Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


MŠMT odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se projevů rasismu a xenofobie u mládeže a pedagogů

autor: Mgr. Dalibor Fusek - Všechny články autora

Oslovili jsme MŠMT ve věci výsledků průzkumu ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režimů) a sociologického ústavu AV ČR, ze kterého vyplývá, že značná část české mládeže přiznává výrazné antipatie k národnostním menšinám a současně má sklony k rasismu a xenofobii. Tytéž sklony se pak ve významné míře projevují také u pedagogů. MŠMT na naše dotazy reagovalo následovně.1)      Jak si MŠMT vysvětluje výsledky tohoto průzkumy. Jedná se o selhání konkrétních škol či jednotlivců anebo celého vzdělávacího systému?Jedná se o celospolečenský problém, který může být u mládeže viditelnější jednak proto, že generace narozená po roce 1989 je zvyklá vyjadřovat svoje názory nahlas, a jednak pro - do určité míry - přirozený sklon mladých lidí k radikalismu. Hledání příčiny ve školách či ve vzdělávacím systému jako celku považuje MŠMT za mylnou, logicky neodůvodněnou.

Výchově k toleranci a prevenci rasismu a xenofobie je v posledních minimálně 15 letech věnována zvýšená pozornost, ať už se jedná o závazný obsah vzdělávání (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání/RVP ZV – očekávané výstupy vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Dějepis, struktura a pojetí Průřezových témat), nebo o tematické zaměření dotačních programů pro neziskové organizace působící ve vzdělávání v uvedené oblasti.2)      Jaké kroky (nad rámec stávajících) chystá MŠMT v dané věci učinit? V jakém časovém horizontu můžeme očekávat tyto kroky (nikoliv výsledky)?MŠMT (nejen) uvedená zjištění zohlední při probíhající cyklické revizi Rámcových vzdělávacích programů, při tvorbě metodických materiálů nebo v nabídce vzdělávacích kurzů pro učitele.3)      Bude se MŠMT snažit dohledat příčiny příslušného stavu? O jakou formu průzkumu se bude případně jednat?Národní ústav pro vzdělávání NÚV), který je pověřen metodickou podporou škol a přípravou revizí RVP, a dále Národní institut pro další vzdělávání, který je pověřen dalším vzděláváním učitelů, průběžně shromažďují relevantní analýzy, a to i k uvedené problematice a vycházejí z nich ve své činnosti.Více k činnosti zde: http://www.nuv.cz/t a zde: http://nidv.cz/cs/onas/uredni-deska/informace-o-nas.ep/4)     Můžeme očekávat také nějaké systémové změny, které by danou problematiku řešily, případně preventivně čelily tomuto stavu (např. změny v RVP, legislativě, apod.)?Zjištění zmíněného průzkumu budou zohledněna jak při probíhající přípravě cyklické revize RVP, tak při tvorbě metodických materiálů, a také v nabídce vzdělávacích kurzů pro učitele. S pozdravemOddělení vnějších vztahů a komunikaceKancelář ministra


13.02.2018 | Karma článku: 5.25
Jaroslav Feřtek2018-02-16 09:03:21
No to je klasika! Co dělají špatně školy, co udělá pro zlepšení inspekce nebo MŠMT? Musím se škol zastat. V odpovědi je totiž velmi správně uvedeno, že se jedná o problém celospolečenský. Naši žáci jsou zároveň něčí děti a zcela jistě jsou ovlivňováni rodinným prostředím. Pokud tady nastává rozpor mezi snahou školy a působením rodiny, pokud jde o míru pochopení problému a případné tolerance, čí vliv u většiny dětí asi převáží? V nejlepším případě dosáhneme toho, že se dítě nebude ve škole projevovat upřímně, bude-li nuceno si vybrat mezi rodinou a školou. Ale to přece neznamená, že na veřejnosti nemůže být později mnohem radikálnější! A pak je tu ještě jeden aspekt, o kterém se raději moc nemluví - co je nejvlastnější příčinou takových postojů. Nejde přece o přirozený rasismus nebo xenofobii, s kterou by se člověk narodil! Jde povětšinou o sérii vlastních nebo zprostředkovaných špatných zkušeností s určitou etnickou skupinou, v níž se objevují společensky či právně závažné delikty ve větší míře. Je proto nutné, aby se snažily obě strany, které se dostávají do konfliktu zájmů. Je tedy potřeba, aby k tomu příslušné instituce a orgány pracovaly rovněž s těmito skupinami. Neznám jedinou školu, kde by nejenže nebojovali za potlačení rasismu a xenofobie, ale kde by tyto snahy dokonce otevřeně nebo skrytě podporovali. Připadá mi proto nefér, pokud jsou zejména školy viněny z toho, že za současný stav může jejich špatná či nedostatečná práce v oblasti multikulturní nebo osobnostní výchovy. A jako nereálné mi zase připadá, pokud by měly být školy vnímány jako spasitelské instituce, které podobné jevy ze života naší společnosti odstraní. Čím dál častěji se navíc setkáváme s tím, že se podobné jevy vyskytují na straně národnostních menšin, kde se ovšem o rasismu či xenofobii mluví jen výjimečně. I zde bychom měli problém vnímat vyváženě, protože jinak se do hry dostává pocit nespravedlnosti, který rasistické či xenofobní myšlenky příslušníků většinového etnika může spíše podporovat, než-li je potlačovat. Cyklická revize RVP nebo semináře pro učitele jsou sice aktivity, které ničemu neuškodí, ale nemyslím si, že by učitelé (školy) neměli dostatek informací, nebo že by nevěděli, jak s nimi pracovat. Jen ve svých snahách nemohou zůstat osamoceni. Musím ale připustit i to, že učitelé samotní mohou mít z lecčeho pocit hořkosti, s nímž se jako občané těžko srovnávají. Jsou profesionály, kteří nejspíš nebudou podněcovat rasovou nesnášenlivost, ale také jsou obyčejnými lidmi, kteří mají právo na osobní pocity. Právě oni potřebují vidět, že se o tomto společenském problému smýšlí reálně, spravedlivě a že se nemusí snažit o jakoukoli korekci postojů svých či jejich žáků sami.
Pondělí 22.04.2024, svátek má Evženie


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Jaký je Váš názor na změny v PHmaxech?

  1. Změny napomůží k optimálnějšímu financování školství (5)
  2. Změny nejsou perfektní, ale je to krok správným směrem (1)
  3. Změny uškodí kvalitě vzdělávání (6)
  4. Změny zásadně likvidují české školství (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (2)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.