Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Povinná matematika až po změně výuky (2.9.2019-8.9.2019)

Neznámý uživatel2019-09-26 12:16:02
No ano Watsone, něco musí být blbě a také je. Za to ale nemohou ty děti. A nespraví to ani povinná matematika. Na vině je český školský konzervatismus a tak neochota jakkoli na současnou situaci reagovat. Nic se neděje a dít nebude, protože současný stav byl analyzován tisíckrát a pořád je to horší. Ale nevím, kde jsou statistické údaje a analýzy toho, co uměli nebo neuměli (a k čemu jim to bylo)žáci před třiceti lety. To všichni jen říkají, to se prostě říká a je to takový úzus ročníků narozených v sedmdesátých letech a dříve. Myslím, že toto srovnání je nesmyslné a alibistické,že nelze provést. Socialismus potřeboval jinak vzdělané lidi než kapitalismus. A obsah se celkově nezredukoval, to je ten problém. Před 30 lety valný obsah současné výuky vůbec nebyl a to nové se pouze přidává. A kde máte všichni jistotu, že není dnes pro člověka, společnost a svět obecně důležitější třeba tělocvik, zdravý život a životní prostředí. Nebo třeba něco jiného? Třeba to řemeslo? To píšete mnozí dobře. Tak proč cílit na matematiku více, nežli potřebuje řemeslník?
Neznámý uživatel2019-09-24 23:01:16
Ano, ale po takové změně výuky, kdy se každý předmět bude muset učit aprobovaně (mimochodem - v některých zemích je to uzákoněno), tedy i matematika. Nyní ji učí tu tělocvikář, tu zeměpisář, čili kdekdo, a ministerstvu to již 50 let nevadí, tak se nedivme, že máme takové výsledky, jaké máme. Řidiče autobusu by si jistě nikdo nedovolil posadit do vlaku místo strojvedoucího, ale u učitelů je to jedno.
Neznámý uživatel2019-09-22 21:55:13
Matematika učí člověka, jak myslet. Ideálně efektivně a bez chyb. Maturita z matematiky měla už být dávno povinná. Pokud by to provázely problémy, mohlo se na ně konkrétně reagovat. Neúspěch u maturity je problém žáka a částečně i školy, která ho připravuje. Maturita přece není pro všechny. Řemeslo má zlaté dno a dobrý řemeslník si vydělá podstatně více než dobrý učitel matematiky. Je smutné, že zřejmě změníme RVP (zmenšíme obsah?), nasypeme peníze do nesmyslných školení a na VŠ budeme vychovávat učitele, kteří nikdy nepůjdou za ty drobné učit. :-(
Neznámý uživatel2019-09-21 11:24:59
Všechny tyhle spory o maturitu, matematiku a podobně jsou důsledkem toho, že po roce 1989 byla zaseta obrovská nedůvěra ve školu a učitele jako v instituce poplatné minulému režimu, zbabělé, šikanující a obtěžující zbytečnostmi. Nevěřím v posun. Populismus a snaha se zalíbit "voličům", který přinesl vznik mnoha zbytečných škol (nikdo si je netroufne je zrušit, tak se "optimalituje"), zničil všechno dobré, co tu bylo a nebylo toho málo. Nebylo všechno jen "výchova k socialistickému vlastenectví a proletářského internacionalimu", Počty jsou už několik set let furt stejné, i ta matematika na úrovni škol, v podstatě. V6dyť je to tak prosté, Watsone: před třiceti lety děti to a to uměly, dnes to neumí, a to se ještě obsah učiva zredukoval. Tak musí být něco blbě.
Neznámý uživatel2019-09-21 11:19:03
S tím významem slov naprosto souhlasím. V jakémkoli předmětu, kde se žák musí slovně souvisle projevit, včetně odborných technických předmětů (mám-li řešit problém, musím ho nejprve popsat a pochopit,v čem spočívá), se to projeví, nebo opačně, dá se to pěstovat. Kdyby se z projevu některých žáků vyškrtly všechna eeeááá, jakoby, třeba, vlastně a tó, zůstane tristně málo. Opět poněkud trapně skončím u svého evergreenu, že kdyby se první stupeň důrazně a důsledně zaměřil na čtení, psaní a počty (žádnou "matematiku"), vrátilo by se to rychlejším postupem později. Chybí základy. Pokud potlačíme čtení a psaní, tj. jemnou motoriku, souhru ruky a oka, klesneme na úroveň, ze které se budeme těžko zvedat. Možná jednou pochopíme, že škola je jednou z institucí, do níž "demokracie nepatří", jen aby nebylo pozdě. Není třeba, aby děti školu "milovaly", je třeba, aby ji respektovaly.
