Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít

Diskuzní fórum

Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.


Hodnotit slovně místo známek? (1.6.2020-7.6.2020)

Neznámý uživatel2020-06-12 11:41:32
Technicky - jak hodnotit slovně. V ŠVP máme napsáno, že hodnocení na vysvědčení je slovní - a také je. K tomu převádíme hodnocení i na známky - je to pro nás tzv. pomocné známkové hodnocení, které píšeme do katalogového listu žáka. (Až když se do toho pustíte, zjistíte, jak jsou to dva naprosto odlišné světy a hodnocení známkami je o úplně jiném pohledu na žáka a jeho práci). Žáci nebo rodiče si mohou seznámení s těmito známkami vyžádat. A my z nich jednak můžeme vypočítat stupeň prospěchu (prospěl / prospěl s vyznamenáním), jednak je máme k dispozici, když jsou potřeba při přijímačkách na vyšší stupeň školy.
Neznámý uživatel2020-06-10 13:18:14
Závěrečné slovní hodnocení je alibistické řešení pro ty, kteří se bojí vyjádřit jasný názor. Jinak průběžně slovně snad hodnotí každý učitel, přece nebudeme "hodnotit" stylem "máš čtyřku a táhni". Co se týče koronaviru, začal jsem práci žáků hodnotit slovně a snažil jsem se být velmi konkrétní, po "záběhu" jsem toto hodnocení doplňoval známkou. Ano, bylo to časově náročnější, také jsem žáky při práci neviděl, takže jednak to celé bylo zdlouhavější, mnozí vesele opisovali, za některé možná pracovali i rodiče, čert to vem, řeším to, co mohu vyřešit. Řada žáků svou práci po prvním hodnocení vylepšovala a opravovala, což se opět stalo součástí hodnocení a bylo to přínosnější než úkol-známka. Nějak v tom nevidím problém. Spíš mi připadá, že ministr školství by měl být spíš ministrem vnitra, jak pomáhá a chrání. Podle mě příliš (kdy budou volby?). Na jedné straně chceme, aby žáci byli samostatní, na druhé je budeme hájit, že přece nemají podmínky ke vzdělávání. Číst snad umějí, vyfotit mobilem popsaný papír a poslat ho učiteli může každý, opravit chyby také. Co s žáky, kteří nemají doma podmínky k CNC programování a počítačovému modelování, mi stejně nikdo neporadil. Jediným řešením byla známka z prvního pololetí.
Neznámý uživatel2020-06-10 08:34:46
Máme ve škole několik žáků, kteří jsou v zahraničí (podle §38) a jezdí k nám dělat přezkoušení z českého jazyka, případně dějepisu a zeměpisu. Vždy předloží vysvědčení zahraniční školy. Ani jednou to nebylo ve známkách, ať už to bylo vysvědčení z Británie, Francie, Nizozemska, Německa, Řecka dokonce i z Nového Zélandu. Vždy slovně - co se daří, kde je prostor pro zlepšení a na co se zaměřit dál. Bylo to jasné pro žáka i rodiče, nebylo to formální. Nyní jsem si to užila při distanční výuce on line, kdy jsem na každý poslaný úkol podrobně odpovídala. Za tu dobu jsem s mnohými žáky navázala vztah na úplně nové úrovni a někteří mě velmi překvapili svým přístupem, protože jsem je měla před koronou zaškatulkované jako lajdáky. Některým stačí prostě více času, klid a více povzbuzení, což v plné třídě nejde stihnout u všech. Tato doba pro mne nebyly žádné prázdniny, jak si veřejnost myslí, ale i cesta k zamyšlení jak a co dál.
Neznámý uživatel2020-06-09 13:52:39
