Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Změny rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů škol (5.1.2015-11.1.2015)

Neznámý uživatel2015-03-10 14:03:50
Zase zůstáváme na poloviční cestě - "nemělo by to mít dopad na rozpočet". Jsem ředitelkou osmitřídní MŠ, dvě budovy po čtyřech třídách, dvě kuchyně. Zástupkyni mám pouze pro jednu budovu, protože bych při dalším snížení jejího úvazku nepokryla provoz - desetihodinový. Pokud budu mít snížen úvazek na 9 hodin u dětí a zástupkyni zůstane 20 hodin, tak mi vychází součet 29 hodin přímé práce dvou pedag.pracovnic místo 62 hodin přímé práce (chybí jedna učitelka). A abych finančně zajistila provoz měla bych mít v každé třídě min. 26 dětí (normativ je nastaven 13 dětí na jednu uč.). To už ani nemluvím o karierním řádu, idealisticky nastaveném minim. standartu bezp. zvláště u pavilonové MŠ... Ráda bych se vrátila k řízení pg.provozu, ale kdo změní a zabrzdí "vlak" - předpisy, nařízení...co není na papíře a od všech podepsáno, jako by nebylo.
Neznámý uživatel2015-01-13 07:14:44
Dobrý den,jsem ředitelkou 22 let šesti třídní MŠ a ŠJ,která ještě stravuje děti ZŠ. Nemám hospodářku ani zástupkyni. Úřední šiml se rozrůstá,dokumenty se hromadí,archivy praskají ve švech. Opravdu je to to,co školy potřebují? Nechci být úředník,ale pedagog, který řídí školu.
K tomu ale potřebuji úředníky a finance.
Neznámý uživatel2015-01-12 16:03:24
Je to výsměch - to snížení přímé práce ředitelek MŠ oproti ostatním ředitelům z jiných druhů škol.Taky by mělo jít o podstatnější snížení než v návrhu a posílení mzdových prostředků pro učitelku - zejména u jednotřídní MŠ.
Neznámý uživatel2015-01-12 15:46:53
Dobrý den, už na tu změnu čekám několik let. Jsem ředitelkou jednotřídní MŠ, ale s 25 dětmi, p.učitelka studuje VŠ, takže na vše dost sama. Papíry soustavně nestíhám, letos zas o potvrzení pro všechny rodiče ke slevám na dani navíc kromě ostatních. Buď by mělo ubýt té hrozné byrokracie, anebo snížit přímou práci ředitelek MŠ co nejdříve. Nemám k ruce ani zástupce ředitele, ani hospodářku či účetní a pod sebou ještě školní jídelnu s doplňkovou činností. Někdy je to ke zbláznění a říkám si, zda to do důchodu vydržím. Zdravím Vás, Zdeňka Müllerová z MŠ Petrovice
Neznámý uživatel2015-01-12 12:11:59
Dobrý den, souhlasím s ostatními ředitelkami MŠ, že na práci ředitelky máme velice málo času a zbytek vždy doháníme z vlastního volna. Každá z nás jistě přivítá navýšení hodin v ředitelně, ale ještě nikdo zde nekomentoval: Za prvé, že navýšení (já 6 tříd - z 15 hodin na 19 = 3,8 hodin denně, tj o 0,8 hodiny denně) je vlastně výsměch našim přesčasům. To rozhodně nestačí !!! A druhá věc: nikdo zde nepíše o kompenzaci úvazku, tedy, kdo místo mě bude u dětí, když už na úvazcích nemůžeme šetřit??? Přece nenechám děti bezprizorní, nebo je nepřidám učitelce k dalším dětem a budu se bát o bezpečnost??? Prosím o předání informace !!! K.Sýkorová, MŠ Lovecká, Jablonec nad Nisou
Neznámý uživatel2015-01-12 09:39:34
Dobrý den, jsem ředitelkou 5ti třídní mateřské školy a těšila jsem se při nástupu v roce 2011, jak budu pro děti vymýšlet nové programy, hry a projekty a budovat ze staré školy novou, moderní. V tom jsem viděla smyl a budoucnost své práce. Realita je však jiná a dle mého názoru je čím dál více administrativní práce, kterou musí na mateřské škole zvládnout ředitelka školy a k tomu, jak již někdo psal také drobné opravy, neboť nemáme školníka, zajišťovat techniky, opravy, revize, chod jídelny a když zrovna někdo onemocní, tak i zaskakovat u dětí,
i když je to již nad rámec mé přímé práce, neboť ten svůj mám již vyčerpaný. Administrativní práci pak doháním o víkendech v klidu, neboť v provozu školy je stále co k řešení. Změnu v Rozsahu přímé práce, tedy snížení, bych určitě uvítala, ale také třeba hospodářku. Vím, že na některých mateřských školách v Praze mají ředitelky k ruce hospodářky a to je pak velká pomoc při administrativní práci. Práci učitelky mám velmi ráda, ale často na ni nemám klid. Také bych uvítala menší počet dětí do tříd, neboť 25 je skutečně vysoké číslo na jednu paní učitelku.
