Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Školky musí dětem povolit veganské jídlo, říká ombudsmanka (12.2.2018-18.2.2018)

Neznámý uživatel2018-02-21 17:56:43
Pošlete paní ombudsmanku na seminář o naprosté nevhodnosti alternativních způsobů stravování dětí. Vše to dělají nezodpovědní, bezohlední rodiče (matky).
Neznámý uživatel2018-02-21 12:48:04
A co kdyby mé dítě chtělo jíst cvrčky. Musí mi to škola také zajistit? Vždyť už je to úplně na hlavu ....
Otakar Jíra2018-02-19 20:58:50
Podotýkám, že nejsem právník, čili své názory pouze sděluji a jsem ochoten o nich diskutovat. Zároveň se domnívám, že často diskutujeme pro diskusi a nerozlišujeme, co musíme respektovat a co ne. Především těžko se vyjadřovat k tomu, že ombudsmanka něco říká. Veřejný ochránce práv, jaký je oficiální termín pro "ombudsmanku" se ve své činnosti řídí zákonem č.349/1999 Sb.na základě podnětu nebo z vlastní iniciativy. V šetření tohoto podnětu má poměrně značné pravomoci. Nevíme, zda výrok "Školky musí dětem povolit veganské jídlo" řekla veřejná ochránkyně práv v nějaké diskusi jako svůj osobní názor nebo zda je to výsledek jejího oficiálního šetření. Pochybuji, že se jednalo o oficiální šetření. Školy a školská zařízení, tedy i MŠ jsou povinny řídit se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem; stravováni se rámcově věnuje § 119. Veganskou stravu tam nenajdeme, ani její poskytování, ani vytváření podmínek pro její výrobu a podávání. Snad prováděcí předpis? Zalistujme ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. O druhu stravování se zmiňuje §4, který stanoví, že "ředitel po dohodě se zákonným zástupcem stanoví způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy". Takže nic moc obligatorního. Ale pozor!, nesmíme zapomenout na vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování.Organizace školního stravování může být zajišťována buď zařízením školního stravování (viz výše) nebo provozovatelem stravovacích služeb. A nyní to důležité (už jednou v této diskusi zmíněné):§ 2 (4) "Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel poskytovat školní stravování v dietním režimu, a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem" - viz §30 Školského zákona); navíc je ve vyhlášce umožněno oddělit institucionálně "vývařovnu" od "výdejny", např. v případě přípravy dietních pokrmů. Ať se dívám, jak se dívám o veganech ani zmínka (i když vegetariánská strava se stále rozšiřuje a je často řešena výběrem alespoň ze dvou jídel). A už jenom dva právní předpisy v našem právním řádu: Úmluva o právech dítěte čl.18: "Rodič, nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci, mají prvotní odpovědnost a výchovu a vývoj dítěte" (tzn. i za formování stravovacích návyků jako jednoho z prostředků zdravého vývoje). A poslední předpis, který zmíním je Ústava ČR, čl. 2 (4): "Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá."
Omlouvám se za rozvláčnost; mohl jsem to udělat stručněji jako např. Neznámý uživatel
2018-02-12 12:30:49
A proč jen veganskou, co takhle frutariánskou (pouze ovoce, ořechy, semínka), nebo raw stravování atd. Pokud rodič chce speciální stravu, nechť hledá nestátní školku a zaplatí si za tuto eventualitu.
Neznámý uživatel2018-02-19 14:47:19
Také se Vám zdá, že v poslední době stále jenom slyšíme, co všechno MUSÍME. Ale nikdo se neptá, jestli to vůbec ZVLÁDNEME?
Neznámý uživatel2018-02-19 11:00:10
Smekám před vašimi kuchařkami, jsou nezaplatitelné!!!!! Pokud vyhovím jednomu požadavku, budu vařit 120 různých jídel....
Michaela Křivánková2018-02-17 12:10:19
Nošení vlastního jídla do školky/školy se mi moc nelíbí, přeci jen nechceme, aby děti denně jedly staré jídlo. O problémech s ohříváním a starým nádobím nemluvě.
