Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


10 let od započetí kurikulární reformy (12.1.2015-18.1.2015)

Neznámý uživatel2015-01-20 14:44:30
Když člověku z firmy, mající zájem o vaše absolventy, ukážete "rámcový" vzdělávací program o 80 stranách a ŠVP o 220 stranách, má pocit, že přistál na Marsu. Nedejbože když do toho nahlédne a pozná ptydepe těchto dokumentů. Ve výsledku nás pokládá za naprosté mimoně, kteří nemají nic užitečného na práci.
Neznámý uživatel2015-01-19 13:47:48
Jsem 23 let pedagogem a 14. rokem řídím střední školu. Od samého počátku zavádění ŠVP jsem poukazoval na všechna možná úskalí a nebezpečí rozbití jednotného generalizovaného modelu vzdělávacího systému. V uplynulých 10 letech se moje obavy naplnily. Volám zpět po jednotných učebních osnovách na ZŠ i SŠ, volám zpět po jednotných učebnicích. 10 let je dostatečná doba na to, abychom si uvědomili, že tudy cesta nevede. Poslední katastrofální výsledky společné státní maturitní zkoušky, kterou skládali první žáci absolvující výuku kompletně dle ŠVP, jsou toho jasným důkazem.
Neznámý uživatel2015-01-18 18:04:36
K předchozímu vyjádření musím jen konstatovat, že se jedná o klasický protimluv "rádoby odborníků" z učitelské praxe. Možná bych s vyjádřením i souhlasil, ale pokud někdo v jednom vyjádření mluví o nekompetentnosti úředníků a hned ve druhé větě mluví o nefunkčnosti "hnáty trhu", musím to brat jako výsměch. Je to popření sebe sama. Nelze přece tvrdit, že trh nefunguje (z čehož vyplývá, že by vše mělo být centrálně řízeno "odborníky = státem") a současně tvrdit, že tito odborníci nejsou kompetentní. To je takový více méně komunistický kapitalismus. Což je ale asi v našich končinách častý jev. Takže servus soudruzi.
Neznámý uživatel2015-01-18 13:26:16
RVP a ŠVP = hromada zbytečně popsaného papíru, na které musela padnout spousta stromů. Souhlasím s předchozím názorem o nesystémovosti těchto dokumentů navíc nenavazují na potřeby praxe. Komory či cechy (či co to v ČR máme) jednotlivých oborů našeho hospodářství měly tvořit požadavky pro tyto dokumenty a ne úředníci (RVP) a učitelé (ŠVP), kteří to stejně navzájem kvůli časové tísni všelijak opisovali a kopírovali, a podle toho to pak dopadlo. Když k tomu přidáme některé paragrafy školského zákona a financování na počet žáků sedících v lavicích, máme destruktivní faktory ovlivňující náš vzdělávací systém pěkně pohromadě. Výsledkem je demotivace nejen ze strany žáků, ale i ze strany učitelů a inspekce (kontrolovat papíry je přece jednodušší). Nemůžeme se pak divit, že vzděláváním kdekdo opovrhuje. Mnoho žáků několikrát opakuje ročník na dané škole, pak to stejně nezvládne, tak to podobně aplikuje na jiné škole. Proč by ne, když to tento prolhaný systém umožňuje. Nakonec, chovají se tržně, ne? Když tito žáci sotva daný obor dokončí, jistí si v něm nejsoua v praxi se neuplatní. Vzniká nám pak tady generace, která už deset let po ukončení školy neví, co to znamená chodit denně do práce. A společnost, tedy my všichni, to platí.
Ale co. Neviditelná "hnáta trhu" to napraví, jako vše, jak jsme od některých představitelů kdysi slyšeli, vzpomínáte? Aby ale nepřišla například z Asie, kde se na potenciál mladých lidí hledí úplně jinak.
Před pár desítkami let jeden slavný Čech (má i nobelovu cenu) vyslovil myšlenku ve smyslu: "... společnost, která si neváží učitelů, je odsouzena k zániku."
Kolegové, mám obavy, že se nacházíme na začátku propasti, kéž bych se mýlil. Takže, zdar a sílu v boji s "větrnými mlýny".


Neznámý uživatel2015-01-16 09:41:51
Připojuji souhlas, že RVP a ŠVP napáchalo spoustu zla především vnesením nesystémových prvků a nejednotnosti nezbytného minima znalostí v jednotlivých ročnících. RVP byly započaty necitlivě a jejich účinnost nenavazovala mezi jednotlivými stupni ZŠ->SŠ atd.
Domnívám se, že úprava původních osnov doplněná o mezipředmětové vztahy(které si každá dobrá škola dávno sama doplnila) a začlenení průřezových témat by naprosto stačilo.
Samozřejmě neznáme přesné pozadí politických taškařic a toků financí na "výzkumné ukoly".

