Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Spravedlivá státní maturita (23.5.2016-29.5.2016)

Neznámý uživatel2016-05-30 06:31:36
Podle paní Valachové to vyřeší povinný školní rok v mateřské škole a následné vzdělávání od dvou let. Další kdo hledá chyby hlavně ve školství je část rodičů, protože je rodič dokonalý. Velká chyba byl vznik ŠVP ... Za tyto chyby nenese nikdo odpovědnost, neboť to bylo, je a bude politické rozhodnutí (omlouvám se za výraz - vlez do .... nařízením EU).
Neznámý uživatel2016-05-29 19:36:45
K příspěvku 27.5. 12:47: A to jako máme dělat co? Střední odbornou školu zavřít? Vy se pozastavujete nad tím, koho přijímáme, já se pozastavuji nad tím, co opouští základní školu. Myslíte si, že je nám jedno, jestli dotyčný žák umí kulové nebo ne? Starejte se spíš o to, aby od vás neodcházelo TOLIK žáků s tragickým prospěchem. Nebo myslíte, že za posledních dvacet let populace zdegenerovala? Pokud učíte tak dlouho, musíte vidět rozdíl. Samozřejmě se chceme udržet (vy ne?), ale o absolventy našich oborů je navíc poměrně dost zájem mezi zaměstnavateli. Všeobecně (ne)vzdělaní kecálkové to ovšem nejsou.
Neznámý uživatel2016-05-27 12:47:08
Učím matematiku na základní škole (33 let) a každoročně se pozastavuji nad tím, koho střední školy rozuměj maturitní obor)přijmou. Jestliže potřebují naplnit třídy a je jim jedno, jestli má zájemce o studium ke studiu předpoklady nebo ne, nedivme se výsledkům. Stejná situace je i s nabíráním žáků do víceletých gymnázií. Proč se přijímají žáci bez přijímacích zkoušek, proč se objevují přijímačky, které udělá každý nebo proč se k výsledkům přijímaček nepřihlíží? Chápu důvod středních škol - chtějí se udržet, ale potom je těžké chtít od trojkařů a čtyřkařů (na ZŠ) dobré výsledky u maturity. Středoškolští učitelé to samozřejmě vědí, ale měli by si to uvědomit hlavně "ti nahoře".
Neznámý uživatel2016-05-27 12:40:02
K příspěvku ze 13-52. Jestliže je někdo na základní škole klasifikován čtyřkou z matematiky, neměl by být na střední školu vůbec přijat. Ale to je na jinou diskusi. Jestliže si stanovíme, že maturant musí zvládnout určité penzum znalostí z Čj a jednoho nebo dvou cizích jazyků, nevidím jediný důvod, proč by neměl být stanoven minimální výstup z matematiky.
Neznámý uživatel2016-05-26 15:30:43
Gymnázia a odborné školy by neměly mít maturitu na stejné úrovni. Důvody jsou následující:
1) Hodinové dotace předmětů "státní maturity" jsou nesrovnatelné.
2)Žáci na gymnáziích mohou konat zkoušky v profilové části ze stejných předmětů jako ve společné části; odborné školy ji konají z odborných předmětů v závislosti na typu odborné školy.
3) není srovnatelná ani úroveň žáků - nejlepší odcházejí již na osmiletá či šestiletá gymnázia, zbývající na čtyřletá.
Z uvedených důvodů není skutečně možné mluvit o spravedlivé maturitě, žáci odborných škol jsou jednoznačně znevýhodněni.
Jiří Ludačka
Neznámý uživatel2016-05-26 13:52:16
Maturita není spravedlivá. Ať mi nikdo netvrdí. že se na školách neopisuje. Že to je chopen jeden zadavatel ve třídě uhlídat.
Neúspěch maturit na odborných školách není vinou maturitního testu, ale má kořeny na základní škole. Na odborné školy jdou žáci se čtyřkami z matematiky na ZŠ. Bez základních znalostí. A to se nedá za 4 roky dohnat, navíc ještě v atmosféře, že 7 odcházejících žáků je jeden pracovní úvazek.
Dokud žáci nebudou umět základy, když jdou na maturitní obor, není o čem diskutovat.
