Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Známkovat, či neznámkovat? (4.2.2019-10.2.2019)

Neznámý uživatel2019-02-26 21:46:37
Emil Kudrnovský: píšu gymnázia a ne na jeden gympl. U nás je jich povícero, kvalita některých je velmi dobrá, jinde horší. Tak tedy výňatek ze zprávy ČŠI, která loni přišla na udání, že se děti ve škole nic nenaučí - "Ve školním roce 2017/2018 zkoušku konalo 20 z 24 žáků 9. ročníku. Jejich celkový skór byl ve srovnání s celorepublikovým průměrem vyšší v českém jazyce o 18,4%, v matematice o 12,6 %"
To není tak špatné, nemyslíte?
O tom, že úroveň na středních a vysokých školách klesá, nikdo nepochybuje. Bohužel i na té technice to jde z kopce dolů, muž mi tu nad studenty lamentuje téměř denně.
I proto jsme školu pro děti důkladně vybírali.
Emil Kudrnovský2019-02-19 10:22:07
Pokud na dané gymnázium odchází 2/3 dětí ze ZŠ, budu si o tom gymnáziu myslet své. To nemá žádnou vypovídací hodnotu.

Proč? S liberalizací školství klesá úroveň vzdělávání na ZŠ. Aby SŠ naplnily svůj stav a ekonomicky se uživily nabírají žáky i méně chytré, tím klesá úroveň vzdělávání SŠ a měla by klesnout úspěšnost u maturit.

Aby VŠ naplnily stav a tím se ekonomicky uživily otvírají další obory a nabírají studenty "hlava nehlava", tj. opět i méně chytré. Ta masa studentů v 1. a 2. ročníku živí VŠ. Většina z nich ale neprojde sítem v 1. a 2. ročníku (samozřejmě u některých oborů to neplatí - např. pedagogické fakulty a humanitní obory).

Je nutné si uvědomit: Inteligenční křivka národa se zvýšením počtu škol a studentů nezmění.

Pro mě má vypovídací hodnotu počet žáků ZŠ, kteří ukončili 3. ročník VŠ směru lékařského, přírodovědného či technického. To jsou typy škol, které ze svých požadavků nesmí slevit (a doufám, že tak nečiní).
Neznámý uživatel2019-02-18 17:11:21
Tak a jsme u toho. Slovní hodnocení vyjde nakonec vniveč. Asi jen pro potěchu rodičů...:-)
Neznámý uživatel2019-02-18 11:18:01
Re:2019-02-13 19:53:21 Na škole mých dětí dostávají děti od sedmé třídy výš vedle slovního hodnocení i známky, aby si postupně zvykaly, vysvědčení z devítky je již klasické a slovní hodnocení dostanou v obálce k tomu. Ředitel této městem zřízené školy není blázen a je mu jasné, že děti potřebují přihlášky klasické. 2/3 dětí odchází poté na gymnázia, která i s přehledem dokončí. Známky je nemotivují, naprostá většina má v té době dost silnou vnitřní motivaci. Jak by také něco tak nespravedlivého mohlo dlouhodobě motivovat? To ostatně říkával už před lety můj děda, ředitel ZŠ. Já jsem sice "jen" z mateřinky, ale ani zde neznámkujeme, čili nedáváme černé puntíky a hvězdičky. To je totiž stejné zlo jako známky.
Neznámý uživatel2019-02-17 13:16:27
Plošné zavedení slovního hodnocení naše školství určitě nespasí. A kdo ho chce využít, má možnost jít učit tam, kde je to zavedené. Stejný nesmysl je také elektronická žákovská. Není žádným přínosem, jen zatěžuje učitele!
Emil Kudrnovský2019-02-16 18:25:48
Nezlobte se, ale pokusů už tady bylo za posledních 15 let dost. Vraťme se k tomu, co fungovalo. A byli jsme lepší než nyní.
Školství v ČR musí mít systém a řád stejný napříč celým státem.