Rozvíjejme osobnost a samostatné uvažování, ale vždy narazíme na okruhy znalostí, které se jinak než drilem nenaučíme. Opakování je přece matka moudrosti. A vyjmenovaná slova či násobilku se učíme pro celý život.
Básničky, říkanky, písničky, ale i vhodně zvolený anglický text, který se naučím nazpaměť mi může v mnohém pomoci. Slovní zásoba, obraty, stylistika atd. to vše lze z "nabiflovaných" věcí čerpat.

Vždy jde o přístup a podání pedagoga. A myslím, že jich je na našich školách spousta schopných je a možná stejné množství otrávených z toho, jak malé pravomoci pro výchovu a učení mají.

Kázeň a disciplína (či úcta a respekt) je nezbytná zejména v dětském věku. Pokud si jasně uvědomujeme své role a pozice, můžeme a rádi použijeme vstřícký a kamarádský tón či přístup. Ale mám pocit, že právě toto se nám ve společnosti vytrácí...
A za posledních 10 let se to i díky zmatkům a nesystematičnosti reformy horší, stejně jako obraz pedagoga ve společnosti.
Neznámý uživatel2015-01-15 21:49:33
Nedávno jsem absolvoval školení pana ředitele Cermatu Zíky, který na něm konstatoval, že dramatický propad výsledků maturantů v matematice začal u těch ročníků studentů, kteří absolvovali základní vzdělávání podle nových RVP. Já pozoruji naprosto to samé v hodinách ekonomiky. Celé RVP bylo jen o populistických výkřicích typu "konec biflování" a ve výsledku neumí nikdo nic, mimo těch pár nadprůměrných studentů, kterým větší volnost RVP v rozvíjení jejich myšlení pomohla. Ty průměrné stáhla do těžkého podprůměru.

Čím dál častější přestupy studentů mezi školami, kdy každá učí podle zcela odlišných plánů, celou situaci dále komplikuje. O těch chudácích, kteří absolvuji střídavou péči a navštěvují dvě různé školy, ani nemluvím.