Ovšem u nás ve školce aktuálně nabízíme jídlo dětem s bezlepkovou a bezmléčnou dietou, veganům, vegetariánům, holčičce s alergií na vejce, jejímu bratrovi na ryby, pak tu máme alergii na ořechy a hrášek. Kuchařky nemají problém toto uvařit (jen byl problém najít ty správné kuchařky).
A proč to po nich požaduji? Sama mám dvě starší děti alergiky a školu jsme volili i podle toho, jakou mají jídelnu a jestli jim nebudu denně muset vařit. Takže logicky to samé co chci já sama se snažím nabízet i našim rodičům.
Neznámý uživatel2018-02-16 16:55:34
Povolíme vše, když bude nutno a ku prospěchu dítěte. Ale ať si pak vegani nosí jídlo své (což je také v rozporu). Jak máme zabezpečit provoz kuchyně v malé obci, aby se věnovala správné stravě každého? A to nemluvím o tom, že určitá stravovací omezení vyžadují i své nádobí a mikrovlnku. Super
Neznámý uživatel2018-02-16 15:10:16
Nejedná se náhodou o trestný čin ze strany matek? Proč nejedná OSPOD, když jednoznačně ví, že rodič dítě zanedbává.
Lucie Polívková2018-02-15 09:47:18
Naprosto souhlasím se všemi příspěvky. Doma se dítě může třeba pást, ale ve státní MŠ se musí dodržovat zákonná ustanovení hygienická, výživová. Zdá se, že šikana školství nabírá obrátek a každý, kdo chodil do MŠ je " odborníkem". Není se čemu divit, stačí se podívat do vládnoucích řad.
Neznámý uživatel2018-02-14 10:03:18
Paní ombudsmanka již toho řekla a dokázala dost. Dalšími komentáři a návrhy vše jen zhoršuje. Myslím, že je čas, aby přestala být slyšet.
Neznámý uživatel2018-02-14 09:47:04
Paní ombudsmanka je zcela nekompetentní člověk.
Neznámý uživatel2018-02-14 08:28:25
Zabýváme se kravinami a důležité věci se neřeší. Tak Ne/funguje české školství. Snížení počtu úředníků na MŠMT, odborech školství na všech stupních, které by konečně snížilo byrokratickou náročnost vedení škol (ti úředníci neustále vymýšlí další a další výkazy, hlášení apod.) a jiného ombudsmana. To je, co potřebujeme.
Neznámý uživatel2018-02-13 22:06:30
Chtěla jsem také reagovat, ale jak čtu níže, opravdu bych se jen a jen opakovala... slovo šikana shora směrem k pracovníkům ve školství opravdu přestává být nadsázkou... myslím, že dozrál čas, kdy už všeho máme plné zuby...
Neznámý uživatel2018-02-13 18:59:16
Toto téma dobře otestovalo paní ombudsmanku.
Měla by okamžitě rezignovat na svou funkci. Myslím, že toho šikanování našich pracovníků ve školství už je opravdu dost!!!
Neznámý uživatel2018-02-13 18:37:07
Mateřské školy povinně plní spotřební koš, kde je strava vyvážená a plnohodnotná. Rozhodně nelze v praxi tolerovat donášku jídel neznámého původu, odporuje to i vyhlášce o stravování. Nedokáži si představit, jak a kde na malé škole uchováváme potravinu po dobu dvou hodin, než ji dítě bude moci konzumovat. paní ombudsmanka by měla navštívit běžné mateřské školy a přesvědčit se o běžné praxi v době podávání stravy.
Neznámý uživatel2018-02-13 15:49:47
Každý medvěd ví, že je od přírody všežravec a nic na tom nehodlá měnit. Člověk to ví taky, ale nesmyslně tomu vzdoruje. Mám dojem, že všechny tyhle nesmysly (veganství, frutariánství a další ismy a ánství) vymýšlí někdo (že by američtí diverzanti a jiní kazatelé:), kdo na tom, že zblbne hodně lidí, tučně vydělá. Jsou případy, že buď do malého děcka to hovězí prostě nacpete v nějaké podobě, nebo z něho bude chudokrevný chcípáček. Nemyslím, že by o všem včetně školního stravování rozhodovali jen idioti, kterým je třeba se bránit.
Neznámý uživatel2018-02-13 08:17:34
Nechci být nezdvořilý, tak jen vyjadřuji souhlas s předchozím Neznámým uživatelem 2018-02-13 01:39:43.