Při menším počtu dětí by ta odvedená práce u dětí byla určitě efektivnější. Hana
Neznámý uživatel2015-01-12 08:32:11
Domnívám se, že ředitelka - ředitel by měli mít takovou pravomoc a důvěru, že by si sami podle potřeby určovali,svoji přímou práci u dětí. Já osobně jsem s dětmi co nejvíce, protože jsem s nimi ráda a práce mně baví. Jsou ale dny, kdy řeším např. havárii v budově, neodkladné jednání, aj. Milena Valešová, MŠ Kynšperk nad Ohří.
Neznámý uživatel2015-01-11 21:47:18
Dobrý den.
Tak jako ostatní kolegyně-ředitelky MŠ,tak i já jsem byla plna očekávání a nadšení, že konečně se budou dít dobré věci a ředitelky MŠ budou mít snížený ůvazek přímé práce u dětí. Když jsem si přečetla návrh, kde stálo, že jde o výrazné snížení!!!byla jsem v šoku, když jsem se dočetla, že ředitelkám MŠ se má snížit úvazek o 1nu hodinu.Připadá mně to jako největší výsměch!!!Nebudu popisovat to, co už napsaly další kolegyně-souhlasím s nimi.
Kaiprová L.
Neznámý uživatel2015-01-11 21:31:17
Dobrý den,
jsem ředitelkou trojtřídní mateřské školy. Uvedený návrh zákona jsem přijala s velkými rozpaky. Odebraná hodina přímé vyučovací povinnosti ředitelkám MŠ je výsměchem těmto lidem. Jestli je ředitelka malotřídní MŠ nebo vícetřídní, její povinnosti nejsou jiné. Snad pouze počet dětí a zaměstnanců se liší. V neprospěch menších MŠ. Jak bylo níže řečeno, ředitelka malé školy nemá k dispozici žádný pomocný aparát. Na rozhodování ve všem je také sama, tak jako na zodpovědnost. A to nezmińuji shánění peněz z grantů, což je dnes bráno téměř jako samozřejmost.
Jestli si navrhovatelé představují, že hodina navíc na ředitelské povinnosti výrazně ředitelkám pomůže, tak si ani v nejmenším neumí představit tuto práci.
A ještě jedna věc mě trochu trápí. Jaký rozdíl je mezi ředitelem MŠ a ředitelem ZŠ (dnes spíše řediutelkou) To má opravdu ředitelak ZŠ tak velké množství povinností navíc oproti ředitelce MŠ?
Neznámý uživatel2015-01-11 21:27:30
Dobrý večer,
konečně se touto problematikou MŠMT začalo zabývat. Výše hodin přímé pedag. práce ředitelek MŠ je v nepoměru. Od počtu tříd se odvíjí výše hodin. Nikdo ale neřeší počet odloučených pracovišť od sebe vzdálených i několik kilometrů....Řešit problémy musíte i když jsou to jen jednotřídní MŠ,ale na organizaci a zajištění provozu nejnáročnější. Budeme se těšit na změnu v této oblasti, včera bylo pozdě.
Tihelková J.
Neznámý uživatel2015-01-11 19:54:21
Dobrý den,
i já chci reagovat, jsem ředitelka MŠ a školní jídelny. Nebudu opakovat to, co již bylo napsáno. Pouze chci uvést, že při 25 zaměstnancích, 110 dětech v MŠ: 4 - 5 tříd, 130 žáků ZŠ a 40 učitelů, kteří se stravují ve školní jídelně mám 16 hodin přímé vých. práce. Nemám sekretářku, zástupkyni mám, ale stejně musím vše kontrolovat - vždyť mám plnou zodpovědnost. Když zastupuji kolegyně, které studují, hodiny se do PVČ nepočítají( při plném počtu dětí nelze jinak).Jsem ráda, že mám dospělé syny a tolerantního manžela.