Nevím kolik zemí v Evropě hodnotí slovně, ani mě to nezajímá. Vyšel jsem ze školství, které mělo jasná pravidla, učební osnovy, dodnes z toho těžím. V roce 2012 jsem se vrátil do školství tak nějak "rozbitého", každý si učí jak chce, co chce, schovávají se za RVP, děti nemusí nic dělat, hlavně když jsou ve škole spokojené. Party "nadšenců" diktují školám, co a jak mají učit. A vy se divíte, že jsme na chvostu Evropy?

Nechci, aby moje děti do takových škol chodily. Ano, jsem konzervativní typ ředitele, nestydím se za to a rodiče naší školy vědí, že si do pedagogického procesu nenecháme nikým zvenčí mluvit.

My zodpovídáme za bezpečnost a vzdělávání žáků naší školy, proto to jsou naše pravidla, která budou dodržována.
Neznámý uživatel2019-02-16 09:04:43
Mně jen vrtá hlavou, proč je tolik zemí v Evropě, kde hodnotí slovně, když je to tak špatné (a ve všech šetřeních jsou ty státy před námi). To je divné. A učitelé mně tam nepřijdou nějak zvlášť uštvaní. Každé téma na tomto fóru pouze ukazuje český zapšklý konzervatismus. To je jasné. Generace s praxí (40 ), ta nic měnit nechce, byť pořád nadává. A mladá generace? Ta ve školství neexistuje, To jsem zvědav, jak dlouho to setrvačností ve školství pojede než se to sesype. Hlavně, že jsou problémy brilantně popsány. V tom jsme skvělý. A poté - nic.
Neznámý uživatel2019-02-16 00:28:47
Navrhuju nejdříve vyzkoušet slovní hodnocení místo šísel na krasobruslení.
Neznámý uživatel2019-02-13 19:53:21
Představa toho, jak na SŠ studují přihlášky s několika stranami slovního hodnocení, je velmi zábavná. Může mi někdo ze ZŠ se slovním hodnocením na I. i II. stupni dát informaci, jak učitelé na této škole vyplňují přihlášky na SŠ z devítek či do primy na gymnázia ? Neprovokuji, vážně mám o tuto informaci zájem. Moc děkuji.
Neznámý uživatel2019-02-13 17:58:52
Pane Kudrnovský, souhlasím s Vámi. Napsal jste to velmi přesně.
Neznámý uživatel2019-02-13 17:57:38
V každém školním řádu jsou pravidla pro hodnocení žáků. A tam je mimo jiné stanoveno, co žák zvládne či nezvládne na jedničku, dvojku a další stupně. Není důvod z toho dělat slohové cvičení a psát každému extra. Já osobně bych pouze kopírovala odstavce z pravidel pro hodnocení, pokud bych byla nucena provádět slovní hodnocení. Už takhle pracuji více hodin, než které mi platí.
Emil Kudrnovský2019-02-13 17:38:17
Zůstat u známkování plošně, max. vybraným školám to umožnit.
Známky jsou jednoznačná informace o stavu znalostí a dovedností daného žáka, kterou rodič jakékoliv inteligence pochopí. Známky jsou jasná informace i pro příjímající střední školu o průběhu vzdělávání žáka na ZŠ (body plus u přijímaček).

Slovo se dá chápat několika významy, slovní hodnocení považuji spíše za alibi PPP, učitelů a sluníčkářů. Bohužel jejich mediální aktivity převažují nad rozumně uvažující částí populace a zásadně ovlivňují MŠMT a tím fungování školství posledních 20 let (min. od roku 2003, kdy byly zrušeny učební osnovy).