Neznámý uživatel2016-05-26 08:51:59
Jako maturant SOU v oboru mechanik silnoproudých zařízení z roku 1984 maturitu z matematiky mám a nikdy mi to nepřišlo nespravedlivé. I elektrikář bez znalosti matematiky je jako slepec bez hole. Prostě si člověk musí uvědomit dvě věci: jednak, že nějaká minimální úroveň znalostí ba měla být pro všechny daná stejně a jednak, že se matematika prolíná na různé úrovni všemi činnostmi našeho života. Už staří Egypťané, Řekové i Mayové věděli, že matematika je základ pro život. Neupírejme toto poznání i našim dětem a vnoučatům. Jestli pak tyto základní znalosti budou dál rozvíjet, už je ale na nich.
Neznámý uživatel2016-05-26 08:19:32
V této diskusi dochází k matení veřejnosti - rozhodně nejde o to, aby žáci odborných škol ovládali matematiku stejně jako gymnazisté, to by jim bylo skutečně k ničemu ... Když se podíváte na zadání zkoušky, uznáte, že jde o určitou minimální hranici, přes kterou by člověk s MATURITOU měl s použitím selského rozumu, tabulek a samozřejmě určitou dávkou snahy přelézt!
Neznámý uživatel2016-05-25 22:23:19
Vážení přátele. Nemám maturitní zkoušku z matematiky, mám dvě vysoké školy z nichž jednu strojirenskou a druhou ekonomickou. Nemám pocit, že by mi ta maturita z matematiky chyběla. Závěr je jeden : Jako kdysi, i dnes působí partyzánské skupiny, které mají za cíl škodit a daří se jim dobre
Tomáš Řežáb2016-05-25 14:21:24
Stejná maturita pro všechny maturanty, třetí povinný předmět, toto jsou jednoznačně kroky, které vedou k likvidaci odborného školství. Žáci, kteří se připravují na výkon náročných technických profesí, například programátor CNC strojů, sice musí ovládat angličtinu a matematiku, ale z jakého důvodu ve stejné kvalitě, jako gymnazista? Navíc zavedením třetího povinného maturitního předmětu musí škola snížit počet profilových maturitních zkoušek. Respektive pravděpodobně sloučí 2 ústní profilové zkoušky do jedné s názvem Teoretická zkouška z odborných předmětů. Jak k tomu pak přijde maturant na technické škole, který bude maturovat z výrazně vyššího počtu předmětů než gymnazista? Nechci vůbec dále rozvádět teorii, jak jsou žáci odborných škol v nevýhodě, že získávají většinou horší ohodnocení ze společné části. Gymnazisté se pak smějí a maturují převážně s "jedničkami".
Neznámý uživatel2016-05-25 09:32:47
Proč ? Na středních školách musí být již upřednostněno rozvíjení jednotlivých druhů inteligence- schopností, talentu jednotlivých studentů. Zavést povinně maturitu z matematiky odčerpává studentům zaměřeným na jazyky,hudbu, výtvarnou činnost, pohyb především čas, který mohou vynaložit ke studiu, kde se budou profilovat v dalším zaměřením a v této oblasti mají talent. Je to krok zpět.Dovoluji si předložit Volnou citaci názoru MUDr. Františka Koukolíka:" Cílem vzdělávání je rozvíjení těch druhů inteligence, které žák ( student) má, nikoli nátlak ve směru, kde talent chybí. Pak může přijít o to, co má."
Neznámý uživatel2016-05-24 12:09:52
Proč se stále srovnává nesrovnatelné. Proč se zrušily dvě úrovně MZ. Vyšší úroveň měla být pro gymnázia povinná!
Neustálé srovnávání úrovně - výsledků MZ na odlišných typech SŠ je absolutní nesmysl !!!!!!!!!!!!!
Neznámý uživatel2016-05-24 12:03:48
Souhlasím s přechozím textem. Nelze přece srovnávat gymnázium, průmyslovou a konzervatoř. Je to postavené na hlavu. Laťka je stanovená až na konci studia. Jestliže je naplněnost SŠ odhadem 60-70% a škola je placena podle počtu žáků, nelze se divit, že všechny žáky i ty slabé nechá dostudovat celé 4 roky. Tito žáci se potom velmi diví, že státní MZ neudělají. Laťka by měla být stanovena na začátku studia SŠ při přijímání žáků. Již v 9. třídě v březnu by měli udělat testy z MAT a ČJL a daná hranice počtu bodů pro přijetí na maturitní obor. Ti ostatní by mohli konat jen obor s výučním listem a když jim to půjde mohou si dodělat nástavbové studium s maturitou. Toto je však utopie v době kdy je nedostatek žáků a školy chtějí přežít.