Suková M.
Neznámý uživatel2015-01-11 18:18:39
Dobrý den, dovolím si reagovat na názor, ve kterém je uvedeno: výplaty- 5 lidí, nebo 40.
Vážená paní ředitelko! Při 40 zaměstnancích máte dozajista zástupce ředitele, vedoucí zaměstnance, účetní, sekretářku... Já mám sice jen 8 zaměstnanců, ale nikoho, s kým bych se jako vy mohla o veškerou práci podělit. Mám k tomu 13 hodin přímé pedagogické práce. Jak myslíte, že stíhám nejen hospitace?
Mgr. Šindlářová
Neznámý uživatel2015-01-11 15:47:46
Souhlasím s tím, že počet hodin přímé práce u ředitelky mateřské školy je nad její možnosti. Ředitelka nemá ke své ruce ekonoma, hospodářku apod., protože dělá od závozníka pro učitelku vše Za vše má zodpovědnost, za děti, za personál, za bezpečnost, za hospodaření, za stravu..... Kdy to má stihnout? A všemu musí rozumět, protože zřizovatel na nic jiného nebere ohled.
Neznámý uživatel2015-01-10 03:11:52
Mám zkušenost s prací ředitele ve dvou základních školách velmi rozdílné velikosti. Co je výrazně odlišné a co by se mělo zohlednit, jsou odloučená pracoviště. Velmi komplikují provoz a kladou vyšší nároky na organizování, přesuny žáků zajištění všech funkcí školy atd.
Alena Sochůrková
Neznámý uživatel2015-01-09 14:30:08
Eva Staňková
Vážení přátelé,
máme před sebou opět jeden krásný zákon, bezbřeze odtržený od praxe. V ČR je více jak 33 % malotřídních škol většinou spojených s mateřinkami, jídelnami a družinami, případně ještě knihovnou. Ráda bych v zákoně viděla paragraf nebo aspoň odstavec, kde bude rozebrána a srozumitelně vysvětlena situace v malotřídkách.
Neznámý uživatel2015-01-09 11:10:23
Velmi ráda bych viděla super osobu = ředitelku MŠ, která zvládne zajistit veškerou administrativu, zná aktuální předpisy ve všech oblastech (školské zákony, účetnictví, hygiena, BOZP...), vytváří řády, směrnice, vydává pokyny, organizuje porady a schůzky, komunikuje s rodiči, zřizovatelem, dále se pokouší sehnat dotace a učí 21 hodin týdně... Super žena, Ferda mravenec..? dvoutřídní MŠ...
Neznámý uživatel2015-01-08 19:10:59
Pravděpodobně změna přímé ped. činnosti by pomohla mnohým ředitelům k plnění pracovních úkolů, které dohánějí o víkendech a v odpoledních hodinách po pracovní době. Bohužel dnešní ředitel není pouze pedag. pracovník, ale stal se jakýmsi účetním, manažerem, bezpečákem atd. školy. Viděla bych rozdíl i v práci ředitele sloučených tříd oproti menším školám. Přečetla jsem si názor, kde pí. ředitelka tvrdí opak. Je pravda, že také dělá stejné činnosti jako u větších škol, ale co třeba hospitace na "jednotřídce"? nebo ve škole s 13ti třídami? není to rozdíl?! Nebo výplaty - 5 lidí nebo 40? Není to rozdíl?!. Možná by ti, co vymýšlejí zákony, měli zjistit, jak je to v praxi...