Jak hodnotíte slovně, když musí být v systému známka? Já se pokusím hodnotit slovně a rodiče a žáky zajímá jenom známka a nad slovním hodnocením se shovívavě pousmějí. Pokud tu známku zatajíte, ale oficiálně musíte uvést, tak se po ní rodiče a žáci ptají. Jak jste hodnotil slovně na ZŠ? Co jste poté poslali na přihlášce na střední školu? Slovní hodnocení? Já tomu pořád nerozumím? MŠMT dnes vyzívá k formativnímu hodnocení, ale rodiče a žáci se ptají po známce a ta se musí dát. Potvrdila mně to i inspekce, že nelze hodnotit na vysvědčení bez známek. Byť chápu velký smysl slovního hodnocení, tak nechápu smysl v českém školském systému, když nemá žádnou váhu. Váhu má prostě známka. Tak to bohužel je.
Neznámý uživatel2020-06-08 08:31:30
Tyhle diskuze mě vždy pobaví. Jak zastánci známek nechtějí "psát slohová cvičení". Hodnotím slovně už 20 let - na základní a teď na střední škole. A vím, co to může znamenat pro žáky, že dostanou zpětnou vazbu o své opravdové práci, a o tom, co se sebou mohou třeba dělat, ne o tom, jestli něco splnili nebo nesplnili. A taky vím, co to dá práce, napsat každému objektivní a také podpůrné či motivující slovní hodnocení. Ale proto jsme přeci učitelé. Ti, kteří provázejí, podporují a pomáhají.dětem ve vývoji. Ne úředníci kontrolující správné vyplnění testu či odříkání vět z učebnice.
Neznámý uživatel2020-06-07 11:26:53
Otázka by možná měla znít jinak. Ne jak, ale co hodnotit. Vzdělávací programy jsou postavené na kompetencích, které se na vysvědčení vůbec neobjeví. K čemu jsou nadrcené vědomosti, když je mnozí nedovedou aplikovat v praxi? Tři měsíce domácí výuky mi potvrdily, že kompetence jsou školou pro život. Ale my budeme nadále hodnotit pravopis a dělení dvojciferným dělitelem...:-(
Neznámý uživatel2020-06-04 20:38:58
Na slovní hodnocení není česká veřejnost ani systém nastaven. Přesně jak říkáte. Co by s tím dělaly střední školy při přijímání a rodiče jsou příliš konzervativní - ti by se zbláznili. Nechat to na ředitelích by bylo pěkné, ale to by musela existovat možnost dát pouze to slovní hodnocení. K čemu to je dnes, když ministr vyhlašuje "hodnoťte formativně", ale pak k tomu musíte stejně vymyslet ekvivalent v podobě známky. To je komedie. Souhlasím, že by to bylo nesmírně náročné, ale je to jeden z mála prostředků, jak donutit ty nejzarputilejší školometské učitele (fronťák, zápis, zkoušní, písemka a je jedno, jestli to má smysl)učit jinak. Protože z fronťáku a zkoušení není co slovně hodnotit - tam je to jen o známkách - umíš X neumíš v danou chvíli. A co si budeme nalhávat, takto na 2. st. a SŠ jede většina lidí. Kdyby bylo jen slovní hodnocení, tak by se muselo učit jinak. Ale je otázkou, zda to vůbec někdo chce - učit jinak. Já myslím, že ne, že se kolem toho jen žvaní a že to stejně vždy zůstane viset na větě "no jo, za socialismu, to byly znalosti, to byla úroveň, to ta dnešní generace neumí nic" a všichni se budou pořád rozhořčovat, jak to dnes nejde, jak jsou děti líné, jak na ně nejsou páky. No jo, jenže když to s klasickým přístupem nejde, tak by se s tím mělo něco dělat. A slovní hodnocení, se kterým systém počítá a dobře nastavené je jednou z cest. Ale to by byla moc velká revoluce, kterou by aktéři neunesli a školství jako politikum celkově ne. Takže žádné strachy. Pojede se pořád stejně - 1 až 5 a pořád více se budeme vztekat, jak je ta nová generace blbá a neschopná "se drtit" jako všichni před 30 lety.