Návrat k modernizované verzi původního systému by neuškodil...
Neznámý uživatel2015-01-15 13:38:36
Nesouhlasím s názorem neznámého uživatele,cituji:"To, že v našem školství je ale převaha starých a zapšklých pedagogů, jejichž jediným cílem vzdělávání je jejich výplata, je ale pravda také." Jsem stará a do ukončení mé kariéry mi zbývá cca 15 měsíců. Nejsem zapšklá, byť výše platu mi není zcela lhostejná. Mám za sebou 3 projekty mezinárodní spolupráce škol, využívám při výuce moderní technologie a nejsem nikterak zkostnatělá. K mé práci mi však nový RVP nepřispěl ničím převratným, spíše mě otrávil novou terminologií, již si, promiňte, odmítám zapamatovat. Myslím si, že celý ten humbuk s tvorbou ŠVP byl naprosto zbytečný a že se stejně vařilo víceméně podle stávajícího vzoru osnov. To, že se do nového plánu zařadily některé aktuální náměty není žádná inovace. Nikdy učitelům nikdo nebránil v kreativitě. Kdo byl opravdový učitel, byl vždy o krok před těmi papírovými.
Neznámý uživatel2015-01-15 07:42:44
Nabývám dojmu, že naše předrevoluční vzdělávání, zejména základní, bylo na takové úrovni a mělo takový systém, že stačilo vyházet ideologický balast a provést přirozenou modernizaci (informatika, jazyky) a mohli jsme dnes učit Evropu. A že se toho různé ty evropské komise lekly a vycítily potenciální velkou konkurenci, protože si do té doby myslely, že tu lezeme po stromech. A využily toho, že rádi lezeme nikoli po stromech, ale do zadnic, a nastolily požadavek reforem. V kombinaci s tím, že vlády mají jako program zásadně nenavazovat na své předchůdce, nastal současný stav. Jsme malá země, která potřebuje lidi zdravé, tvůrčí a vzdělané. Teď to vypadá, že učiliště vpřed a připravujeme se na dobu, kdy budeme hlavním dodavatelem pracovních sil pro Čínu. Asijské děti se totiž ve škole rozhodně "nebaví" a jsou to kultury, které si učitelů obecně velice váží. On je rozdíl mezi bavit a bavit - viz článek http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=24477.
Neznámý uživatel2015-01-14 15:45:25
Pokud nechce MŠMT urychlit totální krach českého školství a tím i celé kulturní společnosti tak musí okamžitě zrušit RVP a zrušit financování zbytečných škol, které produkují absolventy pro úřady práce... Nicméně je tato otázka velmi alarmující a my pedagogové s ní mnoho dělat nemůžeme. Zkušených pedagogů praktiků se nikdo moc neptá, nikdo moc nekonzultuje reálný stav vzdělávánií v ČR a podle toho to také vypadá. Jenom jsm zvědav, až noví absolventi pedagogických škol obsadí místa po zkušených učitelích. Lituju i sám sebe, jako ředitele ZŠ. Ono totiž mít vysokoškolsky vzdělaného pedagoga, který složil maturitu na "učňáku" např. typu kadeřnice s maturitou, pasáček vepřů s maturitou a podobné nesmysly, musí mít zákonitě důsledky na další vývoj našeho školského systému. V minulosti se učitelé rekrutovali snad z 80% z řad absolventů gymnázií a zbytek z oststních středních škol. Dnes ... ejhle, ono to je obráceně, že?! Takže, hlavu vzhůru Jane Ámosi Komenský.
Pavel Michalík2015-01-14 11:26:53
Bohužel celá kurikulární reforma je obrazem našeho školství, kde stát rezignoval na jeho řízení v naivní představě, že se to nějak bude řídit samo. I při podfinancovaném rozpočtu platí stát vzdělávání, které není třeba. Za odměnu mají úřady práce dost uchazečů o zaměstnání.
Celá kurikulární reforma je pouze hromada popsaného papíru, ale nejsou jasně definovány výstupy, které lze kontrolovat. Tak nám ze ZŠ vychází úspěšní absolventi, kteří mají potíže počítat, psát i číst. Toto pak nasaje střední a vysoká škola. Výsledek vidíme všichni.
Neznámý uživatel2015-01-14 11:25:01
1. Některé požadavky a metody požadované v RVP pro odborné vzdělávání byly zastaralé už v době vzniku, některé moderní metody se tam neobjevily vůbec. RVP se nevyvíjejí. (Nakonec ještě to tak).
2. Inspekce hodnotí pouze zpracování úvodních plků, protože odborné složce inspektoři většinou nerozumí. Nanejvýš si odškrtají témata a upozorní školu, že některé téma chybí.
3. V důsledku toho RVP svazuje víc, než osnovy. Jestliže jsou v rámcových cílech vyjmenovány všechny technologie, které má žák ovládat, není to rámec, který má umožnit zaměření vzdělání podle potřeb regionu.
4. Stále přetrvává nesoulad mezi sférou řízení odborného školství (všeobecné vzdělání, odborné vzdělání rámcově) a sférou praxe (požadavek pracovníka, který ovládá konkrétní činnost a je vybaven pro výkon práce). Škola je mezi těmito mlýnskými kameny a za všechno může ředitel.
5. Většina žáků na odborných školách se v podstatě učit nechce. Někteří přitom neprudí, někteří prudí. Extrémem jsou obory s výučním listem, kam spadnou exempláře, které odmítají spolupracovat, sprostí jsou jako dlaždič a někteří se sotva umí podepsat. Chtějí pouze odborný výcvik a dobře vědí, že propadnout nemohou, neboť firmy je potřebují... Kde se proboha berou v takových počtech?!
6. RVP zatěžují školu požadavky na slohová cvičení, která jsou naprosto formální. Příklad - péče o mimořádně nadané žáky: pokud se takový žák vyskytne, nepotřebuje žádný extra program v ŠVP, on vám jako učiteli velmi rychle řekne, co máte dělat. Potřebuje, abyste mu nepřekáželi a zkontaktovali ho se správnými lidmi. Pokud potřebuje nějaké umetání cestičky, není mimořádně nadaný.
7. Pomoženo bude, až přestaneme předstírat, že žáci touží po vzdělání, přiznáme si jak to je ve skutečnosti a začneme hledat řešení.