Neznámý uživatel2015-01-08 11:59:16
Výčet profesí ředitele školy/MŠ je daleko rozsáhlejší. V MŠ není ani ekonom ani hospodářka, účetní je služba, která dochází do školky a zpracovává perfektně připravené podklady-není stále k dispozici. Školky ani nemají školníka-muže, který by opravil menší věci, zkontroloval odborně práci firem, hlídal si revize apod. V MŠ toto vše musí hlídat a znát ředitelka, něco i, pokud je schopná, zástupkyně. Navíc chodí do škol a školek množství kontrol z různých oblastí. Ředitel musí vše znát, mít přehled a kontrole být k ruce. Kde je pak ztracený čas. K tomu nemalý úvazek u dětí a spousta přesčasových hodin, které nikdo neohodnotí. Pokud by došlo k potřebnému snížení hodin přímé výchovné práce ředitelům škol, je třeba také zohlednit normativ, kdy je stále ředitel i zástupkyně ze strany MŠMT a MHMP počítán jako plný úvazek u dětí. O malém ohodnocení ředitelů vzhledem k objemu práce a zodpovědnosti nemluvě. Určitě si všichni přejeme, abychom mohli pracovat ve větším klidu, mít prostor na vše, co se týká výchovné práce, práce s lidmi-jak s personálem, tak s rodiči či dalšími odborníky ve školství. Nedělejme ze škol další úřad a více oceňujme nasazení a práci těch, kterým na školách záleží a vkládají do dětí správné hodnoty. P.S.: A dětem ve školkách dopřejme více prostoru na hry, které jsou pro ně nezastupitelné. Mysleme stále, že tento věk je předurčující pro další vývoj. Až opadnou silné ročníky, vraťme se k menšímu počtu dětí a zohlednění normativů tomuto stavu. Při vysokých počtech dětí by se uplatnily na dopolední třídu 2-3 paní učitelky. Pak by šla plnit individuální a skupinová práce s dětmi tak, jak je uvedeno v RVP. Přeji všem dobré zprávy v dalších jednáních.
Neznámý uživatel2015-01-08 10:54:43
Celý školský systém je u nás v ČR špatně nastavený. Pozice ve školách jsou po desítky let stejně nastavené. Ředitel, zástupce, učitel, vychovatel a sem tam nějaký asistent. K tomu jedna ekonomka, školník a uklizečka. Úkolů, administrativy, kontrol atd. nabyl do současné doby obludných rozměrů. Co s tím? MŠMT si musí ujasnit co chce, zejména po pedagogických pracovnících, bez podůrných opatření - personálu. Kde
jsou právníci, psychologové, projektoví manažeři, apod? Ono by to stálo peníze, že? A jsme u jádra problému, pedagogové, jako přece vždy ohnou hlavu a hřbet, a naplní úředníkům kolonky a tabulky. Přeji vám všem krásný den a pozitivní náhled na život. Tak si alespoň uchráníme naše nervy a zdraví. Nikdo za nás změnu neudělá, tak se alepoň usmívejme, s pocitem, že jsme šikovní, flexibilní, vzdělaní, vstřícní, ochotní, prostě super :-).
Neznámý uživatel2015-01-08 10:06:10
Na úvod...jsem ředitelka ZŠ a MŠ, takže věřte, že souhlasím s tím, že práce je tu mnohem více, než na jeden úvazek, ale napadá mě. Jaká budou možná opatření, aby se ředitelům sloučených zařízení mohlo ulevit? Přidáme jim na dalšího administrativního nebo pedagogického pracovníka?...Těžko. Spíš povinnost dofinancovat přesuneme na zřizovatele, což se v mnoha případech bude rovnat zrušení škol.
Neznámý uživatel2015-01-07 18:06:51
Jsem ředitelkou zařízení s těmito součástmi: 3 MŠ (5 tříd), 1 málotřídní ZŠ (2 třídy), 1 plnotřídní ZŠ 1. - 5. ročník (5 tříd), 2 ŠD (3 odd.), 3 ŠJ. Na starost celkem 4 budovy. Mám účetní na poloviční úvazek a v každém zařízení vedoucího pracovníka (v ŠJ jen na 1/2 úvazku). Učím 8 hodin týdně. Abych všechno stíhala, občas pracuji i o víkendu... Spojení různých typů školských zařízení by se mělo zohlednit. Bartošová
Pavel Michalík2015-01-07 13:53:02
Na každé škole může být situace různá. Optimální by bylo stanovit rozmezí 0 až něco. Konkrétní úvazek by si stanovil ředitel sám nebo po projednání se zřizovatelem. Je jasné, že při právní subjektivitě, různých projektech a dalších akcích nemá ředitel na výuku dostatečný prostor.