Neznámý uživatel2019-09-19 08:09:22
S povinnou maturitou z matematiky souhlasím, ale přeci jen s nějakým "ALE", např. pouze pro ty, kteří se hlásí na vysokou školu. A ráda bych ještě upozornila na jeden problém, který rovněž dle mého názoru výsledky v matematice ovlivňuje - velká neznalost správného významu slov. Pochopení a porozumění textu zadání z důvodu špatné jazykové gramotnosti. A to jako důsledek dnešních způsobů ICT komunikací a malého zájmu o knihy. Dříve jsme odsuzovali obsah dívčích časopisů /Bravo), ale kéž by dnešní mládež četla alespoň ty. A ještě ke všemu je stále více zpráv na internetu ve formě videí - zase jen poslech a ne čtení.
Emil Kudrnovský2019-09-18 18:55:11
Povinnou maturitu z matematiky jednoznačně zachovat. Je to motivace - stimul, jak vštípit studentům základy tohoto oboru a podpořit logické myšlení. A je jedno, jestli půjdou na VŠ či nikoliv.
Pokud půjdou na VŠ nebudou mít apoň problémy v 1. ročnících VŠ se základy statistiky a matematiky, které jsou součástí většiny nematematických oborů. Dost studentů VŠ končí v tomto sítu v 1. a 2. ročníku. Tj. stát zbytečně jejich studium hradí.
Neznámý uživatel2019-09-11 20:00:25
Podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsem požadoval informace od MŠMT týkající se přípravy povinné maturity z matematiky (finance vynaložené v letech 2000-2018 na odborná školení hodnotitelů, příprava testů apod.). Odpovědi mi bylo (11.9.2019), že na povinnou maturitu z matematiky nebyly vynaložené žádné finanční takové prostředky (všechno bylo v rámci přípravy na volitelnou maturitu, nikoliv na povinnou).
Neznámý uživatel2019-09-11 19:21:15
Já myslím, že ten "dril" tam je, ale klidně tomu mohou říkat trénink nebo koučink nebo klidně jakkoli. Prostě to bez toho nejde. Oni jsou cílevědomější a ukázněnější, ví, proč chodí do školy a jaký to má smysl. Nepotřebují bič k tomu, aby dosáhli úspěchu, oni vědí, že bez práce nejsou... já nevím, na severu tresky? U nás je řada žáků, kteří chodí do školy a nevědí proč. Jsme prostě nevychovaná, kverulující, brblající a zpohodlnělá společnost. Já jsem to zažil ve Francii - tam nemohli pochopit, jak u nás může prospět žák, který má vysokou absenci. No může...
Neznámý uživatel2019-09-10 17:56:39
Ale kolegové, on ten dril nikdy nepřestal. V českém školství nikdy. To je pořád stejné jako před 30 lety. Ukažte ty masy učitelů, co učí matematiku zábavně nebo prostě tak, aby bavila. Je to pořád stejné. Jen není nástroj, čím ty děti a studenty nutit. Není bič. A on také již nikdy ten bič nebude. Není jak ho zavést. To by muselo být jasně definováno - zpět s drilem, zpět s tvrdostí. A to vzhledem k současnému trendu nenastane. Jen si pořád lámu hlavu nad tím, jak to dělají úspěšné systémy ve Finsku, západní Evropě či jinde. Tam dosahují úspěchu drilem? U dětí 6 až 15 let? Nebo i u těch středoškoláků? Já mám pocit, že nikoli. To je tedy divné.
Neznámý uživatel2019-09-06 19:48:09
Hezké:) A ministrů?....
Neznámý uživatel2019-09-05 12:07:45
Petr Křížek
Oprava: Ve srovnání s bodem 2, je těch ...
Neznámý uživatel2019-09-05 12:06:59
Petr Křížek
Ve srovnání s bodem jedna je těch hor atd. méně.
Neznámý uživatel2019-09-05 10:32:46
Následky bodu jedna bych uvedl "Once upon a time", nebo "Za devatero horami, devatero řekami a devatero ministry školství...".