Neznámý uživatel2019-02-12 15:38:19
Oprava . Nechme školy, ať si to zvolí samy. Pardon.
Neznámý uživatel2019-02-12 15:36:47
Umím známku ústně zdůvodnit žákům i rodičům a dám si na tom záležet. Sebehodnocení si provádí žáci prakticky v každé hodině i ve čtvrtletí - mají svoje portfolio, a dále máme klasifikační řád, kde jsou pravidla hodnocení i sebehodnocení. Formativnímu ani sumativnímu hodnocení se nevyhýbám, ale známkování plošně nerušit! Vypisovat slovně tolik věcí - to bych nedala a začala bych to flákat. Např. nyní učím celkem 134 žáků, jsem snad blázen? Uberte žáky ve třídě, zkraťte úvazek, zjednodušte jiné nepotřebné administrativní věci kolem třídnictví a pak se můžeme bavit o nějakém slovním hodnocení! Kdo si myslí, že to zvládne dělat až do 65 let naplno ? To asi nedáme, vážení kolegové! Takže nechme školy, ať si to zvolí sami a rodiče ať si vyberou, co jim bude vyhovovat. Je nesmysl nařizovat slovní hodnocení všem a povinně. Někde to jistě smysl má - v rámci slavné inkluze - ale plošně ? Nechte to rozhodnout ředitele školy.
Neznámý uživatel2019-02-12 10:31:54
Trochu více práce? Zřejmě takoví a jim podobní ambiciózní lidé sedí na ministerstvu a vymýšlejí pořád další a další nesmysly,jak kantorům naložit. Ještě že to mám za pár let do důchodu.
Neznámý uživatel2019-02-11 20:18:30
Rozhodně přestat známkovat. Známky jsou už dávno přežitkem. Již léta ke známce neoficiálně přidávám žákům i slovní hodnocení a vedu žáky i k sebehodnocení, aby slovnímu hodnocení lépe porozuměli a chtěli je. Doporučoval bych přechodné období (cca 5 let), kdy by se k známkám přidávalo slovní hodnocení, aby žáci a hlavně rodiče pochopili, že je známkování přežitkem, a že slovní hodnocení může motivovat a ukazovat cestu k lepším výsledkům. První, kdo by to však měli chápat a přijmout, jsou učitelé :-) Samozřejmě že by znamenalo trochu více práce, ale vyplatí se to. Mám zkušenost, že to OPRAVDU pomáhá žákům i rodičům. I mně to moc pomohlo dívat se na žáky jinak, než jen na jedničkáře, dvojkaře, trojkaře apod.
Neznámý uživatel2019-02-11 19:40:46
Rozhodně neznámkovat.Dnes jsou jiné možnosti hodnocení výkonu.Známkování jako nástroj 19.století nemá v 21.století co dělat.
Dagmar Kolářová2019-02-10 21:11:34
Známkovat. Dokážete si představit 1600 písemných originálů slovního hodnocení při 800 žácích jedné školy? Dám známku a zdůvodním ji. Děti nás mají přečtené a pochopí zdůvodnění. Řada z nich se ozve, pokud je něco jinak. A to je dobře. Chce to jen stálou komunikaci s žáky, rodiče mohou využít konzultací s vyučujícími během roku. Nedělají to. Ale v nabídce to u nás mají. Je to vše o stálé komunikaci. Slovní hodnocení chtějí často lidé stojící mimo vyučování. Ať do školství mluví ten, který ho dělá. Pár odborníků beru, ale ne 20leté slečny z neziskovek.
Neznámý uživatel2019-02-08 09:49:17
Okecávání je alibismus těch, kdo nemají odvahu dát jednoznačné rozhodnutí a zdůvodnit ho.
Neznámý uživatel2019-02-08 08:02:16
Děkuji za rychlé info o poruše. Jinak samozřejmě známkovat, ale největší pitomost je průměr. Žáci, kteří mají vývoj známek 4, 3, 2, 1 a 1, 2, 3, 4 mají stejný průměr, ale ten první na sobě pracuje, zatímco ten druhý na to kašle. A pak samozřejmě záleží na tom, jestli kuli dostal žák přistižený ve slabé chvilce, nebo je to souhrnná práce, kdy prokázal, že nic neumí. Ale to proboha nad každý ví. Hlavně ne slovní hodnocení, vy máte málo papírů?
Mgr. Dalibor Fusek2019-02-08 07:55:43
Problém řešíme, jedná se o pád serverů firmy wedos. Bohužel, komunikace s nimi je tragická, nezbývá než čekat, až problém vyřeší. Za to se velmi omlouváme, děláme, co můžeme.
Neznámý uživatel2019-02-08 07:51:30
Samozřejmě jako vždycky - známkovat a známku zdůvodnit, v životě taky člověk nenarazí na jiné než jednoznačné hodnocení (přijat-nepřijat, dobře-špatně). Dítě v 1. třídě se na jedničku vyloženě těší, nějaké psychologické plky může dodat učitelka ústně. Mně stačí ŠVP,nechci další špalky textu.