Neznámý uživatel2015-01-07 13:07:34
Souhlasím s připomínkami ohledně náročnosti práce ředitelky MŠ. Jsem ředitelkou dvoutřídní MŠ, mám 21 hodin přímé pedagogické činnosti, dle jednoduchého výpočtu k tomu 7 hodin na přípravy a práce ve třídě. Na práci ředitelky mi zbývá 12 hodin týdně a jsem na 4Oti hodinách. Co my nemusíme oproti ředitelům větších MŠ, ZŠ nebo SŠ? ŠVP? Plánování? Směrnice? Výkazy? Mzdy? Hospitace? Administrativu? Chod budovy? Faktury? Rozpočty? Smlouvy? Dotace? ..... bylo by ještě hodně do tohoto výčtu. Máme méně zodpovědnosti? Máme nižší vzdělání? Doufám, že se nad tím někdo opravdu spravedlivě zamyslí. Jinak zdravím všechny, které i přes toto dělají práci s nadšením a láskou.
Mgr. Stanislava Březinová
Neznámý uživatel2015-01-07 11:16:48
Dobrý den,tato změna je zapotřebí,ale často se u nás řekne A...a chybí B. Finance !!! Např. ředitel sloučené malotřídní ZŠ a MŠ pracuje 13 hodin přímé pedagogické činnosti,ale je to celý úvazek !!! A při systému přepočtených pracovníků s tím jsou problémy již nyní.Má úvazek 1 celá a neodučí ani jednu třídu!!Pokud klesne rozsah přímé pedagogické práce řediteli, automaticky naroste jinde! ....Ať žije závazný limit přepočtených pracovníků !!!!Mgr. Vávrová
Neznámý uživatel2015-01-07 11:00:31
Dobrý den. Jsem ve funkci ředitelky Mš od 1.8.2014 a šla jsem do toho pro to, abych ve školství mohla něčím pohnout, ale zatím mě drtí nekonečně nesmyslná administrativa,shrnuli své pocity- nejsem ani ryba, ani rak-t.j ani manažer jak si představuji a učitelka také ne,(když srovnám své působení učitelky) právě pro hlcení všemi výkazy a úřady-jednou větou-nejhůře oceněné děvečky pro všechno...a právní subjektivita, která by vám měla uvolnit ruce? Výsměch tomuto výrazu...myslím, že právní subjekt je , alespoň v mém okrese, značně vydařený paskvil, hlavně, aby se uživil stávající aparát...a souhlasím naprosto, že nejsme "hlídačky" dětí,alespoň za to bojuji, do předškolní výchovy by se měl napřít zájem, vytvořit zázemí pro všestranný rozvoj dítěte, jehož osobnost se právě v tomto věku utváří...
Neznámý uživatel2015-01-07 09:45:55
Dobrý den, myslím si, že mateřské školy dostaly sice název škola, ale to je vše co mají společného se školami.Žádná administrativní pracovnice, právní subjektivita se všemi povinnostmi a přímá výchovná práce ředitelky se snižuje směšným způsobem. Plnění potřebných úkolů není možné zvládat ve 40-ti hodinové pracovní době, ale ono to nikoho nezajímá i když se ví, že výchova do 6- ti let je nenahraditelná. J. Krejčová
Neznámý uživatel2015-01-07 09:42:22
Hm, nechápu, proč má mít ředitel ZŠ s počtem tříd 5 - 8 úvazek 6 hodin a ředitelka MŠ s počtem tříd 7 - 10 12 hodin úvazku. Já jsem ředitelka MŠ, mám 8 tříd a nemám pocit, že jsem (bez sekretářky, ekonomky, školníka...) méně... cenná a že mám málo práce. Nějak se zapomnělo na ředitelky mateřských škol a já jsem proti.Voglová
Neznámý uživatel2015-01-06 14:33:56
Na málotřídní škole, která např. spojuje ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ by snížení velice pomohlo. Bez administrativního pracovníka, ekonoma na plný úvazek,... pracují tito ředitelé ve svém volném čase, aby vše kvalitně naplnili. Důležité však také je, jaký podíl administrativy zatěžuje školy zbytečně.Bude-li bujet administrativa jako doposud, nebudeme mít v budoucnu už co ředitelům snižovat. :). Mgr. Kočová
Neznámý uživatel2015-01-06 14:21:58
Vyučovací povinnost a její rozsah by si měl stanovit sám ředitel na základě organizačních a mzdových podmínek školy. Ve Francii má ředitel školy hlavní pracovní činnost prezentovat školu na veřejnosti a zajišťovat vedlejší zdroje financí pro školu. Učit může, ale nemusí. Z vlastní zkušenosti vím, že je pro ředitele výuka v mnoha případech odpočinek od zbytečných administrativních prací, které nám dnešní právní systém ukládá, aniž by to mělo finanční, nebo organizační efekt pro školu. Mrzí mně, že ostatní neznámí uživatele, jejichž názory jsou zde uvedeny, mají strach uvádět své jméno. Je to typická ukázka mentality našeho národa.
