Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Konkurzní řízení na ředitele škol

Neznámý uživatel2018-12-10 18:44:40
Ještě doplním - že školský zákon by měl nutně upravit kompetence obce jako zřizovatele školy tak, že v záležitostech vzdělávání nemůže vstupovat do odpovědnosti ředitele školy a ČŠI. Možnost výměny ředitele po 6 letech by obci zůstala.
Marie
Neznámý uživatel2018-12-10 18:31:55
Pracovala sem 26 roků jako ředitelka MŠ, konkurzem jsem prošla po půlročním pověření k řízení školy. Po prvních 6 letech ve funkci jsem pak absolvovala velmi kvalitně připraveným společným hodnocením zřizovatele , České školní inspekce a tehdejšího zaměstnavatele Školského úřadu. Každý mě hodnotil ze své pozice:
Obec, jak spolupracuji při péči o budovu, její vybavení a financování provozu, ČŠI podle výsledků vzdělávání, Školský úřad jak vedu školu personálně ,finančně a jak zajišťuji dodržování předpisů. Takové komplexní hodnocení se již nikdy bohužel nerealizovalo.
Druhý konkurz jsem absolvovala 3 roky před důchodem – novela zákona o 6 letém období.

Po zavedení právní subjektivity se zvýšila pravomoc obcí a já jsem zažila smutné konce mých pracovitých kolegyň ředitelek zejména na vesnických MŠ když se bránily vyhovět velmi laickým a zcela neodborným zásahům a názorům starostů na řízení mateřské školy a na její provoz.
Je pravda, že obec jako zřizovatel zodpovídá za to, že je v obci škola. Nemůže ale rozhodovat o odborných záležitostech a zasahovat do nich. Do pozic starostů se dostávají i lidé různé úrovně a s funkcí se často stávají neomylnými odborníky na vše i na vzdělávání a chod školy.

Aby se řízení škol zkvalitnilo, změna musí nutně nastat jak v kompetencích obce, tak i v odbornosti ředitelů škol a v systému jejich výběru.
Pedagog, jehož profesním cílem je stát se ředitelem školy :
• by měl mít splněn výkon mnohem delší praxe než zákon požaduje dosud – pro MŠ aspoň 5 roků, pro ZŠ 9 roků (ale plných, bez zápočtu náhradních dob – MD,RD, nemocí atd.)
• by měl mít povinnost absolvovat minimálně roční funkční školení nebo studium školského managmentu a úspěšně je zakončit zkouškou
• teprve po absolvování tohoto studia by se mohl přihlásit do náročného akreditačního řízení které by probíhalo např. jen 1x ročně ve vyhlášeném termínu a to před akreditační komisí složenou pouze z odborníků a zřízenou při odboru školství krajského úřadu nebo při krajském inspektorátu ČŠI
• členy konkurzní komise by vždy byla ČŠI, zástupce odboru školství kraje pro daný typ školy, odborník z praxe – ředitel školy, zástupci pedagogických fakult VŠ a psycholog
• konkurzní řízení před odbornou komisí by mělo být dvoudenní, nejprve povinný psychologický test případně i rozhovor, pak písemný test zaměřený na znalosti legislativy, financování, personalistiku, BOZP atd. se zpracováním řešení modelové případové studie z řízení školy, druhý den pak absolvování řízeného rozhovoru před komisí
• ten, kdo by úspěšně prošel tímto řízením, by obdržel akreditaci vykonávat funkci ředitele případně zástupce ředitele školy s platností na vymezenou dobu např. 6 roků
• pokud by funkci po tu dobu nevykonával, musel by si akreditaci po 6 letech aktualizovat - např. již méně náročnou zkouškou zaměřenou na proběhlé změny ve školství
• krajský úřad nebo ČŠI by vedly seznamy úspěšných absolventů akreditačního řízení
• pokud by obec potřebovala obsadit pozici ředitele školy vybrala by si z tohoto seznamu akreditovaných odborníků jednoho nebo několik
• ty by pak požádala o zpracování koncepce konkrétní školy v jejich obci a na jejím základě by obec byla oprávněna rozhodnout o obsazení funkce ředitele své školy
• takto vybraný ředitel by měl mít nárokově tarifní plat 1,5 násobku tarifu běžného pedagoga nárokový a valorizovaný příplatek za vedení, výše osobního ohodnocení a odměn by byla jako dosud plně v kompetenci obce

Marie

Pondělí 22.04.2024, svátek má Evženie


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jaký je Váš názor na změny v PHmaxech?

  1. Změny napomůží k optimálnějšímu financování školství (5)
  2. Změny nejsou perfektní, ale je to krok správným směrem (1)
  3. Změny uškodí kvalitě vzdělávání (6)
  4. Změny zásadně likvidují české školství (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (2)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.