Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Konkurzní řízení na ředitele škol

Neznámý uživatel2018-12-10 18:44:40
Ještě doplním - že školský zákon by měl nutně upravit kompetence obce jako zřizovatele školy tak, že v záležitostech vzdělávání nemůže vstupovat do odpovědnosti ředitele školy a ČŠI. Možnost výměny ředitele po 6 letech by obci zůstala.
Marie
Neznámý uživatel2018-12-10 18:31:55
Pracovala sem 26 roků jako ředitelka MŠ, konkurzem jsem prošla po půlročním pověření k řízení školy. Po prvních 6 letech ve funkci jsem pak absolvovala velmi kvalitně připraveným společným hodnocením zřizovatele , České školní inspekce a tehdejšího zaměstnavatele Školského úřadu. Každý mě hodnotil ze své pozice:
Obec, jak spolupracuji při péči o budovu, její vybavení a financování provozu, ČŠI podle výsledků vzdělávání, Školský úřad jak vedu školu personálně ,finančně a jak zajišťuji dodržování předpisů. Takové komplexní hodnocení se již nikdy bohužel nerealizovalo.
Druhý konkurz jsem absolvovala 3 roky před důchodem – novela zákona o 6 letém období.

Po zavedení právní subjektivity se zvýšila pravomoc obcí a já jsem zažila smutné konce mých pracovitých kolegyň ředitelek zejména na vesnických MŠ když se bránily vyhovět velmi laickým a zcela neodborným zásahům a názorům starostů na řízení mateřské školy a na její provoz.
Je pravda, že obec jako zřizovatel zodpovídá za to, že je v obci škola. Nemůže ale rozhodovat o odborných záležitostech a zasahovat do nich. Do pozic starostů se dostávají i lidé různé úrovně a s funkcí se často stávají neomylnými odborníky na vše i na vzdělávání a chod školy.

Aby se řízení škol zkvalitnilo, změna musí nutně nastat jak v kompetencích obce, tak i v odbornosti ředitelů škol a v systému jejich výběru.
Pedagog, jehož profesním cílem je stát se ředitelem školy :
• by měl mít splněn výkon mnohem delší praxe než zákon požaduje dosud – pro MŠ aspoň 5 roků, pro ZŠ 9 roků (ale plných, bez zápočtu náhradních dob – MD,RD, nemocí atd.)
• by měl mít povinnost absolvovat minimálně roční funkční školení nebo studium školského managmentu a úspěšně je zakončit zkouškou
• teprve po absolvování tohoto studia by se mohl přihlásit do náročného akreditačního řízení které by probíhalo např. jen 1x ročně ve vyhlášeném termínu a to před akreditační komisí složenou pouze z odborníků a zřízenou při odboru školství krajského úřadu nebo při krajském inspektorátu ČŠI
• členy konkurzní komise by vždy byla ČŠI, zástupce odboru školství kraje pro daný typ školy, odborník z praxe – ředitel školy, zástupci pedagogických fakult VŠ a psycholog
• konkurzní řízení před odbornou komisí by mělo být dvoudenní, nejprve povinný psychologický test případně i rozhovor, pak písemný test zaměřený na znalosti legislativy, financování, personalistiku, BOZP atd. se zpracováním řešení modelové případové studie z řízení školy, druhý den pak absolvování řízeného rozhovoru před komisí
• ten, kdo by úspěšně prošel tímto řízením, by obdržel akreditaci vykonávat funkci ředitele případně zástupce ředitele školy s platností na vymezenou dobu např. 6 roků
• pokud by funkci po tu dobu nevykonával, musel by si akreditaci po 6 letech aktualizovat - např. již méně náročnou zkouškou zaměřenou na proběhlé změny ve školství
• krajský úřad nebo ČŠI by vedly seznamy úspěšných absolventů akreditačního řízení
• pokud by obec potřebovala obsadit pozici ředitele školy vybrala by si z tohoto seznamu akreditovaných odborníků jednoho nebo několik
• ty by pak požádala o zpracování koncepce konkrétní školy v jejich obci a na jejím základě by obec byla oprávněna rozhodnout o obsazení funkce ředitele své školy
• takto vybraný ředitel by měl mít nárokově tarifní plat 1,5 násobku tarifu běžného pedagoga nárokový a valorizovaný příplatek za vedení, výše osobního ohodnocení a odměn by byla jako dosud plně v kompetenci obce

Marie

Pondělí 29.05.2023, svátek má Maxmilián


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.