Jiří Mlýnek
Neznámý uživatel2015-01-06 12:05:32
Jsem ředitelkou ZŠ a MŠ. Veškerou práci dělám sama, nemám žádnou zástupkyni, sekretářku, protože na to není úvazek ani finance. Ještě mám úvazek 13 hodin. Proč nás měří jiným metrem, než ředitele plně organizovaných škol, kteří mají spoustu lidí kolem sebe. Pokud někdo chybí, musíme zastupovat, protože tu nikdo jiný není, ale peníze za to také nemáme, protože " kde je vzít"?
Neznámý uživatel2015-01-06 11:44:51
Jednotřídní MŠ, no to musí být katastrofa. Přesně jak píšete, nikdo vám nepomůže, není komu rozdělit práci a ještě ten úvazek u dětí. Neustále se řeší jen ZŠ a SŠ, ale práce ředitelky MŠ s obrovským úvazkem u dětí bez hospodářky se nedá zvládnout.
Neznámý uživatel2015-01-06 11:24:21
Pokud budu mít poskytnut dostatek zákonných finančních prostředků na pedagoga, který nastoupí po mně na zbylých 14 hodin (ředitelka by měla pracovat s dětmi v přímé pedagogické činnosti 17 hodin, ale je počítána jako plný úvazek na 31 hodin) a také budu mít poskytnut dostatek zákonných financí na asistentku, která po dobu mé práce s dětmi mě plnohodnotně zastoupí v kanceláři, a též dostatek zákonných financí na totéž u mé zástupkyně: voila - nechtˇ je vítána 17ti hodinová přímá práce u dětí! Pak už snad nebude na úkor osobního života ředitelky popřípadě kvality její práce. Možná by stálo za to uvažovat ještě o tom, že ve vyspělých státech EU i jinde, jsou ředitelky/ředitelé škol všech stupňů zařazováni do stejné platové třídy(mají totiž všichni VŠ vzdělání, což ale máme i my). A pak- stačí se podívat do katalogu prací na nejobtížnější vykonávanou práci....J.H.
Neznámý uživatel2015-01-06 11:03:19
A co jednotřídní MŠ? Tady je úvazek 24 hod, administrativa je stejná jako u vícetřídních MŠ, ředitelka nemá k dispozici žádnou administrativní pracovnici, ani zástupkyni, takže veškeré papírování je na ní. Ono se zdá, že na jednotřídce je méně práce, ale co nemusíme vést oproti vícetřídním školám? A ještě nemáme s kým si práci rozdělit.

Neznámý uživatel2015-01-06 08:42:05
Domnívám se, že co se administrativy týče, má ředitel/ka MŠ úplně stejné množství práce jako ředitel/ka ZŠ či SŠ. Úvazek ředitelky klasické 3 třídní MŠ by měl být 17 hodin, ředitel ZŠ 4 hodiny? Která ředitelka MŠ má k dispozici ještě sekretářku, ekonomku na plný úvazek, zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny. Myslím si, že úvazek ředitelů/lek MŠ by měl být snížen tak, aby nepřišel o kontakt s dětmi a ostatními kolegy s ohledem na stejné množství administrativy jako u ředitelů ostatních typů škol.Mgr. Pechanová
Neznámý uživatel2015-01-06 08:06:40
Podle navrhované změny klesne přímá vyučovací povinnost ředitele ZŠ ze 13 na 9 hodin. Tento návrh bych uvítal, neboť řeší nejen množství času, které lze věnovat administrativě a rozvoji školy, ale napomůže zkvalitnit organizaci vzdělávání v našem typu malotřídní školy. Podařilo by se tak konečně vyřešit i naplnění zkrácených úvazků ostatních pedagogů.