Mně by spíš zajímalo, proč je tento portál už několik dní nefunkční - načítá se několik minut, zobrazí se rozpadlý, odkaz několikrát spadne.
Neznámý uživatel2019-02-07 14:04:11
Samozřejmě, že známkovat (otázka je jak má být škála široká), neboť každý je nějak hodnocen. A pokud nevíte zaco máte dvojku, tak se zeptejte. Nicméně každý, kdo je Učitel srdcař, to žákům říká automaticky, protože chybami se člověk učí.
Neznámý uživatel2019-02-07 07:54:21
No ano, máte pravdu. Asi Vás překvapí vzhledem k názoru, že učím (pravda na 2.st.). Nazíral jsem na to optikou 2.st., kde ta známka moc váhu nemá dle mého soudu. Jen mně vrtá hlavou, že jinde ve světě to jde a je to jinak. Já tam píšu o změně systému. Za současné situace nepřipadá jakákoli změna v úvahu. Každá větší dílčí změna v českém systému je propadák. To by se to muselo změnit celé. A všude slyšíme, že se úroveň školství zhoršuje a slyšíme to desetiletí a desetiletí se také ví proč. A výsledek? Nic. Zhoršuje se to dál. Tak já nevím. Slovní hodnocení to určitě nevyřeší, ale co to vyřeší? Mám pocit, že se čeští učitelé brání odstoupit od zaběhnutých řádů. Dokonce nahrávají státnímu úředníkovi s tou administrativou. Byli navyknutí dělat spoustu papírů a tak aniž by použili selský rozum, tak je dělají dál a při tom to po nich nikdo nechce. Ani po ředitelích. Tak mně prostě připadá, že ten systém je pořád stejný, jen svět je 30 let po pádu totality někde jinde. Prvorepublikové školství bylo asi také jiné než školství na konci 19.st. a školství v 50.letech jiné než za 1.republiky. Socialistické školství bylo přizpůsobeno a pracovalo pro totalitní stát, jak je tedy možné, že ten systém a zaběhlé zvyklosti tu jsou pořád. To přece nemůže fungovat. Ono to také funguje blbě. Stačí se podívat na výuku moderních dějin (včera v televizi). To je tak složité vyjmout z RVP cokoli, aby byl prostor pro moderní dějiny? No je to složité, protože když je učitel navyknutý učit v 6.tř. podrobně pravěk a starověk, tak ho prostě nikdo nedonutí, aby se na to vykašlal a své síly vrhl jinam. Ale to odbíhám.
Neznámý uživatel2019-02-06 17:58:48
Re:2019-02-06 08:30:08
Omlouvám se, ale názor tohoto uživatele je "mimo mísu". Předpokládám, že neučí!? Např. jednička má pro dítě v první třídě velikou motivaci, včetně ústní pochvaly, která musí přijít v pravý čas, tak jako pokárání. Nevím, zda máte nějakou zkušenost na prvním stupni, ale nedokážu si představit, že budu na vysvědčení vypisovat, co vše dítě umí a neumí...Jo, to by muselo být před každým pololetím pro třídní učitele studijní volno - nejméně půl dne na jednoho žáka :-) Pokud byste opravdu chtěl napsat kvalitní slovní hodnocení na míru, a ne opisovat fráze. Píšu slovní hodnocení žákovi se spec. vzděl. potřebami - tam to má smysl, protože jinak by měl nedostatečnou.( A to mi zabere pár večerů, abych žáka pochválila, neukřivdila a motivovala...)
A dnes přece musí základní školu absolvovat úspěšně všichni!
S každým dítětem si o známkách pohovořím a řeknu, v čem se má zlepšit. Děti dokážou být sebekritické, když je k tomu vedete.