Neznámý uživatel2018-02-13 01:39:43
Další indicie potvrzující, že naše MŠ i s celým školstvím jdou do píp, píp, píp, ...
Neznámý uživatel2018-02-13 00:07:31
Paní ombudsmanka zřejmě nikdy nebyla v Mš v době oběda. Krom již popsaného spotřebního koše a skvělých odpovědí kolegyň, ředitelek si stačí představit, kolik mikrovlnek by musel mít např. MŠ o šesti třídách po 28 dětech... dnešní maminky často nevaří a tak děti neznají, spoustu dobrých zdravých jídel (státem - hygienou schválené, dotované...), takže by nejspíš brzy nastal čas ohřívání párků a kupované sekané.... a ve školkách by se hromadily špinavé krabičky od doneseného jídla. Umýt by je kuchařky nesměly. Takže do odpoledne by někde smrdělo špinavé nádobí.... Tato informace je z hygieny, kdy dítěti - celiatikovi maminka nosila některé obědy a kuchařky musely donesené jídlo přendat na nádobí Mš a vrátit matce špinavé nádoby..., aby se do MŠ nic nezavleklo :-) Tak novu prosím o zapojení zdravého rozumu a paní ombudsmanka by se měla probrat z halucinací a nepodporovat hlouposti.
Helena Kloudová2018-02-12 21:35:09
jsem naprosto proti tomuto neustálému šikanování ředitelek mateřských škol všemi rádoby odborníky - státní školka je pro "běžnou" populaci, ti, kteří se sami řadí do jiných tabulek, ať si zřídí svoje vlastní školky
Neznámý uživatel2018-02-12 20:31:25
I soukromé MŠ musí dodržovat hygienické normy a počítat spotřební koš. To že vybírají školné není byznys, ale nutnost, protože od nikoho nedostávají finance na provoz a tak ze školného hradí platy provozním zaměstnancům a všechny provozní náklady.
Neznámý uživatel2018-02-12 19:10:04
Paní ombudsmanka už neví roupama co by...Pokud dávám dítě do MŠ, počítám s tím, že budu muset dodržovat nějaká daná pravidla - a předem se s nimi seznámím. Jedním z nich je i způsob stravování. Pokud se mi toto nelíbí, mám možnost zaplatit si soukromou školku či hlídání... Nebo si paní Šabatová myslí, že když dítě nejí např. luštěniny, že si v ten den odhlásí oběd a donese v krabičce svoje jídlo??? Jsme povinni zajistit jen dietní stravování, pokud je potvrzeno lékařem. A to veganská strava rozhodně není.
Neznámý uživatel2018-02-12 16:08:13
Protože je MŠ státní zařízení, strava dětí je dotovaná státem, tudíž podléhá i nařízení státu, jako je např. spotřební koš. Ten je třeba respektovat, z hlediska zachování pestrosti a nutričních hodnot stravy pro děti. To kontroluje i hygiena, pokud do MŠ zavítá na kontrolu. Výjimky, jako jsou diety ze zdravotních důvodů, musí být tudíž podloženy lékařským písemným doporučením. Pokud rodič chce, aby dítě chodilo do státní školky, měl by tato pravidla respektovat. Není možné pouze z vlastního rozhodnutí stravu donášet. Nehledě na jiné souvislosti, které už zde přítomní přispěvatelé napsali. Dovedeno do ad absurdum, protože např. moje dítě jí jen párky, budu mu denně dávat k obědu do krabičky jen párky, poněvadž jsme se rozhodli, že hrachovou kaši a vůbec luštěninová jídla nebudeme jíst.
Neznámý uživatel2018-02-12 16:07:51
Já, jako ředitelka MŠ, nemůžu jen tak dovolit, aby rodiče donášeli jídlo proto, že se rozhodli, že jejich dítě bude mít veganskou stravu. není to dieta, je to jen zvláštní druh stravování. Ve školce musíme počítat živiny, spotřební koš, poměrné zastoupení masa, mléka, cukru atd. pokud toto dovolí soukromé MŠ, jejich věc, chtějí si udržet své klienty, kteří tučně zaplatí. Ale ve státní MŠ jsem povinna dodržovat stravovací vyhlášky, normy a spotřební koš. To všechno je pod drobnohledem hygieny a ČŠI. proč bych si zadělávala na problém kvůli nějakému rozmaru rodičů? Zodpovědná za správné složení stravy jsem já.
