích stále diskutujeme jestli ano či ne. Cizinci přece musí počítat s jinými zvyky, tradicemi a kulturou u nás. Měli bychom se v tomto směru učit od Austrálie.
Neznámý uživatel2014-10-06 10:51:56
Dobrý den, rozhodně nesouhlasím. Podařilo se, že jsme školy odpolitizovali a toto náboženství je úzce spjato i s politikou. Náš stát je přistupný imigrantům, ale měla by se dodržovat zásada, že kdo chce s námi žít musí přijmout pravidla našeho státu.
Neznámý uživatel2014-10-06 09:36:58
Zásadně ne. Ve školním řádu máme již dávno vloženo,/od roku 2003/, že žák je povinnen chodit do školy vhodně a čistě oblečen, svrchní oděv a obuv si odkládá v šatně školy, včetně pokrývek hlavy - klobouk, kšiltovky,barety,šátky a jiné. Důvodem je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a zdravého vývoje žáka a to též v souladu se společenskými pravidly. Již v první republice ve školách byl součástí školního řádu pokyn, že při vstupu do školní budovy žák smekne a pokrývku hlavy drží v ruce - vstupuje prostovlasý. Pokud zde chce žít jakýkoliv cizinec, měl by beze zbytu dodržovat zákony, nařízení i společenská pravidla našeho státu..Jestliže se mu tady nelíbí, nechť vybere zemi, eijíž zvyklosti a zákony nebudou v rozporu s jeho přesvědčením a cítěním. Nikdo nemůže očekávat, že se hostitelská země podřídí. Celá kauza je zbytečná. Musím se smát, jak si naše vrcholné orgány a zodpovědné osoby tento horký brambor přehazují, mlží a házejí vše na školy, aby pak mohla být šikanována ředitelka školy, musela si brát právníka a místo ,aby se věnovala smysluplné ,velmi zodpovědné řídící práci, musí se obhajovat.
Neznámý uživatel2014-10-06 09:35:25
Pokud tu chtějí být, musí se přizpůsobit. Takže šátky, burky - rozhodně ne!
Neznámý uživatel2014-10-06 08:58:51
Zásadně ne. Z mnoha důvodů. Jedním z nich je skutečnost, vyjádřená i prezidentem, že šátkem to začíná a burkou končí. Navíc je velmi dobře známo, že tyto národy považují vstřícnost za slabost. Euroamerická civilizace vyrostla na křesťanském náboženství a jeho principech. Važme si tohoto odkazu a nezříkejme se ho.
Neznámý uživatel2014-10-06 07:44:43
Jsem zásadně proti, není přece možné, aby v současnou chvíli, kdy muslimský fundamentalismus kvete kamkoliv, kam se jen podíváme, by se měl této entitě (nikoliv náboženské skupině), ustupovat. Kde by pak byla má práva?
Mgr. Dalibor Fusek2014-10-05 20:00:17
V tomto týdnu jsme si pro Vás vybrali velmi aktuální téma, které hýbe nejen naší sférou vzdělávání či školství, ale v podstatě i veškerou občanskou veřejností. Zajímalo by nás, jak se Vy sami díváte na kauzu týkající se práva nošení islámských šátku v českých školách? Budeme velmi rádi, jestliže nám svůj názor nejen sdělíte, ale i opřete o konkrétní argumenty.
Sobota 28.05.2022, svátek má Vilém


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Budete mít v příštím školním roce kapacitní problémy ve Vaší škole?

  1. Ano, prakticky neřešitelné (2)
  2. Ano, ale zvládneme je (0)
  3. Ne, problémy neočekáváme (1)
  4. Naopak, budeme mít nedostatek žáků (1)
  5. Ještě netušíme (0)
  6. Na otázku neumíme odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.