Prosím, uplatňujme "selský rozum", méně papírování, méně drilu a více času na "opravdové" vzdělávání a výchovu dětí!!! Najít hranice dokáže jen "opravdový kantor - srdcař" a těch v současných poměrech ve školství rychle ubývá!
učitelka malotřídky
Neznámý uživatel2019-02-06 10:22:55
Rozhodně zachovat známky. Při dnešním systému si vůbec neumím představit, jak plošně budeme slovně hodnotit písemnou formou. Slovní hodnocení poskytujeme žákům ústně velice často. Rodičům ho potom poskytujeme při třídních schůzkách nebo konzultacích. Písemné slovní hodnocení je další zátěž pro třídní učitele. Nejprve si oběhnou všechny kolegy, aby jim poskytli slohové práce a následně je sepíšou pro rodiče. při třiceti dětech docela pakárna. A jak často budeme hodnotit? Nejméně 4krát za rok nebo každý měsíc? Myslím, že za těch pět stovek příplatku za třídnictví se to fakt vyplatí. Odmítám další administrativní zátěž učitelů. Řekla bych: Pracujme do výše svých platů, ale to bychom pracovali každý měsíc tak do pátého. Snažme se alespoň si nepřidělávat více práce než je nezbytně nutné.
Neznámý uživatel2019-02-06 08:30:08
Tak nějak jsme zvyklí na vše ve školství. Známka má minimální vypovídací hodnotu, navíc nic neznamená, je nic. Každý kdo učí ví, že dává několik úrovní jedničky, dvojky. Šprt, který se vše naučí přesně na výkon a má celý rok samé jedničky z toho předmětu, tak tomu tu jedničku dáte, ale on na konci v neohlášeném testu za celý rok je nulový. Jiný žák má celý rok dvojky, kašle na to, ale na konci roku v tom samém testu uspěje skvěle. No jak vám známky rozřadí tyto dva případy? Nijak. Jaký smysl mají pouze známky v 1.třídě? Neměly by být ty samé jedničky doprovázeny slovním hodnocením, kde bude řečeno, jak na tom to dítě je, co má zlepšit? A to ve všech třídách 1.st.? Ale nechme to, vždyť jsme zvyklí. Vždyť přeci, když napíši: "žák se skvěle orientuje v mapě, ale neumí hlavní města Afriky", tak to něco je na rozdíl od toho, když dostane 2. A navíc zjistím, že učitelem je mag.., když po nich chce hlavní města Afriky. Takže by se navíc lépe kontrolovala práce učitele. Takhle dá známku. No a co? Kdo zjistí, zda správnou nebo ne. K čemu i vzhledem k přijímačkám na SŠ je informace, že má žák trojku ze zeměpisu. Úplně k ničemu. Češi jsou i se svým vzdělávacím systémem kašpaři. Ani chabé výsledky v mezinárodních srovnáních a jasně pojmenované (již desetiletí) problémy na trhu práce a s úrovní učňů a pod. nestačí na to, aby došlo k takové změně, která povede k vyřešení problémů. A právě změna těch konvenčních českých hloupostí (známky, pevný rozvrh, nesoulad systému na jednotlivých typech škol a další a další) by pomohla. Ale nebojte, to se nestane, protože my jsme zvyklí.
Neznámý uživatel2019-02-05 21:23:03
Podle mne by měly být známky zachovány. Tak nějak jsou lidé na to zvyklí
Mgr. Dalibor Fusek2019-02-03 21:33:45
Známky, nebo slovní hodnocení? Ve školství je to třaskavé téma. Zastánci čísel se ohánějí objektivitou, stoupenci písmenek přísahají na širší možnosti a větší vypovídací hodnotu slov. Nás by zajímalo, co si o tomto tématu myslíte Vy?
Středa 17.08.2022, svátek má Petra


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.