Neznámý uživatel2016-05-23 12:12:49
Státní maturita srovnává nesrovnatelné. Zdůvodnění, že maturitní vysvědčení z hlediska právního má pak stejnou váhu z mého pohledu neobstojí. Pokud chce někdo z technicjké školy dál studiovat například práva, musí na sobě zapracovat stejně, jako gymnazista, pokud jde studovat technickou vysokou školu. Testujme tedy hlavně to, na co která škola své žáky připravuje. A to společné maturity rozhodně nedělají.
Neznámý uživatel2016-05-23 09:40:28
Je to jen jeden z dalších zdrojů, jak získat legálně miliony pro vybrané firmy. Škoda jen, že na úkor žáků, zejména v tolik potřebných technických oborech. Nikdy nebyla maturita tak nespravedlivá!
Neznámý uživatel2016-05-23 09:34:13
Zavedeme maturitu i z matematiky. Proč? Jestli je tak dobrá a užitečná pro maturanty, tak ji implementujme i do státních závěrečných zkoušek vysokých škol. Rád se přijdu podívat, jak lékaři, právníci, novináři aj. se potí nad didaktickým testem z matematiky na úrovni matematicko-fyzikální fakulty. Pak se přijde na to, že to byl úlet. V posledních 10 let děláme z maturantů jen pokusné králíky.
Neznámý uživatel2016-05-23 09:18:15
Zaprvé: česká tradice specializace středních škol (všeobecně vzdělávací a odborné, poměrné úzce specializované) není dobrým základem pro společnou maturitu. Je to opět příklad, jak stavíme domy od střechy - uděláme jakési opatření a strčíme ho do systému, který na to není stavěný. Tu tradici bych přitom neopouštěl, ať si Evropa myslí, co chce, problémy vidím jinde.
Zadruhé (ad předchozí příspěvek v 9:04): problénení ani tak v počtu hodin matematiky, jako v tom, že nám povinnou školní docházku, resp. základní vzdělání absolvují děti s velice rozdílnými výsledky. Vedle víceletých gymnazistů je tu velký počet dětí hozených přes palubu, protože se v deseti letech nedokázali našprtat a ZŠ rezignovaly na kázeň a slušné vzdělání. Jsou rády, že je udrží v lavicích. Tato selekce v nesmyslně raném věku je opět opatřenímm vytrženým z kontextu, jakýmsi zaslzením nad "zlatým věkem" první republiky.
Řešením je utopie: pevná vize, jak má vypadat vzdělaný občan ČR v horizontu několika desetiletí, nižší počet dětí ve třídách, nastolení základního požadavku, že občan ČR musí být zdravý a vzdělaný a v neposlední řadě likvidace škol, které vůbec neměly vzniknout - opatření, na které si nikdo netroufne, a proto "státní maturity". Maturita není pupek světa, ale obyčejný závěr jednoho stupně vzdělání.
Neznámý uživatel2016-05-23 09:04:07
Už od začátku bylo jasné, že stejná úroveň maturity z matematiky u gymnázií a jiných škol povede ke značnému výsledkovému rozdílu. Někde se přece musí prokázat množství hodin matematiky ve vyučovacím týdnu.
Mgr. Dalibor Fusek2016-05-22 20:34:31
Iniciativa Maturitní data – odtajněno nabídla Cermatu spolupráci ve snaze předejít dezinterpretaci zveřejněných dat z maturitních testů. Zástupci iniciativy upozorňují na fakt, že v letošních maturitních testech se vyskytly úlohy postavené na akademicky pojatém učivu, které znevýhodňují maturanty ze středních odborných škol. Zajímalo by nás, jaký názor máte na tuto informaci Vy?
Neděle 07.08.2022, svátek má Lada


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Co by se mělo dít s víceletými gymnázii?

  1. Zásadně jejich existenci podpořit (2)
  2. Nechat je fungovat jako nyní (1)
  3. Postupně je utlumovat (10)
  4. Zcela je zakázat (0)
  5. Nedokážu odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.