Neznámý uživatel2015-01-06 07:45:20
A co ředitelé MŠ? Veškeré papírování k provozu školy stejné jako u všech jiných škol, o papírování k pedagogické práci ani nemluvím, žádná hospodářka a úvazek 18 hod. týdně u dětí? To je výsměch. O zařazení do 10 platové třídy s vysokou školou nemluvě.
Neznámý uživatel2015-01-06 07:42:20
Jsem ředitelka 13 třídní MŠ (9 běžných tříd a 4 speciální). Moje přímá pedagogická práce je 13 hodin stejně jako u ředitelky 7 třídní MŠ (rozdíl 6 tříd).Uvítala bych snížení přímé pedagogické práce, jelikož administrativně je vedení tak velkého komplexu velmi náročné.
Alena Lucová
Neznámý uživatel2015-01-05 14:26:27
Ředitelé málotřídních škol, kteří si většinou vše dělají sami, nemají žádné administrativní síly - nezaplatili by je, musí často zastupovat nepřítomné učitele a vykonávat spoustu prací, které se na velkých školách rozdělí mezi ostatní - jejich objem práce je větší než ředitelů plně organizovaných škol a i jejich úvazek je daleko větší. Zodpovědnost stejná. Práce je velmi náročná. Zde by mělo dojít alespoň k narovnání úvazku s řediteli ZŠ. Vlasta Zemanová
Neznámý uživatel2015-01-05 13:05:51
Souhlasím s názorem, že není řešen úvazek ředitele organizace spojené ZŠ a MŠ. Dále si myslím, že ředitel základní školy malé i velké má téměř stejný objem práce spojený s legislativou školy a přitom úvazek ředitelů malých škol spojených s mateřskou školou je více jak dvojnásobný. Naopak ředitelé větších základních škol, které nejsou sloučeni s mateřskou školou, mají méně legislativy. Při větším počtu žáků pak mají mzdové prostředky na zaplacení administrativní pracovní síly. Milan Armstark
Neznámý uživatel2015-01-05 09:54:54
v návrhu není opět uvedeno spojení ZŠ a MŠ. Takových škol je hodně a práce hodně náročná. A nikdo takovou situaci neřeší.
Neznámý uživatel2015-01-05 09:19:12
Mám připomínku k tomu, že ředitel školy, který má 9 tříd a ředitel školy s 30 třídami bude učit stejně. A když ředitel té malé školy bude mít ještě školku, tak bude učit o 2 hodiny méně. A nikdo neřešil rozsah výuky učitelů ZŠ a SŠ. I to by mělo být stejné. Petr Vašíček
Neznámý uživatel2015-01-05 08:24:23
Současná disproporce ve vyučovací povinnosti mezi řediteli ZŠ a SŠ nebyla nikdy nikým zdůvodněna a vysvětlena, proto si myslím, že by její náprava měla být poměrně hladká. Přesto tomu budu věřit, až to vyjde ve Sbírce zákonů. A považoval bych to za spravedlivé.
Neznámý uživatel2015-01-05 08:06:58
Podle mne je to krok správným směrem. Ačkoliv jsem ředitelkou SŠ, chápu své kolegy na ZŠ, že jim různé "měření" od státu nemuselo být vždy příjemné. Nyní se podmínky konečně alespoň trochu vyrovnají. Vždyť upřímně řečeno, práce, kterou vykonáváme, je prakticky totožná.
Mgr. Dalibor Fusek2015-01-04 16:39:22
MŠMT usiluje změnou legislativy o odstranění dlouhodobě existující a kritizované nesrovnalosti ve stanoveném rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů základních škol ve srovnání s řediteli středních škol a nedostatečné strukturaci pravidel pro určení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů mateřských škol. Zjednodušeně řečeno by se dalo říct, že ředitelé ZŠ by měli učit méně. Jak se na danou změnu díváte Vy?
Sobota 28.05.2022, svátek má Vilém


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Budete mít v příštím školním roce kapacitní problémy ve Vaší škole?

  1. Ano, prakticky neřešitelné (2)
  2. Ano, ale zvládneme je (0)
  3. Ne, problémy neočekáváme (1)
  4. Naopak, budeme mít nedostatek žáků (1)
  5. Ještě netušíme (0)
  6. Na otázku neumíme odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.