Neznámý uživatel2020-06-02 08:05:58
Hodnocení známkami, jak je máme nastaveno u nás je sice přehledné, stručné, ale o úrovni znalostí žáka příliš nevypovídá. Pokud se známkou bude skrývat skutečná úroveň znalostí, pak je slovní hodnocení v závěru školního roku zbytečné. Velmi dobře je rozpoznatelná úroveň např. u cizích jazyků (A1, B1,..)a také to není slovní hodnocení. Slovní hodnocení není zbytečné v průběhu procesu vzdělávání.Formativní hodnocení má své výhody a domnívám se, že je velmi motivační, ale učitelé na to nejsou připraveni. Toto by měly studovat studenti PF. Jako ředitelka školy mám zkušenost s absolventy, kteří jsou sice ve své aprobaci dobře připraveni. V oblasti pedagogiky, metodiky, psychologie jsou jejich znalosti a zkušenosti mizivé.
Neznámý uživatel2020-06-01 19:14:05
Nanejvýš jsem ochoten používat těchto pět slov slovního hodnocení:
výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný. Všechny ostatní kreace zaberou obrovské množství drahocenného času a mnozí rodiče by stejně položili otázku: "A jaká by to tedy byla známka".
Pamatuji ještě nucené psaní tzv. charakteristik žáků. Když psal člověk pětadvacátou, uvažoval, jestli to má všechno zapotřebí. Děkuji, nejen nechci, ale nikdo mě k tomu nedonutí.
Neznámý uživatel2020-06-01 18:25:27
Já každé svoje hodnocení známkou vždy doprovázím i slovně, když zkouším ústně, když rozdávám opravené testy. Vypisovat to opravdu na vysvědčení nechci, 200 slohových cvičení fakt ne ( ZŠ druhý stupeň ). Zajímavé by bylo přijímání na SŠ podle slovního hodnocení :-) Nejsem si také úplně jistá, jak by to zvládli rodiče, které tímto nechci podcenit. Jak by se třeba odvolávali , pokud by nebyli s hodnocením spokojení. Dohadovali bychom se pak o slovech použitých ve slovním hodnocení ? Obávám se, že pro pracnost by to sklouzlo k nějaké šabloně, kterou by učitelé používali, aby to stíhali a pak to je na nic. Možná to má šanci na prvním stupni ZŠ. Ale to by se zase měli vyjádřit ti prvňostupňoví učitelé, taky by to pro ně nebylo jednoduché. Nechala bych to na rozhodnutí ředitelů škol, vybrali by si rodiče, kde by jim to vyhovovalo mít děti, i učitelé, kde by chtěli učit.
Neznámý uživatel2020-06-01 11:05:18
Zase bič na učitele. Přesně tak - nicneříkající slohovka.
Neznámý uživatel2020-06-01 08:52:49
Slovní hodnocení bude slohovým cvičením pro učitele, jak ohodnotit výborného, dobrého a žáka, který nepracuje (nedělá nic). Na střední škole jsem zásadně proti slovnímu hodnocení. Sedláček
Mgr. Dalibor Fusek2020-05-31 16:16:34
Koronavirová krize přiměla české školství k velkým změnám během krátké doby. Nutnost zavřít školy rozhýbala distanční výuku a vyvolala plno otázek na to, jak bude vzdělávání vypadat po skončení výjimečného stavu. Po zavedení online formy učení vyvstala možnost škol využít k hodnocení dětí místo známek slovní zpětnou vazbu. Zajímalo by nás, co si o tomto myslíte Vy?
Pondělí 04.07.2022, svátek má Prokop


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jak se stavíte k vyhlášení stávkové pohotovosti školskými odbory?

  1. Ocenil bych vyhlášení přímo stávky (3)
  2. Podporuju vyhlášení stávkové pohotovosti (1)
  3. Se stávkovou pohotovostí nesouhlasím (7)
  4. Je mi to úplně jedno (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.