Neznámý uživatel2015-01-14 10:31:00
To, že v našem školství převažuje starší generace je možná pravda, ale na druhé straně si musíme položit otázku proč tomu tak je? Dnešní situace ve školství je přímo katastrofální, platy učitelů - děsivé, chování žáků přímo nesnesitelné. Učitel v dnešní době nemá žádné pravomoce, žáci nám za chvíli všem budou skákat po hlavách a rodiče je budou ještě podporovat (tak jsem pojali demokracii. RVP - ŠVP - Státní maturity - jeden velký podvod, který pohřbil české školství.
Neznámý uživatel2015-01-14 10:15:15
Kurikulární reforma se bohužel žádnou reformou nestala. Chtěla reagovat na vývoj ve světě a vydat se k vytváření dovedností, schopností a vlastností. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP) měl být původně velmi stručný a obecný a měl uvolnit ruce školám, aby samy přeměnily své vzdělávání. Jenže za prvé - učitelům nikdo pořádně nevysvětlil, jak by mělo vzdělávání zaměřené na kompetence vypadat, a za druhé – úředníci sepisující RVP si to také nedovedli představit. A tak jsou na počátku RVP proklamace o klíčových kompetencích, ale zbytek RVP je pojat tradičně jako výčet učiva a očekávaných znalostí, čímž zcela popírá cíle formulované v úvodu. I přes to byla řada učitelů nespokojena, že nemá jako dříve úplně přesný předpis toho, co kdy mají dělat, že je program stále ještě příliš volný. A tak RVP tzv. zpřesňoval, neboli se z něj opět udělaly podrobné jednotné osnovy. Po zpackané reformě směrem ke kompetencím jsme se tedy vrátili zpět k jednotnému školství zaměřenému na znalosti. Vracíme se o 30 let zpět, místo toho abychom vykročili dopředu. Zcela v rozporu s potřebami společnosti a také zcela v rozporu s potřebami samotných žáků a jejich budoucnosti.
Neznámý uživatel2015-01-14 10:05:15
Všechno je to penězích. Státní maturitní zkoušky, centrálně organizované přijímací zkoušky a externě organizované testování v průběhu studia za účelem zvýšení kvality vzdělávání. V době totality komunistického režimu, kterou jsem si "vychutnal na vlastní rodině"odborné školství zajišťovalo základní požadavky vzdělávání pro praxi. Dnes přicházejí na střední odborné školy žáci, kteří neumí plynule číst, znalosti matematiky ze ZŠ jsou ve většině případů ubohé. Financování škol není podle kvality, kterou škola nabízí, ale podle počtu žáků, které škola přijme. Pokud má střední škola náročné požadavky na základní znalosti ze základní školy, tak žáci se přihlásí na méně náročnou školu. Celý systém RVP a následně ŠVP a státnich maturit nás stál hodně peněz daňových poplatníků. Oficiální motiv těchto aktivit, bylo zvýšení úrovně vzdělávání v ČR.
Výsledný efekt je takový, že jsme se v úrovni vzdělávání podle prokazatelných průzkumů propadli z první desítky v EU na úroveň ........... států.
Neznámý uživatel2015-01-14 09:36:56
Podle mého názoru byla tato reforma krokem špatným. Dřívější systém jednotných osnov byl propracovaný, lepším řešením bylo přizpůsobit osnovy době. Současný dvojaký model RVP - ŠVP vzdělávání komplikuje. Jednotné už je pouze označení oborů podle KKOV, ale výstupy vzdělání na různých školách stejného typu jsou zcela rozdílné. Co potom může ČŠI kontrolovat, nemůže-li srovnávat srovnatelné? Výsledek vzdělání jde stranou, předmětem hodnocení jsou různé soulady, nesoulady, procesy a hlavně PAPÍRY, PAPÍRY a PAPÍRY! Toto je výsledek řízení českého školství. Na učitele bych vinu nekladl. pn
Neznámý uživatel2015-01-14 09:21:23
Celá kurikulární reforma spočívá v přidávání povinností škole v oblasti výchovy zanedbávané rodinou, dále k bobtnání obsahu již neodučitelného učiva, a to s nástupem každého nového ministra. Koncepce školství je oblast politických hrádek, neboť rodičů (tedy voličů) je hodně.
V severských státech školské kurikulum neovlivňují politické strany. Dále rodina má odpovědnost za dítě také v době školské výuky. V postkomunistických zemích je za výchovu dítěte fakticky spíše odpovědná škola. Je vhodné definovat, zde je cílem pobytu dítěte ve škole spíše vzdělávání, či v převážné míře výchova. Pojetí dnešního chápaní slova kompetente je spíše výchova, ale nechceme to takto pojmenovat. Dokud nebudou stanoveny rozumné a dosažitelné cíle vzdělávání, je RVP I ŠVP byrokratickým papírem.