Neznámý uživatel2019-09-05 09:44:13
Petr Křížek
1) Matematika je povinná. Následky: urychlení reformy výuky matematiky, motivace žáků, motivace učitelů, sjednocení cílů, spolupráce učitelů.
2) Matematika není povinná. Následky: matematika se z pohledu priorit dostává na úroveň jiných předmětů a sami víme jak pomalu a nesystematicky probíhá, či spíš neprobíhá proces reformy našeho školství. Přes různé sliby naše školství čím dál více zaostává a proč by to nemělo nyní, bez motivace, platit pro matematiku?
Neznámý uživatel2019-09-04 19:06:39
Matematika začíná kalkulem, tj. infinitezimálním počtem. Do té doby jsou to jen počty. Děti ze základky mají velký problém se zlomky, ekvivalentními úpravami rovnic, goniometrickými funkcemi a v životě neslyšely o nějakých logaritmech. V 70. letech nás ty matykářky honily v těchto věcech jak nadmuté kozy. Dokud se nevrátí v základech jednoduchý dril a děti nepřestanou "objevovat" (ony objeví a hned zapomenou), bude to stejná bída. Těch rovnic musím vypočítat 200, abych mohl říci, že je umím řešit. Leb ocelová a zadek olověný. Bohužel v dnešní snadné a ustupující době velmi nepopulární atributy.
Neznámý uživatel2019-09-03 19:35:48
Souhlas s Neznámým uživatelem, 2019-09-02 17:08:20. A možná by nám to i Brusel mohl nařídit hned, protože u nás to vypadá, že na to nikdo nemá.
Martin Valenta2019-09-03 16:25:27
V první řadě je třeba si uvědomit, že současná maturitní zkouška z matematiky nemá s matematikou mnoho společného. Žák či žákyně deváté třídy, kteří zvládnou obsah učiva matematiky dle RVP pro ZŠ, nevyřeší sice všechny úlohy, ale budou úspěšní. Problém není v matematice, ale ve statistice. Na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou je přijato cca 70% žáků přecházejících ze základních na střední školy. Otázka zní jednoduše. Má sedm z deseti žáků končících ZŠ dostatečné studijní předpoklady pro zvládnutí oboru vzdělání s maturitou? Rodí se dnes chytřejší děti než před padesáti lety? Vyvíjí se lidský mozek tak závratným tempem? Obávám se, že nikoliv. Rodí se děti geniální, chytré, talentované, průměrné, hloupé i debilní. Jako před padesáti lety. Vzděláním se dá leccos ovlivnit, ale nelze jej přeceňovat. Chytrý bude chytrým, i když se bude vzdělávat sám a z hlupáka neudělá chytrého ani deset univerzit:-) Pokud ale Ti, kdo rozhodují o struktuře vzdělanosti chtějí, aby 70% absolventů škol mělo maturitu, musí se její již nyní nízká úroveň ještě více snížit. Maturitní vysvědčení pak ovšem bude mít hodnotu cáru papíru.
Matematika je způsob uvažování, přemýšlení, směsice abstrakce, algoritmů, intuice, logiky...
Řada "celebrit" se dnes veřejně přiznává, že není chytrá na matematiku, ale třeba na jazyky. Kdo ale není chytrý na matematiku, není chytrý vůbec:-)
Neznámý uživatel2019-09-02 17:08:20
To ty hlavy pomazané přijdou na všechno až po tolika letech? Proč si včas neposlechnou prosté učitele?...

Za osm let se vystřídá několik ministrů školství, takže klid. Nakonec nám Brusel řekne, co máme dělat:)
Mgr. Dalibor Fusek2019-09-02 08:49:12
Ministr školství Robert Plaga minulý týden navrhl, aby se povinná maturita z matematiky a cizího jazyka odložila minimálně o osm let. Do té doby by chtěl zachovat současnou podobu zkoušky, v níž si maturant mezi jmenovanými předměty sám volí. Zajímalo by nás, jaký máte na tento krok názor?
Neděle 07.08.2022, svátek má Lada


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Co by se mělo dít s víceletými gymnázii?

  1. Zásadně jejich existenci podpořit (2)
  2. Nechat je fungovat jako nyní (1)
  3. Postupně je utlumovat (10)
  4. Zcela je zakázat (0)
  5. Nedokážu odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.