Neznámý uživatel2018-02-12 15:20:38
Jsem ředitelka malé MŠ a není možné veganská ani jiná jídla poskytovat, není to totiž legrace legislativně a i jinak.Myslím, že děti mají stravu pestrou a bohatou a tak by to mělo být.
Neznámý uživatel2018-02-12 15:16:55
Souhlasím s názorem,že dítě má jíst všestranně a podle sebe se poté rozhodnout, jak se bude stravovat v dospělosti.
Neznámý uživatel2018-02-12 14:35:21
Prosím upřesnit - které ředitelky s tím nemají problém? Ve státních MŠ snad jedině ty, které nehledí nalevo napravo a prostě řeknou bude to tak a hotovo. Vy podřízení (učitelky, provozní, kuchařky) se z toho třeba po...Ale takovou neznám a že jich znám :-D. No a pak snad ředitelky soukromých MŠ, protože tam jde kromě výchovně vzdělávací práce také o byznys. Tam je třeba "klientovi" vyhovět. Jinak bych tedy měla návrh. Když se tak chceme přibližovat zahraničí...Zrušme stravování úplně. Vždyť to je přece super, když si dítě přinese s sebou krabičku s toustem z domu, ne? My jen zavelíme, děti si skočí do šatny pro krabičku a je vymalováno. A stát dost ušetří. A ušetřené dotace na obědy dětí by mohly plynout na mrzké platy učitelů, což?
Neznámý uživatel2018-02-12 13:21:42
Ono jde všechno, dokud není průšvih. Představte si, že dítě sní nějaký blaf, co si přineslo a nechalo v tašce někde u topení, a udělá se mu špatně. Za všechno může ředitelka. Pořád si myslím, že pro podobné stravování se může člověk rozhodovat až v jistém věku. Dítě potřebuje výživu. Z mého syna by bioteroristky dostaly psotník, byli jsme rádi, když kdysi snědl párek, jinak by snad umřel hlady. Zeleninu nenávidí dodnes a to ji doma jíme denně. Že prý děti napodobují stravovací zvyky rodičů, hahaha. Kdyby mohl, živil by se pizzou.
Neznámý uživatel2018-02-12 12:30:49
A proč jen veganskou, co takhle frutariánskou (pouze ovoce, ořechy, semínka), nebo raw stravování atd. Pokud rodič chce speciální stravu, nechť hledá nestátní školku a zaplatí si za tuto eventualitu. Pokud jde o povinný rok předškolní docházky, může si dítě nechat doma a dohodnout si individuální vzdělávání. Při počtu 24 dětí ve třídě je prakticky nemožné ohlídat, aby každé dítě mělo svoji stravu, obzvláště když těch tříd je třeba 5. Kde by se dané potraviny - jídlo uchovávalo a kde připravovalo? Paní ombudsmanku posadit do křesla ředitelky mateřské školy a nechť nám to předvede v praxi. Domnívám se, že je opět mimo realitu běžného života, jako už tolikrát.
Neznámý uživatel2018-02-12 07:39:40
Malé dítě potřebuje všestrannou výživu, ne se pást na trávě. Chtělo by to jednak osvětu a jednak i větší slovo lékařů.
Mgr. Dalibor Fusek2018-02-12 06:55:50
Mateřské školky musí veganům umožnit, aby si z domova přinesli vlastní jídlo, míní ombudsmanka Anna Šabatová. Část ředitelek v tom zásadní problém nevidí, druhá však poukazuje na předpisy hygieniků a neskrývá obavy, že by si podobným svolením akorát zadělaly na problémy. Jaký názor máte na danou problematiku Vy?
Neděle 07.08.2022, svátek má Lada


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Co by se mělo dít s víceletými gymnázii?

  1. Zásadně jejich existenci podpořit (2)
  2. Nechat je fungovat jako nyní (1)
  3. Postupně je utlumovat (10)
  4. Zcela je zakázat (0)
  5. Nedokážu odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.