Neznámý uživatel2015-01-14 08:34:54
Kurikulární reforma českého školství je relevantní počinu, kdy staré auto nastříkáte novou barvou a myslíte si, že bude líp jezdit...
Současné české školství je stále (převážně) myšlenkami v 80. letech minulého století. Chybí mu propracovaný systém, prosazované změny jsou často chaotické a účelové, šílené je financování systému. Bohužel není věnována dostatečná podpora učitelům, samotná implementace nových dokumentů a zavádění nových zkoušek nic nepřinese.
Neznámý uživatel2015-01-13 10:36:52
Může se to jmenovat ŠVP, Vzdělávací program, zelená nebo fialová knížka, ale záleží na tom, kdo podle toho učí. Nelíbí se mi poznámky o starých a zapšklých. Jsem stará a celý život hledám nové, jiné, zajímavé a plnohodnotné způsoby práce. Učila jsem podle různých dokumentů a žádným jsem se nenechala svázat tak, abych neučila zajímavě. Tvorba a změny v ŠVP mě zdržují, okrádají o drahocený čas. ANO, učitel potřebuje "základ" co a kdy učit, ale neměl by si ho tvořit sám. Marie Beranová ZŠ a MŠ lesnice
Neznámý uživatel2015-01-13 09:13:11
Souhlas s uživatelem 2015-01-12 10:32:26. Stát rezignoval na jednotné základní vzdělávání, ŠVP slouží jen k tomu aby školy mohla ČŠI buzerovat. Dnes je jasné, že ŠVP jsou slepou uličkou, jen se to bojí odpovědní přiznat. Vzdělávací program Základní škola stejně poskytoval školám v učebních plánech větší variabilitu než současný RVP.
Neznámý uživatel2015-01-12 11:19:03
Naprosto nesouhlasím s kolegou (kolegyní) přede mnou. Největší devastace školství proběhla za komunismu, a to neoddiskutovatelně. Vyjádření typu, komerce a firmy škodí školství jsou absolutní Castrovský blábol. Upřímně mi řekněte, pro koho vychováváme a vzděláváme naše děti, pro to, aby byly vzdělány anebo aby našly práci? Nezní to sice příliš optimisticky, ale je to tak. Důležité je umět to, co lidé chtějí a ne to co nás baví. Chvála Bohu za tuto změnu. Jen je ještě potřeba, aby tady existovali nositelé této změny a ne jen důchodci, kteří sice učí, ale vůbec je to nezajímá.
Neznámý uživatel2015-01-12 10:32:26
Deset let je snad dostatečná doba k tomu, aby MŠMT nechalo vypracovat Národní program vzdělávání. Celá kutikulární reforma byl krok naprosto špatným směrem. Devastaci školství dovršilo vpuštění byznysu do tvorby učebnic a vpuštění byznysu do DVPP.
Měly být jednotné celostátní programy vypracované odborníky - třeba ten v úvodu zmiňovaný národní program, který si MŠMT dovolilo nevydat, přesto, že je to uloženo zákonem 561/2005 Sb. ŠVP je výborná věc, ale měl být nástavbou - něčím navíc, čím se mohly profilovat nad ostatní jednotlivé školy. Pak bychom věděli, proč se ještě naše škola jmenuje základní. Všechny pokusy o "sjednocování" formou jednotných testů na ZŠ, u přijímacích zkoušek, maturit - jsou jen taháním kočky za ocas.
Neznámý uživatel2015-01-12 08:24:44
Podle mne šlo zcela jistě o krok správným směrem. To že to ze strany státu nebylo optimálně provedeno (nekoncepčnost ve vytváření, nedostupnost metodik atd.) je ale také pravda. To však nemění nic na tom, že pro aktivní a schopné pedagogy je to nástroj, díky němuž mohou prosadit své nápady a metody. To, že v našem školství je ale převaha starých a zapšklých pedagogů, jejichž jediným cílem vzdělávání je jejich výplata, je ale pravda také.
Neznámý uživatel2015-01-12 08:12:34
Jako každá věc má svůj rub a líc tak je to i s ŠVP.
Neznámý uživatel2015-01-12 07:42:04
Současný stav epovažuji vůbec za optimální. Osobně si myslím, že osnovy byly mnohem lepší.
Mgr. Dalibor Fusek2015-01-12 06:35:44
Je tomu právě 10 let od chvíle, kdy započala platit stávající podoba kurikulární reformy. Zajímalo by nás, jak se i po takto dlouhé době na princip dvoustupňového kurikula (RVP a ŠVP). Nemyslíte si, že předchozí systém osnov byl pro účely výuky lepší? Řekněte nám svůj názor na tuto zásadní věc.
Čtvrtek 08.06.2023, svátek má Medard


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.